Kortlægning og analyse af danske initiativer til ... - Mary Fonden

mest udbredte form for intervention efterfulgt af tilbud om en besøgsven eller mentor. ... sig til unge, der føler sig ensomme, i henholdsvis Aarhus og Odense.

Kortlægning og analyse af danske initiativer til ... - Mary Fonden- Relaterede dokumenter

Kortlægning og analyse af danske initiativer til ... - Mary Fonden

mest udbredte form for intervention efterfulgt af tilbud om en besøgsven eller mentor. ... sig til unge, der føler sig ensomme, i henholdsvis Aarhus og Odense.

Kortlægning og analyse af danske initiativer til ensomme

Opholds- eller mødested: Initiativet tilbyder et fysisk sted, hvor brugere kan ... mens "Plexus" (Ungdommens Røde Kors) henvender sig til unge og voksne i ...

11. Kortlægning endelig kl. 13.59 - Mary Fonden

kampagner med fysiske events som fx en anti-mobbekampagne, der udføres som en læsestafet, hvor en anti-mobbehistorie gives videre som en stafet mellem ...

Kortlægning af aktiviteter og publikationer om vold i ... - Mary Fonden

9. jun 2017 ... selvforsvar, alders- betinget arbejde med viden om ... Lygum, Victoria Linn. Ph.d.-afhandling ... Nielsen, Signe Willemoes; Møller, Sara. Tagn.

Kortlægning og analyse af dataanvendelse til ... - Danske Regioner

21. dec 2017 ... Med den ovenstående indsigt i dataleverancer og styringsniveauer skal det overvejes, hvordan organisationen i den enkelte region harmonerer ...

råd til livet - Mary Fonden

Karin Rørbech. Socialrådgiver på et krisecenter. Lone Amstrup. Økonomisk rådgiver på et krisecenter. Jeg laver primært budgetter med kvinderne. Vi sid-.

Evaluering af Værket - Mary Fonden

er en øvelse for mig at komme ud af døren. Komme til noget socialt ... 23 pct. er stødt på Værket i avisen, 16 pct. gennem en flyer eller et opslag. Figur 3. Diagram ...

Ensomhed blandt unge - Mary Fonden

Lasgaard M, Christiansen J, Friis K. Ensomhed blandt unge. ... Figur 1. Andel svært ensomme – fordelingen på 5-års-intervaller ... Hvis tal er i parentes er der mindre end 100 personer i gruppen, hvorfor tallet skal tages med forbehold ref.

Tweens, fritid og trivsel - Mary Fonden

Denne undersøgelse viste, at mere end hvert fjerde barn i 3.-5. klasse har været udsat for en ubehagelig episode i form af at blive drillet, mobbet eller holdt uden ...

2. Delrapport Erfaringer med pædagogisk og ... - Mary Fonden

Massagen afsluttes med, at børnene siger ”tak for massage” og ”tak for lån af din ... klasse, fik hele klasses forældre til at dele sig i to lejre, der over en længere ...

Ensomhed blandt voksne - Mary Fonden

helbredsproblemer, såsom forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, ... generel mangel på projekter og initiativer rettet mod ensomme voksne (Lasgaard, 2011).

MF ÅRSBERETNING 2018.indd - Mary Fonden

Kilder: Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Sundhedsstyrelsen og ... Folkebevægelsen mod Ensomhed afholdt Danmark Spiser Sammen for tredje gang med.

Ensom midt i livet - Mary Fonden

voksne mennesker, der er karakteri- seret ved også at have følt sig ensomme tidligere i livet. De interviewede har som børn manglet at have en fortrolig voksen, ...

Jeg er ikke den eneste” Evaluering af Værket ... - Mary Fonden

”Værket – netværk for voksne” er et socialt udviklingsprojekt målrettet afhjælpning af ... partner, hvorved projektets udbredelse og fremtid er sikret til udgangen af 2017. ... Randers: Ankerhus Forlag. For flere referencer vedrørende forskning i ...

De bedste redskaber er mennesker, der er til stede - Mary Fonden

VK Vestsjælland. Herfølge Boldklub ... I Volleyklubben Vestsjælland er man helt med på, at trænerne er de primære trivselsagenter, og derfor indgår trivsel også ...

Press programme for HRH The Crown Princess's visit ... - Mary Fonden

21 Mar 2014 ... Lars Stilling Netteberg, Anti-bullying consultant, Save the Children Denmark. Mimi Jacobsen, General Secretary, Save the Children Denmark.

Kortlægning af Dansk talentudvikling indenfor ... - Fonden Filmtalent

Aarhus Filmværksted er et åbent filmværksted, som støtter ikke-kommerciel filmproduktion med det ho- vedformål at finde og udvikle nye filmiske talenter i den ...

Kortlægning og analyse af kompetencekrav og ...

Rockwool, Aalborg Portland, Saint Gobain Weber, Saint Gobain Isover, BASF, ... Lecablokke med en Sundolitt plade til et integreret produkt/systemløsning.

Kortlægning, kvalitetsvurdering og analyse af ... - NB-ECEC

30. okt 2014 ... te Ringsmose, forsker Lars Gulbrandsen, og direktør/associate professor. Niels Ploug. ... Brandi-Hansen, S. & M.L. Gammelby (2014): ”Store daginstitutioner og deres betydning for ... Krummheuer, S. Ladel & R. Vogel (red.): ...

Kortlægning og analyse af Danmarks Vestkyst

1 er den bedste blandt de 11 kommuner. Arbejdspapiret er det tredje i ... Danmarks Statistik, særkørsel fra VisitDenmark 2017. Tabel 2-3. ... Camping udgør en betydelig del af de kommercielle overnatninger i Jam- merbugt Kommune; i 2016 ...

Kortlægning og analyse af udviklingspotentialet for bestyrelser for ...

københavnske har analysen fokus på Erhvervsskolen Hamlet i Hillerød, ... institutioner, givet deres særkende og ikke mindst set i lyset af de senere års ud-.

Analyse og kortlægning af forskning mv. vedr. velfærdsteknologi

Der findes ikke en entydig definition af velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi er et dansk (til dels nordisk) begreb, men anvendes ret forskelligt af forskellige ...

FORTROLIGT Kortlægning og analyse af DRs aktiviteter og økonomi ...

5. jan 2018 ... DR har i dag seks tv-kanaler (DR1, DR2, DR3, DR K, DR Ultra og DR ... dramaserien ”Bedrag”, ”Ditte og Louise II”, julekalenderen, ”Den Anden ...

kortlægning og analyse landsbyklyngen bedst ... - Landsbyklynger

Sdr. Vium, Lyne og Bork. De fire ... gøres af de fem sogne Hemmet, Sdr. Vium, Lyne, ... Lyne kirke. • Lyne Friskole. • Lyne Hallen. • Børnehaven Børnebo.

Trafikdræbte større dyr i Danmark - kortlægning og analyse af ...

og påkørte dyr, men i ligeså høj grad med at skulle vænne sig til den nye elektronik ... Breddegrad (Nordlig) = Linien der starter med N. Længdegrad (Østlig) ...

landsbyklyngen rebild øst kortlægning og analyse ... - Landsbyklynger

Skørping Bakkehusene Blenstrup, Blen- strup Halvej 2, Blenstrup, 9520 Skørping. 18. Bælum Skole ... landsbyer til hinanden, crossfit udendørs, hundeskov.

Analyse af de medicinske afdelinger En kortlægning og vurdering af ...

20. mar 2013 ... Indlagte patienter. 33. 2.4. Medicinske patienters karakteristika. 60. 2.5. Færdigbehandlede patienter. 69. 2.6. Kapacitet og kapacitetsudnyttelse.

Kortlægning og analyse af affaldsordninger - Forside - Miljøstyrelsen

5. jan 2015 ... genbrugsplads, for alle de fraktioner, som indgår i ressourcestrategien ... brochurer (Favrskov). ... natur/Affald-og-genbrugsstation/Prisliste.aspx.

Kortlægning og analyse af byernes udfordringer - Dansk ...

Vækstcenter for Øresundsregion, Skandina- visk port til Europa ... He rn i n g. Brande. Av lu m -Ha d e ru p. Vam drup. Nørre Snede. Jelling. Gi v e. Egtved.

4-kløver-klyngen bornholm kortlægning og analyse 2019

den Sorte Gryde. Inde i landet er Rø. Plantage med sprækkedale, søer og kuperet skov samt Spellinge Mose, hvor der er et rigt fugleliv.

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug - Dansk Energi Analyse ...

Blandt de større energiforbrugere kan nævnes Trevira Neckelmann, Midtjysk ... læderindustri (295400), maskiner til papir- og papindustri (295500), støbeforme.

sorring voel landsbyklyngen kortlægning og analyse 2019

mel Gjern Kommune. Området rummer desuden en del aktiviteter og foreninger som fællesspisninger, spaghettigudstje- nester, Sorring Fitness, Silkeborg-Voel ...

landsbyklyngen kronjylland kortlægning og analyse 2017 - Randers ...

Gennemsnitsalderen i Danmark er stigende, og den er tydeligst i ... Kilde: Bestyrelsen for Landsbyklyngen Kronjylland, 2017. 14. 15 ... Biograf/filmklub. Bibliotek ...

landsbyklyngen østkystens guld kortlægning og analyse 2018

fodboldgolf i Sørå. Der er store perspektiver i sam- arbejdet med Danmarks måske bedste idrætsefter- skole i Stidsholt. Hertil kommer bosætningspoten- tiale for ...

Kortlægning og komparativ analyse af modeller for nationalt ... - VIVE

Nederst i evidenshierakiet er bruger- og ekspertvur- deringer. Fuldstændig metodevurdering. Omfattende systematisk vurdering af nye eller etablerede sundheds-.

danske biografer, kunst- biografer og biograf- initiativer - DFI

gældende pr 1. juli 2016. 2/13 ... (DFI) har til formål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark. ... film, der indgår i Biografklub Danmarks program.