Produktbeskrivelse - Randers Tegl

7. sep 2018 ... ... 21 og RT-vejledning side 10-11-12, rygningslægte monteres med toplægteholder og højde justeres så rygningssten ligger ned til – men fri af.

Produktbeskrivelse - Randers Tegl- Relaterede dokumenter

Produktbeskrivelse - Randers Tegl

7. sep 2018 ... ... 21 og RT-vejledning side 10-11-12, rygningslægte monteres med toplægteholder og højde justeres så rygningssten ligger ned til – men fri af.

A/S Randers Tegl

A/S Randers Tegl. Mineralvej 4 · Postbox 649 · DK 9100 Aalborg. Telefon 98 12 28 44 · Telefax 98 11 66 86. CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk · E-mail: ...

Læs - Randers Tegl

Carlsberg Bjælker™ är en självständig enhet i Randers Tegl- ... monteringsbøjle, enkeltskifte ophængt overligger med indstøbte glideskinner for montage.

FDV dokumentasjon – Randers Tegl

RANDERS TEGL A/S│MINERALVEJ 4│DK-9220 AALBORG Ø│T: 45 98 12 28 44│F: 45 98 11 66 86│CVR 20 40 02 34│WWW.RANDERSTEGL.NO.

belægning - Randers Tegl

Belægningsklinker er behagelige at gå på. De kræver ikke særlig vedligeholdelse og får en smuk patina med årene. PFLASTERKLINKER. Pflasterklinker sind die ...

A/S Randers Tegl Brikfarvekoder

www.randerstegl.dk · E-mail: [email protected] Revideret 15. januar 2014. Styrkediagram for komposit-teglbjælker. Med enkelt- og dobbeltskifte overliggere.

rt 916 basic - Randers Tegl

De præcise værdier for en bestemt leverance kan fås ved henvendelse til Randers Tegl A/S. Gandrup Teglværk. Teglværksvej 41, 9362 Gandrup.

murer - Randers Tegl

Materialeforbrug, antal mursten i ”normalformat”, eller i ”bredstensformat” og mørtelmængde i liter pr. m2 (Eurocode 6 definerer hverken ”normalformat” eller.

rt 448 classica - Randers Tegl

RT 448. CLASSICA. RANDERS TEGL A/S. [email protected] WWW.RANDERSTEGL.DK. DK-9100 AALBORG. TLF 98 12 28 44. MINERALVEJ 4.

tagstenstilbehør - Randers Tegl

konstruktionsbredde – uanset om det er vindskedebræt eller murværk. Ved oplægning af tag med vindskedesten/gavlsten skal der i begge sider af taget være ca ...

Eksponeringsklasser - Randers Tegl

MX2 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning. •. Alle facadesten fra Randers Tegl kan anvendes. MX3 – Eksponeret for fugt eller vandpåvirkning plus frost-tø- ...

rt 910 basic - Randers Tegl

RT 910. BASIC. RANDERS TEGL A/S. [email protected] WWW.RANDERSTEGL.DK. DK-9100 AALBORG. TLF 98 12 28 44. MINERALVEJ 4.

teglskaller - Randers Tegl

Teglskaller er egnede til facader ved nybyggeri, til energi- og facaderenovering og til revitalisering af eksisterende bagmure og skillevægge. Til facaderenovering ...

tag med omtanke - Randers Tegl

Tegl er et rent naturmateriale. Ren ler og natur- lige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen styrke. Skal ikke ...

rt 157 ultima - Randers Tegl

Steintype / Kategori. HD1. Dimensjoner. 468x108x38 mm / Ultima. Toleranse. T1 Lengde ± 9 mm, bredde ± 4 mm, høyde ± 2 mm. Bruttodensitet. 1.800 kg/M3.

rt 534 unika - Randers Tegl

5 May 2018 ... Brick type / Category. HD1. Dimensions. 228x108x54 mm / Danish Standard format. Tolerance. T2 Length ± 4 mm, width ± 3 mm, heigth ± 2 mm.

TB-rende - Randers Tegl

50 cm klar slange. (tilpasses i længde med hobbykniv). 2 stk plastic-clips. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Standardlængder. Reference-overligger. TB-rende sten.

hvad er et fuldmuret hus? - Randers Tegl

I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis.

murerhåndbogen 2016 - Randers Tegl

tet Fuger i murværk. Vejledningsskema. Det skal præciseres, at murerentreprenøren er fuldt ansvarlig for såvel udførelsesme- tode som materialevalg.

Oplægningsvejledning Laumans ... - Randers Tegl

10 Montage af toplægteholder. 11 Montage af rygningssten. 12 Montage af start-rygningssten. 13 Montage af start-rygningssten med gavlsten/vindskedesten.

Valg af undertag - Randers Tegl

Et Diffusionsåbent undertag anvendes til uventilerede tagkonstruktioner. Diffusionstætte: Tillader ikke fugt- og vand igennemtrængning, og derfor er ventilation på ...

Højslev Romerfalstagsten K21 - Randers Tegl

Vægt, ca. 3,2 kg. Antal pr. m2, ca. 13,6 stk. Antal pr. palle. 180 stk. Antal pr. halv palle. 90 stk. K21 topsten. Længde. 418 mm. Bredde. 270 mm. Dækbredde.

FDV dokumentasjon – Randers Tegl belegningsstein

RANDERS TEGL A/S│MINERALVEJ 4│DK-9220 AALBORG Ø│T: 45 98 12 28 44│F: 45 98 11 66 86│CVR 20 40 02 34│WWW.RANDERSTEGL.NO.

BELÆGNING · PFLASTER · MARKTEGEL ... - Randers Tegl

Belægningsklinker er behagelige at gå på. De kræver ikke særlig vedligeholdelse og får en smuk patina med årene. PFLASTERKLINKER. Pflasterklinker sind die ...

trivsel er noget man bygger - Randers Tegl

Mursten er et af de bedste materialevalg til indendørs brug, hvis du vil sikre familien det bedste ... Vandskurede vægge er nemme at rengøre og selv de tungeste reoler, skabe og lignende kan ... BLANKT ELLER VANDSKURET. MURVÆRK.

1. Indl.-generelle forh. - Randers Tegl

1. nov 2005 ... A = Første lægte monteres således, at første række tagsten stikker 30- ... midte af spær kan dimensionen af T1-mærkede lægter findes i.

Højslev vingetegl normalformat - Randers Tegl

382 mm. Lægteafstand. 375 mm. Vægt, ca. 2,8 kg. Antal pr. m2 , ca. 12,2 stk. Antal pr. palle. 252 stk. Antal pr. halv palle. 126 stk. Dobbeltvinget tagsten. Længde.

leverandørbrugsanvisning for håndtering af mursten - Randers Tegl

Denne leverandørbrugsanvisning beskriver og anbefaler, hvordan man under håndtering af mursten på byggepladsen kan reducere det tunge arbejde og de ...

Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl ... - Randers Tegl

Binderne er mærket ”MM Højslev Tegl NF”. Leveres til lægte formaterne 38x73 mm og 45x73 mm. Hvor JP-bindere ikke kan monteres anvendes galvaniserede ...

rengøring af murværk med afsyring - Randers Tegl

Afsyring kan give farveændringer på mursten og fuger. Desuden svækker saltsyre, der trækker ind i murværket, fugerne og bremser kalkens hærdning. Forsøg ...

Højslev Tagfodselement Patentanmeldt - Randers Tegl

Højslev Tagfodselement er udviklet for effektiv og rationel montering af tagfod med fodblik samt ventilation under og over undertag - i en arbejdsgang.

rt 201 alpha yellow smooth - Randers Tegl

8 Jan 2020 ... Gandrup Teglværk. Teglværksvej 41, 9362 Gandrup. Certificatnummer 1073-CPR-M183 ... Randers Tegl A/S. Mineralvej 4. DK-9100 Aalborg.

Marknadens bästa taktegel - Randers Tegl

Laumans är Randers Tegls tyska dotterbolag. I mer än 100 år har. Laumans varit synonymt med ... Antik engoberad. 1-kupigt dubbelfalsat. Dimension: 415x250 ...

RT 31 Sort havetegl med kulbrændt spil - Randers Tegl

Sort havetegl. RT 31. Sort havetegl med kulbrændt spil. Format: Dansk normalformat. 228✕108✕54 mm. Vægt pr. stk ca. 2,6 kg. Forbrug: På fladen ca. 40 stk pr.

Vejledning i afsyring af udvendigt murværk - Randers Tegl

1. okt 2018 ... Mur rent med fyldte fuger. Afsyring kan give farveændringer på mursten og fuger. Syre der trækker ind i murværket, svækker fugerne og ...

Undgå stålsøjler i muret byggeri - Randers Tegl

15. jan 2014 ... Stålsøjler er et relativt nyt begreb i det murede byggeri. I gamle dage var byggetraditionen anderledes. Taget var som oftest et tungt tegltag.