læs bl.a: ingen kan hundse med frivilligheden tilbud til børn ... - VIVE

Århus Universitet igangsat en undersø- gelse af et sådant ... På trods af det nye samarbejde med Århus. Universitet har ... fx besøgsven og lignende. Man kan på ...

læs bl.a: ingen kan hundse med frivilligheden tilbud til børn ... - VIVE- Relaterede dokumenter

læs bl.a: ingen kan hundse med frivilligheden tilbud til børn ... - VIVE

Århus Universitet igangsat en undersø- gelse af et sådant ... På trods af det nye samarbejde med Århus. Universitet har ... fx besøgsven og lignende. Man kan på ...

Din Indgang – Et nyt tilbud? - VIVE

VIVE har på opdrag af Voksenservice i Fredericia Kommune fået til opgave at evaluere den nye, ... Fredericia Kommune har siden september 2016 afprøvet en ny indgang, Din Indgang, til kommunale ... Odense: Socialstyrelsen; 2016.

Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse - VIVE

En bostøttemedarbejder kommer hos en borger, som lider af skrumpehjerne som følge af mange års misbrug. Borgeren har derfor meget svag hukommelse, og ...

hellere kørestol end ingen børn - Sjældne Diagnosers vidensportal

Hvad er. Pompes sygdom? Pompes sygdom er en meget sjælden, arvelig sygdom, der minder lidt om muskelsvind. Kun ca. 20 ...

Alle børn og unge skal mærke at være del af et fællesskab. Ingen ...

stående citat, et centralt tema i Børne- og Ungepolitikken. ... Holbæk Kommune ønsker inklusion - dette papir fortæller, hvad ideen om inklusion ... et fællesskab.

Børn i deleordninger - VIVE

SOFIe Stage. HaNNe SøNDergaarD JeNSeN. M.H. O tt. O sen, s . s ta ge, H.s . Jensen. B ... delse på, hvordan skilte forældre efterfølgende forvalter det praktiske.

Krammebamser til børn - VIVE

bamser har for børns og forældres tryghed før, under og efter en operation. ... Metoder til at reducere angst og utryghed har været testet siden 1970'erne. ... hospitalsoplevelse, hvor barnet fik tilbudt en krammebamse, inde på livet, når de ... Kalle er ikke det eneste barn, for hvem bamsen har en betydningsfuld rolle efter ...

Børn i bevægelse - VIVE

30. dec 2011 ... arbejde med, hvordan man agerer i felten for at få adgang til børns ... Anita vil over til sin lillebror med sin gymnastiktaske, hun kan ikke selv tage den ... og tømmer sin skoletaske i skraldespanden, han står på en stol imens.

Familier med børn med cerebral parese - VIVE

4. maj 2016 ... Bare det at tale sammen ved fx ”balkort”-øvelsen, som var en del af metoderne i relationel koordinering, kunne allerede skabe løsninger.

Børn og unge anbragt i familiepleje - VIVE

børn og unge modtager under anbringelse i familiepleje, og hvilken effekt de har for børnenes og de unges ... Omvendt er det især de børn og unge, der har for-.

Sådan passer kommunerne børn - VIVE

Dagpleje. Indskrevne i kommunal og privat dagpleje. Daginstitution. ... For de 0-2-årige svinger de mellem 60 pct. i Hjørring, København og Stevns og 79 pct. i.

Anbragte børn og unge - En forskningsoversigt - VIVE

forskning om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Formålet ... af slægtninge og netværk, idet de enten ikke har kontakt med forældre, sø- skende eller anden ... dømmelser, men også om trivsel og opbygning af sociale færdigheder.

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier - VIVE

af ADHD og autisme hos drenge kan betyde, at når vi i det følgende sammenligner de to ... kernefamilie med en mor og far, hvilket stemte overens med resten af.

Psykisk vold mod børn i hjemmet - VIVE

ler om psykisk vold, men at bestemmelsen kan komme i spil i sager, hvor der ... Han truer hende, hendes venner og den øvrige familie, og hun må ikke se sin ...

Progressionsmålinger på det specialiserede børn og unge ... - VIVE

28. aug 2017 ... www.vive.dk. VIVE blev etableret den 1. juli 2017 efter en fusion mellem KORA og. SFI. Centeret er en uafhængig statslig institution, som skal ...

Krammebamser til børn – En undersøgelse af personale ... - VIVE

Theos armbånd og spørger, om drengen også har sådan ét på. Forældre, barn og personale går herefter ind på operationsstuen, hvor der venter yderligere ...

Skolestøtte til børn i familiepleje - Delrapport III - VIVE

Fx Lydkursus fra ”Sglaj”, Lydsporet, Tryllestaven, Ballonskibet. Forskellige materialer med fokus på indlæring af de 120 mest almindelige småord. Læs og forstå.

Døvfødte børn og deres livsbetingelser - VIVE

Lars Ejsing Søbye, Center for døvblindhed og høretab. Patricia Egge, Børneklinikken. Per Jensen og Jeannette Taubert, Psykiatrisk Center Ballerup, Afsnit for Døvepsykiatri. Pia Mikkelsen ... Der var flere aktiviteter før i tiden, gokart og soccer-.

Skolestøtte til børn i familiepleje –Delrapport IV - VIVE

brætspillet 'Læseguld'. 2 plejefamilier (9,5 pct.) har haft størst glæde af læse-appen '360 ord'. Om- vendt har næsten en fjerdedel (23,8 pct., svarende til 5 ...

Styrket indsats over for anbragte børn - VIVE

... Norddjurs. I sommeren 2016 lukkede døgntilbuddet BFU Randers som en ... Familieafdelingen i Randers arbejdede videre med ... sempel boksning. Der er ...

Tilbud til forældre til for tidligt fødte børn

Grenaa Bibliotek. Auning Bibliotek. N.P. Josiassensvej 17. Torvegade 1A. 8500 Grenaa. 8963 Auning. Hvornår? Datoer i 2015. • 18. februar (Grenaa Bibliotek).

Lovende integrations indsatser for børn og unge – 15 ... - VIVE

Fotos: Cathrine Ertmann. Tryk: OnPrint.dk. VIVE. Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K www.vive.

selvskade blandt børn og unge i danmark - VIVE

De mest kendte former for selvskade er, når en person skærer i sig selv (cutting), brænder sig selv, slår hovedet mod eller med forskellige objekter, eller når en per ...

Lige muligheder - Udsatte børn og unge - VIVE

skabet med andre unge mødre som et fordomsfrit rum, hvor det er legi- ... kompetente mødre ved at blive udvalgt til projektet, og de vidner om ... (Julie, 23 år) ...

Lovende integrationsindsatser på børn og unge-området - VIVE

VIVE blev etableret den 1. juli 2017 efter en fusion mellem KORA og. SFI. ... Ved after-school og sommerskole forstås institutioner, elever kan deltage i uden for.

Udfordringer i samarbejdet omkring børn og unge med ... - VIVE

VISO har udvalgt de 29 rådgivningsforløb ud fra en vurdering af, at der har været samarbejdsudfordringer i disse forløb, og at samar- bejdsudfordringerne i et vist ...

Støtteforanstaltninger til børn anbragt i plejefamilie og deres ... - VIVE

Dataudtræk og antal observationer til måling af effekten af støtte til ... Alle de undersøgte kommuner har ifølge Nørgaard, Kollin og Panduro et visiteringsudvalg. ... (spec.uv.) Specialun- dervisning. Omfang. (spec.uv.) Tilbøjelighed. 5,500***.

Indsatser til børn og unge med overvægt – En afdækning af ... - VIVE

Pålæg (helst fedtfattig – optimalt 6 % fedt). •. Aftensmad: Måltider bør serveres i begrænsede portioner i henhold til T-model eller. ”sund tallerken model ...

Lbj 060515 Oversigt over andre kommuners tilbud til børn med ...

Taxa er sparet om morgenen, forældrene skal selv bringe børnene til sproggruppen ... Tale-hørekonsuelenterne i Roskilde Kommune undervisner meget. Solrød.

Tilbud for børn, unge og familier i Lejre Kommune

Vores hjemmeside vil ligeledes kunne give dig et overblik og mere information om Lejre Kommunes børne- og ungeområde. Du finder siderne på www.lejre.dk/ ...

gratis tilbud til børn og unge - Syddjurs Kommune

psykolog eller socialrådgiver. Tilbuddet er ambulant. LIVSLINIEN. Rådgivning ... En gruppe frivillige ved Ebeltoft Kirke i samarbejde med kirkens menighedsråd.

Tilbud om behandling af overvægtige børn og ... - Allerød Kommune

Camilla Nørgaard. Mobil 21 33 71 09. Mail: [email protected] www.alleroed.dk/borger/familie- boern-og-unge/sundhedsplejen. Tilbud om behandling.

Plan for tilbud til børn og unge, der har problemer med rusmidler- og ...

I Grønland har der aldrig eksisteret et nationalt tilbud til gruppen under 18 år med rusmiddel- og spilproble- mer. Der har ... nesker”, som er tilbud for børn, der er vokset op med rusmiddelproblemer i hjemmet. Ingen af ... (33) Anderson C. et al.

Servicedeklarationer Tilbud i Center for Børn, Unge og Familier ...

Aalborg Kommune august 2014 ... mellem rådgiver, plejemor og Victoriahuset. ... Aalborg. Institutionen er et etplansbyggeri omgivet af grønne arealer. Bisgård ...

Oversigt over tilbud til børn og unge med overvægt - Psykiatri i ...

Alle kommunale tilbud fremgår af www.sundhed.dk under ”Sundhedstilbud”. Direkte link til information til information fra kommunerne i Region Nordjylland:.

velfærd og trivsel 2018 børn og unge i danmark - VIVE

26. sep 2018 ... Da vi første gang gennemførte Børn og unge i Danmark, som udkom i 2010, så vi det som et væsentligt formål at kortlægge omfanget af udsatte ...