Undervisning – forventninger og fortolkning - Tidsskrift.dk

Artiklen tager udgangspunkt i empiriske iagttagelser, af hvordan studerendes forventninger præger deres tilgang til undervisning. Et vigtigt aspekt ved iagttagelse - ...

Undervisning – forventninger og fortolkning - Tidsskrift.dk- Relaterede dokumenter

Undervisning – forventninger og fortolkning - Tidsskrift.dk

Artiklen tager udgangspunkt i empiriske iagttagelser, af hvordan studerendes forventninger præger deres tilgang til undervisning. Et vigtigt aspekt ved iagttagelse - ...

KULTURSENSITIV UNDERVISNING OG ... - Tidsskrift.dk

... at kunne bruge red- skaber og begreber (Vygotsky, 1982, 1998). ... for, at undervisning indenfor ZNU skal støtte eleverne i at tilegne sig 'teo- retisk viden' (se ...

Dannende undervisning - Tidsskrift.dk

en arkitektlampe i forhold til hinanden? ... In S.T. Graf, J.J. Hansen, & T.I. Hansen (Eds.), Læremidler i didaktikken – didaktikken i læremidler (pp. 89-114).

Studerende som medskabere i undervisning og ... - Tidsskrift.dk

Oxford Centre for Staff and Learning Development, pp. 53-64. Meyer, Jan ... In particular, ethical design requires a broad and emergent definition of participation.

Målstyret matematik- undervisning?! - Tidsskrift.dk

Rammerne for forenklede Fælles Mål og LMU. Folk der kender til hvordan FFM i matematik er blevet til, ved at ophedede diskussioner, for ikke at sige kampe, ...

Den matematikhistoriske dimension i undervisning - Tidsskrift.dk

den lille historiske omtale af romertal fra C-bogen; en biografi af Pierre de Fermat, en omtale af hans henholdsvis lille og store sætning samt et avisudklip om ...

Matematikbogen i en målstyret undervisning - Tidsskrift.dk

Hvad ved vi om “den danske matematikbog” ... den enkelte elev får via matematikbogen. ... for lærerens valg af lærebog til en bestemt klasse (EVA, 2009, s. 24):.

Tværfaglig undervisning i folkeskolens naturfag - Tidsskrift.dk

helt andre kundskabsområder (fx idræt) (Gyldendal, 2016). Der er ... http://www.emu.dk/modul/fysikkemi-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejled-.

Om undervisning af første og anden orden - Tidsskrift.dk

Med systemteorien rummer dete formål to aspekter: at lære at lære og at handle på usikkert vidensgrundlag, dvs. at træffe beslutninger. Som didaktisk begreb ...

Transformering af traditionel undervisning til e- læring - Tidsskrift.dk

Aarhus Universitet, hvor hun arbejder med at integrere e-læring og ... Teoriintroducerende podcast integreret i en læringssti i AULA (Aarhus Universitets e‐.

Undervisning og centralt stillede test i folkeskolen - Tidsskrift.dk

Centrale indholdsområder i biologifaget som felt- og laboratoriearbejde, etiske og miljømæssige diskussioner ... Gyldendals Lærerbibliotek. Harlem, W. (2011).

Center for Børn & Undervisning Undervisning - Midtskolen - Aula

6 dage siden ... I forbindelse med denne ekstraordinære situation er det regeringens mål, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, ...

Demokratisk undervisning eller undervisning i demokrati

Sökord: deliberation, demokrati, värdegrund, deliberativa, kompetens ... proceduralt, genom att i deliberativa samtal lyfta fram skillnader i synsätt och skilda ...

Modersmåls- undervisning - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

undervisning. Faghæfte 46. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 48 – 2009 ... Fælles Mål • Modersmålsundervisning • Formål for faget • side 3 / 30.

FORTOLKNING AF NOVELLER

Du kan finde svarene i Danskbogen i kapitlet om fortolkning side 70. TEST-DIG-SELV-ØVELSE. FAGORD. FORKLARING. 1. In medias res.

Analyse og fortolkning af - Filmcentralen

Foto: Miracle Film. Fag: Dansk. Niveau: 8.-10. klasse. Formål: Analyse og fortolkning af ”Stumper og stykker”s historie, dramaturgi og filmiske · virkemidler.

Læsning og fortolkning af tekster

Et eksempel: I novellen ”Lønningsdag” (1900) tager Martin Andersen. Nexø fat i ... Nexø er klart samfundskritisk og vil engagere læseren… Stillads til den ... lad sproglige markører vise overgang fra analyse, fortolkning, evt. sammenligning og ...

Fortolkning af trombofiliudredning - Rigshospitalet

Fortolkning af trombofiliudredning. Venøs tromboemboli opstår ofte ved et sammenspil mellem medfødte og erhvervede risiko- faktorer (fx stigende alder, ...

Luthers fortolkning af Esajas

at holde sammen på den evangeliske bevægelse i lyset af bondekrigene, sværmerne og ... at vandre mod lyset har de ladt det bag sig. Derfor er jøderne nu ind-.

nodelæsning og fortolkning - Rytmisk Musikkonservatorium

Her er slaget lagt ind i en synkoperet funkrytme og ”2 og” er kraftigt accentueret med et slag på crashbækkenet sammen med stortrommen og et lille lay-up inden ...

Barns fortolkning og opplevelse av foreldrekonflikter - UiO - DUO

15. jun 2017 ... foreldres konfliktstiler og barns redsel og skyldfølelse, i familier der foreldre ... Den norske versjonen av CPS ble oversatt fra engelsk til norsk og.

fortolkning af arbejdstidsregler mv sfo-området - BUPL

For skolepædagoger udgør den årlige arbejdstid 1.924 timer inkl. ferie og ... Dog har Halsnæs Kommune indgået en aftale med FOA om at de får omregning 1,3 som pæda- ... deltager i undervisningen omregnes en lektion på 45 minutter til.

Analyse og fortolkning af ”Dunhammeraften” - Filmcentralen

1) Gå på nettet og find oplysninger om Herman Hesses roman ”Steppeulven”. 2) Redegør for tekstens ydre komposition (vers, strofer og rim). 3) Redegør for ...

Fortolkning af EKG og diagnosticering af sygdom - Sundhed.dk

Aktivering af ventriklerne. • Normalt når: 5 > og < 25 mm høj (afhængigt af afledning). Bredde < 120 ms. Fravær af Q-tak (i de fleste afledninger). Patologisk når:.

– forståelse og fortolkning Birte Sørensen

207. Isers og Kermodes aktive læser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209. Containere og skove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. Fortælletid, fortalt tid – og læsetid .

Studerendes forventninger

19. dec 2007 ... Metode. Denne opgave baserer sig på to interviews – et fokusgruppeinterview med fire studerende og et semi-struktureret ekspertinterview ...

FOLKETRYGDFONDETS FORVENTNINGER

Veiledningene tydeliggjør Folketrygdfondets prinsipielle forventninger. For utfyllende informasjon, se www.folketrygdfondet.no. Klikk på «Vår forvaltning». Page ...

AMR – rolle og forventninger

Som arbejdsmiljørepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. ... rådighed til at varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til den pågældende ...

Forventninger ved skolestart - FUG

Hva tenker du er det aller viktigste foreldre bør tenke på foran skolestart? – Foreldrene må være klar over at skolen har en annen struktur enn barnehagen.

Don Juan – i flot, moderne fortolkning fra Den Ny Opera.

6. sep 2016 ... muligt: fra lukket gummicelle, til hvid kiste – eller blot neutralt spillerum med døre. Og det fungerer, fordi alle personerne iklædt smukke.

Analyse og fortolkning Romanen Kunsten at græde i kor

Det kan sammenlignes med en form for bevisførelse, hvor du ved at analysere forskellige delelementer i teksten (fx fortællerforhold, personkarakteristik eller lign.) ...

Historie KiU-modul 1 – Historiebevidsthed, historiebrug, fortolkning ...

Hvordan kan man inddrage og kvalificere elevernes historiebevidsthed, historiebrug og historiske overblik i undervisningen. Med afsæt i emner/temaer/perioder, ...

En fortolkning af forum delicti-reglen i varemærkekrænkelsessager

lovgivning, hvor især Domsforordningen 10 samt Varemærkeforordningen 11 spiller en væsentlig rolle,. - retspraksis, hvor EU-domstolens afgørelser er helt ...

En moderne fortolkning af Børge Mogensens træborde

I den nye version er bordet udvidet til 250 cm i længden. Børge Mogensen 6286/6386 Bord blev designet i 1964. Ekstra lange planker af massiv egetræ skaber et ...

Fortolkning, illustration mm. af interaktion i lineære ... - Pure

Tabel 1 viser deskriptive statistikker for modellens variable, hvor i_aidXinsti er ... Hvad resultaterne ikke umiddelbart fortæller os, er om denne effekt er signifikant ...

analyse og fortolkning af Euripides' Medea - klassikerforeningen

Den ekstreme feminist -‐‑ analyse og fortolkning af Euripides' Medea. Er den traditionelle helt død? Er samfundet endelig blevet klar til, at heltinderne tager over ...