By, marsk og geest 17 - Sydvestjyske Museer

Kalvslund Church – north door of the nave. Fig. 8. Kalvslund Kirke, skematisk gengivelse af spærfagene i korets fem vestligste, og hvad tømmernumre angår, ...

By, marsk og geest 17 - Sydvestjyske Museer- Relaterede dokumenter

By, marsk og geest - Sydvestjyske Museer

it he drew attention to two 13th- or 14th-century lux- ury knife handles, one ... nes påklædning og frisure. De tidligste håndtag ... Køge Havn i 1895, kendes bl.a.

By, marsk og geest 18 - Sydvestjyske Museer

1. Sønderportsgade før og efter renoveringen. Foto: Den antikvariske Samling. 1. ... er nået helt til bunds, er ret begrænset, og selv et enkelt lille hul kan forøge ...

By, marsk og geest 16 - Sydvestjyske Museer

På strækningen fra restaurant Sælhunden (nr. 13) til et sted mellem Bredeslippe og Stormflodssøjlen skal gaden renoveres. På denne strækning ønskes.

By, marsk og geest 17 - Sydvestjyske Museer

Kalvslund Church – north door of the nave. Fig. 8. Kalvslund Kirke, skematisk gengivelse af spærfagene i korets fem vestligste, og hvad tømmernumre angår, ...

By, marsk og geest 27 - Sydvestjyske Museer

med beboelse i vest og kornlagre med nøgen byg længere ... Rasmussen & Breuning-Madsen 2008). Det er imidlertid ... Foto: Susanne Ernst. A votive church ...

By, marsk og geest 12 - Sydvestjyske Museer

Udgivet af Ribe Lokalarkiv & Den antikvariske Samling i Ribe ... idé om ”tegnefilmen” i billedet i form af korset, ... 67: Tegninger til møbler i K.F.U.M.s nye byg-.

By, marsk og geest 14 - Sydvestjyske Museer

22. Steffen M. Søndergaard. Eksempler på Ribe-huse fra 1850'erne frem til omkring 1930 . ... Haderslevs posthus, Gravene 8 fra 1925 – et udviklingsforløb fra ...

By, marsk og geest 21 - Sydvestjyske Museer

Der er enkeltfund af stenøkser, der fin- des gravhøje og ... Handel, hvor budskabet var klart: At foretage salg ... salg til Hjem IS systemet, fik vi en ikke uvæsentlig.

SYDVESTJYSKE MUSEER

I Esbjerg råder museet også over det gamle vandtårn, som benyttes til ... skrevet om en ripensisk slægt, bosiddende i en købmandsgård i Ribe ud fra slægtens.

Bygherrerapport - Sydvestjyske Museer

år senere var Ribe blevet til den første egentlige bydannelse i Danmark. ... Kort: ASR. Kulturhistorisk redegørelse for udgravningens resultater. Ribe by nåede i ...

Aˆrsberetning2011_Layout 1 - Sydvestjyske Museer

med de autentiske møbler i Kælderstuen, den store dør ... marts på grund af regn, frost og sne. ... Undersøgelsen blev betalt af Sdr. Omme Ny Varmeværk.

Untitled - Sydvestjyske Museer

Birkely, Askov, Malt sogn (undersøgt 1993). 1 hus med forsænket gulv (kun forsænkningen bevaret). Dateret til SN/ÆBA I ud fra hustypologi og keramik.

Sydvestjyske Museer Beretning 2017

17. maj 2018 ... Bestyrelsen for museet var i 2017 sammensat på følgende måde: ... ved at ske. Hele 1. fase af det nye Esbjerg Museum er stort set blevet realiseret i 2017. Museet var ... Becky Larsen optrådte med trommedans og –sang efterfulgt af en koncert med Rasmus ... Medlem af Det grønne råd i Esbjerg Kommune.

Sydvestjyske Museer Beretning 2012

ASR 1906 Kalvslund, en gård og dens udvikling fra germansk jernalder til vikingetid. Indlæg på seminaret Arkæologi i Slesvig 14.2012. Jaruplund Højskole, 13.

ASR1817 Jernkærvej 20 - Sydvestjyske Museer

Et spændende hus fra ældre middelalder ... museet det truede område, og denne rapport beskriver hvad vi fandt. ... I Ribe-området opfattes kote 2,5 m som den nedre grænse for menneskelig ... Udgravningen foregik ved, at en gravemaskine gravede muldlaget af indtil det gule undergrundssand og de grå anlæg klart.

ByMarskGeest-25-2013 (2) - Sydvestjyske Museer

est 22, 2010, s. 56–75. Madsen, Helene Agerskov og Mor- ten Søvsø 2012: Anne, storrygeren. Skalk 2012:3, s. 8–10. Moltke, Erik 1985. Runes and their. Origin.

ByMarskGeest-26-2014 (1) - Sydvestjyske Museer

Jysk Arkæologisk Selskabs. Skrifter XXXV. ... fynsk og jysk kande, der her er i undertal i forhold til den ... soner, hvis bogstøtte stadig er bevaret, og er dekoreret ...

Sydvestjyske Museer Beretning 2016

foreningsdrevne Bramming Egnsmuseum fra 2016 skulle lægges ind under SJM. Der har ... Tirsdagsklubben ved Sct. Catharinæ kirke, Ribe. 17.05. Sustainable ...

Bygherrereport Fiskergade - Sydvestjyske Museer

kort over Ribe fra 1651 og på Resens atlas fra o. 1675. Begge steder fremstår gaden med samme forløb som i dag. Navnet Fiskergade tyder også på at være ...

invitation til colloquium - Sydvestjyske Museer

18:00: Middag på Brorsons Minde, Fiskergade 13, Ribe ... Colloquiet foregår på Museet Ribes Vikinger, Odins Plads 1, 6760 Ribe. ... www.ribe-byferie.dk.

Bramming Egnsmuseum - Sydvestjyske Museer

KRONO Graphic. Repro og tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg. Forsiden: ... ling i Ribe og Esbjerg Museum, idet disse to ... Conni Borgen, Esbjerg, malerier og Finn.

Aˆrsberetning2010 KK_Layout 1 - Sydvestjyske Museer

Rådhussamlingen på Det gamle Rådhus i Ribe. Esbjerg ... den hidtidige formidling af Ribe Bys historie på Museet ... den gamle købmandsgård fra. 1583.

Kinesiske turister til Vadehavsområdet - Sydvestjyske Museer

Copenhagen er et netværk for krydstogtsdestinationer i hele landet, og de har 11 ... gave som et postkort, en nøglering eller en kop gratis te. Som kortet viser ...

ASR 2137 Gredstedbro Kirkegård - Sydvestjyske Museer

Indledning. Forud for Jernved Sogn Menighedsråds planlagte udvidelse af Gredstedbro Kirkegård, blev Den antikvariske Samling i Ribe anmodet om at foretage ...

1891 bygherrerapport.indd - Sydvestjyske Museer

del af Esbjerg Bakkeø, Myrthue- pladsen, udgravet fra 1959 af Niels. Fig. 1 Myrtuebanen som den ligger ud til. Hobugt (Foto Esben. Schlosser Mauritsen. 2006).

ASR 1843 Sønderportsgade i Ribe - Sydvestjyske Museer

Ribe Kommune har siden først i 1980'erne renoveret byens middelalderlige gadenet. Tidligere var næsten alle ... bevaringsforhold for træ og læder, mens jern,.

Historisk Samling fra Besættelsestiden - Sydvestjyske Museer

D. Hverdag omkring og under besættelsen. E. Kronologi. E.1. ... Billeder fra besættelsen: Danmark under Den anden Verdenskrig. Bilag til ”Verden i Krig” i Det.

Arkæologisk Kalejdoskop Esbjerg Museum - Sydvestjyske Museer

afgrænsede grundplaner af huse og de få anlæg kan enten opfattes som sporene af en kortvarig bebyggelse med flere gårde i en hovedfase eller anses for, ...

jacob a. riis how lives the other half museum - Sydvestjyske Museer

permission from the Museum of the City ... Learning and school service. Access and operation. Flow diagram. MUSEUM ... Chr. Jensen aflagde derefter Aars-.

Museer og Tal - Organisationen Danske Museer

I Organisationen Danske Museer (ODM) mener vi, at det er vigtigt at til veje bringe tal om museernes virke. Ikke for tallenes egen skyld, men fordi de kan være ...

1 Yuri Van Geest - Thinkers50 Europe

What are Exponential. Organizations? #EBF17. Page 29. An Exponential Organization (ExO) is one whose.

Marsk og Vade

MEESENBURG. Vadehavet. Tidevand ............. Vaden ............ Planktonædere. Mudderædere. Raspere. Rovdyr ...

Marsk & Muld - Farupsogn.dk

Denne sjagon gør togtet til noget andet end bare gode kammerater, fis og ballade, hvilket man måske kunne forestille sig, når så mange unge mennesker er.

Marsk & Muld - Farup

Layout: Nico Reklame, Bramming, oplag: 400 stk. NB - sidste dato for aflevering af ... Tirsdagsklubben ligger ellers stadigvæk fast den sidste tirsdag i måneden, ...

Sex og Magt i Drot og Marsk - Hprints

5. jul 2012 ... Peter Heises (1830-1879) opera Drot og Marsk blev i 2006 placeret i den ... forhold have betydning for, hvordan et musikdramatisk værk bliver ...

Marsk Stigs ø - Dansk mønt

515 i Mansfeld-Bûllners møntkatalog fra 1887. MARSK STIGS Ø. Page 4. 248 det, deels ved Meddelelser ...