Datablad Stolpebeton ScanBeton - Skalflex

Stolpebeton anvendt efter formålet ikke vil være synlig. Anvendelsesområder. Scan Stolpebeton anvendes til nedstøbning af pæle og stolper af jern, træ, beton ...

Datablad Stolpebeton ScanBeton - Skalflex- Relaterede dokumenter

Datablad Stolpebeton ScanBeton - Skalflex

Stolpebeton anvendt efter formålet ikke vil være synlig. Anvendelsesområder. Scan Stolpebeton anvendes til nedstøbning af pæle og stolper af jern, træ, beton ...

ScanBeton Datablad Scan Stolpebeton

Scan Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og ... Skalflex Stolpebeton anvendt efter formålet ikke vil være synlig. Anvendelse.

Skalflex Stolpebeton

Skalflex Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og ovntørret kvartssand i varierende kornstørrelse op til 8 mm sten. Skalflex Stolpebeton ...

ScanBeton Datablad Scan Støbebeton

20 kg tørbeton. Udbytte: 20 kg tørbeton giver ca. 10 liter opblandet beton. Forbrug: Ca. 2,5 kg pr. mm latykkelse pr. m². Lagtykkelse: Retningsgivende 10-40 mm.

Datablad Strandmørtel Våd ScanMørtel - Skalflex

Strandmørtel Våd 7,7% 0-2 mm anvendes til fremstilling af indvendig puds og indvendig vandskuring. Velegnet til pudsning af murværk i passiv miljø. – ...

Datablad Pudsemørtel ScanMørtel - Skalflex

Scan KC 50/50/700 0-2 mm anvendes til pudsning af teglsten, kalksandsten og blokke samt til reparation af eksisterende pudslag. Anvendes også til fugning af ...

Datablad Opmuringsmørtel ScanMørtel - Skalflex

Scan Opmuringsmørtel KC 50/50/700 0-4 mm anvendes til opmur- ing og fugning af teglsten, kalksandsten og blokke i henhold til DS. 414 og Murerhåndbogen.

Datablad Flydespartel ScanSpartel - Skalflex

Scan Flydespartel er beregnet til opretning og spartling af betongulve, som underlag for tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner ...

Datablad Scan Fliseklæber ScanKlæb - Skalflex

skiffer- og murstensskaller. Opblanding: Ca. 0,2 liter koldt rent vand pr. 1 kg Fliseklæber. Oprøring sker med piskeris monteret på bore- maskine. Blandingen skal ...

Datablad Cementpuds/Sokkelpuds ScanMørtel - Skalflex

Scan Cementpuds/Sokkelpuds C 100/400 0-2 mm er en færdigblandet, fabriksfremstillet tørmørtel, som på byggepladsen kun skal tilsættes vand.

DS 414 - Skalflex

fremgår af projektmaterialet. Fuger skal udføres, så deres holdbarhed sikres overfor de ... Udkradsning af fugerne skal gennemføres i takt med opmuringen og ...

Skalflex Funktionsmørtel M5

Skalflex Funktionsmørtel M5 anvendes indvendig og udvendig i moderat og aggressivt miljø, som mure- og fugemørtel til teglsten, kalksandsten og letklinkerblokke ...

Facadeisolering EPS - Skalflex

Lavenergi: 300 mm isolering sokkelisolering. Mursten. Minimum: 125 ... 200 mm isolering. sokkelisolering* ... facadeisolering med polystyren/EPS (flamingo).

Sokkelstop - Skalflex

Skalflex Sokkelstop må ikke fortyndes! Fugtvandringen standses permanent. Kort om fugt. Opstigende grundfugt. Hvis der kan ske en fugtvandring fra.

Skalflex Gulvspartel Fin

Skalflex Gulvspartel Fin er en selvnivellerende gulvspartel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsæt- ningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet ...

Skalflex Fliseklæb

Velegnet til opklæbning af mineraluldsplader i forbindelse med facadeisolering. Klargøring af underlag. Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.

Skalcem 100 - Skalflex

Skalcem 100 er en cementbaseret murmaling til mineralske underlag ude og inde. Skalcem 100 er en meget slidstærk og vejr- bestandig maling, som tåler ...

Anvendelsesoversigt - Skalflex

Skalflex Multidæk Murmaling. Skalflex Facade-Struktur. Skalflex Sokkelmaling. Skalflex Facade-Silikatmaling er en diffusions- åben, mineralsk maling.

Produktguide - Skalflex

Filtsning af fliser og klinker før maling. Anvendelse: Max. ... væg- og gulvfliser. Velegnet til gulvvarme ... vandskuring og filtsning samt som tyndpuds på pudsede ...

Skalflex Vådrumssæt

Se SBI anvisning 200 Vådrum. Definition af vådzone. Vådzonen omfatter den del af rummet, hvor der jævnligt optræder direkte vandpåvirkning. Her stilles de ...

Skalflex Multitæt

Skalflex Letpuds kan efterfølgende males med den diffusionsåbne Skalcem 100. Gode råd. Ved kondensproblemer tilrådes regelmæssig ventilation/ udluftning – ...

Strandmørtel Våd - Skalflex

Strandmørtel Våd 7,7% 0-2 mm anvendes til fremstilling af indvendig puds og indvendig vandskuring. Velegnet til pudsning af murværk i passiv miljø.

Skalflex Pudsemørtel

Skalflex Pudsemørtel. Fabriksfremstillet ... Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650 0-2 mm anvendes til pudsning af teglsten og ... statiske krav. Blandingsforhold:.

Skalflex Grovbeton 0-8 mm

Skalflex Grovbeton tilsættes ca. 2,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel. Blandes i egnet tvangsblander eller med langsomtgående mixer indtil en ...

Skalflex Let Fliseklæb

klinker, skifer, natursten og mineraluldsplader. Skalflex Let. Fliseklæb er støvreduceret, har en god fleksibilitet, meget smidig konsistens og lang åbningstid.

Skalflex Aktiv

Svummemørtel til fugtætning af cementpuds og beton. Produktinformation. Produktegenskaber. Skalflex Aktiv er en 1-komponent, kapillaraktiv svumme- mørtel til ...

Skalflex Hæftesvumme

Den opblandede svummemørtel kostes grundigt ind i det afrensede og frilagte underlag. Påføres med pensel/børste i en lagtykkelse på 2-3 mm. Det er vigtigt, at ...

Skalflex Betonpuds

Skalflex Betonpuds anvendes til div. opgaver på underlag af beton, f.eks. til opretning og reparation af betonele- menter, til opfriskning/filtsning af sokler m.m..

sikkerhedsdatablad - Skalflex

22. nov 2016 ... Handelsnavn. Fliseimprægnering ude. Produkt nr. ... Test. Eksponeringsvej. Resultat. Ingen data tilgængelige. Hudætsning/-irritation.

Bakkemørtel Våd - Skalflex

Bakkemørtel Våd 6,6% 0-4 anvendes til fremstilling af opmuringsmørtel, udkast inden grovpuds samt grovpuds på udkast. Opblandet til KC 50/50/700 er mørtlen ...

Skalflex Vindspærre

underbeklædning og vindspærre. Montering. Skalflex Vindspære kan monteres på både stål- og træ- rigler. Det er vigtigt, at pladerne har deres naturlige fugt-.

Sikkerhedsdatablad for Ca(OH)2 - Skalflex

E-mail til kompetent person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatablad: [email protected] 1.4 Nødtelefon. Nødtelefon. 112. Dette telefonnummer er tilgængeligt ...

Skalflex Lyn-Beton

Skalflex Lyn-Beton er sammen- sat af speciel hurtighærdende cement, tilsætningsstoffer og 0-6 mm ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve.

Skalflex Letpuds

Opblanding: Ca. 5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Letpuds. Forbrug: Ca. 1,2 kg/mm/m² afhængig af lagtykkelse. Tørretid: Afhænger af temparatur ...

KKh Mørtel (NHL 3,5) - Skalflex

Skalflex KKh Mørtel (NHL 3,5) 35/65/500 0-2 mm 1:2 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal til- sættes vand før brug. Indeholder naturlig ...

Skalflex Støbebeton, 0-4 mm

Anvendelse. Skalflex Støbebeton er velegnet til betonreparationer, slidlag og trappetrin, til alle mindre støbeopgaver f.eks. nedstøbning af pæle og til fyldning af ...