Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og ...

af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byg- geri eller udstykke sin ... fra 1, 6 meter til 1, 8 meter, og ordene„kolonihaveforening“ , „kolonihavehus“,.

Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og ...- Relaterede dokumenter

Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til kolonihaver og ...

af, om pågældende grundejer ønsker at opføre et byg- geri eller udstykke sin ... fra 1, 6 meter til 1, 8 meter, og ordene„kolonihaveforening“ , „kolonihavehus“,.

Lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge - Gribskov Kommune

40 m2 kolonihavehus, max. 15 m2 udhus og max. 15 m2 ... Kolonihusene må opføres i ét plan, med op til 4 m2 hems i tagrummet. Der må ikke etableres kælder ...

Lokalplan- område

udsnit. Lokalplan- område. Ågerup. Gundsø. Omsorgscenter. Ågerup butikscenter. Bibliotek. Store Valby. Gundsølille. © GDST. © GDST. 1000 meter. 0. 500. 100.

Lokalplan nr. 377 for et område til havneerhverv ved Fabriksvej ...

23. sep 2014 ... Forsidebilledet viser lokalplanområdets beliggenhed i Hvide Sande. ... En mindre bunker er gemt i klitterne i lokalplanens østlige del.

Lokalplan nr. 389 for et område til boligformål ved Højsagervej ...

6. okt 2015 ... I baggrunden ses ABC Lavpris. Lokalplanområdets omgivelser. Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Videbæk mod vest. Nord for Bredgade ...

Lokalplan nr. 227 for et område til fritidsformål - Bevaring af ...

21. jun 2011 ... sten, der blev bygget som værn mod vejret, primiti- ve fritidshytter til store sommerhuse ved kysten, som tidstypiske rammer for en dansk ferie.

Lokalplan nr. 274 for et område til sommerhusformål ved Klevevej ...

3. jun 2013 ... Område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg Hede. 3. Vejledning ... mindre fiskesø og dele af et vandløb samt beplant- ning og åbne ...

Lokalplan 279 for et område til vindmøller ved Bindesbøl

20. apr 2010 ... Møllerne vil påvirke den visuelle oplevelse af Ådum Kirke som et kulturlandskabeligt ele- ment (set fra Puglund syd for Ådum). - Møllerne vil ...

Lokalplan nr. 355 for et område til boligformål, Ommegårdvej ...

1. apr 2014 ... Lokalplan 355. Område til boligformål, Ommegårdvej, Grønbjerg. 7. Nr. Omme Kirke. Lokalplanens indhold. Disponering. Lokalplanens område ...

Lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved AC ...

Belysning i strædet FF udføres som lavtsiddende skotlamper med en maksimumhøjde på 80 cm. 10.6. Gadebelysning af Lærkevej samt strædet med shared ...

Lokalplan nr. 221 for et område til boligformål ved Birkmosevej ...

20. maj 2008 ... For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern ... borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser ...

Lokalplan nr. 386 for et område til erhvervsformål ved Birkevej, Spjald

8. dec 2015 ... Lokalplanens østlige afgrænsning følger desuden et statslig arealudlæg til en fremtidig omfartsvej øst om Spjald. Det åbne land øst for ...

Lokalplan nr. 309 for et område til ... - Ringkøbing-Skjern Kommune

15. nov 2011 ... 5. Konklusione n af projektforslaget er, at der er samfundsøkonomisk ford el for naturgasforsy- n in g med tilslu tn in gspligt. Ny beb y gge.

Lokalplan 283 for et område til vindmøller ved Nørhede til Hjortmose

20. nov 2012 ... Visualisering af 16 af de 22 vindmøller fra lige nord for Ølstrup. Højre del af panorama. ... nens tilladelse til brugs- eller lejeaftaler om opstil-.

lokalplan nr. 5-780 område mellem landbrugsvej og bjørnemosevej

3. aug 2016 ... gælder Rosengårdcentret, Bilka, Ikea, motorvejen mm. Desuden giver det mere trafik i den ene ... Adresse: Ærtemarken 18. E-mail: [email protected]

Lokalplan nr. 388 for et område til ... - Ringkøbing-Skjern Kommune

6. jan 2015 ... Erhvervsområde, Brogårdsvej 22, Videbæk. Ringkøbing-Skjern ... virksomheder, såsom Vestas, en tømmerhandel mv. Sydøst for området, bag ...

Lokalplan nr. 7.26 „Område til sommerhuse v. Rødhøj” - Aalborg ...

24. aug 2005 ... Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 55 sommerhusparceler på 1250 m2 til 1569 m2 indenfor sommerhusområdet (område A), samt ...

Lokalplan nr. 366 for et område til offentligt formål, Vedersø

18. dec 2014 ... omkring Vedersø Kirke. Inden for delområde I må det samlede bruttoetage- areal til bebyggelse ikke overstige 20.000 m2. Brut- toetagearealet ...

Lokalplan nr. 363 for et område til havneerhverv, Mamrelund, Hvide ...

1. apr 2014 ... søgning med et ønske om at muliggøre en blanding af fastliggende og sejlende husbåde ved Mamrelund i Østhavnen i Hvide Sande.

Lokalplan 1-787 Område v. Tværkajen m.m. Odense havn.end

... er i bygningsregistrant over havnens bygninger fra 2006 og Byomdannelse 2.0, Odense havn ... Vurdering af støjpåvirkning tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejle- ... på Havnepladsen, fastsættes bestemmelse om, at alle lejligheder skal.

Lokalplan nr. 286a for et område til 3 vindmøller ved Ejstrup

20. nov 2012 ... Vedhæftet: Ikke-teknisk resumé af Vindmøller ved Ejstrup VVM-redegørelse og miljørapport ... rødt lys på minimum 10 candela, og lysmarkerin-.

Lokalplan 295 for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved ...

15. mar 2011 ... mulighed for, at der kan etableres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler. Inden for området gives ...

Lokalplan nr. 204 for et område til boligformål ved Kirkevej, Hvide ...

20. maj 2008 ... af Hvide Sande Skibsværft og andre havnerelatere- de funktioner. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området til boligformål med.

Lokalplan nr. 327 for et område til motel/hotel - feriecenter ved ...

15. jan 2013 ... Lokalplan 327. Motel/hotel - feriecenter ved Mamrelund, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejledning. Hvad er en lokalplan?

Lokalplan nr. for område nord og vest for Sophienborg - Hillerød ...

Lokalplanområdet afgrænses af Isterødvejen mod nord og af Tulstrupvej ... beskyttelse af nye boligområder (max 55 dB(A) på udendørsarealer) ... 25 m2 butik.

Lokalplan nr. 280a for et område til vindmøller ved Lønborg Hede

17. aug 2010 ... Del af 1bz Viumgård Hgd., Sdr. Vium og dele af 1y,. 1v, 1z Lønborggård ... Oplevelsen af Sønder Vium Kirke vurderes at blive forstyrret af de ...

Lokalplan nr. 285b for et område til 3 vindmøller ved Faster-Astrup

17. jun 2014 ... Stutteri Lykkehøj v/ Jens Mauritsen og Helle Mauritsen. 12. Jens Mauritsen. 13. Lene og Asbjørn Thorø Overby. 14. Underskriftindsamling med ...

Lokalplan 237 for et område til boligformål mellem Vorgod og Barde

9. feb 2010 ... at der i skel skal plantes solitære prydpære træer. Facader skal udføres som blank mur af tegl, pudset eller vandskuret og tage ikke må udføres ...

Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og ... - Køge Kommune

28. Lindevej 18. 4140 Borup. Gør indsigelse mod Lokalplanforslag 1054. De følte sig meget generet af ... Lokalplan 1054. 40. Kimmerslevvej 1. 4140 Borup.

Lokalplan nr. 381 - Offentligt Område - Ikast Øst.indd - Ikast-Brande ...

12. feb 2020 ... Spildevand fra husholdningen ledes til rensning på Ikast rens- ningsanlæg. Klimatilpasning. Med et konkret byggeri får området en højere ...

intensivt område ekstensivt område - Fonden Stevns Klint ...

EKSTENSIVT OMRÅDE. VANDKULTUR. ANKOMST. BESØGSCENTER. OG. PYRAMIDE. NATURARENA. KULTUR-. ARENA. PARKERING. TRAMPESTI.

kolonihaver - Aarhus Kommune

11. jul 2012 ... Randersvej i Skejby ... fældigt udtryk, når området ses fra Lisbjerg eller Skejby. ... detailhandelsbutikker med store arealbehov - Ikea, Ilva, ...

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver

1. feb 2019 ... Kolonihavehuse skal placeres mindst 2,5 m fra matrikelskel. • Kolonihavehuse og anden bebyggelse skal placeres mindst 1 m fra lodskel. • Der ...

Kolonihaver - Slagelse Kommune

Korsør og Skælskør. Kolonihaverne har dermed potentiale til i langt højere grad end i dag at under- ... Daghaver, haver hvor overnatning ikke er tilladt.

Kolonihaver i Horsens Kommune

21. apr 2009 ... Teknik og Miljø. Naturområdet. Dato: Målforhold: 0. 0,5. 1. 0,25. KM. Bygholm Park. Vestre Kirkegård. Nørrestrand. Horsens Rådhus.

Vejledning om ny bebyggelse i kolonihaver - Kolonihaveforbundet ...

1. feb 2019 ... at der opføres ét kolonihavehus pr. lod. For lodder under 400 m² kan vi ... Byggetilladelse. Du skal søge om byggetilladelse gennem ansøgningsportalen Byg og ... Du kan selv søge om tilladelsen til etablering af samletank.