Høje forventninger til alle elever - Danmarks Evalueringsinstitut

Når læreren udtrykker forskellige forventninger til eleverne. 39. 5.4. Realistisk feedback gør de fremadrettede forventninger tydelige for eleven. 45. 6 Elevernes ...

Høje forventninger til alle elever - Danmarks Evalueringsinstitut- Relaterede dokumenter

Høje forventninger til alle elever - Danmarks Evalueringsinstitut

Når læreren udtrykker forskellige forventninger til eleverne. 39. 5.4. Realistisk feedback gør de fremadrettede forventninger tydelige for eleven. 45. 6 Elevernes ...

Undervisning af tosprogede elever - Danmarks Evalueringsinstitut

egnelse tidligt i elevernes skoleforløb, men det er ikke nok at eleverne alene i indskolingen mod- tager undervisning i dansk som andetsprog. Ofte taler ...

08 6 20 44 - Danmarks Evalueringsinstitut

Tegninger: Børn fra Gøngehuset i Vedbæk. Tryk: Innographic. Eftertryk med ... Hvis du er Superman, så er jeg Spider-Man!.......... 38. Forsker: Leg burde være det ...

Erhvervsklasser - Danmarks Evalueringsinstitut

10. klassecenter eller en ungdomsskole. ... mellem Korsløkke Ungdomsskole og ... Element. Ballerup. Ungdomsskolen. Bornholm. Rønneskolen. Favrskov.

Undervisning - Danmarks Evalueringsinstitut

lærer,” siger Anders Schunk Pedersen. For Anders er flipped learning en måde at differentiere hans undervisning på. Det kan nemlig frigøre en stor del af tiden i ...

Efteruddannelse - Danmarks Evalueringsinstitut

Indledning. 2.1 Hvad handler rapporten om? Rapporten beskriver efteruddannelsen i offentlige og private servicevirksomheder og efterud- dannelsesmønstrene ...

Inspirationskatalog - Danmarks Evalueringsinstitut

og om skolen har gode råd til andre skoler, der vil tage fat på en lignende indsats. ... samarbejdet, efter at Kolding Kommune for omkring 13 år siden satte et ...

It i skolen - Danmarks Evalueringsinstitut

Elevernes egne bærbare computere på skolen stiller nye krav til skolens tekniske infrastruktur ... På Hvidebækskolen anvender en lærer den interaktive tavle i ...

RKV og afkortning på euv - Danmarks Evalueringsinstitut

Vi har sådan et RKV-skema, hvor vi skriver, hvad uddannelse de har, og hvis der er ... *Der er for stor usikkerhed om andelen af skriftlige test på Niels Brock.

Uddannelsesparat? - Danmarks Evalueringsinstitut

Klarup Skole i Aalborg. 25. Indhold ... På Klarup Skole lidt uden for Aalborg har man arbej- det med den enkelte elevs ... http://klarupskole.dk/. UU-Aalborg.

Basisuddannelserne - Danmarks Evalueringsinstitut

I undervisningsåret 1999/2000 bestod undervi- sergruppen af 9 kvinder og 38 mænd. ... Siden 1998 leder for Centeret for. Didaktik og Metodeudvikling ved DTU.

bakspejlet '13 - Danmarks Evalueringsinstitut

INSTITUTIONSLEDER, BØRNEINSTITUTION HØJME. ODENSE KOMMUNE. ERFARINGSFÆLLESSKAB. I 2012 tog EVA initiativ til et netværk, også kaldet et ...

Børneperspektiver - Danmarks Evalueringsinstitut

med mere konkrete dataindsamlingsmetoder der kan anvendes i den sammenhæng, herunder i kommende evalueringer fra EVA. Hvad angår de mere konkrete ...

EVA TEMA #16 - Danmarks Evalueringsinstitut

taler om bogstaver, giver det også mening at inddrage kroppen ved ... stuen er der et basisrum fyldt med bObles, hvor der er et skib, børnene kravler op på, når ...

veu-magasinet - Danmarks Evalueringsinstitut

VEU-magasinEt 17 tekniske Skole oplever man ikke som i Odense at løbe panden mod en mur når man foreslår GVU-forløb for ledige. Dorthe Jensen ...

10 BAkSPEjlET - Danmarks Evalueringsinstitut

I år er det tredje gang vi inviterer på et krydstogt gennem den nyeste viden på ... God rejse og god læselyst! ... Vitus' forældre for at fortælle dem om de aktiviteter ...

bakspejlet '16 - Danmarks Evalueringsinstitut

Evalueringsinstitut (EVA) og er baseret på resulta- terne af ... byder ind med en solo. Musikerne lytter ... vandkande, og mens han danser, flyver vandet om ...

Undervisningsdifferentiering - Danmarks Evalueringsinstitut

Frederikshavn: Dafolo. EVA (2011). Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip. En evaluering af sammenhænge mellem ...

Socialrådgiveruddannelsen - Danmarks Evalueringsinstitut

Det ses at forvaltningen beskæftiger ca. halvdelen af socialrådgiver- ... vækst i andelen af job på foranstaltningerne, er der et større skred til andre job. ... skellige kommuner fra region Midtjylland samt i København med aftagere fra sjællandske ...

3URILOHU Sn KK[ RJ KW - Danmarks Evalueringsinstitut

Evaluering af økonomifag på hhx og teknologi og teknikfag på htx. 2002 ... Ishøj og Taastrup, Ishøj-afdelingen. • Herning Handelsgymnasium. lasium. Htx-skoler.

Motivation - Danmarks Evalueringsinstitut

med skolen bliver meningsfuldt. Undervisning for alle er Danmarks Evalue- ringsinstituts (EVA's) magasin til dig, der er lærer i folkeskolen. Magasinet handler ...

Journalistuddannelserne - Danmarks Evalueringsinstitut

Journalistuddannelsen på RUC er organisatorisk placeret i Institut for Journalistik, Kommunikati- on og Datalogi. Ledelsen af uddannelsen er i praksis todelt sådan ...

bakspejlet - Danmarks Evalueringsinstitut

påpeger Lone Svinth i artiklen ”Giver voksenstyring mere læring?”. Så måske er leg og læring ikke et spørgsmål om et enten-eller, for både leg og læring har ...

BAKSpEjLET '12 - Danmarks Evalueringsinstitut

Fokus på gråd gav aha-oplevelser i Klemensker Børnehus. 16 tema: FarlIG leG. Det skal kilde i maven. Se Nils Lund Pedersens ...

Læreruddannelsen - Danmarks Evalueringsinstitut

Fokus i evalueringen er vægtningen af fag i uddannelsen, linjefagsmodellen, bacheloropgaven, praktikken, seminariernes studieordninger, de studerendes ...

EVA TEMA #17 - Danmarks Evalueringsinstitut

Den norske professor Berit Bae har igennem mange år forsket i børns leg, anerkendelse i relationen mellem pædagogisk personale og børn og senest i ...

Ækvivalensvurdering - Danmarks Evalueringsinstitut

indfries, når uddannelsen niveaumæssigt skal ækvivalere med diplomuddannelsen i ledelse. Det gælder fx bredden i uddannelsen. Den kommunale ...

bakspejlet '11 - Danmarks Evalueringsinstitut

Forsker Maja Plum har undersøgt hvad der sker når forvaltning og pædagoger mødes for at tale om det pædagogiske arbejde. TEMA LEDELSE. AF TRINE ...

Realkompetencevurdering (RKV) - Danmarks Evalueringsinstitut

miuddannelserne, der blev anvendt til at udstede et uddannelsesbevis, og slet ... in the period from 13 August to 9 September 2018 using a web-based survey, ...

Skolefritidsordninger - Danmarks Evalueringsinstitut

Møllehøjskolen, Viborg Kommune. I interviewundersøgelsen har konsulenterne fra EVA besøgt hver skole. EVA har forud for besøget sendt projektbeskrivelsen ...

bakspejlet '15 - Danmarks Evalueringsinstitut

gogiske arbejde med børns trivsel, læring og udvikling. ... Trivsel i dagtilbud og skole går ... nene selv. Anette Boye Koch har interviewet 16 børn om deres opfat-.

Download - Danmarks Evalueringsinstitut

tryk af danske læreres løn og den faktiske danske lærerløn. Offentlighedens forestillinger om lærernes løn kan forklare lærer‐ gerningens manglende prestige ...

Socialrådgiver - Danmarks Evalueringsinstitut

Socialformidleruddannelsen, Danmarks Forvaltningshøjskole. Socialrådgiveruddannelsen er et fuldtidsstudium på tre år. Uddannelsen udbydes på de sociale.

Pædagoguddannelsen - Danmarks Evalueringsinstitut

Aalborg. 212. 282. 74. 8,2. 138. 43. Skipper Clement. 195. 189. 68. 7,6. 127. 25. Hjørring. 180. 212. 63. 6,5. 117. 35. Pædagoguddannelsen i alt. 5330. 6385.

Matematik B på hhx og stx - Danmarks Evalueringsinstitut

ring samler op på de første erfaringer med de nye læreplaner for matematik B på hhx og ... og at der er indført en skriftlig prøve uden hjælpemidler på hhx. ... 92 % anvender løbende skriftlige prøver og test, og 69 % anvender samtaler, mens.

Elevplaner - Danmarks Evalueringsinstitut

Appendiks D: Litteratur ... kan variere fra elevplan til elevplan og må ses i lyset af en samlet vurdering af ele- ... og indhold i deres del af den enkelte elevplan.