Spildevandsplan 2017-2027 - Kalundborg Kommune

29. mar 2017 ... Høng Nord . ... og ved ekstremt vejr!” Regn og klima. ”skal håndteres så ... Høng Nord er kloakeret med et ældre fælleskloaksystem. Området er ...

Spildevandsplan 2017-2027 - Kalundborg Kommune- Relaterede dokumenter

Spildevandsplan 2017-2027 - Kalundborg Kommune

29. mar 2017 ... Høng Nord . ... og ved ekstremt vejr!” Regn og klima. ”skal håndteres så ... Høng Nord er kloakeret med et ældre fælleskloaksystem. Området er ...

Spildevandsplan 2016 – 2027 - Aalborg Kommune

9. maj 2016 ... Separatkloakering. I Aalborg Kommune vurderes separatkloakeringsstrategien som fundamental i forhold til tilpasning af kloaksystemet til.

Forslag Spildevandsplan 2019-2027 - Ringkøbing-Skjern Kommune

22. jan 2019 ... Jyllands Minizoo. Jorden. (Haunstrup Bæk). NS. (pileanlæg). 500. Letagervej 1 (Dejbjerg Golfklub). Jorden. NS. 100. Nordsø Camping. Jorden.

149808-15_v1_Tårnby Kommunes Spildevandsplan 2015-2027 ...

Hvis en haveforening ønsker at blive tilsluttet, skal bestyrelsen henvende sig til ... Bøjlevej, Søvang Alle, Th. Philipsensvej og Crilles Tømmesens Alle skal have.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027

20. aug 2019 ... Virksomheden Skjern Papirfabrik afleder sanitært spildevand normalt, mens resten af spildevandet ledes direkte til Tarm. Renseanlæg under ...

16. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027 - Ringkøbing-Skjern ...

22. okt 2019 ... Kloakering af Holmsland Klit Golf beliggende Klevevej 19, 6950 Ringkøbing. 3. Direkte tilslutning af spildevandet fra virksomheden Atlantic ...

Vass- og Avløpsplan 2017-2027 Nissedal kommune - CustomPublish

16. aug 2016 ... 12 om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og ... Sannes, Kileberga, Flesjedalen, Flesjeodden, Sandvin, Vik Camping, ...

Hvidovre Kommune Spildevandsplan 2017

Energi- og Vandværkstedet .................................... 13. 2.5 Udledning til Damhusåen/Harrestrup Å ........... 14. 3 Organisering af spildevandsområdet ................... 16.

Spildevandsplan 2014-2017 - Kerteminde Kommune

Strand Camping samt enkeltejendomme på Blæsen- borgvej er ... mio. kr. ekskl. moms i 2013 priser 2014 2015 2016 2017. Kerteminde Forsyning - Spildevand ...

Spildevandsplan 2017-2020 - Aarhus Kommune

1. jun 2016 ... Figur 11 viser zonekort for admini- stration af nedsivning af regnvand med udgangspunkt i grundvandsinteresser. Rød: Sårbare områder, ...

Grøn Plan Kalundborg - Kommuneplan 2013 - Kalundborg Kommune

24. apr 2013 ... Derudover skal planerne, hvor det er hensigtsmæssigt, koordineres med Kalundborg Forsyning, således at regnvandet i fremtiden kan bruges ...

Avfallsplan 2017-2027 - Hammarö kommun

Grums, Kil, Hammarö och Forshaga kommuner. Sida 9 av 10. 3.4 Kils kommun. Besiktning och riskklassificering av gamla avfallsupplag och industriområden ...

Sottrupskov: Lokal Udviklingsplan 2017-2027

10. apr 2017 ... Sottrupskov Landsbylaug den 1.februar 2017. ... Med færgen fra Ballebro, er Nordals ... Sociale arrangementer (Sct. Hans fest, Grundlovsfest, ...

Sektorplan for havne 2017 - 2027 - Naalakkersuisut.gl

optræder i Den Grønlandske Havnelods. 010. NANORTALIK. Anlægs nr. Stednavn. Anlægsnavn. Selvstyret. Anlægsnavn. KMS.

Kystskoven ved Kalundborg - Kalundborg Kommune

Efter ”Kysthospitalet paa. Refsnæs fra 1925”. Fredningssagen. Da Røde Kors havde forladt bygningerne, ville Indenrigsministeriet sælge Kysthospitalet, og et.

Lejerbo, Kalundborg - Kalundborg Kommune

Referat fra dialogmødet 2011 2012 (afholdt i 2012) med Lejerbo, Kalundborg. 1/5. REFERAT ... Der er p.t. 7 ledige boliger ud af afdelingens 13 familieboliger.

Mobilitetsplan for Kolding Kommune 2016-2027

Effektivisere og arbejde for hurtigere bybus- ser. • Informere og udvikle samkørselsmuligheder- ne. Lastbilparkering. Kolding Kommune oplever et stigende antal ...

dragør kommune forslag til vandforsyningsplan 2018 - 2027

f. Virksomheder inddrager vandbesparelser, hvis de har et system til miljøledelse g. Dragør Kommune og HOFOR orienterer om muligheder for genbrug af vand ...

Tillæg I til Spildevandsplan 2013 - Allerød Spildevandsplan ...

Ved yderligere udbygninger inden for Lillerød Renseanlægs område vil Allerød Kommune i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S undersøge ...

Velkommen Spildevandsplan 2013 - Allerød Spildevandsplan ...

spildevandsanlæggene i Allerød Kommune varetages af Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, og i enkelte tilfælde private aktører. Spildevandsplanen er Allerød ...

ww w.kalundborg.dk - Kalundborg Kommune

4. sep 2019 ... Mette Jønsson. Telefon: 40 76 06 86 ... ved læk eller udstrømning fra tankvognen kan ske overløb til kloak, skal der etableres en afspærring af ...

www .kalundborg .dk - Kalundborg Kommune

8. jan 2020 ... rette henvendelse til Museum Vestsjælland på tlf. nr. 25 52 83 83 eller ... Dansk Ornitologisk Forening, DOF Vestsjælland, [email protected]

Spildevandsplan - Herlev Kommune

Kloakering ved Papyro-Tex A/S i forbindelse med evt. ny bebyggelse. • Kloakering ved Herlev Privatskole i forbindelse med evt. ny bebyggelse. Bæredygtighed.

Spildevandsplan - Haderslev Kommune

4. mar 2013 ... H9 Fjelstrup, Knud, Lille Anslet, Store Anslet og Søndervig ... Sønderballe Camping forventes kloakeret i forbindelse med kloakering af sommer ...

spildevandsplan - Jammerbugt Kommune

Vester Thorup. 62. 4.3.42. Thorup Strand og Klim Strand Camping. 63. 4.4. Nedsivningsoplande – status og plan. 63. 4.4.1. Sommerhusområde på Gjøl. 63.

spildevandsplan - Solrød Kommune

vandskloakker til recipienter. Største- delen af oplandet omkring Cordoza- svinget og Engvangen løber til åben olieudskiller inden udløb i Skærings- streget.

Spildevandsplan 2015-21 - Roskilde Kommune

28. okt 2015 ... Før kommunesammenlægningen udstedte amtet udled- ningstilladelser til direkte udledning. Nu har Roskilde Kom- mune myndighed til at ...

Spildevandsplan 2020 - Sorø Kommune

1. aug 2019 ... Planen angiver også, hvilke rammer Sorø Forsyning A/S skal arbejde indenfor. Planen indeholder desuden udvalgte administrative retningslinjer ...

spildevandsplan 2018 - Københavns Kommune

OS10 Carl Nielsens Allé. K1.13. 157. • Skybrudssikring af ... 9c. Valby, København x. 9d. Valby, København x. 9f. Valby, København x. 9g. Valby, København.

Spildevandsplan 2019.pdf - Egedal Kommune

Måløv Renseanlæg renser spildevand fra sydlige del af Furesø Kommune, den nordvestlige del af Ballerup Kommune, den østlige del af Egedal Kommune og ...

Spildevandsplan 2005 - Ringsted Kommune

N for Hulemosegård. E. 4. 4. Ja. Vognsbæk (1). S for Leragergård. B3. 5. 3. Nej! Vognsbæk (2). S for Englerupgård. B1. 5. 5. Ja. Ærtebæk. Rødstensgård. Basis- ...

Hvidbog, spildevandsplan - Lolland Kommune

1. jun 2017 ... Inden kommunen meddeler påbud om tilslutning af boliger til kloak eller påbud om forbedret rensning på ... Hanne Jønsson. Natur og Miljø.

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune

Endeligt forslag 9-01-2017. ROSKILDE ... BILAG 1: Kort over eksisterende ... Roskilde Kommune, Fors og Roskilde Festival samarbejder om at forbedre.

Spildevandsplan 2019 - Frederiksberg Kommune

Nedenfor kan du læse en kort introduktion til de forskellige hovedkapitler ... Kommunen vil arbejde for at spilde- og regnvand håndteres miljømæssigt og ...

spildevandsplan 27.2.17.indd - Ballerup Kommune

27. feb 2017 ... 1: Kloakering af A/H Tjørnebjerg ... Højvænget samt den sydlige del af HF Rønhøj- gård. •. Tillæg nr. 7: Kloakering af HF Hestholm, HF.

Spildevandsplan 2010-19 - Herlev Kommune

I Herlev Kommune er der 1.132 kolonihaver og 384 nyttehaver. Der er ingen planer om kloakering af disse områder. Tilsvarende det åbne land gælder det, ...