Udbud fysisk tolkning 2018 - 2019 Bilag 1 Kravspecifikation - DNTM

Kontakt med vagt-apotek vedr. lægeordineret medicin. 3. Akut samtale med psykolog (efter henvisning ... Haderslev Kommune. Horsens Kommune. Hedensted ...

Udbud fysisk tolkning 2018 - 2019 Bilag 1 Kravspecifikation - DNTM- Relaterede dokumenter

Udbud fysisk tolkning 2018 - 2019 Bilag 1 Kravspecifikation - DNTM

Kontakt med vagt-apotek vedr. lægeordineret medicin. 3. Akut samtale med psykolog (efter henvisning ... Haderslev Kommune. Horsens Kommune. Hedensted ...

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning på tegnsprog - DNTM

Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2017 Bilag 1: Kravspecifikation Side8. 3.3 Åbningstider. Leverandøren skal have åbent minimum 40 timer om ugen:.

Kontraktbilag 2 KRAVSPECIFIKATION - UDBUD AF ...

Snede, Brande, Åskov, Egvad, Skjern, Videbæk, Ringkøbing, Herning, Ikast,. Trehøje ... Kørselsenheder (biler) pr. delaftale (distrikter) i vagttiden. De kørende ...

kravspecifikation udbud af affaldsindsamling - Stevns Kommune

7. maj 2019 ... I 2017 blev der indsamlet ca. 2.000 kg batterier og ca. 300 kg småt elektronikaffald i pose-på- låg-ordningen. Kommunen forventer, at der i denne ...

Kravspecifikation – Bilag B - ethics

FynBus anvender et elektronisk billetsystem, hvor alle kort og billetter bliver ... entreprenøren pr. e-mail om større opdateringer af datasæt (køreplan og takster) ...

Bilag 2: Kravspecifikation - kombit

6. maj 2015 ... er 1. nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store bededag, Kristi himmelfartsdag, ... lysninger såsom navn, logo, adresse og åbningstider. ... indgår i skatteberegningen ved effektuering) eller et netto-tillæg/fra-.

bilag 1 kravspecifikation - Region Midtjylland

Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn- og personale- administration samt ... Generelle krav (overordnet) til it-understøttelse af processen.

Bilag 2 - Kravspecifikation - Aalborg Kommune

For at sikre principperne om ligebehandling og gennemsigtighed er der ikke ... Ordregivers angivelse af om behovet er kategoriseret som Mindstekrav (MK) eller.

Forventede udbud for buskørsel i perioden 2019-2029 2018-2028

19. sep 2019 ... Sydtrafik. Esbjerg bybusser. 116.619. 29 14,0%. 2 år. 2 år. Esbjerg ... Sydtrafik. Vejle bybusser. 57.190. 18. 7% 8 år. 2 år. Kolding bybusser.

Indholdsfortegnelse over bilag AI - Udbud.dk

http://intranet.svendborg.dk/center for ejendomme og teknisk service. ... Applikations drift varetages af Svendborg kommune. Fremtid. Der vil i løbet af ... Stilling. • Systembruger-oplysninger. • Kontaktoplysninger. • Fagkompetencer. • Foto ID.

Bilag til ansøgning om udbud af Multiplatform Storytelling and ...

passe fornemt ind i det faglige miljø på KEA. Her vil især uddannelserne Multimediedesigner. EAK (ca. 850 studerende), e-koncept PB (150 studerende), ...

Bilag 2: Udbud af optionsaftaler for udvalgte arealer på Musicon

sydlige del af Bifaldet. I Basgangen er der pt. reserveret et areal til DG. I og dialogen med projektudviklere og potentielle beb o ere om de kreative familieb.

AIA-kravspecifikation maj 2019 - Sikringsguiden

Kravspecifikation. Certificering af AIA-virksomheder. Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1. 2900 Hellerup. Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk ...

Bilag 1-Forslag til køreplaner 2018-2019-regionale ruter og ...

Midttrafik har via Midttrafiks realtidssystem undersøgt om der på nogle ruter skulle være ... Midttrafik tilpasser tidsplanerne bus/færge idet omfang dette er muligt.

Udbudsmateriale Udbud efter forhandling Udbud af ... - ethics

10. jun 2014 ... FynBus. Udbud af buskørsel i Odense Kommune. J.nr. 201308-8976 ... tens åbningstider har kunderne ikke mulighed for telefonisk kontakt til FynBus. ... (har korrespondance) på terminalen ved Odense Banegård Center.

Udbud Bakken 2018 - Naturstyrelsen

På arealet ligger i dag forlystelserne Tårngyset og. HipHop. Arealet udlejes i sin helhed. Arealet kan anvendes til kørende forlystelser eller andre former.

Udbud 2019

2. apr 2019 ... Tak fordi du er med på vores rejse. Med venlig hilsen. Martin Ferro-Thomsen. Founder og CEO, Conferize. Selskabets founderog CEO har ordet.

Leverandoeroversigt 2016 og 17 - DNTM

DB-tolkene/ Riinette Askgaard [email protected] 5131 2969. 5131 2969. DB-tolkene/ Gitte Braae [email protected] 4085 7586. 4085 7586.

Notat om sektoransvar - DNTM

5. feb 2016 ... retten som sigtet, tiltalt eller vidne i en straffesag, sørger politiet eller retten for ... henholdsvis, Fredericia, Aalborg/Aarhus samt København. Disse 3 ... Er det en borger, der vil spørge om vej eller åbningstider, er behovet for tolk.

UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 ... - Midttrafik

1. nov 2019 ... Dette afsnit opregner punkt for punkt, hvad tilbudsgiver skal tage ... af fysisk handicappede passagerer”, inden de sættes til selvstændig ... Kommunen kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som.

UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 ... - Midttrafik

1. nov 2019 ... Tilbud på type 2 garantivogne der kører for taxa-centraler. 62 ... 31. dec. 2014/1. jan. 2015. Vejle. Nummer 4900. Kabbeltoften 25. 5. 06-14.

UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV3 ... - Midttrafik

1. nov 2019 ... rammeaftalen til vognen med den største kapacitet, efter henholdsvis antal kørestolspladser og antal siddepladser til øvrige kunder. Giver dette ...

Danske klagesager om udbud - Bedre udbud

offentlige indkøb omfatter udbudsloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssekto- ren (tilbudsloven) ... nævnet i kendelse af den 23. oktober 2015 (BKI Foods A/S mod Fællesudbud Sjælland vedrø- rende et udbud af kaffe, te mv.) ... Ekstra organ → KOFA: Afgørelser fra KOFA er dog ikke juridisk binden- de.

Gode råd om udbud august 2018 - Foreningen af Rådgivende ...

... ændringer ved grundlæggende elementer i tilbuddet eller i udbudsgrundlaget. 7 Yderligere information i ”EFFEKTIV PRÆKVALIFIKATION” fra Værdibyg.

RESULTAT – UDBUD RENGØRING - 2019

1. apr 2019 ... Indledning. Viborg Kommune har i starten af 2019 gennemført et udbud af rengøring ... Delområde 4 – Rådhus i Viborg ... Vestre Skole - SFO.

Udbud af uddannelser fra 1. januar 2019

6. sep 2018 ... Anlægsgartner, med specialerne: - Anlægsteknik. - Plejeteknik. • Væksthusgartner – afløb (væksthus-produktion, væksthus-handel), herunder.

Orienteringsnotat om udbud på STU 2019 - Københavns Kommune

23. okt 2019 ... INCITA, Tagaskolen, Fontana STU og Glad Fagskole. Dette betyder, at der er indgået aftale med én ny leverandør. (INCITA), mens tidligere ...

Orientering udbud 2019 - Horsens Kommune

6. feb 2019 ... Skift af leverandør: Sahva A/S. Der blev kun modtaget 1 tilbud, kvaliteten og service forventes at være den samme, dog kan reparationer.

Introduktion Baggrund Fysisk aktivitet og fysisk træning når man er ...

Kan man få en motionspille? Motion for hjernen. Vær aktiv og bryd skrøbelighedens cirkel. Gammel og træt. Motion modvirker træthed, kvalme og angst.

Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2018-2020 - Innlandet ...

stillingsressurser og midler som har kommet i plan- ... må muligheter for fysisk aktivitet være en naturlig ... med påstand om å være potensfremmende, opp-.

Plan for fysisk aktivitet, id- rett og friluftsliv 2016-2019 - Hyllestad ...

6. aug 2010 ... 5 VISJON, MÅL OG DELMÅL . ... Staten har som mål å leggja til rette for at flest mogeleg skal få høve til å ... bord, 1 snooker bord og sekreteriat.

Råd om tolkning - OUH

Der kan dukke emner og informationer op som patienten ikke er forberedt på og ... pårørende der skal være tolk når der tales om bestemte emner og her må den.

EKG tolkning 190130

30 jan 2019 ... Posteriora avledningar (V7, V8 och V9) vid misstanke om posterior infarkt ... högerkammarinfarkt (komplettera med. V4R). II, III, aVF. (inferiort).

Tolkning af EKG - Sundhed.dk

Page 12. Sinusrytme og inferiort STEMI. Page 13. ST elevations AMI. Page 14 ... 3. Grads AV - blok og synkope. Page 32. 3. Grads AV - blok og inferiort STEMI ...

CT skalle tolkning

Intracerebral blödning – sekundär till trauma, hypertension eller hemorragisk stroke. • Intraventricular blödning – vanligtvis relaterad till signifikant trauma.

MDQ - Tolkning (Page 1)

Screening för bipolaritet - MDQ. Tolkning av testresultat. Resultat. Tolkning ... I en studie i American Journal of Psychiatry år 2000 har MDQ stämts av på 198 ...