stemningsstabiliserende medicin - Psykiatrien i Region Midtjylland

09 Forebyg tilbagefald: kend dine tidlige tegn. 10 Hvor længe ... symptomer på én gang, eller du kan svin- ge hurtigt ... dig bliver dit stofskifte kontrolleret, fordi.

stemningsstabiliserende medicin - Psykiatrien i Region Midtjylland- Relaterede dokumenter

stemningsstabiliserende medicin - Psykiatrien i Region Midtjylland

09 Forebyg tilbagefald: kend dine tidlige tegn. 10 Hvor længe ... symptomer på én gang, eller du kan svin- ge hurtigt ... dig bliver dit stofskifte kontrolleret, fordi.

medicin mod adhd - Psykiatrien i Region Midtjylland

INDHOLD. 03 Hvad er ADHD? ... Pjecen beskriver, hvad ADHD er, og hvordan man kan behandle ADHD med medicin. ... Hvis man har tendens til tics, kan man.

medicin mod depression - Psykiatrien i Region Midtjylland

Mirtazapin bruges ofte, hvis man har søvnproblemer. De almindeligste bivirkninger er mundtørhed og kvalme. Hvis man får Venlafaxin kan man også opleve, at ...

medicin mod psykoser - Psykiatrien i Region Midtjylland

stopper (tankestop), eller at ens tanker gentager sig (tankeekko). Oplevelserne kan betyde, at man trækker sig fra andre mennesker og forsøger at beskytte sig ...

Lægevagten i Region Midtjylland 7011 3131 - Psykiatrien i Region ...

Norddjurs. Syddjurs. Samsø. Århus. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Odder. Silkeborg. Ikast. Brande. Herning. Ringkøbing-Skjern. Holstebro. Lemvig. Struer.

psykoterapi - Psykiatrien i Region Midtjylland

Hjemmearbejde. Når du går i kognitiv adfærdsterapi, vil du opleve at få hjemmearbejde i mellem terapisessionerne. Hjemmearbejdet udspringer som regel af de ...

Psykiatrien i Nordvest - Region Midtjylland

Vest, de tre nordvestjyske kommuner Lemvig, Holstebro og Struer samt almen ... Fysisk aktivitet; gåtur, gymnastik, svømning, fitness (evt. i samarbejde med. VIA).

personlighedsforstyrrelser - Psykiatrien i Region Midtjylland

03 Hvad er en personlighedsforstyrrelse? 04 Kendetegn ... Det betyder, at mens angst og depres- sion kan vise ... Narcissistisk personlighedsstruktur. Kernen i ...

Indholdsfortegnelse - Psykiatrien i Region Midtjylland

Se 2.6.1 Akut modtagelse i PsykiatriskModtagelse, AUH Risskov instruks. Der henvises ... Efter overnatning i M1 visiteres patienten efter diagnose: Hvis man her ...

rettigheder - Psykiatrien i Region Midtjylland

se i din Sundhedsjournal. Tolk. Der kan bruges tolk, hvis det er nødvendigt for, at du kan forstå den information, du får i forbindelse med din behandling.

psychotherapy - Psykiatrien i Region Midtjylland

Tingvej 15, 8800 Viborg. Tel. 7841 0000 ... bus, he thinks: “What if I have a heart attack? ... rushes off the bus several stops before he planned to (behaviour).

ADHD Hos voksne - Psykiatrien i Region Midtjylland

gik over, når man blev voksen. Vi ved i ... op til 80% af voksne med ADHD, udvikler andre psykiske lidelser ... styrrede type - også kaldet ADD. Den primært ...

Livet med ADHD - Psykiatrien i Region Midtjylland

Medicin og hvordan det virker. ▫ Effekt ... Hvor hurtigt medicinen omsættes. ▫ Hvor store doser ... Hvis man oplever fiskeolie har en effekt, da er det en uskadelig ...

SKIZOFRENI hOS vOKSNE - Psykiatrien i Region Midtjylland

06 Hvilke symptomer er der på skizofreni? ... 30.000 mennesker i danmark lider af sygdommen skizofreni. Når man har ... kataton skizofreni, hvor bevægefor-.

årsberetningen for 2018 - Psykiatrien i Region Midtjylland

Benjamin Mac Donald. Psykolog. Cecilie Schultz Isaksen. Psykolog, ph.d.-stud. Katrine Ingeman Beck. Læge. Anne Virring. Læge, ph.d.-stud. Astrid Tuborgh.

Cool kids - Psykiatrien i Region Midtjylland

Da psykolog, Lisbeth Jørgensen, fortæller om succesraten, kan man se forældrene løsne op. Der spærres øjne op, lyttes intenst og bliver noteret flittigt i de ...

Strategi for kompetenceudvikling i psykiatrien i Region Midtjylland

2 | Psykiatri og Social | Region Midtjylland. 1. Indledning. Regionsrådet vedtog den ... Form: 2 kursusdage samt hjemmearbejde. Efteruddannelse og brobygning.

en del af Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien i Region Midtjylland

Skejby skal have en stærk faglig profil. Der skal derfor lægges en plan for de faglige satsningsområder for centret. Desuden vil forligspartierne have kigget på ...

Autisme hos voksne - Psykiatrien i Region Midtjylland

eller fysiske sygdomme - også kaldet komorbide tilstande. i nogle tilfælde betyder det, at der udover autisme også stilles andre diagnoser hos den enkelte.

Hvad er ADHD? - Psykiatrien i Region Midtjylland

Socialkognitive vanskeligheder. ▫ Autismeforstyrrelse. ▫ Angsttilstande og depression. ▫ Tics og Tourette syndrom. ▫ Søvnvanskeligheder. 10 ▫ Psykiatri og Social.

Når du er henvist til sygehus - Psykiatrien i Region Midtjylland

1. jan 2014 ... ce Vendsyssel, Svanevig Hospice, Hospicegården Filadelfia, Hospice Sydfyn, Hospice Søndergård og Hos- pice Søholm. Hvis du bliver akut ...

Depression hos voksne - Psykiatrien i Region Midtjylland

Når man lider af depression, er viden ... At blive ramt af en alvorlig sygdom ... ingenting. Alt kræver overvindelse. Trætheden er ofte til stede, før tristheden.

ptsd hos voksne - Psykiatrien i Region Midtjylland

hos voksne. 3. PTSD er en forkortelse for ... Nedsat følelsesliv. Nogle oplever også en manglende evne til at vise engagement, empati, ømhed og kærlighed.

ANGSTLIDELSER hoS vokSNE - Psykiatrien i Region Midtjylland

Angst findes ved næsten alle psykiske lidel- ser og sygdomme. Angstlidelser ( ... Hos nogle udvikler angsten sig gradvist ... Giv slip på din ”sikkerhedsadfærd”.

bipolar lidelse hos voksne - Psykiatrien i Region Midtjylland

geniale. Jeg tænker så hurtigt, at jeg ikke kan nå at få sagt alt det, jeg tænker. Jeg har ... må også kontakte min behandler, hvis hun oplever, jeg får tegn på mani.

autisme hos børn og unge - Psykiatrien i Region Midtjylland

mangler situationsfornemmelse forstår ting bogstaveligt holder fast i regler kan blive fastlåst og have svært ved at være fleksibel mangler interesse for at lege.

Oversigt over ambulante teams i psykiatrien i Region Midtjylland ...

18. sep 2017 ... Horsens,. Skanderborg og. Odder kommuner. 2. Incident skizofreni– dækker. Hedensted, ... RP Horsens har ikke ... psykiater, psykologer,.

skizofreni hos børn og unge - Psykiatrien i Region Midtjylland

kan være at høre stemmer eller se ting, andre ikke ... folk kan høre deres tanker, hvis de f.eks. kommer for tæt ... sig på hovedet på en bestemt måde eller at have ...

KISS - Henvisning og visitation - Psykiatrien i Region Midtjylland

Kristian Valbak, behandlergang Q1, Århus Universitetshospital, 8240 Risskov. Det vil være en god ide før henvisning at kontakte visitator for vejledning.

Aarhus Universitetshospital, Børne - Psykiatrien i Region Midtjylland

psykolog Lene Hvam, psykolog Pia Dengsø, psykolog Mette S. Daubjerg, klinisk assistent Pernille C. Dansbo, psykolog Bo Skytte, distriktssygeplejerske Jette ...

angst hos børn og unge - Psykiatrien i Region Midtjylland

for at sove i sin egen seng, at han eller hun må sove ... mørkt og jeg skulle lægge mig til at sove, at jeg var ... er krævende at kæmpe mod angsten. Derfor kan du ...

Endags forældrekursus i autisme - Psykiatrien i Region Midtjylland

Fortæl/vis hvad barnet skal.. ”Prøv at se ... Vores familie besøger farmor nogle gange i weekenden. ... ”Nu skal du gå hen og sige goddag til farmor og bagefter.

Psykiatrien i Nordvest - En tidlig indsats af høj ... - Region Midtjylland

31. maj 2017 ... rens problemer bliver så store, at der bliver behov for en omfattende indsats, skal ... I Psykiatrien i Nordvest er indsatsen til borgere med psykisk ...

Behandling - udvidet frit sygehusvalg - Psykiatrien i Region Midtjylland

På www.venteinfo.dk kan du se ventetider på de offentlige hospitaler, og du kan ... Patientkontoret på 7841 0444 eller skrive til e-mail ✉ [email protected]

Tema om piller og medicin side 18-27 - Region Midtjylland

Hospitalerne i Region Midtjylland er begyndt at sende indkaldelser ... Magasinet Midt udgives af Region Midtjylland. Findes hos lægen, på ... service. Vær ude i god tid inden rejsen, ... aftal på forhånd, i hvilke tilfælde og hvornår du ... har fået fjernet væv fra kroppen, så ligger ... for leddegigt med methotrexat, men den del af.

Benchmarking af psykiatrien - Psykiatrien i Region Syddanmark

Anm: Kørselsgodtgørelse er ekskluderet ... En hvis andel af de psykiatriske patienter bliver behandlet på et sygehus ... fra et sygehus uden for regionen (ca.