Nr. 8 1931 - Danmarks Marineforening

Østerbrogade 27 Central 8944. Etabl. H. SØRENSEN ... Rosenvængets Alle 11 Østerbrogade 661. Telf. Øbro 3025 Telf. ... Juvelér og Guldsmed. Boulevarden 4.

Nr. 8 1931 - Danmarks Marineforening- Relaterede dokumenter

Nr. 1 1931 - Danmarks Marineforening

Da Stor- Læsejl for at give det mest mulige Træk. Naar man men var ovre ... Næstved. | Harald Fischer R. MØLLERS Skibsværft. ... Peter Fischers Eftf. - Holbæk I/S Kalundborg Brødfabrik Import og Lager af alle Sorter AS Nyborg Kultorretning.

Nr. 8 1931 - Danmarks Marineforening

Østerbrogade 27 Central 8944. Etabl. H. SØRENSEN ... Rosenvængets Alle 11 Østerbrogade 661. Telf. Øbro 3025 Telf. ... Juvelér og Guldsmed. Boulevarden 4.

Nr. 2 1952 - Danmarks Marineforening

C.K.THANSEN. Grundlagt ... Middelfart Afdelingens gode Ven og Kammerat, Lods. Næstved Afd. ... i Spidsen, da Marineforeningens Middelfart Afdeling stensen ...

Nr. 3 1939 - Danmarks Marineforening

Alle nærmere Oplysninger angaaende Kompagniets Virksomhed faas ved ... Stuhr gay nogle supplerende Oplysninger til Beretningen ... Jægersborg Alle 35.

Nr. 6 1940 - Danmarks Marineforening

Alle nærmere Oplysninger angaaende Kompagniets Virksomhed faas ved ... Konsul Stuhr talte venlige Ord ved Baaren og bragte ham ... Jægersborg Alle 35.

Nr. 7 1926 - Danmarks Marineforening

Tlf. 134. Chokolade & Konfekturer. Prima Varer, saavel i Kød som I al Slags Paalæg. ... Carl Weinreich. Leverandør til Marinen. Ost en gros. KRIGSMATERIEL S ...

Nr. 6 1948 - Danmarks Marineforening

riksberg, Herning, Horsens, Hørsholm/Rungsted, Ka- mærksom paa, at Lovene ikke føres til Dato efter lundborg, København ... Blomsterhuset. BECHS HOTEL ...

Nr. 8 1935 - Danmarks Marineforening

Forstørrelse Rensning - Farvning - Vask af gamle Fotografier. TLF. ... Emil Franke. Harald Fischer. Svendborg ... Telefon 65 Reparation. Lager af Reservedele.

Nr. 11 1938 - Danmarks Marineforening

Smukkeste Vask Tejet hentes og bringes Bedste. Behandling Samt ... Lager af Reservedele ... Brd. Joh's & Emil Franke Drik Kalundborg Ø1 FRANTZ LARSEN.

Nr. 9 1948 - Danmarks Marineforening

Herning - Randers - Nykøbing S. Herning Afdeling tog Pokalen med sig hjem, tæt presset af Københavns ... Blomsterhuset. BRØDFABRIK. Gormsgade 100 ...

Nr. 12 1948 - Danmarks Marineforening

sig med Formanden for Vordingborg Afdelingen, Kob-. Kære Marston! mand Otto Petersen, idet man var enige om, at der. Det var med oprigtig og dyb Vemod, ...

Nr. 4 1971 - Danmarks Marineforening

de tilsammen over ca. 250 store galejer og et føring, normalt 3 master med latinersejl. Deres halvt hundrede mindre skibe. styrke lå i den meget svære armering.

Marineforeningen - Danmarks Marineforening

14. nov 2019 ... Arran- gør: Svendborg Marineforening. TORSDAG DEN 26. MARTS 2020: Foredrag i Marinestuen kl. 1900. ”Fra chef i Søværnet til Lands-.

Nr. 12 1946 - Danmarks Marineforening

H, MUNK. Kontorforsyningen, Esbjerg. Rønne Havn. Ved Marinestationen. BESØG ... Vordingborg 2. Rettelse. Ved en beklagelig Fejltagelse var i sidste Nr. af.

Nr. 4 1954 - Danmarks Marineforening

flugt til „Jægerkroen“, hvor der blev kæmpet om saa- vel Afd.s som ... KARSTENS HOTEL - Telf. 21. MORSØ STØBEGODS. Nykøbing Mors. SKIVE.

Nr. 3 2010 - Danmarks Marineforening

SNARE i hjemhavnen Frederikshavn på samme tid. Det gav ... ny hurtigfærge på Bornholmstrafikken. Ifølge rederiets ... Humlebæk og Göteborg. Michael ...

Nr. 4 2016 - Danmarks Marineforening

13. aug 2016 ... mange aktiviteter under Hjemmeværnets store Landsøvelse. Det frivillige ... skibe blev solgt til udlandet, hovedsageligt til ... ikke kunne sælges.

Nr. 2 2011 - Danmarks Marineforening

Af Borgmester i Assens Kommune, Finn Brunse ... del af Assens' historie, men det er også, fordi ... Kl. 18.00 Kammeratskabsaften i Skovpavillonen, Skovvej 5.

Nr. 1 1964 - Danmarks Marineforening

Vin en gros. Nørregade 28 . København K. A/s Em. Z. Svitzers. Bjergnings-Entreprise. OTTO SUENSON & Co. Dronningens Tværgade 7. Telf. 482. Grundl. 1880.

Nr. 8 1938 - Danmarks Marineforening

Kistedekoration udføres smukt og billigt. Leveran- der til Forbrugsf. f. Embeds- og Bestillingsmænd. V. Brangstrup Olsen A. Bang-Termansen Borgergade 132.

Nr. 1 1984 - Danmarks Marineforening

Rådhuscafeen. Her takkede blandt af Limfjorden ... terne i Arhus har her fået et pragt Mejlen og til højre modtager han nere gjorde tjeneste på ... Hotelværelser er reserveret, menu medens dette finder sted, er der da- de). Hertil en snaps og en ...

Nr. 7 1925 - Danmarks Marineforening

smukke Vejr sejlede man derefter til Karrebæksminde, hvor. Medlemmerne fra Karrebæksminde gik ombord. Saa sejlede man ud over Smaalandshavet, ...

Nr. 12 1949 - Danmarks Marineforening

I Køge Marinestue i Restaurant Guldfisken er nn lem af „Admiral Carstensens Fond's Bestyrelse. ophængt et signeret Fotografi af Marineforeningens.

Nr. 4 1929 - Danmarks Marineforening

ind i Anholt Havn — at det var en drøj Tur, forstod vi, da det viste sig ... Imidlertid kredsede Flyverne over Øen, og vi var henrykte ... Marstalsgade 6, Ø. - Telf.

Nr. 6 1929 - Danmarks Marineforening

6 Torpedoudskydningsapparater; den kan have 2. Stabslæge ... Af Tankskibe har Danmark nu 6 Dampere og 8 Motorskibe ... Marstalsgade 6, Ø. – Telf. C. 411.

Nr. 1 2016 - Danmarks Marineforening

15. jan 2016 ... november juleskib i Køge Havn. 28 | for SØVÆRN og SØFART. Page 29. Eivind L. Ubbesen. Vestensborg ...

Nr. 5 1923 - Danmarks Marineforening

Kammerjunker Malthe-Bruun og Fabrikant Im. Stuhr, gen- valgtes disse med ... Fabrikant, Konsul Im. Stuhr talte i smukke, morsomme ... Købmagergade. MG M..

Nr. 6 2013 - Danmarks Marineforening

Under koncer- ten var der opsat indsamlingsbosser, og der kom ifølge det op- ... og indrettet så tæt på, hvordan det så ud, da Knud Rasmussen levede - både ...

Nr. 3 1975 - Danmarks Marineforening

1-76 mm. Torpedoer. Sømålsmissil? Under bygning: WILLEMOES-klassen. P 540 BILLE. P 541 BREDAL. P 542 HAMMER. P 543 HUITFELDT. P 544 KRIEGER.

Nr. 4 1966 - Danmarks Marineforening

marinestation Slipshavn ved indsejlingen til Nyborg fjord den 19. juli mindet ... og bæltsmakkerne plejede at holde til i Slipshavn ved vinter- tiden; men havnen ...

Nr. 4 1914 - Danmarks Marineforening

Sømandstøj, slæbende paa en Ransel, hvor alt deres andet vasker Mandskabet sig og drikker The. Klokken 6 bliver. Grej ligger i. der pebet op til Rengøring.

Nr. 6 2008 - Danmarks Marineforening

med den anden byder, Mols-Lini- en A/S, hvor Bornholmstrafik- kens partner i NFS, Clipper, jo er største aktionær, berører det ikke licitationen og den spænding, ...

Nr. 8 1927 - Danmarks Marineforening

Udfører Vask og Reparering af Tæpper og Militærtøj. Fabrikation af Tæpper. Leverandør til og udfører ... købes til højeste Dagspris. Vejgaard Damefrisørsalon,.

Nr. 2 1974 - Danmarks Marineforening

SKAGEN (nyt initiativ). Et nyt bevis på aktivitet i afdelingen er mod- taget ad omveje. Fra Ebeltoft afdeling fik re- daktionen tilsendt et program for Skagen Ma-.

Nr. 3 1962 - Danmarks Marineforening

Fregatten JYLLAND synes at have lidt strid modvind for tiden, men ... alt er sammen med busturen medregnet i prisen. ... Under stævnet vil der for en pris af kr.

Nr. 1 1959 - Danmarks Marineforening

til familien, en stenstøtte er rejst paa stranden ud for det sted, hvor Knudsen druknede, og hans broder, dyrlæge. D. Knudsen, har været inviteret til besøg i Japan ...