Nr. 7 1930 - Danmarks Marineforening

Fritz Paulsens Eftf. Rosenvængets Alle 11 Østerbrogade 661. Birkerød. Telefon 160 Telf. Øbro 3025 Telf. Øbro 6325. Juveler & Guldsmed. Dansk Arbejde.

Nr. 7 1930 - Danmarks Marineforening- Relaterede dokumenter

Nr. 7 1930 - Danmarks Marineforening

Fritz Paulsens Eftf. Rosenvængets Alle 11 Østerbrogade 661. Birkerød. Telefon 160 Telf. Øbro 3025 Telf. Øbro 6325. Juveler & Guldsmed. Dansk Arbejde.

danmarks handelsflaade og skibsfart 1930 - Danmarks Statistik

... for Skibskul og for Ladning. En Optælling fra Skibslisten ... havn, medens Tonnagen er ligehg fordelt med 7 200 R. T. til hver; ... Kalundborg—Aarhus»). Strib— ...

Danmarks Adels Aarbog 1930 - DIS-Danmark

Schulin, S., Greve, Forstkandidat, Jægerhuset, Frederiksdal. ... Tandlæge Falk Winslow von Quillfeldt, f. ... Tandlæge, cand phil., Johannes Christian Stephan.

Nr. 5 1939 - Danmarks Marineforening

LYØVEJ 20 - KBHVN. F. CENTRAL 11 500. MODERNE GEAR-MOTOR. MED CON. SPIRALHJUL ... Nykøbing F. Afdeling. afholder ... I BRILLEN FRA THIELE.

Nr. 3 2016 - Danmarks Marineforening

19. mar 2016 ... Marie du Mont symboliserer de danske krigssejleres ... ling i alfabetisk rækkefølge. Først i 1984 ... wern, der også oplyser, at be- styrelsen med ...

Nr. 1 1956 - Danmarks Marineforening

Vi havde samlet os ved ,Sondre Faldereb", hvor ... Ved Nordre Faldereb" laa en lille Minebaad, som ... I Aarhus Afd.s Halloj Serie 4, blev Nr. 49 – 37 –.

Nr. 9 1934 - Danmarks Marineforening

Tlf. C. 14172 - Privat: Byen 978x fhv. ... DAME- OG HERREFRISØR SALON ... hentet af Besætningen, hvoraf nogle indfandt sig snart efter Frederikshavn et stort ...

Nr. 2 1974 - Danmarks Marineforening

SKAGEN (nyt initiativ). Et nyt bevis på aktivitet i afdelingen er mod- taget ad omveje. Fra Ebeltoft afdeling fik re- daktionen tilsendt et program for Skagen Ma-.

Nr. 6 1948 - Danmarks Marineforening

riksberg, Herning, Horsens, Hørsholm/Rungsted, Ka- mærksom paa, at Lovene ikke føres til Dato efter lundborg, København ... Blomsterhuset. BECHS HOTEL ...

Nr. 9 1948 - Danmarks Marineforening

Herning - Randers - Nykøbing S. Herning Afdeling tog Pokalen med sig hjem, tæt presset af Københavns ... Blomsterhuset. BRØDFABRIK. Gormsgade 100 ...

Nr. 6 2015 - Danmarks Marineforening

Oplev syv spændende forårsdage med maritime og historiske ople- velser i Danmark, Tyskland, Frankrig og Belgien. Flodkrydstogt er en behagelig rejseform ...

Nr. 7 1936 - Danmarks Marineforening

Møbelbeslag og Møbellaase. Dr. Tværgade 25. Central 845 ... TVÆRGADE 41 (Den høje Stue). Eneste virkelige ... Urmager og Guldsmed. Permanentbolgning.

Nr. 8 1931 - Danmarks Marineforening

Østerbrogade 27 Central 8944. Etabl. H. SØRENSEN ... Rosenvængets Alle 11 Østerbrogade 661. Telf. Øbro 3025 Telf. ... Juvelér og Guldsmed. Boulevarden 4.

Nr. 7 1947 - Danmarks Marineforening

Vaadbinderi og Fiskeriartikler. LEMVIG. Tlf. 246. Bagermester Filial i THYBORØN TI. 17. Johs. Kragh. Telefon 165 - Hundested. Installationsforretning.

Nr. 7 1927 - Danmarks Marineforening

Cigarer & Tobakker. Emilievej 18, Frederikshavn. 1. RI. ... SLAGTERFORRETNING. Korsør. Telefon 86. ... Iste Kl. Slagterforretning. | Frugt, Grønt, Kartofler.

Nr. 4 2006 - Danmarks Marineforening

14. mar 2019 ... Her har gardens chef, oberst, kammer- herre, Lasse Harkjær lovet at forestå en historisk rundvis- ning på museet med professi- onel guide ...

Nr. 4 1969 - Danmarks Marineforening

vi muligvis senere kunde komme til at skælde dem ud. Derfor gav de os af ... Kaj Olsen, der fortalte morsomme ind. ... DM 19,80 met., Egon. Heinemann ...

Nr. 5 1959 - Danmarks Marineforening

TELEFON 6 96 96. Tordenskjoldsgade 3 – Aarhus. Aargang 8968/1928. Aalborg Sømandshjem. Hyggelige restaurationslokaler og god mad. Teglgaardshaven .

Nr. 2 2016 - Danmarks Marineforening

1. feb 2016 ... des nogle helt unikke mineralsøjler som rejser sig lodret 10 og 20 meter op fra havbunden og ... under juleandagten ved Mindeankret i Nyhavn.

Nr. 10 1939 - Danmarks Marineforening

med Skoleskibet ,,København": Kaptajn Ferdinand ... skibet ,København's Forlis. ... væsenets Historie i Danmark, hvis en saadan „ikke er til“, ligger her en smuk ...

Nr. 3 1962 - Danmarks Marineforening

Fregatten JYLLAND synes at have lidt strid modvind for tiden, men ... alt er sammen med busturen medregnet i prisen. ... Under stævnet vil der for en pris af kr.

Nr. 3 1954 - Danmarks Marineforening

Den anden er Helsingør Afdelingens i December. 1952 afdøde Formand ... tænkte Skibsmuseum skulde bl. a. rumme de to store. Middelalderbaade, som er ...

Nr. 2 2011 - Danmarks Marineforening

Af Borgmester i Assens Kommune, Finn Brunse ... del af Assens' historie, men det er også, fordi ... Kl. 18.00 Kammeratskabsaften i Skovpavillonen, Skovvej 5.

Nr. 3 2018 - Danmarks Marineforening

Kørelærer Gert Allan Larsen ... Bestyrelsen i Slagelse Marineforening anno 2018 er her fv. ... Poul Christensen, Gunnar Kristensen og Lars Gjættermann.

Nr. 6 2017 - Danmarks Marineforening

24. dec 2017 ... I forbindelse med adoptionsbesøget benyttede Søværnet lejligheden til at lave ... i Selskabets gæstebog. Herefter indledte ... gende gravering:.

Nr. 12 1932 - Danmarks Marineforening

Ny Ostergade 4 - København K. - Telefon Central 3664 & 13964 ... C. 7584 & 7589, BÜLOWSVEJ 8, KØBENHAVN V. ... N. C. Nors Jernhandel samt Horsens.

Nr. 6 1932 - Danmarks Marineforening

merog Benklæder. Stort Udvalg i Damefrakker mig, om han var tilfreds. Skoteis Fabriks Udsalg og Drengetøj. Kontobetaling kan indrømmes,. Carl P. Andersen.

Nr. 3 1958 - Danmarks Marineforening

OTTO SUENSON & CO. Dronningens Tværgade 7. Telf. 482 ... Hørsholm/Rungsted i stedet for kommandor Greve, der hørte til Kbhv.s afd. Kaldal, Gentofte ...

Nr. 1 2018 - Danmarks Marineforening

Bliv frivillig i Marinehjemmeværnet. Marinehjemmeværnet er en del af det ... Karrieren som skibsofficer foregik først i rede- riet ØK efterfulgte af mange år i ...

Nr. 6 1947 - Danmarks Marineforening

Aarhus Sømandshjem Torvegade 43 Esbjerg Telf. 1035. Blomsterforretningen ... Hotel Kong Frederik. FREDERICIA ... Aalborg Sømandshjem. | P. Fisher Jensen.

Nr. 3 1966 - Danmarks Marineforening

0400, da vi passerede Helsingør. Da vi havde ... Bermuda til Helsingør. Hvad angaar ... skibsmuseum med de gamle vikingeskibe, som skal bygges i Roskilde.

Nr. 2 1957 - Danmarks Marineforening

Esbjerg Turistkontor, Torvet, Esbjerg, Telefon begyndes Kl. 1415 i Badmintonhallen med føl-. 2599 ... Bogense Afd.s mangeaarige Bestyrelsesmedlem Hav-.

Nr. 5 2014 - Danmarks Marineforening

23. jul 2014 ... Tapperhedskorset er den højeste danske militære æresbevisning givet ... Tapperhedskorset gives for den helt eks- traordinære indsats og vil ...

Nr. 4 1959 - Danmarks Marineforening

WUN. 99. Wios. MAS. SALON. NOW. ORONOU. LOVE. S. Den nyeste danske undervandsbaad SPÆKHUGGEREN ... minde 2, Kgs. Lyngby 4, København 5, Køge 5, Marstal 2,. Nyborg 10, Morsø 2, ... Kr. 7,50 for øl- og whiskyglas,. Kr. 4,50 for ...

Nr. 6 1954 - Danmarks Marineforening

Padborg/Graasten havde ligeledes Andespil paa den- ne Aften, og hertil var inviteret de stedlige Soldater foreninger samt Officerer og vpl. fra Padborglejren.

Nr. 3 2010 - Danmarks Marineforening

SNARE i hjemhavnen Frederikshavn på samme tid. Det gav ... ny hurtigfærge på Bornholmstrafikken. Ifølge rederiets ... Humlebæk og Göteborg. Michael ...