RANDERS KOMMUNES BESKÆFTIGELSESPOLITIK 2018-2021 ...

Målsætningen indebærer, at jobcentret har styrket indsatsen for unge på ... For at styrke den virksomhedsrettede indsats blev Jobcenter Randers Erhverv ...

RANDERS KOMMUNES BESKÆFTIGELSESPOLITIK 2018-2021 ...- Relaterede dokumenter

RANDERS KOMMUNES BESKÆFTIGELSESPOLITIK 2018-2021 ...

Målsætningen indebærer, at jobcentret har styrket indsatsen for unge på ... For at styrke den virksomhedsrettede indsats blev Jobcenter Randers Erhverv ...

Budgetbemærkninger 2018 – 2021 - Randers Kommune

Kommunens byggesagsarkiv er de seneste år blevet digitaliseret og næsten alle ... Randers Kommune udgør sammen med Viborg, Silkeborg og Horsens ...

Aarhus Kommunes beskæftigelsespolitik Aarhus Kommunes ...

stor medindflydelse på indholdet af den indsats, som jobcentret tilbyder ud fra den ... Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan for 2018 indeholder tre centrale ...

erhvervs- og beskæftigelsespolitik 2015-2018 - Furesø Kommune

1. FORORD. Med en aktiv Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik ønsker kommunen at styrke de ... og som samtidig påtager sig et socialt ansvar ved at ansætte borgere ... Furesø vil arbejde for, at erhvervsområderne Farum Erhvervs- park, Kirke ...

investeringsoversigt 2018-2021 budget 2018-2021 - Herning ...

002014. Fuglsang Sø, Herning ... vinduer, Sønderagerskolen, udskiftning af vinduer og facade ... Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand.

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2021 Tillæg nr. 23

30. sep 2019 ... Tillæg nr. 23. Etablering af 2 nye boligområder, Gartnervænget og. Vielshøjparken, ved Døstrupvej, Hørby Skoleby, 9500. Hobro ...

1 af 10 AFGØRELSE i klagesag om Randers Kommunes endelige ...

27. aug 2019 ... Randers Kommune har den 18. juni 2018 endeligt vedtaget lokalplan nr. 644, Vindmøllepark ved Overgaard. Planklagenævnet har modtaget ...

Skoleåret 2020-2021.pdf - Randers Kommune

T 7. F 7. M 7. 37 O 7. L 7. M 7. 50. O 8. L 8. T 8. T 8. S 8. T 8. T 9. S 9. O 9. F 9. M 9. 46 O 9. F 10. M 10. 33 T 10. L 10. T 10. T 10. L 11. T 11. F 11. S 11. O 11. F 11.

Randers Kommunes genoptagelse af egen drift af sager om ...

4. jul 2016 ... Sagen vedrører afgørelser truffet efter regler om gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, der blev indsat i lov om aktiv socialpolitik ved lov ...

Bilag til vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Børnebyer. Fårup Skole og Børneby. Der er etableret fælles ledelse og fælles bestyrelse på Fårup Skole og Fårup. Børnehave i henhold til folkeskolelovens ...

Aftale om budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 - Randers ...

22. okt 2019 ... etablering af en ny idrætshal og et nyt plejecenter i Dronningborg. ... bygget på samme ideer som Hjernecenter Randers, Aktivitetscenter ...

Pensionist i Randers februar 2018 - Randers Kommune

7. maj 2018 ... Hver mandag indtil 31. marts kl. 14.15 Spil (Wii, pool, bob m.v.) på Aldershvile. Aktivitetsudvalget. Hver tirsdag kl. 13.00 Kortspil og samvær.

Handlingsplan 2018 - 2021 (endelig versjon) vedtatt 20.6.2018.pdf

20. jun 2018 ... Organiststillingen i Skoklefall utvides fra 25% til 75% fra 2019. 7. Økonomimedarbeider/saksbehandler i 100 % stilling fra 2019. 8. NKF ønsker ...

A-kasserne og den aktive beskæftigelsespolitik

Andre ledige går på efterløn, mens andre igen havner på sygedagpenge. ... Mit succeskriterium er, at medlemmet går hjem fra en samtale med det helt store lys ...

Beskæftigelsespolitik under forandring - [email protected]

økonomisk incitament, vil det afholde en store gruppe fra at søge arbejde, og de vil ... diskurser (diskursive praksisser), som benyttes inden for et socialt domæne ...

Workshop om beskæftigelsespolitik og praksis, med ... - VBN - AAU

Dorte Caswell, lektor på institut for sociologi og socialt arbejde, AAU. 5. marts 2019. Page 2. • Beskæftigelsespolitik og praksis over de seneste ca. 10 år – hvor ...

Fra arbejdsmarkedspolitik til beskæftigelsespolitik - Tidsskrift.dk

staten fra en welfare- til en workfare-stat. (Cox 1998; Torfing 1999; 2004), og andre igen søger at forbinde dette med den tradi- tionelle definition af borgeren ...

Implementering af beskæftigelsespolitik i Danmark

arbejde er præget af paradokser og dilemmaer, blandt andet fordi de si- ... og udføre socialt arbejde i offentlige og private virksomheder og institutioner.

Jordbrug 2018-2021 - GLS-A

1. jun 2018 ... For medarbejdere, hvis arbejdsevne er forringet på grund af alder, svagelighed eller tilskadekomst, kan ... Helle Reedtz-Thott. Peter Kaae Holm ...

LLO's Principprogram 2018-2021

Lejernes LO ❖ Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres d. 27. oktober – 28. oktober 2018. Lejernes Landsorganisations overordnede opgave er:.

Agroindustri 2018-2021 - GLS-A

For medarbejdere, hvis arbejdsevne er forringet på grund af alder, svagelighed eller tilskadekomst, kan der træffes aftale ... Helle Reedtz-Thott. Peter Kaae Holm ...

Skovbrug 2018-2021 - GLS-A

1. jul 2018 ... Denne overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og. Fagligt Fælles Forbund (3F) erstatter med virkning fra ...

Partnerskabet 2018-2021.pdf

1. jan 2018 ... SDU, Idræt i udsatte boligområder, 2012. 15 ... Information via Opslagstavlen, Kanal Urban og beboerdemokratiet. •. Stille et lokalt event-kit til ...

OK 2018-2021 - Ergoterapeutforeningen

1. okt 2018 ... 1.10.2018: Uden fri vask. Kr. 292,67 pr. mdr. Kr. 291,36pr. mdr. Med fri vask. Kr. 138,87 pr. mdr. Kr. 138,24 pr. mdr. Fri tj.dragt, men ikke fri vask.

Golf 2018-2021 - GLS-A

1. jul 2018 ... svarende til sygedagpengesatsen med tillæg af 2,00 kroner fra ... Barnet anses for modtaget, når de formelle betingelser for at rejse hjem med ...

ByLivKolding 2018-2021.pdf

Særligt fremhæver den ene skole (Bramdrup Skole), at forældrene ... af offentlige digitale løsninger som ForældreIntra, NemBarn (digital pladsanvisning) etc.

Overenskomst 2018-2021 - IDA

HK Service Hovedstaden. Dansk Psykologforening. Ved en afsluttende forhandling den 29. november 2018 mellem nedenstående parter er der opnået enig-.

Frontlinjearbejdet i leveringen af aktiv beskæftigelsespolitik

Gennem. 1970'erne og 1980'erne bestod frontlinjear- bejdet primært af mere traditionelt socialt arbejde for at forbedre udsatte borgeres livskvalitet. En anden ...

Egedal Kommunes energihandlingsplan 2018.pdf

både giver kommunen et bedre indeklima på skoler og institutioner samt ... Idrætscenter, Smørum Kulturhus, F.C. Springbrættet, Smørum Gamle Skole,.

Gentofte kommunes statistikker 2018

Erhvervsfrekvens i alt i Gentofte Kommune ultimo november 2016 (16-64 årige) – sammenligning .... 52. 4.12. Befolkningen* Gentofte Kommune fordelt efter ...

Roskilde Kommunes regnskab for 2018

4. mar 2019 ... gion Sjælland er taget i brug i sommeren 2018 ... 1) Defineret som beregnede helårspladser. ... 1) Inkl. Dyrskuepladsen, camping mv.

Friluftsrådet overenskomst 2018-2021

6. sep 2018 ... Tillidsrepræsentanten godkendes af Dansk Magisterforening (DM) og ... medarbejdere med tilhørende sundhedsforsikring og forsikring.

Overenskomst 2018-2021 – vsp - Veterinærsygeplejerskernes ...

1. aug 2019 ... skal indgå i statistikken. Oplysningerne i excel-ark, der ligger til grund for udregningen af den gennemsnitlige månedsløn gøres tilgængelig for.

Aalborg Municipality 2018-2021

The international principles focus on how Aalborg. Municipality participates in international cooperation and partnerships for action - locally and internationally.

forhandlingsresultat 2018-2021 - BUPL

fortsat rekruttering af dygtige pædagoger til lederstillinger. ... Pædagog på overenskomst for særlige stillinger på løntrin 28. 26.053 ... Grundløn 26 1.170 kr.*.

Strategisk rammekontrakt 2018-2021 - DTU

støtte DTU's satsninger på blandt andet life science, energi og digitalisering. DTU vil i ... Antal optagne (777 studerende på 15 uddannelser inden for ...