hanstholm vildtreservat - Museum Thy

Denne rapport er blevet til på baggrund af en kulturhistorisk undersøgelse som er sat i værk af Nationalpark Thy og udført af. Museum Thy af cand. mag Mie Buus.

hanstholm vildtreservat - Museum Thy- Relaterede dokumenter

hanstholm vildtreservat - Museum Thy

Denne rapport er blevet til på baggrund af en kulturhistorisk undersøgelse som er sat i værk af Nationalpark Thy og udført af. Museum Thy af cand. mag Mie Buus.

Hanstholm Vildtreservat - Naturstyrelsen

Brunbjerg. Hjertebjerg Høj. Hansted Mølleå. Hanstholm ... Ørgård Skov. Nors Å. Splittergab. Store vand. Lille ... Hundeskov. Privat skov. Privat hede / klitområde.

Hanstholm Vildtreservat i kulturhistorisk perspektiv. Thisted

hovedsageligt artikler fra Thisted Amts Tidende i perioden 1961 til 1975 ............................................ ... Brødrene Axel og Ejner Jørgensen indvilligede i at sælge deres 46 tønder land for ... Artiklen er skrevet af Peter Vestergaard og Vagn Alstrup.

Hanstholm Net orienterer. - Antenneforening Hanstholm Net

YouSee har i samarbejde med TDC udviklet en ny TV-Boks, der er langt hurtigere ... Alle medlemmer kan få udleveret en gratis FM stueantenne ved at kontakte.

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig. NYKØBING BUGT. Dæmning. Dæmning. Ring- holm. Hovvigvej. 0,5. 1. 0. Km. Færdsel forbudt. Cyklende og gående færdsel dog tilladt på Hovvigvej.

Nysted Nor Vildtreservat

Ålholm. Slot. Rørsø. Tønden. Ladegårds. Revle. Nakken. Kalveholm. 0,5. 0,1. 0. Km. Jagt forbudt. Jagt på vandfugle forbudt. Reservatgrænse. Signaturforklaring.

Hyllekrog Vildtreservat

Errindlev Havn. Sandager. Havn. Lindholm. Saksfjed. Inddæmning. Lundehøje Havn. Lilleager. Storeager. Hylleholm. Kalveholm. Tjørneholm. Tidselgrund.

Svendborg Vildtreservat

Svendborg Havn. Fuglene. Da reservatet kun ... Færdsel med ladt skydevåben i reservatet er ikke tilladt. Vindeby. Troense. Grasten. Thurø By. Svendborg.

Guldborgsund Vildtreservat

Reservatet ligger i farvandet mellem Falster og Lolland og omfatter stort set den del af. Guldborgsund, som følger Nykøbing Falster by. Selve Guldborgsund er et ...

Nakskov Vildtreservat

reservatet, Nakskov Indre Fjord. I disse. Ederfugl. Illustrator: Jens Overgaard Christensen områder raster især store flokke af knop- svaner, forskellige andearter ...

Gamborg Vildtreservat

Reservatet er oprettet ved bekendt- gørelse af 22. juli 1940 fra Ministeriet for. Landbrug og Fiskeri om fredning af fuglelivet på Gamborg Inddæmning,. Gamborg ...

Majbølle Vildtreservat

Guldborg. Majbølle. TUNNEL. Sundby. Soesmarke. Vennerslund. Slagterbugt. Øknæet ... GULDBORG SUN. D. H je ... mængder sand, ler og mudder fra bunden.

Hejlsminde Nor Vildtreservat

naturtyper samt plante- og dyrearter. Læs mere om Ramsar, Natura 2000 og vildtreservater på www.naturstyrelsen.dk. HEJLS NOR. LILLEBÆLT. Hejlsminde.

Amager Vildtreservat

Reservatet består af land- arealerne Kalvebod Fælled, Kofoeds Enge og Aflandshage og af søterritoriet fra. Sjællandsbroen til Dragør. Fuglene. På søterritoriet ...

Tissø Vildtreservat

Selchausdal. Sæbygård. Klinteskoven. 0,5. 0. 1. Km. Jagt forbudt. På og fra reservatets landarealer m.m. er jagt tillladt efter nærmere aftale. Færdsel forbudt i ...

Skarrehage Vildtreservat

af Morslands Historiske Museum som økolo- gisk landbrug. Mellem Skarregård og Molermuseet fin- des der en fin natursti med meget gode udsigtsmuligheder.

Ølene Vildtreservat

Rørhøg, rødrygget tornskade og ikke mindst tranerne, som med deres trompeteren gør alle opmærksomme på deres eksistens, yngler også i Ølene. I skoven rundt ...

Holsteinborg Nor Vildtreservat

Ormø. HOLSTEINBORG INDERNOR. HOLSTEINBORG. YDERNOR. BISSERUP RED. Stubberup Huse. Glænø. Stenfed. Kalvenæs. Bisserup. Strand. Holstein-.

Maribo Vildtreservat

Nørre- sø. Hejrede Sø. Røgbølle Sø. Maribo. Søndersø. Romsø. Holmeskov. Lindø. Askø. Fruerø. Præstø. Hestø. Borgø. Lan g e la nd. Kom-sidst. Engestofte.

DRåBY VIG VILDTRESERVAT

Brætsejlads er forbudt på den nordlige del af reservatets vandareal i perioden 1. september til 31. marts. Brætsejlads fra landgangsbroen ved Sdr. Dråby er dog til-.

Odense Fjord Vildtreservat

Gersø Huse. Sorte- huse. Munkebo. Klintebjerg. KATTEGAT. Leammer. ODENSE FJORD. Regler for færdsel. Egense Dyb. Vigelsø. Kyholm. Trindelen. Ægholm.

Roskilde Fjord Vildtreservat

Frederikssund. Jyllinge. Mølle- krog. Selsø Sø. Vildtreservat. Roskilde. Vig. Bløden. Store. Kattinge. Sø. Skibby. Veddelev. Skuldelev. Sønderby. Risø. Gevninge.

Sydfynske Øhav Vildtreservat

Wind- og kitesurfing fra 1. september til 31. maj forbudt. Jagt forbudt ... Danmark har udpeget dette vådområde ... relse under deres ophold i Danmark er der.

Ulvshale-Nyord Vildtreservat

Wind- og kitesurfing forbudt. Jagt forbudt ... Danmark er et vigtigt knudepunkt på trækvejene for millioner af ... under deres ophold i Danmark er der etableret et ...

Alleshave Bugt Vildtreservat

Saltbæk. KATTEGAT. Saltbæk Vig. Nørre- hoved. Strand- by. Lille. Vrøj. Pumpekanalen. 0,5. 0. 1. Km. Signaturforklaring. Jagt forbudt. Reservatgrænse.

Vejle Inderfjord Vildtreservat

VEJLE FJORD. Vejle. Bybæk. Bredballe- ... relse under deres ophold i Danmark er der etableret et ... del af Vejle Fjord fra en nord-syd gående linje ved Ibæk.

NIBE OG GJøL BREDNINGER VILDTRESERVAT

3. nov 2019 ... Ålegræsset udgør fødegrundlaget for tusinder af vandfugle, der opholder sig her i træktiderne. Fuglebeskyttelsesområde. Nibe og Gjøl ...

Sydfynske Øhav Vildtreservat - Naturstyrelsen

Sydfynske Øhav. Vildtreservat. Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen. Nye reservater for vandfugle. Sydfynske Øhav Vildtreservat er blandt de ca. 50.

Nibe og Gjøl Bredninger - Vildtreservat

3. nov 2019 ... Desuden er der forbud mod motorbådsjagt i hele området. Færdsel: På holmene i fjor- den: Startøtterne, Kloster- holm, Vårholm, Kyøholm,.

Dispensationsansøgning til sælsafari i Rødsand Vildtreservat

23. apr 2018 ... spensation for at Nysted Sælsafari kan komme tættere på Rødsand og sælerne. – for dermed at muliggøre observationer.” Der ansøges om at ...

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt ... - Naturstyrelsen

I Kalveboderne må der ikke. 1) foretages klapning af havbundsmaterialer,. 2) foretages maskinel optagelse af dyr og planter fra havbunden,. 3) udsættes dyr og ...

DVB-C tv - Antenneforening Hanstholm Net

nyere tv apparater har man ofte mulighed for at vælge YouSee som udbyder, ... fremgår af vores kanallister på hjemmesiden – se seneste kanalliste(PDF) –.

Batteri Hanstholm I

området ved Hanstholm med den påbegyndte havn som taktisk særlig vigtige ... Busser og autocampere. Sti fra Kystvejen. 12. 28. 03. <- Klitmøller. RESCA.

Hanstholm - DIS-Danmark

6-9 årige børn fra Hanstholm Skolefritidsordning - tegnet i maj 1998. Efter 8 år som medarbejder ved Hanstholm ... nes fæstning i Vust og Bulbjerg. Den 9.

Hanstholm Camping

The remains of Vigsø battery stand at the extremity of the line of cliffs and on the beach. These were constructed by the Germans during World. War II. Their ...