Den lille blå om Varme - Byggeri og Energi

Dansk Energi og energiselskaberne i Danmark har en klar målsætning ... Se evt. flere forslag på næste side. ... Natur- gas. Olie. El - varme. Fælles forbrug. kWh/m2/år. Antal. 19.211. 1.330. 353. 0 ... Den indfyrede effekt ved min. last er sat til 40.

Den lille blå om Varme - Byggeri og Energi- Relaterede dokumenter

Den lille blå om Varme - Byggeri og Energi

Dansk Energi og energiselskaberne i Danmark har en klar målsætning ... Se evt. flere forslag på næste side. ... Natur- gas. Olie. El - varme. Fælles forbrug. kWh/m2/år. Antal. 19.211. 1.330. 353. 0 ... Den indfyrede effekt ved min. last er sat til 40.

Ventilation med varme- genvinding i ... - Byggeri og Energi

(tætnet) byggeri, bør der skelnes mellem valg af decentrale anlæg og ... lodrette aftræk (udsugningskanaler) i køkken og bad og friskluftstilførsel i ... de enkelte lejligheder (i væg) (fig. 8). • Centralt ... fra bad til afkast og indtag via eksisterende hul mod gård. (fadebur). ... i køkken til udsugning og eksisterende skorsten i stue til.

Den lille blå om ventilation - Byggeri og Energi

tagventilatorer i et lokale med en smelteovn Se fi- gur 6.7. Figur 6.7. Simpel udsugning (tagventilatorer) fra en smelteovn markeret med pile. 6.1.6 Valg af ...

Den lille blå om Varmepumper - Byggeri og Energi

boliger markant og medvirke til, at Danmark i fremti- den kan blive et ... alternativt varmeanlæg, f.eks. et olie- eller natur- gasfyret anlæg. ... blæsningsluften, og enkelte kan tilsluttes et min- ... side) måles varmepumpens kapacitet (ydelse) og.

Den lille blå om Systemoptimering - Byggeri og Energi

Centrifugalkompressor. Kapselblæser. Aksialkompressor. Ejektor. Stempelkompressor. Skruekompressor. Scrollkompressor. Centrifugalkompressor. Absorption.

1 Energi, energiomdannelse og effekt 2 Energi og varme

Side 1 af 12. 1. Energi, energiomdannelse og effekt. Gør rede for forskellige former for energi ... Varmeteoriens 1. hovedsætning skal inddrages i besvarelsen.

Den lille Blå om varme v30 - AIRTEK A/S

korrekt udformning af proces- og den almene ventilation i produktionslokaler. ... ”Den lille Blå om proces- og komfortventilation” er et lettilgængeligt opslagsværk ...

Den lille blå om Varme - Elforsk

Gaskedel (elektronik og blæser). 136. Oliekedler (automatik og brænder). 135 – 400. Ventilationsanlæg1). 850 – 1.000. 1) Nøgletallet er for mekanisk ventilation ...

02.Vand varme & energi.indd - Experimentarium

Dette er en vejledning til formidlings- aktiviteten ”Vand, varme og energi”. Aktiviteten er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af, hvordan ...

Er du nok på tværs? - Byggeri og Energi

samarbejdet på en byggeplads på, så vi undgår de sædvanlige kommunikationsproblemer på tværs af fag.” Jens Ole Jørgensen,. Direktør, Bolig Hjørring.

Energiløsning - Byggeri og Energi

gulvvarme. Trægulv på strøer, isolering og drænlag af letklinker. Eksisterende terrændæk. Trægulv på strøer, isolering over eller under beton. Drænlag af grus ...

Installationer - Byggeri og Energi

Find yderligere information og beregner på www. ... anlægget, og en vvs-installatør skal forbinde den ... En vvs-installatører må gerne tilslutte kedel og pumper.

Kvalitetsguide - Byggeri og Energi

Vinduesfals med kuldebroisolering mellem for- og bagmur. * I forhold til en vinduesfals uden kuldebroisolering. Årlig besparelse*. kWh/m. Formur. Bagmur. Tegl.

Klimaskærm - Byggeri og Energi

skunk og skråvægge samt udskiftning af nye ovenlysvinduer eller. –kupler giver gode ... Figur 2: T.v.: Montering på karm med vinkelbeslag på tag. T.h.: Montering af ... I samarbejde med husejeren bør der placeres ophæng- ningsmuligheder i ...

Produktguide - Byggeri og Energi

Fugt. • Indeklima. Der er i de seneste år kommet flere nye typer isolerings- ... materialer er nye på det danske marked, og under ... Det er således din garanti for,.

Varmeafgiversystemer - Byggeri og Energi

Videncenter for energibesparelser i bygninger er etableret som led i den energipoli- tiske aftale fra februar 2008. Der er afsat 32 mio. kroner fra 2008 til og med ...

Eksempel - Byggeri og Energi

udgifter til arkitekt og ingeniør. Entreprenør/rådgivere/bygherre. Hovedentreprenør på projektet var PNP-Byg A/S i. Rødovre. Entreprisesummen var ...

Ingeniørhuset - Byggeri og Energi

INGENIØRHUSET – KONTORBYGNING. Energirenovering 2008-2010. Bygningen. Ingeniørforeningen i Danmarks hovedbygning på. Kalvebod Brygge blev ...

energiløsninger - Byggeri og Energi

Udvendig efterisolering skjuler og beskytter eventu- elle skader på betonelementerne. • Udvendig ... eksisterende eltavle? Er varmeanlæg allerede forberedt for.

Indregulering af varmeanlæg - Byggeri og Energi

termoaktuatorer (gulvvarme) i anlægget. At en ventil er forindstillelig betyder, at dens mindste modstand kan indstilles til forskellige værdier. Definition på ...

Renovering af belysningsanlæg - Byggeri og Energi

Et eksempel på dette er FABA Light, som er elbran- chens uafhængige program til belysningsberegning, som afspejler gældende lovgivning og normer.

Funktionsafprøvning af belysningsanlæg - Byggeri og Energi

Hvad er funktionsafprøvning, når det gælder belysning? ... ler, hvad det er relevant at måle på, når den afslutten- ... Det er ofte lux-værdier, der beskriver krav til.

VIVABOLIG AALBORG - Byggeri og Energi

Vivaboligs afdeling 2 på Bygholmen, Havrevangen og Odinsvej i Aalborg er opført i 1949. Bygninger- ne ligger centralt i Aalborg øst i et boligområde med såvel ...

kontorejendomme sagro a/s - Byggeri og Energi

Rådgivningsvirksomheden Sagro A/S har fået instal- leret ny LED belysning i tre bygninger i henholdsvis. Esbjerg, Billund og Holstebro, hvilket har reduceret.

Fra lambdaværdi til isoleringstykkelse - Byggeri og Energi

20 mm. 208 mm. 189 mm. 175 mm. 161 mm. 151 mm. 147 mm. 123 mm. 118 mm. 104 mm. 99 mm. 90 mm. 66 mm. 33 mm. 24 mm. 238 mm. 216 mm. 200 mm.

Funktionsafprøvning af gashybridvarmeanlæg - Byggeri og Energi

og returtemperaturen til hver gulvvarmekreds ved håndberøring af rørene. Fremløbsledningen skal blive varme i løbet af højst 2 minutter, og returen skal.

Efterisolering af loft - Byggeri og Energi

isoleringsmåtter. Overfladen på isoleringen afrettes med løsfyld i plan med spærfodens overside eller hanebånd. Hen over spærfod eller hanebånd og udbedret ...

ENERGIOPTIMERING MED INTELLIGENTE ... - Byggeri og Energi

Frihavnstårnet i Københavns Nordhavn. Bygning OU44 på Syddansk Universitet. Alle kommunens ejendomme i Middelfart. I den intelligente bygning kan man ...

Efterisolering af skunk - Byggeri og Energi

50-70 mm luftspalte. 50 mm eksist. isolering. Ventilationsprofil med drænkanal. Eksist. spær 175 mm. Påforingsspær 200 mm. 20-30 mm luftspalte. Skot mellem.

Store bygninger - Byggeri og Energi

Find yderligere information og beregnere på www. ... Flunkerne isoleres på en af tre måder: enten udvendigt ... fjerne flunkerne og bygge nye op. Kvisttaget må ...

Udskiftning af ovenlyskupler - Byggeri og Energi

BR15. Fordele. • Mindre varmetab gennem ovenlyskuplerne. • Økonomisk besparelse pga. lavere varmetab. • Mindre kuldenedfald fra kupler.

Efterisolering af kviste - Byggeri og Energi

som en præfabrikeret kvist med vindue, tilpasset bygningen. Se i øvrigt disse Energiløsninger for store bygninger: Efterisolering af skråvæg - udefra og ...

Valg af varmekilde i en - Byggeri og Energi

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder ... Naturgas kombineret med solvarme- ... træ, fx træpiller. ... Myndighedstilladelse skal undersøges ved etablering af pillefyr. Her kræves bl.a.

Energikravene i BR18 - Byggeri og Energi

Energikravene i Bygningsreglementet ............................................................................................. 3. Hvilke energikrav stiller BR18?

iNudgeyou præsentation - Byggeri og Energi

29. nov 2019 ... iNudgeyou – The Applied Behavioural Science Group. Forstå din slutbruger og skab opbakning. Jossi Steen-Knudsen. COO, iNudgeyou.

Kursusmateriale - Kbh Komm - Byggeri og Energi

Her igennem er der også gode energisparemuligheder. 10. El-spareskinne. El-spareskinnen slukker automatisk for alle de apparater, den strømforsyner.