Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på ... - Naturstyrelsen

Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014. ISBN. 978-87-93353-09-1. Tekst. Hans Jørgen Degn. Redaktion.

Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på ... - Naturstyrelsen- Relaterede dokumenter

Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på ... - Naturstyrelsen

Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014. ISBN. 978-87-93353-09-1. Tekst. Hans Jørgen Degn. Redaktion.

Bekæmpelse af blåtop - Naturstyrelsen

Blåtop kan bekæmpes med såvel en fræser som en knuser der opsamler afslået plantemateriale. Efter 8 år dominerer hede- lyng klart over blåtop, men der ...

Slutrapport Forsøg med store elbusser_final - Movia

Aalborg Universitet har tidligere gennemført analyser af forholdet mellem ... Natbusser dækkes af busser, som også kører vognløb om dagen. 142 vognløb er af ...

Slutrapport Miljøautomaten forsøg - Frederikssund Kommune

Mandskabet på genbrugspladsen i Skibby havde til ansvar at tømme Miljøautomaten én gang ugentligt, samt sikre at materialerne efterfølgende blev håndteret ...

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo - Naturstyrelsen

Regn med, at der skal slås 4-5 gange i løbet af en sæson for at sikre, at planten ... Midlet Roundup Bio er godkendt til sprøjtning indtil 2 m fra vandløb og søer.

Retningslinier for forebyggelse og bekæmpelse af ... - Naturstyrelsen

domsfrem kaldende virkning men også som mark ukrudt og ... nadensis). Sildig gyldenris (Solidago gigantean) ... Mutch, D.R., Martin, T.E., Kosola, K.R., 2003:.

Bekæmpelse af signalkrebs i Alling Å-systemet - Naturstyrelsen

/4/ http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Allingå-projektet/. /5/ Miljøcenter Århus (2009). Kommuneplantillæg med ...

Plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af ... - Naturstyrelsen

3.2 Elektronisk kommunalt indberetningsskema til. 9 ... med forskellige typer rottespærrer, herunder en ny, elektronisk rottefælde, på udvalgte lokaliteter i ...

Bekæmpelse af Rosar rugosa i klitterræn - Naturstyrelsen

15. jun 2017 ... 4 | Side. Resume. Med udgangspunkt i Naturstyrelsens forsøg i forbindelse med et EU-LIFE projekt med fokus på udvikling af metoder, har ...

bedste praksis vedrørende bekæmpelse af rynket ... - Naturstyrelsen

4. Praktisk gennemførelse af bekæmpelsen . ... 4. Tidspunkt for bekæmpelse . ... estimate the cost of this method to be around € 1.3 – 2.3 per square meter Japanese ... foldet så rullen kun er 1,55 m bred) og en traditionel ukrudtsdug (sortvævet ...

Blåtop på Flyvestation Karup.

Blåtop på. Flyvestation Karup. Af. Hans Jørgen Degn,. Degn's Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste,. Driftsdivisionen,.

Slutrapport

22. mar 2019 ... De 3 udvalgte kloner dyrkes efterfølgende på det økologiske gartneri 'Skyttes Gartneri', for at sikre en kommercialisering af projektets resultater.

Slutrapport marmoreringsprojekt

Ugglarp Hörby, KLS Ugglarp Kalmar, Scan Linköping, Dalsjöfors och Dahlbergs. ... Vid KLS Ugglarps slakteri i Hörby har marmoreringsgraden hos kvigor, stutar ...

Slutrapport - Energiteknologi.dk

celler, som visuelt kan skjule tagaggregater, og samtidig kan levere strøm til bygningen, herun- der strøm til de ... Figur 1 IKEA Skejby ved Aarhus, 8200 Århus N ... Ny elmåler, der kan måle strøm begge veje (betales af elselskabet).

slutrapport - Länsstyrelsen

olika styrsystem i stugor och hytter, ansökt om nationella investeringsbidrag, ... De destinationer som har deltagit är Idre fjäll, Kläppen Ski Resort, Stöten i Sälen ...

el för fordon - slutrapport - SGC

Frysrisk och problem med snö och is kan förhindras med varmvattentvätt, alternativt genom lagring under tak eller helt enkelt avvakta tills att bränslet tinar.

Slutrapport for projekt nr. 52

Ole Sommer Bach, Randers Regnskov, tlf. 22169979, e-mail [email protected], hjemmeside www.regnskoven.dk. 5. Kort projektbeskrivelse (Kopi fra ...

Slutrapport PSO 339-52 - Elforsk

Karl Johan Mortensen. Albertslund Kommune ... mellem Albertslund Kommune, Mads Odgård Design, Philips Lighting A/S, DTU Fotonik,. DONG Energi med ...

334-008 Slutrapport - Elforsk

dimensioner. Dette betyder, at partiklerne fra fordampningskilden helst skal ramme ... erfaring med lakering bruges til implementering af de nye belægninger.

348-033 Slutrapport - Elforsk

Der er lavet en spildevandsanalyse af de tre case virksomheder: Danpo, BHJ og ... Tidligere test foretaget af Aqua Service A/S på spildevand hos BHJ i Hobro ...

Slutrapport - Boverket

16 feb 2018 ... gandet av canvasdukar som använts vid framtidsverkstädernas ... utvecklingen ger oss möjligheter att samla in stora mängder information, ...

Slutrapport - Energiforsk

Avd. för Limnologi, Inst. För ekologi och evolution. Uppsala Universitet. 752 36 Uppsala. 018/4712728. [email protected] Projektdeltagare: Emil Rydin ...

3.1 cbr-forsøg

ders ved en kalkstabilisering, styrkeud- viklingen i jorden belyses samt de øko- nomiske aspekter, med henblik på en sammenligning af alternativer til kalk-.

CODUST Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden ...

opfølgningsstudie blandt danske landmænd og træindustriarbejdere med astma og KOL. Vivi Schlünssen ... -Spul eller støvsug i stedet for at feje. -Brug lukkede ...

Slutrapport for kampagnen - Fødevarestyrelsen

20. jun 2016 ... Side 1/7. Fødevarestyrelsen. Stationsparken 31-33 ... har Rejseholdet endvidere foretaget prøveudtagning på pesticidområdet. Disse resultater.

Slutrapport - Teknologisk Institut

Fødevaremagasinet. TEMA: kød, fisk, delikatesser og økologi, p. 18. Page 13. 13.

Slutrapport - Region Gotland

28 jun 2019 ... Terapihund – Joyforall (Robothund). 32 st robothundar ifrån företaget Ageless Innovation i USA köptes in. De var väldigt enkla att komma igång ...

Slutrapport - Danmarks nationalparker

Pilotprojekt Lille Vildmose Nationalpark, Vision, September 2005. Rapporten er ... forum, hvor der er mulighed for, at lokalområdet kan få indflydelse på natio- ... Der skal udsættes bæver og elg, som er de dyrearter, der vil væ- re bedst ...

Slutrapport Områdesprogram - Veiviseren.no

16 sep 2015 ... Lindängen har stora fina grönområden, ett bibliotek, en amfiteater och många ... att med gemensamma krafter bidra till Lindängens utveckling.

VirtuelGalathea 3. Slutrapport - DTU Orbit

3. sep 2018 ... Forlaget Alinea udgav en skolebog, se http://elevunivers.alinea.dk/univers/site/galathea/index.html som et gratis klassesæt for. 8.-10. klasser.

Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden Risikoen for ... - AES.dk

Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden. Risikoen for depression ved udsættelse for mobning i arbejdslivet. Maria Gullander, Annie Høgh, Åse Marie ...

slutrapport - Insyn Sverige

Projektgranskning. Projektgranskningar utfördes två gånger under ... (Traditionell ”gula lappar” övning). ▫ En i samband med första projektgranskningen.

Slutrapport for El-bil projekt Indhold

15. aug 2014 ... FGV har i alt 34 ladbiler, hvor 10 indgår i vinterberedskabet. Frederiksberg ... Samtidig ville bilen blive brugt i det daglige arbejde. Forsøget ville ...

små forsøg med co2 - LMFK

passe til reagensglasset. • Glasrør. • Slange. • Stativ. • Bunsenbrænder. • 1 stk. bægerglas 50 mL. • Fyrfadslys. • NaHCO3. (natriumhydrogencarbonat) ...

Forsøg med Bælgsæd.

kager, ligesom en forøget og forbedret Produktion af Græsmarks- planter og ... lig Nedbør, medens Nedbøren ved Tylstrup var meget over Nor- malen i Juni og ...

SLUTRAPPORT Dioxin og PCB i risikoprodukter Kontrolresultater ...

Æggehvidepulver er beregnet per gram prøve i stedet for fedt, da fedtprocenten er under 2 %, hvorved den skal vurderes i forhold til den produktbaserede ...