Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ... - Billund Kommune

16. dec 2019 ... Naturstyrelsen ønsker at bekæmpe blåtop på hedearealet ved hjælp af afbrænding på store arealer (ca. 298 ha). Selvom afbrænding finder ...

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ... - Billund Kommune- Relaterede dokumenter

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til ... - Billund Kommune

16. dec 2019 ... Naturstyrelsen ønsker at bekæmpe blåtop på hedearealet ved hjælp af afbrænding på store arealer (ca. 298 ha). Selvom afbrænding finder ...

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven - Varde Kommune

1. feb 2018 ... at opføre 155 m2 sommerhus samt 42 m2 carport i eksisterende sommerhusområde på ejendommen matr. nr.: 4cv Vejers By, Oksby.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udvidelse af put-and ...

17. sep 2019 ... hvidkløver, kryb-hvene, fersken-pileurt, lancet-pil, gul kløver, gul okseøje, tudse-siv, glat vejbred, vellugtende kamille, enårig rapgræs, rød-el,.

Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til naturpleje ved Vallerød ...

29. nov 2018 ... Vallerød Gadekær ligger lysåbent omgivet af villahaver, midt i den oprindelige landsby Vallerød. I søens nordlige ende er Vallerød Skole.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og til- ladelse ... - EnviNa

24. jan 2012 ... 6971 Spjald, [email protected] Ringkøbing-Skjern Museum, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern, e-mail: [email protected] ...

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til udskiftning af ...

28. okt 2019 ... Bådfarten ved Nybro ... nedrive den eksisterende anløbsbro for Bådfarten og etablere en ny ... Vandet kommer fra Furesøen og Bagsværd Sø.

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dato ...

den på Miljøportalens kortside http://kort.arealinfo.dk. I menuen til venstre afkrydses Naturbeskyttelse og Natura 2000. Naturbeskyttelseslovens bygge- og ...

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af otte ...

24. okt 2019 ... Att.: Sandra Christensen Venø [email protected] ... Knippe-star er en indtil 1 m høj, gulgrøn græslignende plante besat med bittesmå tænder ...

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven - DN Furesø - Danmarks ...

6. jun 2017 ... Furesø Kommune modtog den 11. maj 2017 din ansøgning om dispensation til ... Dansk Kano- og Kajak Forbund, [email protected]

Ansøgningsskema til dispensation efter § 3 i ... - Egedal Kommune

Skitse af ejendommen på kort med angivelse af, hvor det planlagte tiltag skal placeres. Find evt. kort på http://kort.arealinfo.dk/. 9 Vedlagte dokumenter. Ja. Nej.

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation ... - Viborg Kommune

22. okt 2019 ... Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg meddeler hermed tilladelse efter ... Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, [email protected]

1 Kategori 1: Borgerforslag efter emner ... - Billund Kommune

By og Plan, Teknik og Miljø. Sekundært ... Hvorfor udstykke flere parcelhusgrunde i Billund, når man kan ... er – både i kommunen, men også til andre kommuner ...

Generel dispensation efter jordforureningslovens § 52 til tilførsel af ...

29. jan 2020 ... ... inden udløbet af klagefristen, er det for egen regning og risiko. Vognmand. Erik Duus. Restrup Kærvej 57A. 9240 Nibe [email protected] ...

Dispensation efter jordforureningslovens § 52 til ... - Region Sjælland

11. jan 2018 ... [email protected] ... Der skal anlægges et mellemdepot til aflæsning af jord i forbindelse med stikprøve- ... NK Forsyning A/S.

bill billund town squares - Billund Kommune

3 Nov 2014 ... Billund town center around City Hall, Gammelbro and Butikstorvet. ... future development its midtown area - the global citizenry of children who ...

Specifikke sundhedsaftaler SVS-Billund 260111 - Billund Kommune

omliggende kommuner. Arbejdsgruppen består af Sydvestjysk Sygehus samt kommunerne Vejen, Fanø, Billund, Varde og Esbjerg. Hver organisation deltager ...

Turismen i Legoland Billund Resort og Billund kommune

overnatning, så som kro, hotel, campingplads, hytter, ferielejlighed og B&B i nær ... Er en national vandrerute på tværs af Jylland fra Vejle til Blåvand, 120 km i.

Dialogmøde 2016 med Billund Boligforening ... - Billund Kommune

18. jan 2017 ... Per Nielsen fra Bovia, som repræsenterer Billund Boligforening,. Bethina Jensen Lorentzen (Økonomichef). Jurist, Martin Birk (referent).

Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn - Billund Kommune

15. sep 2009 ... 9. 8. Strategi på kort sigt. 10. 9. Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og boliger. 10. Strategi på lang sigt.

trafikafviklingsplan for billund by - Billund Kommune

6. nov 2015 ... TRAFIK OG PARKERING. Figur 16: Eksisterende adgang til hastighedszonen fra Rådhuspladsen ved krydset med Hans Jensens Vej. Figur 15: ...

143 Vejle - Billund - Billund - Billund Lufthavn - Sydtrafik

Busselskab. Billund Lufthavn af. Legoland / Lalandia. Billund, Hotel Legoland. Billund Centret. Billund, Vejlevej v Kløvermarken. Vandel, Grindstedvej v skolen.

Dispensation - Tønder Kommune

30. sep 2019 ... Den tidligere branddam og nu beskyttede vandhul i Jejsing, beliggende på matrikel 408,. Jejsing, Hostrup ønskes restaureret, idet vandhullet ...

143 Vejle - Billund - Billund - Billund Lufthavn

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 an. 103 fra Kolding an. 111 fra Vejen af. Vejle Trafikcenter d. Vejle, Damhaven v Regionshuset d. Skibet v kirken d.

Side 1 / 3 Dispensation og anmeldelse af ... - Køge Kommune

9. jul 2018 ... Der ønskes opstillet en container til opbevaring af hestegødning ca. 3 meter fra skel mod nord, se oversigtstegningen nedenfor. Returadresse:.

Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 2 ... - Allerød Kommune

16. feb 2015 ... Vi har i juni 2012 købt campingvogn og benytter den regelmæssigt hele året. ... til virksomheden af 4 biler dagligt til ophug dagligt er således.

Se fuld dispensation med klagevejledning - Køge Kommune

2. mar 2018 ... Dispensation til udvidelse af SuperBrugsen i Bjæverskov. Køge Rådhus. Torvet 1. 4600 Køge. I har på vegne af SuperBrugsen Bjæverskov den ...

Dispensation til oprensning af § 3 beskyttet ... - Greve Kommune

19. dec 2019 ... Direkte: 43 97 94 05. E-mail: [email protected] ... Åbningstider: Mandag. 10.00- ... regnvandsbassin ved Køge Bugt Motorvejen. Bassinet er 286 ...

Midlertidig dispensation fra støjgrænser til ... - Køge Kommune

4. jul 2018 ... i form af en styret underboring på stien mellem Norsvej og Ølbyvej i perioden uge 23 – uge 36. Dispensationen gives på følgende vilkår: 1.

56. Dispensation til udvidelse af SuperBrugsen i ... - Køge Kommune

Brugsen har allerede udnyttet ca. 400 m² af lokalplanens mulighed for udvidelse. Ifølge lokalplanen må den eksisterende brugs-butik opføres i én etage med en ...

Side 1 / 6 Midlertidig dispensation fra forskriftens ... - Køge Kommune

20. dec 2018 ... beboere i Havblik, Søndre Badevej 4E, der vil blive udsat for støj over grænseværdien på 70dB(A) i dagtimerne. Højeste støjværdi på facaden ...

Side 1 / 4 Midlertidig dispensation fra forskriftens ... - Køge Kommune

23. nov 2018 ... støjgrænser og arbejdstider anført i Køge Kommunes forskrift for udførelse ... for beboerne i Havblik, så det er muligt, at komme i kontakt.

Forlængelse af dispensation fra miljøkrav til støj ... - Køge Kommune

8. nov 2018 ... arbejder med elektrificering af banen Køge-Næstved på strækningen. Køge-Tureby i periode uge 47 2018 – uge 13 2019 inkl. Entreprenør fra ...

fra Billund Lufthavn Thomas Skov Gaardsvig - Billund Airport

2. mar 2019 ... Aarhus, så det var en stor oplevelse. ... tivoli, hvor radiobanen og pariserhjulet står rustent og ... hjemme i Aarhus, hvor jeg kommer fra.

Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S - Billund Vand & Energi

Adresse og telefonliste over nøglemedarbejdere ved Billund Vand. 17. Bilag 1.b. Adresse og telefonliste, Billund kommune, teknik og miljø, samt beredskab. 18.

166 Kolding - Egtved - Billund - Billund Lufthavn 166 ... - Sydtrafik

Tide Bus, 9392 8600. 166 Kolding - Egtved - Billund - Billund Lufthavn. Kolding Busterminal af. Buen. Sydbanegade. Ålegården. Vejlevej v Kolding Storcenter.

Billund Airport Hovedvagten Passagerterminalen 10 DK-7190 Billund

Short description of the company's task at Billund Airport area. INFORMATION ... Interruptions of more than 28 days must be accounted for. The background ...