Hvilke forventninger har du til dig selv i forbindelse med det ... - DCUM

Dine forventninger til dig selv handler om hvad du tror bliver f.eks. sjovt, motiverende eller udfordrende ift. det kommende besøg. • Hvad ser du mest frem til?

Hvilke forventninger har du til dig selv i forbindelse med det ... - DCUM- Relaterede dokumenter

Hvilke forventninger har du til dig selv i forbindelse med det ... - DCUM

Dine forventninger til dig selv handler om hvad du tror bliver f.eks. sjovt, motiverende eller udfordrende ift. det kommende besøg. • Hvad ser du mest frem til?

Insekthoteller - hvilke materialer til hvilke insekter? - KU Science

Mariehøns – Der er over 50 arter af mariehøns i Danmark, der hjælper med at holde haveplanterne i din have fri for bladlus og lignende insekter. Kogler, kviste ...

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt - Mini 1 til 12

6. apr 2009 ... sådan et tæppe. Tæpperne lignede noget, jeg oplevede meget i min ungdom og læretid som møbelpolstrer, nemlig noget man kaldte ” Smyrna” ...

Hør børnene! - DCUM

Børneinterview – tre metoder til samtaler med børn er et værktøj der blandt andet beskriver, hvordan man ved hjælp af åbne spørgsmål og utraditionelle rammer.

Årsberetning - DCUM

dagplejehjem, vuggestue, legestue og børnehave er ... ledelsen for studenterrådet på universitetet. Hvilke personlige ... Vuggestuen er lavet i samarbejde med.

empatibanko - DCUM

hvordan de forskellige sindsstemninger kan komme til udtryk i forskellige situationer. Antagelserne bag. Ved at udvikle elevernes evne til at sætte ord på egne ...

Trivsel - DCUM

DCUM-vejledningen tager udgangspunkt i elevers, studerendes og andre ... Trivselsundersøgelsen kan med fordel afvikles gennem Termometeret, som er et ...

4cases - DCUM

Delingen af intime billeder betragtes af mange unge som en gensidig tillidserklæring. Det bruges som en måde at vise hinanden tillid på, og samtidig skabes et ...

Relationsskema - DCUM

Hver voksen der er tilknyttet børnegruppen udfylder skemaet individuelt relationsskema. Sådan gør du. • Tænk på din børnegruppe. • Sæt børnenes navne ind i ...

Tro på digselv - DCUM

1. Tro på digselv. – og dine klassekammerater. Øvelser til. 4. – 6. klasse ... sig selv? Det er vigtigt at tro på sig selv. Ikke mindst i skolen. Men hvad vil det egentlig ... Stil borde og stole ud til siden, og saml ... Alle behøver dog ikke at sige noget.

Skabelon til handleplan - DCUM

Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center for ...

Børnemiljø og læreplaner - DCUM

EksEmpEl 3 | Udvidet SMTTE-model – enkelt og godt! EksEmpEl 4 ... til i morgen, da det giver nærværende pædagogik og mulighed for fastholdelse.

Det er kedeligt at kede sig - DCUM

flygter fra det generende ubehag, kedsomhed skaber, mister fokus og bliver ... dem opstår kedsomhed, når der er uoverensstemmelse mellem eleverne i ...

30nye veje - DCUM

Spillet består af 10 bankoplader med illustrationer og tilhørende ord, som i ... tomme. Hvis skolen har mekanisk ventilation, så undersøg, om det er indstillet ...

Bevægelse i børnemiljøet - DCUM

... at alle vores sanser skal udfordres for eksempel ved at rulle, hoppe, gynge, vende på ... Endelig skal man overveje til hvem, hvornår og hvordan man formidler ...

Skoletrivsel og optimisme - DCUM

Skoletrivsel og optimisme. DCUMs konference Dansk Trivselsforum 2018. ”Elevoptimisme og trivsel i skolen”, Odense 6.9.2018. Bjørn Holstein.

Bjørn Holstein - DCUM

Skoletrivsel og optimisme. DCUMs konference Dansk Trivselsforum 2018. ”Elevoptimisme og trivsel i skolen”, Odense 6.9.2018. Bjørn Holstein.

Forebyg og bekæmp - DCUM

sammenhænge er sjovt og spændende at dele billeder og videoer, men at der også er udfordringer ved adfær- den, som vi er nødt til at italesætte”. Jonas Ravn ...

Studerendes forventninger

19. dec 2007 ... Metode. Denne opgave baserer sig på to interviews – et fokusgruppeinterview med fire studerende og et semi-struktureret ekspertinterview ...

AMR – rolle og forventninger

Som arbejdsmiljørepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. ... rådighed til at varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til den pågældende ...

FOLKETRYGDFONDETS FORVENTNINGER

Veiledningene tydeliggjør Folketrygdfondets prinsipielle forventninger. For utfyllende informasjon, se www.folketrygdfondet.no. Klikk på «Vår forvaltning». Page ...

Forventninger ved skolestart - FUG

Hva tenker du er det aller viktigste foreldre bør tenke på foran skolestart? – Foreldrene må være klar over at skolen har en annen struktur enn barnehagen.

Fast förbindelse Helsingborg – Helsingör en ... - Fast HH-förbindelse

mellan Helsingborg C och Helsingör station, dels av en motor- ... Med biljettpriser i nivå med dagens biljettpriser med färja beräknas anläggningen vara ...

Fra kedsomhed til trivsel i skolen - DCUM

kedelig, 51,9 % svarer en gang imellem, og 22,1 % svarer sjældent eller aldrig. ... Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. Figur 8. Aldrig. Sjældent. Engang imellem.

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen - DCUM

elektroniske spørgeskemasystem, Termometeret, som indeholder resultater fra de tilmeldte skolers undersøgelser af undervisningsmiljøet. DCUM har adgang til ...

Den styrkede pædagogiske læreplan - DCUM

læreplan - Rammer og indhold, Master for en styrket pædagogisk læreplan samt på DCUM's viden om og erfa- ring med de pædagogiske læreplaner.

DCUM rapport om digital mobning

oplevet, at nogen har uploadet billeder eller video af dem uden samtykke, ... end de ville gøre ansigt til ansigt, og konflikterne har desuden en tendens til at ... offer. Fordi mobingen typisk foregår på offentligt tilgængelige sociale medier, bliver.

Elevoptimisme og trivsel i skolen - DCUM

24. Lærernes forventninger til eleverne/Rosenthal-effekten ... effekten. Denne effekt har vist sig at være så betydningsfuld, at man i forskningen med mennesker ...

Skab lærings - øjeblikke - DCUM

Skab lærings - øjeblikke. – i hverdagens små rutiner ... be et rum der motiverer børnene til aktiv deltagelse, og samtidig prioriteres samspillet højt. Det bevidste ...

verdens smukkeste skole - DCUM

Det gælder for de fle- ste almindelige bordplader. et godt og billigt alternativt underlag får man ved at dele gipsloftplader (gipsonit) i pas- sende stykker. Men vær ...

deling af krænkende materiale - DCUM

gelsen af mobning på sociale medier og deling af krænkende ... De digitale spor i form af billeder kan blive liggende på nettet i mange år, og hændelsen kan.

Forventninger og færdigheder - OECD.org

forskningschef Poul Skov og forskningsleder Vita Bering Pruzan (formand). ... man i Danmark kunne forestille sig, at disse færdigheder først ville være vig- ... Den ene opgave 'Frugtplantage' tilhører indholdsmæssigt vækst og foran- dring ...

Forventninger til designgulve - Gulvbranchen

Designgulv er en fællesbetegnelse for fugefri cementbaserede gulve, der benyttes uden montering af en egentlig gulvbelæg- ning. Gulvene kendes også under ...

FoRVENTNINgER oM SKRIVEKoMPETANSE - Normprosjektet

Elementær ordlæsning 1, Elementær ordlæsning 2, Udbygget ordlæsning 1, Udbygget ordlæsning ... usikker til sikker og fra sikker til automatiseret ordlæsning.

Rejsen til et bedre børne- og skolemiljø - DCUM

Guidelinen er krydret med citater af børn, unge og voksne, som har deltaget i EU-projektet. EU-projektet fik navnet REBUS – Rejsen til et bedre børne- og skole-.

19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne - DCUM

hvor vi samlede praktikere, som beskrev deres metoder ud fra en skriveskabelon udarbejdet særligt til ... 1 Eleverne står i en stor kreds, går sammen to og to.