Skalflex Stolpebeton

Skalflex Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og ovntørret kvartssand i varierende kornstørrelse op til 8 mm sten. Skalflex Stolpebeton ...

Skalflex Stolpebeton- Relaterede dokumenter

Skalflex Stolpebeton

Skalflex Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og ovntørret kvartssand i varierende kornstørrelse op til 8 mm sten. Skalflex Stolpebeton ...

Datablad Stolpebeton ScanBeton - Skalflex

Stolpebeton anvendt efter formålet ikke vil være synlig. Anvendelsesområder. Scan Stolpebeton anvendes til nedstøbning af pæle og stolper af jern, træ, beton ...

ScanBeton Datablad Scan Stolpebeton

Scan Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og ... Skalflex Stolpebeton anvendt efter formålet ikke vil være synlig. Anvendelse.

DS 414 - Skalflex

fremgår af projektmaterialet. Fuger skal udføres, så deres holdbarhed sikres overfor de ... Udkradsning af fugerne skal gennemføres i takt med opmuringen og ...

Skalflex Vådrumsmembran

Vådrumsmembranen skal tørre helt, inden næste lag. Vådrumsmembran kan påføres. Efter hærdning (min. 24 timer) kan fliser på væg og gulv monteres med ...

Skalflex Fliseklæb

Velegnet til opklæbning af mineraluldsplader i forbindelse med facadeisolering. Klargøring af underlag. Underlaget skal være rengjort, fast og bæredygtigt.

Skalflex Aktiv

Svummemørtel til fugtætning af cementpuds og beton. Produktinformation. Produktegenskaber. Skalflex Aktiv er en 1-komponent, kapillaraktiv svumme- mørtel til ...

Skalflex Hæftesvumme

Den opblandede svummemørtel kostes grundigt ind i det afrensede og frilagte underlag. Påføres med pensel/børste i en lagtykkelse på 2-3 mm. Det er vigtigt, at ...

sikkerhedsdatablad - Skalflex

22. nov 2016 ... Handelsnavn. Fliseimprægnering ude. Produkt nr. ... Test. Eksponeringsvej. Resultat. Ingen data tilgængelige. Hudætsning/-irritation.

Produktguide - Skalflex

Filtsning af fliser og klinker før maling. Anvendelse: Max. ... væg- og gulvfliser. Velegnet til gulvvarme ... vandskuring og filtsning samt som tyndpuds på pudsede ...

Facadeisolering EPS - Skalflex

Lavenergi: 300 mm isolering sokkelisolering. Mursten. Minimum: 125 ... 200 mm isolering. sokkelisolering* ... facadeisolering med polystyren/EPS (flamingo).

Skalflex Funktionsmørtel M5

Skalflex Funktionsmørtel M5 anvendes indvendig og udvendig i moderat og aggressivt miljø, som mure- og fugemørtel til teglsten, kalksandsten og letklinkerblokke ...

Skalflex Grovbeton 0-8 mm

Skalflex Grovbeton tilsættes ca. 2,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel. Blandes i egnet tvangsblander eller med langsomtgående mixer indtil en ...

Skalflex Gulvspartel Fin

Skalflex Gulvspartel Fin er en selvnivellerende gulvspartel på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsæt- ningsstoffer, polymer og ovntørret, finkornet ...

Skalflex Let Fliseklæb

klinker, skifer, natursten og mineraluldsplader. Skalflex Let. Fliseklæb er støvreduceret, har en god fleksibilitet, meget smidig konsistens og lang åbningstid.

Strandmørtel Våd - Skalflex

Strandmørtel Våd 7,7% 0-2 mm anvendes til fremstilling af indvendig puds og indvendig vandskuring. Velegnet til pudsning af murværk i passiv miljø.

KKh Mørtel (NHL 5) - Skalflex

NHL5 Mørtel. 0-4 mm påføres som grovpudslag vha. sprøjte eller med stålbræt i 8-10 mm lagtykkelse. Afret i stok med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen ...

Skalflex Flexiklæb

natursten og murstensskaller. Velegnet til vandrette og lodrette flader (glider ikke). Velegnet til fliser-på-fliser, i vådrum, kølerum, gulve med ilagt gulvvarme og ...

Sokkelstop - Skalflex

Skalflex Sokkelstop må ikke fortyndes! Fugtvandringen standses permanent. Kort om fugt. Opstigende grundfugt. Hvis der kan ske en fugtvandring fra.

Skalflex Vådrumssæt

Se SBI anvisning 200 Vådrum. Definition af vådzone. Vådzonen omfatter den del af rummet, hvor der jævnligt optræder direkte vandpåvirkning. Her stilles de ...

Skalflex Multitæt

Skalflex Letpuds kan efterfølgende males med den diffusionsåbne Skalcem 100. Gode råd. Ved kondensproblemer tilrådes regelmæssig ventilation/ udluftning – ...

Skalflex Letpuds

Opblanding: Ca. 5,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Skalflex Letpuds. Forbrug: Ca. 1,2 kg/mm/m² afhængig af lagtykkelse. Tørretid: Afhænger af temparatur ...

Skalflex Lyn-Beton

Skalflex Lyn-Beton er sammen- sat af speciel hurtighærdende cement, tilsætningsstoffer og 0-6 mm ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve.

Skalflex Vindspærre

underbeklædning og vindspærre. Montering. Skalflex Vindspære kan monteres på både stål- og træ- rigler. Det er vigtigt, at pladerne har deres naturlige fugt-.

Bakkemørtel Våd - Skalflex

Bakkemørtel Våd 6,6% 0-4 anvendes til fremstilling af opmuringsmørtel, udkast inden grovpuds samt grovpuds på udkast. Opblandet til KC 50/50/700 er mørtlen ...

Sikkerhedsdatablad for Ca(OH)2 - Skalflex

E-mail til kompetent person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatablad: [email protected] 1.4 Nødtelefon. Nødtelefon. 112. Dette telefonnummer er tilgængeligt ...

Skalflex Betonpuds

Skalflex Betonpuds anvendes til div. opgaver på underlag af beton, f.eks. til opretning og reparation af betonele- menter, til opfriskning/filtsning af sokler m.m..

Skalflex Pudsemørtel

Skalflex Pudsemørtel. Fabriksfremstillet ... Skalflex Pudsemørtel KC 35/65/650 0-2 mm anvendes til pudsning af teglsten og ... statiske krav. Blandingsforhold:.

Skalcem 100 - Skalflex

Skalcem 100 er en cementbaseret murmaling til mineralske underlag ude og inde. Skalcem 100 er en meget slidstærk og vejr- bestandig maling, som tåler ...

Anvendelsesoversigt - Skalflex

Skalflex Multidæk Murmaling. Skalflex Facade-Struktur. Skalflex Sokkelmaling. Skalflex Facade-Silikatmaling er en diffusions- åben, mineralsk maling.

Skalflex Flydebeton

Er ligeledes velegnet til fugning under og mellem præfa- brikerede betonelementer, til understøbning af korruge- rede rør i betonelementbyggeri eller til opgaver ...

Produktkatalog - Skalflex

vægge m.m. Netbærende. Sokkelpuds Vandtæt. 25 kg: DB-nr. ... Betonlook. Slidstærk overflade. Aggressiv ... på væg og gulv. C1, E. Skalflex Multiklæb er ...

Murstensmønster - Skalflex

Murstensmønsteret trækkes i denne puds. Skalcem S2000/CF2000 er indfarvet vandskuringspuds, som leveres i 36 farver. Se farvekort i dit byggemarked eller ...

KKh Mørtel (NHL 3,5) - Skalflex

Skalflex KKh Mørtel (NHL 3,5) 35/65/500 0-2 mm 1:2 er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal til- sættes vand før brug. Indeholder naturlig ...

Skalflex Silikatgrunder

Skalflex Silikatgrunder er baseret på dobbelt vandglas- koncentrat, der går i ... underlag som beton, cementpuds- og vandskuring: Grunding: Silikatmaling og ...

Skalflex Murbinderdybel

murbindere i murværk med hulmur. Murbinderdyblen ... Fremskreden korrosion af murbindere kan medføre fare ... 4-5 murbinderdybler pr. m2. Materiale:.