og sundhedsindsatser - Kommunernes Landsforening

14. mar 2013 ... til de borgere, der både har kontakt med kommunens jobcenter, sundhedscenter ... torerne i Randers er især med til at lede borgeren igennem ...

og sundhedsindsatser - Kommunernes Landsforening- Relaterede dokumenter

og sundhedsindsatser - Kommunernes Landsforening

14. mar 2013 ... til de borgere, der både har kontakt med kommunens jobcenter, sundhedscenter ... torerne i Randers er især med til at lede borgeren igennem ...

Styringsdialog - Kommunernes Landsforening

et Bytorv, en netcafé og nyttehaver ... I Nakskov og Herlev har boligorganisationerne iværksat ... Herlev Kommune har vist stor interesse for pro jektet og er ...

KL's love - Kommunernes Landsforening

Ordinært delegeretmøde afholdes hvert år. Mø- detidspunkt og mødested fastsættes af bestyrel- sen. Bestyrelsen skal senest 2 måneder før dele- geretmødet ...

Fagligt Nyt - Kommunernes Landsforening

9. dec 2017 ... Ny automatik ved beregning af ældrecheck . ... Ny praksis ved tvivl om ældrecheck . ... Ny film: Sådan oplyser du om formue til ældrecheck .

Familiepleje - Kommunernes Landsforening

egnethed som plejefamilie, som den stedlige kommune kan udstede. Det generelle ... gangspunkt statskassen og Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat.

kkr sjælland - Kommunernes Landsforening

14. nov 2018 ... Annemette Schönberg Johnsen, Guldborgsund. Christina ... behov, multimodal Rejseplan, flextrafik i rejseplanen i større skala, og hvor-.

brugerportalsinitiativet - Kommunernes Landsforening

Brugerportalsinitiativet. – fremtidens digitale løsninger for skoler og dagtilbud. Som et led i de senere års fokus på at gøre folkeskolen mere digital indgik.

Deltagerliste - Kommunernes Landsforening

18. jan 2017 ... Lars Bo Nielsen, Sales Director. 2. Udstiller ... Ninna Thomsen, Social- og Sundhedsudvalgsmedlem. 4 ... Joakim Lilholt, Adm. direktør. 8.

BAR 4240025 Mobning pdf - Kommunernes Landsforening

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regel- mæssigt og over ... bliver efterhånden syg af det. Han opgiver ... Ledere, der mopper,. • nedgør ...

Praksisplan for Fysioterapi - Kommunernes Landsforening

Almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi er reguleret i hver deres landsoverenskomst ... Aars Ridefysioterapi - Tolstrup Byvej 26, 9600 Aars.

Indholdsfortegnelse - Bilag - Kommunernes Landsforening

5. nov 2014 ... med Welfare Tech Region, Lean Energy Cluster og Offshoreenergy samt med Design2innovate. Status. Foråret 2014 har været præget af ...

Baseline for verdensmålene - Kommunernes Landsforening

10. jan 2019 ... FNs 17 mål for en global bæredygtig udvikling blev vedtaget af ... lokale, nationale og globale bæredygtighedsmål”,. ”Forekomst af ...

Kendelse - Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget af ...

16. jan 2001 ... Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 mod. Konkurrencerådet. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. januar 2001 i Sag ...

Investér før det sker - Kommunernes Landsforening

systematisk dokumenterer og evaluerer, om de anvendte metoder og indsatser giver den forventede effekt. • KL anbefaler, at kommunal- bestyrelsen har fokus ...

Opgaveudvikling på psykiatriområdet - Kommunernes Landsforening

F81 Specifikke udviklingsforstyrrelser af skolefærdigheder. F82 Specifik udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder. F83 Blandet udviklingsforstyrrelse.

jobCAMP 19 - deltagerliste - Kommunernes Landsforening

7. nov 2019 ... Gyda Heding, medlem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Session 4. Janne Schirmer Bartholdy, afdelingschef. Session 2. Jeppe Bøgh ...

fortællinger fra 7 kommuner - Kommunernes Landsforening

indsatser Buddinge Skole arbejder med for at omsætte pejlemærkerne til konkrete handlinger. Skolen har valgt at udvikle et nyt fag teknologiforståelse på ...

Widex DK A/S mod AMGROS I/S og Kommunernes Landsforening

6. maj 2013 ... sound. 1.Interton. 2.Widex. 3.Unitron. 1.Phonak. 2.Oticon. 3.Siemen s. 1. ... kommunikation direkte mellem højre og venstre høreapparat, så-.

fremtidens arbejdskraft - Kommunernes Landsforening

8. nov 2018 ... Pernille Kjeldgård, centerchef for Ungecenter – [email protected] ... Køge Kommune. Ali Ünsal ... Line Jensen, centerleder i Ungecenter. 3.

Pædagogik og politik i kommunerne - Kommunernes Landsforening

1. dec 2002 ... Både Albertslund og Køge Kommuner har valgt at have en or- ganisering ... midten af 60erne blev lovgivningen ændret, så børn fra både mere og min- ... Brev fra pladsanvisningen til familier, hvor børnene ikke er skrevet op.

2001-01-16 - Kendelse - Kommunernes Landsforening og ... - Kfst.dk

16. jan 2001 ... Det var i Gentofte Kommune, hvor den kommunale skorstensfejer blev opsagt i overensstemmelse med det 1-årige varsel fastsat i punkt 13.

Media bog-udsyn-i-udskolingen - Kommunernes Landsforening

28. jan 2015 ... deltage i forskellige læringsaktiviteter, som beskrives i denne bog, får eleverne ... det har vi haft mange diskussioner om” (Thomas, lærer, Fjorden, l. ... skov, havet, biblioteket, er der måske andre muligheder for at inddrage de.

Dansk Musiker Forbund - Kommunernes Landsforening

Tlf: 35 240 240 • e-mail: [email protected] • www.dmf.dk. KL. Weidekampsgade 10. 2300 København S. 11. december 2017. Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af ...

smart city sikkerhed - Kommunernes Landsforening

Spørgsmål om indholdet kan stiles til Anders Pall Skött: [email protected], tlf.: 93 51 17 43. ... den slags angreb, end det tager sig ud på film. Men i takt med, ... Blandt andet udbyder 3, TDC, Telia og Telenor ... fordi kommunen slipper for at betale abonnemen- ter for de ... the air activation), og over-the-air upgrade. I forhold til ...

jobCAMP 19 - foreløbig deltagerliste - Kommunernes Landsforening

25. okt 2019 ... Hanne Holst, kommunalbestyrelsesmedlem. Session 2. Ibrahim Benli, kommunalbestyrelsesmedlem. Session 5. Kim Christensen, teamleder.

gevinster ved boligsociale indsatser - Kommunernes Landsforening

8 Det inkluderende forældresamarbejde i dagtilbud – Odense. Gevinster ... i Odense har fem børnehuse, cirka 70 an- ... åbningstider, tider for morgenmad, af-.

Øget samspil mellem skole og fritidsliv - Kommunernes Landsforening

Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) ... Danmarks Privatskoleforening. Foreningen ... danske tradition for deltagelse og engagement også bidra- ger til ...

Sundhedsindsatser på arbejdspladsen

4. aug 2016 ... studie baseret på interviews med 13 hollandske mænd, der var ansat på en arbejdsplads med ... Jeg vil nødigt skulle gå op i buksestørrelse.

Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser - Københavns ...

rehabilitering i samarbejde med Region Hovedstaden Psykiatri (RHP). ... IBBIS indsatsen er en beskæftigelsesrettet rehabilitering og sagsbehandling integreret ...

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt ... - Socialstyrelsen

sempelvis en café, hvor borgerne kan få varm mad (Brøndby Kommune), ledsagelse ... sundhedsdagene har der været kaffe og rundstykker, frivillige frisører har ...

Opsøgende sundhedsindsatser over for socialt udsatte borgere - En ...

nemføres også opsøgende indsatser på værestederne i Holstebro by (på ét af ... behandlings- og caféhus ('Multihuset') for borgere med misbrugsproblemer.

Sundhedsindsatser i danske kommuner målrettet etniske minoriteter

14. nov 2019 ... muner har indsatser specifikt målrettet unge, for eksempel Silkeborg Kommune ... Tusindfryd i samarbejde med Frivillignet og Dansk Flygtninge.

KOMMUNERNES ITMAGASIN

Driftige virksomheder kræver nem adgang til en it-motorvej med masser af kapacitet. Familier ... Landets tre største kommuner, København, Aarhus og Odense.

Kommunernes SSP-samarbejde

samarbejdet med udgangspunkt ungdomsskolen. Næsten lige så ... Ballerup. 1. 20. 2. Billund. 1. 25. 2. Bornholm. 0. 3. 3. Brøndby. 1. 36. 1. Brønderslev. 3. 17. 0.

Kommunernes skolestruktur

1. nov 2012 ... munerne lukker og sammenlægger i gennemsnit cirka 40 skoler ... omkring de store provinsbyer (Århus, Odense, Aalborg Esbjerg) samt i det ...

Kommunernes it-projektlederuddannelse

Konfigurationsstyring. Kvalitetsstyring i projektet. / Kunde-leverandør forhold. / Tre niveauer af samarbejde. / Standardkontrakter;. Hvad kan de bruges til?