1940-1941 - Stavanger byarkiv

Stauanger kretslosje au I. O. G. T.. Kretstemplar : Thoralf ... IDRETTSLAGET, er stiftet 10 au gust 1899. Lagets formål er ... Norsk skole og undervisningskalender.

1940-1941 - Stavanger byarkiv- Relaterede dokumenter

1940-1941 - Stavanger byarkiv

Stauanger kretslosje au I. O. G. T.. Kretstemplar : Thoralf ... IDRETTSLAGET, er stiftet 10 au gust 1899. Lagets formål er ... Norsk skole og undervisningskalender.

1930 - Stavanger byarkiv

Tomme, pakk., Normannsgt. 16. Berg, A olf, disp., ø. Sh·andgt. 105. » sjømann ... Hans, stadsing., Egenesv. 49. - Marie, lærerinne, Haukeligt. 21. - S., konditor ...

register - Stavanger byarkiv

vIlhng for Hovedrestauranten og Friluftsrestauranten i Bjergsted Folkepark ... alv skattefritakeIse for SehanchGholens Forsamlingshus, Ullandhaugveien 56 (jfr.

1907 - Stavanger byarkiv

Borgen, Jørgen E., mekanikus, Bredb.41. -g Borgermesterkontoret, Nygd. 17 Il. > ... Karen, blomsterbinderi, Oscarsgd.6 .. syrorr., Kirkeb. 21. Knud, fyrboder ...

1910 - Stavanger byarkiv

blomsterløg en gros og en detail. Moderne blomsterbinderi. Stavanger største og mest ... Missionshjemmet "Solbakken",. Stok· kev. 50. Missionshuset, Asylgd. 8.

1925 - Stavanger byarkiv

Kjotl1alldel, kafe og middagsav. deling. ... brikeier Ola Olsen, Knud Aanestad ... Cafe .Bris:ol , Kirkegl. _. International·, Kirkegt. 36. _. "Stavanger" t. Nygl. 35.

1922-1923 - Stavanger byarkiv

Asb. Asbjørnsen. 2800. 18. T. Svendsen . 4500. 20. Anna T. Thorsen. 2800. Dalgate, Nedre. 2. B. Larsen . 37000. 3. Sven O. Eide. 13000. 4. Forbrugsf. Bikuben.

1914-1915 - Stavanger byarkiv

Borgen, c., fabr.eier (The C. Borgen. Packing Co.), Paradis. - Packing Co., The c. ... Frida, blomsterbinderi, Hospitals gt. 1 1, prv. Verksgt. 34. Gina, enke, Nygt. 15.

1903-1904 - Stavanger byarkiv

O., konditori & cafe, Kongsgd. 34 ... Michelet,W., fhv. foged, Ladegaardsv. 2 ... Stornæs, Katrine, fru, Løkkev. 130. - Kitty ... i Thomsen, Anna, bestyrer, Privatgd. 2.

Helsides foto - Stavanger byarkiv

Ole, kvæghllndlcr, Egenæs 11. Aasebø, Ingvald, hotelbud ... Ahlberg. Rudolf. mumrb .. Vinkelgl. 2. Ahlin. Nils, ingenior, St. Svithunsgl.28. Ahlquist, Fmm:. elektriker ... dreas Anda). maleri .. Kongsgl. 24 ... kjøb og salg av alle sorter. hermetIk ...

kunst i stavanger konserthus art in stavanger concert hall - KORO

basert på dyrking av forskjellene mellom tidens og rommets kunst. Opera, konserthus, og teater, til forskjell fra kunst- og senere arkitekturmuseer. (TIDS)ROm ...

City Map of Stavanger - English Edition - Stavanger Guide Maps ...

S. K. A. G. E. N. K. A. IE. N. E 39N. 509. 509. 44. E 39. 509. E. 39. 510. 13. 13. LLEE. IIV. EIIR. IKSONS. GT. ØØ. VVRE. ORKNØYG. T. ORKNØ. YGT. FÆ. RØ. YG.

City Map of Stavanger - Stavanger Guide Maps Norway

E3 (innfelt/inset). 178 PARKING SPACES. 310 PARKING SPACES. 294 PARKING SPACES ... See all available Parking Spaces. ... KONG CARLS GATE. HÅK.

roadmap for the smart city stavanger - Stavanger kommune

12 Dec 2016 ... means that we build on the work of Norwegian Smart Care. Cluster and ... technology application that attracts ... KMD-prosjekt - Cityplanner.

The Stavanger Region - Stavanger Guide Maps Norway

considered to be the oil capital of Norway, but before oil was discovered in the North ... the historically interesting Tingholmen, where King Olav Tryggvason held.

Kommunedelplan for Stavanger sentrum - Stavanger kommune

Sist revidert 21.01.2019, Stavanger bystyre xx.xx.2019 ... Utdrag fra plankart for Stavanger stasjon og St. Olav (for tegnforklaring jf. ... Kannik prestegård (turist-.

Stavanger Maraton - Stavanger Marathon

28. aug 2010 ... 28.08.2010. Eirik Pedersen. Picasso Frisør As ... Mette Boganes Vadla. NOTEAM. 1:45:31. 6. 07:11 ... Rebekka Brockman. NOTEAM. 1:55:05. 6.

E - Korrespondanse - Bergen Byarkiv

Gravsted for Monsine Dorothea Landmark. Bergen. 1 blad. 1924 - 1924 ... 1ste pris TTL 1908. 1 blad. 1908 - 1908 ... "Utkast til badstue". 1 blad. 1909 - 1909.

kakkelovne i skovriddergården - Rønne Byarkiv

5. mar 2006 ... KAKKELOVNE I SKOVRIDDERGÅRDEN. Niels-Holger Larsen ... der er spor at en senere. ”porcelænsovn”, lig de hvide svenske ”masseovne”

Arkivliste for Ulsetskogen skole - Bergen Byarkiv

ASTA/001/05/2. 2 protokoller og 2 mapper ... inneholder elevenes navn, fødselsdato, dato for skolestart og forsørgerens navn og stilling. Videre er det en linje for ...

1941

mester Adolf Harald Strange, 3. Maskinmester ... saas et Skib, der senere viste sig at vare M/Sk. »Carla« af Nyborg, forude, styrende en N.-lig Kurs. A. blev.

Veterinærvesenet 1941 - SSB

Av sykdom hos hester skal jeg nevne den kverkeepidemi som begynte her- over distriktet ... Veterinær S. Wang, skriver i årsberetningen om eksem: Særlig hos ...

dfs 1941.pdf - Naverne-CUK

fra Kbhvn. Afd. til C. U. K.s Kongres i Aarhus 1921 ... Nu da jeg er ved Havnehotellet, bør jeg vist gøre op ... Naa, vi gik saa videre til Aarhus, men Jensen vilde.

Nr. 9 1941 - Danmarks Marineforening

Kursen blev sat. Bovbjerg Badehotel kom i Sigte ved 16-. Foranstaltning af Orlogskaptajn Dam optagne. Tiden Søndag den 10. August. Efter at Korvetten havde ...

Nr. 6 1941 - Danmarks Marineforening

haft Foreningen til Frokost i sit herlige Jægerhus i Ekko-. Togfører ... Tandlæge. J. Jacobsen. 1911. Grosserer. A. C. Poulsen. E.O.. Overtjener. H. Clausen. 1923.

Ældreboliger - Andelsboligforeningen af 1941

Andelsboligforeningen af 1941 samarbejder med domea.dk ... Venteliste. IKONBETEGNELSE. KONTAKT OS. Kat. Andelsboligforeningen af 1941 er en almen ...

1941. København. - Tidsskrift.dk

M. Schack, 105. Danske ... Mogens Bent Adolph Schack af Klam ... Næstved. Medlem af Tilsynsraadet i »SPAREKAS. SEN FOR NÆSTVED OG OMEGN«,.

Den jugoslaviske hær i 1941 - Chakoten

Hvert infanteriregiment var på omkring 2.400 mand, 168 maskingeværer samt 4 infanteri- eller panserværnskanoner. Regimentet bestod af: Stab, tre ...

Jubilæumsskrift 1941-1966 (4,4 Mb pdf)

Kl. 9,30: Ulve og spejdere fra Vestjydske Division mødes ved musiktribunen ... Alle vrælede af latter, som var de til Gøg og. Gokke film, endelig foreslog Polle, at jeg skulle sætte mig, stille ... trop, Struersø flok og trop, Struer trop 1. Struer flok, 2.

Præmiering 1932-1941

Larsen og Aage Rafn opfører Teknisk Selskabs. Skole i Julius Thomsens Gade i 1938. Bygningen står i røde danske teglsten, og er særligt inspireret af den ...

Danske Studier 1941

Der er næppe Grund til at læse Guld i Stedet for Kuld, som i DRI efter A. D. Jørgensen, — fordi det et Sted i. Sagaerne fortælles, at en Mand giver en anden ...

Ungdomsboliger - Andelsboligforeningen af 1941

Jystrup Enghusene. Ung 19. Afdeling fra 1993. Rækkehuse med egen ... se af afdelingens antenneanlæg. AFDELING 19 – ENGHUSENE 101-133. Rum. Areal.

Gedichte 1933-1941

Balladen (Goethe, Schiller), Lieder (Schiller),. Dramen (Lenz, Kleist) ... »Thuro / August 1936« datiert wurde, als auch in einer ... Lieder Chöre Balladen gedacht.

Air Service Newsletter 1941 - Defense.gov

mand. from the CommmdingGeneral. t,o the rawest re- ... von the t;{ack~ Trophy, awarded annua.l Ly for ... cast was arranged ... at Farfan Beach a double-header of f'lm em. frolic. ... flying is being ccnducbed, a Wes ove~ Fi,eld. lfa,ss ••.

Dansk Forsikringsret. Andel del, 1941.

Ulykkesforsikring tages oftest sammen med Sygeforsikring. I Reglen fastsætter ... Vedkommende, der er blevet bidt af en Hund ved at klappe den eller er kom- ... Hensyntagen til Værdien af Ydelsen i Sammenligning med. Erstatningen efter U ...

Stenalt Mejeri 1941-1947

De to første år boede jeg hjemme ved mine forældre på Sandgården i Ørsted. Efter ... Arne Madsen fra Udby har fortalt at han leverede mælk til Stenalt Mejeri fra.