Dispensation fra NBL §3 og tilladelse fra vandløbsloven til MTB spang

Dato: 29. juni 2018. MTB Østervrå u/ØVI´s venner og Østervrå Idrætsforening. Kontaktperson Kim Dybdahl. Pr. mail [email protected] Dispensation fra ...

Dispensation fra NBL §3 og tilladelse fra vandløbsloven til MTB spang- Relaterede dokumenter

Dispensation fra NBL §3 og tilladelse fra vandløbsloven til MTB spang

Dato: 29. juni 2018. MTB Østervrå u/ØVI´s venner og Østervrå Idrætsforening. Kontaktperson Kim Dybdahl. Pr. mail [email protected] Dispensation fra ...

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation ... - Viborg Kommune

22. okt 2019 ... Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg meddeler hermed tilladelse efter ... Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, [email protected]

Afgørelse efter vandløbsloven: Godkendelse af bro over Hjortvad Å

30. jan 2020 ... Etableringen af broen skal ske af hensyn til færdselssikkerheden for de gående. Hjortvad å er et offentligt vandløb med udløb i Ribe Vesterå. Den ...

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet ...

25. sep 2019 ... Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen. Af planen fremgår det, at Hottemoserenden opfylder ...

25 tilladelse (VVM-tilladelse) Ekkodalens moser - Planloven

30. okt 2019 ... Den sidste istid skabte Bornholms største indsø for foden af Ekkodalens klipper. Den vurderes at have været over 200 ha stor og omfattet ...

Halfdan Rasmussen og Ib Spang Olsen. Indsunget af

Indsunget af: Anna Britt H. Mathiasen og Martin Spang Olsen ... Musikken er rigt varieret i såvel komposition og tekst, som tempo. ... Blæksprutten Olsen. 1:14.

Film i Glostrup Bio Lasse Spang Olsen

des ånder eller spøgelser, og 10 % påstår, at de har set dem! Der findes sandsynligvis ikke ånder – det er i hvert fald ikke noget, man kom- mer til at kunne ...

Ih Spang Olsen om et langt liv som hilledmager, om ... - Tidsskrift.dk

Ib Spang Olsen leverede både illustrationer til Hjemmets Søn dag og til Magasinet i Politiken og var så velanskrevet, at redaktøren på det førstnævnte gav ham ...

Klatre tilladelse / WWW tilladelse - FDF Brande

Til orientering vedr. klatring på FDF Brandes klatretårn. FDF Brande vil gerne byde velkommen til Jeres/dit barn/unge menneske ( under 18 år ), som gerne vil ...

Lasse Spang Olsen – alternativ behandling, virker det? - FIT Plaster

bihulebetændelse. April/maj 2017. Pris DKK 59,00. Stort tema om akutte og kroniske smerter! Lasse Spang Olsen. – alternativ behandling, virker det?

Ulrik Spang-Hanssens artikel Salmetempo i Danmark fra Ruder ...

I forhold til vores emne, tempoet, byder de gamle 78-plader ofte på den udfordring, at man ikke kunne overskride en bestemt indspilningslængde. I starten var det ...

Dispensation - Kystdirektoratet

7. feb 2020 ... 1439 København K. Kystdirektoratet. J.nr. 18/03317-4 ... butik med varer fra øens mange små produktionsvirksomheder. Der etableres et ... Dansk Kano og Kajak Forbund, [email protected] • Danmarks Jægerforbund ...

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til udskiftning af ...

28. okt 2019 ... Bådfarten ved Nybro ... nedrive den eksisterende anløbsbro for Bådfarten og etablere en ny ... Vandet kommer fra Furesøen og Bagsværd Sø.

Toldergårdsvej 2019 10 31 1 Dispensation.pdf

15. aug 2019 ... Frederikshavn Kommune giver herved, dispensation fra ... 3. henvende dig i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen. - dog ikke ...

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ... - Kystdirektoratet

25. feb 2020 ... Ifgl. Lifa-ois er boligen opført ca. 1900 og har et boligareal på 80 m². Herudover findes mindre tilbygninger, således det samlede bebyggede ...

Dispensation - Tønder Kommune

30. sep 2019 ... Den tidligere branddam og nu beskyttede vandhul i Jejsing, beliggende på matrikel 408,. Jejsing, Hostrup ønskes restaureret, idet vandhullet ...

AFGØRELSE i sag om lovliggørende dispensation til en ...

10. jul 2018 ... Slot inden for fredning af Kokkedal-Sophienberg jorderne i Hørs- ... oplyst, at kommunen en lørdag i august 2017, hvor vejret var godt og der.

Dispensation fra jordforureningslovens § 52 om tilfør- sel af ...

26. sep 2019 ... Ifølge boreoplysninger fra området består de overfladenære lag af sand og grus med lag af moræneler. ... JJ Grus A/S, [email protected]

Dispensation til shelterplads - Kystdirektoratet

25. feb 2020 ... www.bookenshelter.dk. Afgørelse. Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §. 65b, stk. 1, jf. § 15, til en ...

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til • Tre nye gangbroer ...

23. jan 2020 ... www.esbjerg.dk ... Esbjerg Kommune giver hermed dispensation til ovenstående ... Dansk Kano og Kajak Forbund: ([email protected]).

Dispensation fra Lokalplan 24-002 til afholdelse af Uldfestival Sal ...

28. feb 2017 ... 10p og 10m Fårup By, Saltum, beliggende Solvejen 60, 9493 Saltum den. 13. og 14 maj 2017 herunder opsætning af telte og lignende i uge 19 ...

Dispensation til terrænændring i forbindelse med ... - Kystdirektoratet

20. sep 2019 ... Forsvaret har en skydebane nord for Odense, som de ønsker at nedlægge. Nedlæggelsen gennemføres på Forsvarets vegne af Niras, som har ...

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dato ...

den på Miljøportalens kortside http://kort.arealinfo.dk. I menuen til venstre afkrydses Naturbeskyttelse og Natura 2000. Naturbeskyttelseslovens bygge- og ...

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af otte ...

24. okt 2019 ... Att.: Sandra Christensen Venø [email protected] ... Knippe-star er en indtil 1 m høj, gulgrøn græslignende plante besat med bittesmå tænder ...

Dispensation fra jordforureningslovens § 52 om tilfør- sel af jord til ...

13. feb 2020 ... Dangrus ApS, [email protected] Grundejer I/S Dalsgaard v/Mogens Dalsgaard, [email protected] Vesthimmerlands Kommune ...

Dispensation - udmatrikulering af Træskohage Fyr ... - Kystdirektoratet

5 dage siden ... 5000) og Vejle Fjord Rehabilitering (kr. 5000), og restaureringen blev igangsat for 3 måneder siden. Renoveringen er udført af lokale ...

Dispensation til genopbygning af Roneklint Fyr ... - Kystdirektoratet

10. maj 2019 ... Roneklint Fyr, matr.7c Roneklint By, Jungshoved, Batterivej 8b, 4720. Præstø. ... Dansk Kano og Kajak Forbund, [email protected]

Dispensation til genopførelse af anneks til ... - Kystdirektoratet

8. jan 2020 ... 17h Kyndby By, Kyndby beliggende på Røglevej 12,. Jægerspris i Frederikssund Kommune, er i LIFA-OIS noteret som sommerhus i landzone.

Ansøgning om dispensation fra Lokalplan nr. 301 med tillæg nr. 1, 2 ...

22. jan 2018 ... DR udelukker ikke, at parkering på sigt kan etableres i konstruktion på ... med fri passage og udsyn til naturen fra DR Koncerthuset og med.

blanket til ansøgning om dispensation for adgangskrav på hd - CBS

[email protected], hvis du kun søger dispensation. Svaret vil blive ... Vi ser på kundskaber indenfor Dansk, Engelsk og Matematik på gymnasialt niveau samt ...

UDKAST - Dispensation - Lokalplan nr. 173, Hedensted

6. sep 2017 ... 5 biler. Parkeringsarealet skal udføres med fast tæt belægning. Mogens Møller ønsker at drive sin vognmandsvirksomhed på adressen, dette ...

14. Medlemsforslag om dispensation til midlertidigt byggeri på ...

2. okt 2019 ... byggeri på Grønlandske Handels Plads, Indre By (2019-. 0000481). Bilag. Bilag 1 Grønlandske Handelsplads - Situationsplan med skøjtebane.

Dispensation til afholdelse af Ø lejr på Omø. - Kystdirektoratet

22. jan 2020 ... Alt materiale fjernes, når Ø Lejren er afsluttet, området reetableres ... havet og kysten mellem Agersø og Glænø, habitatområde nr. 143,.

ansøgning om dispensation for tømning af ... - SK Forsyning

http://www.skforsyning.dk/media/23742_Regulativ_2011.pdf. Dato og underskrift: / - 20. UDFYLDES AF SK SPILDEVAND A/S: Der gives hermed: Dispensation.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til udvidelse af put-and ...

17. sep 2019 ... hvidkløver, kryb-hvene, fersken-pileurt, lancet-pil, gul kløver, gul okseøje, tudse-siv, glat vejbred, vellugtende kamille, enårig rapgræs, rød-el,.

Lovliggørende dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 vedr ...

22. jan 2020 ... kulturministeren eller Kroppedal Museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller ...