KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring - Danmarks Idrætsforbund

Dansk Minigolf Union (DMgU). Danmarks Moderne Femkamp Forbund (DMFF). Danmarks Motor Union (DMU). Dansk Orienterings-Forbund (DOF). Dansk ...

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring - Danmarks Idrætsforbund- Relaterede dokumenter

KLUBBENS ÅRSPLAN drift og styring - Danmarks Idrætsforbund

Dansk Minigolf Union (DMgU). Danmarks Moderne Femkamp Forbund (DMFF). Danmarks Motor Union (DMU). Dansk Orienterings-Forbund (DOF). Dansk ...

fasthold klubbens voksenmedlemmer - Danmarks Idrætsforbund

... Bowling Forbund. Karina Sørensen, udviklingskonsulent i Dansk Judo & Ju-Jitsu Union ... er:Badminton Danmark, Danmarks Bowling Forbund, Danmarks.

§ 1 Klubbens navn er Odsherreds Rideklub. Klubbens hjemsted er ...

ridekonkurrencer af forskellig art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. § 2. Klubben ...

Bevægelighedstræning - Danmarks Idrætsforbund

Styrketræning. Træningsplanlægning. Ernæring ... kombination af styrketræning og bevæge- lighedstræning. udspænding ... hoftebøjer. Derfor strækkes denne ...

Idrætspsykologi - Danmarks Idrætsforbund

mål har kun lille betydning for denne person, som kun er til stede ... eller lille kontrol over. Her findes ofte årsagen til en ... Jørn Ravnholt. Faglig bearbejdelse og ...

Guldborgsund - Danmarks Idrætsforbund

undersøgelsen vedrørende idrætsvanerne i Guldborg- sund Kommune (2017) samt ... Evt. i form af aktive legepladser, hvor både børn og forældre kan være ...

Idrætsmassage - Danmarks Idrætsforbund

enten en fibersprængning opstået ved over- belastning eller en knusning af ... løfter ben eller arm og ryster med små bevægelser. - Kan med stor fordel ...

Karate - Danmarks Idrætsforbund

22. dec 2015 ... Det lægges ubestridt til grund at [Klub A] og [Klub B]'s medlemmer har deltaget i et stævne, Solrød Karate. Open 2013, arrangeret i WUKF's regi ...

Danmarks Idrætsforbund - Kulturministeriet

Fra 2016 modtager Danmarks Idrætsforbund 30,93 af Kulturministeriets midler til ... Budget vedr. udlodningsmidler i 2015 og estimat for 2016, 2017 og 2018 er ...

Ernæring - Danmarks Idrætsforbund

Forbrænding af kulhydrat og fedt under fysisk arbejde . ... makronæringsstoffer: Kulhydrat, protein, ... Tabel 7 Indtagelse af kulhydrater i forhold til træning.

referat - Danmarks Idrætsforbund

KFUMs Idrætsforbund, Dansk Automobil Sports Union, Dansk Militært. Idrætsforbund, Dansk Håndbold Forbund, Dansk Klatreforbund, Badminton. Danmark ...

Styrketræning - Danmarks Idrætsforbund

Kraft måles i Newton (N) og inkluderer ikke noget tidsperspektiv. Energi (J) er evnen til at udføre et vist muskelarbejde og energi defineres bl.a. som kraft (N) ...

Træningsplanlægning - Danmarks Idrætsforbund

forbindelse med intervaltræning eller vægt- træning. Træningsintensitet. I dette hæfte vil ordet »intensitet« blive brugt i betydningen »relativ fysisk belast-.

Trænerrollen - Danmarks Idrætsforbund

I din idræt. I din klub. I din trænerfunktion. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. ... Kreds emnet ind så du får modparten til ... Danmarks Cykle Union (DCU).

Materiale - Danmarks Idrætsforbund

23. apr 2015 ... lands Håndboldklub. Niels Juul-Olsen, formand for Gym- nastikforeningen Køge Bugt. Mads Olsen, formand for Volleyklub- ben Vestsjælland.

LEDELSE - Danmarks Idrætsforbund

og skabe resultater under hensyn- tagen til de aftalte ... Ledelse er at opnå resultater sam- men med og ... Danmarks BasketballForbund (DBBF). Den Danske ...

kendelse - Danmarks Idrætsforbund

8. jul 2019 ... vikling af "tævepatter"), dvs. typisk når der har været tale om et forudgående bevidst og omfattende misbrug af anabole stero- ider. Efter ADD's ...

diversitet i dif - Danmarks Idrætsforbund

9. 0. 0,0%. Dansk Svæveflyver Union. 5. 0. 0,0%. Dansk Squash Forbund. 7. 0. 0,0%. Dansk Skytte Union. 8. 0. 0,0%. Dansk Hanggliding og. Paragliding Union.

idrætspsykologi - ja tak! - Danmarks Idrætsforbund

Muskelafspænding. Progressiv afspænding. Autogen træning. Mindfulness meditation. Sanseforestillinger (udvidet visualisering). Positiv selvtale (affirmationer).

tekniktræning - Danmarks Idrætsforbund

Ved en kinematisk bevægelsesanalyse er det muligt at arbejde ... tisk bevægelsesanalyse kan kun udføres med en ... Dette ses blandt andet i kuglestød, hvor.

Aerob præstationsevne - Danmarks Idrætsforbund

Da førstnævnte enzymer i mitokondrierne alle medvirker i processer, hvor ilt (oxygen) indgår, kaldes de for oxidative enzymer. Enzymerne medvirker i den ...

idrætten i tal 2015 - Danmarks Idrætsforbund

forlængelse af denne udgivelse har DIF oprettet www.dif.dk/medlemstal, hvor det ... fitness' nu er den fjerdestørste foreningsidrætsaktivitet i Danmark - og at den ...

ÅRSMØDE 2019 Danmarks Idrætsforbund

jet de hverv, der omfattes af fratrædelseskravet ved 70 år; det er intern revi- sion som ... 2002 – 2010: Instruktør og træner, Svømmeklubben NORD. I mit civile ...

ÅRSMØDE 2018 Danmarks Idrætsforbund

5. maj 2018 ... Bestyrelsen indstiller Thomas Bach og Hans Natorp til genvalg. Thomas Bach indstilles endvidere af Danmarks Brydeforbund, Dansk Arbejder.

idrætsforeninger i danmark - Danmarks Idrætsforbund

Martin Borch. Øvrige medforfattere og bidragsydere til rapporten. Michael Fester. Kasper Lund Kirkegaard. Peter Gottlieb. Jan Gudnitz. Merete Damgaard Bernth.

Anaerob præstationsevne - Danmarks Idrætsforbund

anaerobt arbejde i slutfasen kan derfor spille en afgørende rolle i udholdenheds- idrætsgrene som langdistanceløb og lande- vejscykling. Typer af anaerob.

Teknisk Administration - Danmarks Idrætsforbund

falinger er helt eller delvist realiseret. Solrød Kommunes byråd besluttede derfor i januar 2013, at der skulle udarbejdes en lignende plan for perioden 2015-19.

Aerob træning - Danmarks Idrætsforbund

Energikilder i kroppen samt fremstilling af aerob og anaerob energi- frigørelse til genopbygning af ATP i en muskelfiber. De aerobe processer foregår i ...

ÅRSBERETNING 2017 Danmarks Idrætsforbund

14. apr 2018 ... Skal boliger rives ned, skal forældre straf- ... Speedskater Viktor Hald Thorup var dog et fornemt lys- ... Viktor Axelsen i begyndelsen af 2018.

Untitled - OL 2020 - Danmarks Idrætsforbund

hvorpå Dansk Kano og Kajak Forbund kan indstille atleter til udtagelse til DIF. Fastsættelse af nationale kvalifikationskrav. De nationale kvalifikationskrav følger ...

Idræt og træning - Danmarks Idrætsforbund

badmintonslag, håndboldkast og fodboldspark. Elementmetoden kan karakteriseres ved, at træningen er bygget trinvis op med stigende sværhedsgrad. Der ...

ÅRSMØDE 2017 Danmarks Idrætsforbund

6. maj 2017 ... Christian Pedersen indstilles endvidere af Dansk Håndbold Forbund. 6.3.Valg af 3 ... Som ved tidligere OL blev der indkøbt billetter med en ... em ka m p. D a n mark. 28. 0. 0. 0. 37. 0. 9. 0. 74. 82. F lo o rb a ll D a n mark. 1.6.

DIF's årsrapport 2016 - Danmarks Idrætsforbund

Årsrapporten for 2016 for Danmarks Idrætsforbund indstilles til repræsentantskabets godkendelse ... De danske OL-atleter kæmpede sig til 15 OL-medaljer i Rio.

PROJEKTER – fra idé til handling - Danmarks Idrætsforbund

bruges interessentmodellen. Projektet placeres i midten af modellen og interessenterne i cirklerne uden om projektet. Modellen udvides med det nødvendige ...

selvorganiserede cykelryttere - Danmarks Idrætsforbund

2 måneder, hvor DCU aktivt reklamerede for undersøgelsen. Ultimo april tilbød DGI at reklamere for undersøgelsen via deres nyhedsbrev på 'Vorespuls.dk', som ...

Håndbold i Danmark - Danmarks Idrætsforbund

RING 3 – HÅNDBOLD I DANSK HÅNDBOLD FORBUND . ... Knap 40 år senere i 1983 oplevede DHF sit hidtil højeste medlemstal i forbundets historie med ...