Godkendelse af bro over Hjortvad Å - Vejen Kommune

30. jan 2020 ... Kalvslund By, Kalvslund opstrøms for Kalvslundvej (se figur 1 for oversigtskort). Figur 1: Oversigtskort med indtegnet forløb af grænsestien ...

Godkendelse af bro over Hjortvad Å - Vejen Kommune- Relaterede dokumenter

Godkendelse af bro over Hjortvad Å - Vejen Kommune

30. jan 2020 ... Kalvslund By, Kalvslund opstrøms for Kalvslundvej (se figur 1 for oversigtskort). Figur 1: Oversigtskort med indtegnet forløb af grænsestien ...

Afgørelse efter vandløbsloven: Godkendelse af bro over Hjortvad Å

30. jan 2020 ... Etableringen af broen skal ske af hensyn til færdselssikkerheden for de gående. Hjortvad å er et offentligt vandløb med udløb i Ribe Vesterå. Den ...

Regulativ for komm. vandløb Hjortvad Å - Esbjerg Kommune

31. mar 1970 ... 380201 Kalvslund bæk. 380301 Markskelgrøft. 380302 Søkasten. 380303 Feverskanal. 380304 Steens-Hvidebro bæk. 380401 Høllet bæk.

vejen kunstmuseum - Vejen Kommune - Kommuneplan 2017

Biddragydere: UdviklingVejen, Handels- standsforening, VIC. Udvikling & Erhverv. Tidsplan: Ikke fastlagt. Projekt: Kløverstier. Formål: Øge kendskab til Spo- ret i ...

Vejen Kommunes Boligpolitik - Vejen Kommune

11. okt 2016 ... Datamateriale fra Danmarks Statistik viser, at en stor andel af tilflyttere til Vejen Kommune flytter i lejebolig. Det kan være en ønsket boligform ...

Referat fra styringsdialogmøde med Vejen ... - Vejen Kommune

29. jan 2018 ... husleje – mere dårlig opførsel, ingen oprydning, misbrug af lejlighed og andre problemer. Sådanne problemer opleves også i andre.

Vejen Boligforening - Vejen Kommune

19. mar 2019 ... Anita Slothuus Nielsen. E-mail: [email protected] NOTAT. Referat af styringsdialogmøde med Vejen Boligforening den 19. marts 2019. Tilstede:.

Vejen Bridgeklub.pdf - Vejen Kommune

31.440. Vejen Bridgeklub. Materialer: Afholder ordinær generalforsamling tirsdag. Den 23. april 2019. Dagsorden: Frimærker England. Patroner printer Hardy.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og ... - Aalborg Kommune

9. jan 2020 ... Lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård endeligt med ... Banedanmark, Vasbygade 10, 2450 København. 2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.049 og ... - Aalborg Kommune

19. jun 2017 ... og Bernstorffsgade, Vejgård (2. forelæggelse). 2015- ... boliger mod Bernstorffsgade. ... 3. Brian Andersen, Bernstorffsgade 47, 9000 Aalborg.

§16a-godkendelse af husdyrbrug - Lemvig Kommune

5. dec 2018 ... ringen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko ... Start rednings- og slukningsarbejde, hvis det er muligt og forsvarligt.

Godkendelse af svømmebadsanlæg - Skive Kommune

26. jan 2015 ... juni 2012 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet. Virksomhedens navn og adresse: Skive Badeland. Skyttevej 14, 7800 Skive. CVR ...

Godkendelse af kommuneplantillæg 4.050 og ... - Aalborg Kommune

28. maj 2018 ... 500 p-pladser, hovedparten i p-hus, resten på terræn. ... I forbindelse med Universitetets fraflytning og salg af lokalplanområdet er det i tråd hermed ... 4-1-115 Parkbyen, Boliger m.m., Sohngårdsholmsvej, Vejgård (med.

Godkendelse af svineproduktion på ... - Kerteminde Kommune

3. jul 2012 ... ... ejendommens samlede opbevaringskapacitet. Urup. Langeskov. Ullerslev. 1350 m ... Genbrug. Blyakkumulatorer. Mekaniker/genbrug.

Godkendelse af svømmebadsanlæg - Assens Kommune

15. feb 2018 ... Haarby Svømmehal, Svinget 1, 5683 Haarby ... Resumé. Assens Kommune meddeler i medfør af Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. og.

16a-godkendelse af husdyrbrug - Lemvig Kommune

5. dec 2018 ... kontaktes på telefon _70113131__ dag eller nat. Tandlægevagt kontaktes på telefon ______ dag eller nat. Landbocentret kontaktes på telefon ...

Islevbadet godkendelse - Rødovre Kommune

Islevbadet skal følge det kontrol- og vedligeholdelsesprogram for minimering af Legionella i brugsvandet, der blev udarbejdet af BIN Water Treatment 1. oktober ...

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.011 og ... - Aalborg Kommune

Bygherre har haft kontakt til boligselskabet Alabu, men selskabet ønsker dog ikke ... Bjarne Arentsen har forstået det sådan, at Samrådets/Beboerforeningens ...

Naturen i Holsted Kommune - Billagsrapport til ... - Vejen Kommune

ved Klelund Plantage, Åstrup Krat og nogle krat ved Holsted Å. Derudover findes et ... Skanderborg mod Riberhus Slot, hvor Dronning Dagmar lå for døden. Det.

1 Godkendelse af projekt for etablering af ... - Viborg Kommune

7. maj 2019 ... installation af varmepumpeanlæg. 20. februar 2019, Rev. 0. Bygherrerådgiver: Verdo Energy Systems A/S. Agerskellet 7. DK-8920 Randers NV.

Godkendelse af varmeprojekt for etablering ... - Viborg Kommune

26. jul 2018 ... Vesthimmerlands Kommune. Viborg Kommune. Kopi til: - HMN GasNet P/S Vognmagervej 14, 8800 Viborg (sendt til [email protected]).

Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune 1 ...

2.5 Overgang fra selvejende daginstitution til privat institution ... Også ved lukkedage skal privatinstitutionen sikre pasning af de børn, der har behov. Den private ...

Godkendelse af Det private Behandlingscenter ... - Viborg Kommune

18. aug 2011 ... Behandlingscenter Tjele, Langsødal;. Døgnbehandling med 28 pladser. Fastrupvej 3. 8830 Tjele. Behandlingscenter Tjele, Søgården;.

Godkendelse af svømmebadsanlæg i henhold til ... - Tårnby Kommune

20. aug 2018 ... Vestamager Svømmehal 2018. 2 ... Virksomhedens navn og adresse: Vestamager Svømmehal, Ugandavej 91, 2770 ... Amager Landevej 76.

Godkendelse af projektforslag for etablering ... - Viborg Kommune

23. sep 2019 ... HMN GasNet A/S, Vognmagervej 14, 8800 Viborg, [email protected] ... Gaspris (HMN Naturgas A/S 19-9-2018). 208,58 kr./MWh.

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med ... - Varde Kommune

I Varde Kommune findes der ikke privat dagpleje, hvor dagplejen har indgået aftale/kontrakt om drift med ... Brændeovne og el-radiatorer skal være afskærmet.

2 Godkendelse af kvalitetsstandarder til høring - Silkeborg Kommune

25. sep 2018 ... Indsatskatalog og kvalitetsstandarder for Silkeborg Kommune er opdelt i 3 dele. ... Det Danske Madhus er leverandør af madservice med.

Godkendelse af ændret organisering af ... - Aalborg Kommune

23. jun 2017 ... Aalborg og det nye centrale Ydelsescenter ... 6-byer (Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers) valgt, at samle udbetalingsopgaven i ét afsnit.

Godkendelse af Opsamling på fordebat. Nyt ... - Aalborg Kommune

8. feb 2018 ... 128, Vejgaard og miljørapport (MV) på baggrund af et tilpasset ... knudepunkt med butikker, service, café, kontorerhverv og boliger langs ...

16 a godkendelse efter husdyrbrugloven ... - Svendborg Kommune

23. dec 2019 ... Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Copyright ... og affald leveres til genbrugsstation eller bortskaffes efter gældende regler. Driftsbygninger. 4.

Godkendelse af Lokalplan 7-1-111 Boliger ... - Aalborg Kommune

27. maj 2019 ... Fakta om planen. Lokalplanen er en opfølgning på Byudviklingsplanen for Klarup, og omfatter et areal på ca. 9,5 hektar. Der kan etableres 44 ...

12 godkendelse af Vihøjvej 2 7870 Roslev - Skive Kommune

27. sep 2016 ... 7870 Roslev efter § 12 ... Ansøger: Michael Mulvad Madsen, Vihøjvej 2, 7870 Roslev, e-mail: ... Affaldet afleveres til dyrlæge eller apotek. Årlig.

Information om kommunal godkendelse af festival - Morsø Kommune

Morsø Kommune, Teknik og Miljø, Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M. Mail: [email protected] Information om kommunal godkendelse af festival- og ...

Bilag 1 Godkendelse af fremadrettet aftale ... - Thisted Kommune

Fremadrettet aftale med Nordvest Safari Thy-Mors. REDEGØRELSE. I forbindelse med arbejdet med at etablere en filial af Statens Museum for Kunst i Thy skal der ...

Notat Gudbjerg Vandværk - Godkendelse af ... - Svendborg Kommune

16. okt 2019 ... Lars Mathiasen. Godkendt på va ndværkets generalforsamling, den AJ / ·3 2019. Dirigent: ... Kontorartikler, t ryksager og telefon. 12.063. 5.999.

Tillæg til godkendelse af Skivebadeland meddelt i ... - Skive Kommune

Skive Badeland har ansøgt om nedsættelse af den cirkulerende ... Kcl vil gerne søge om at få omsætningstiden (minimumskrav) sat ned på 2 af vores bassin, ...