Vestsallingstien - Skive Kommune

Dølbyvad. Brodal. Holmhuse. Grønning. Estvad. Fra banens start kørte der 6 tog dagligt i hver retning. – dog kun fire om søndagen. Banen var uindhegnet,.

Vestsallingstien - Skive Kommune- Relaterede dokumenter

Vestsallingstien - Skive Kommune

Dølbyvad. Brodal. Holmhuse. Grønning. Estvad. Fra banens start kørte der 6 tog dagligt i hver retning. – dog kun fire om søndagen. Banen var uindhegnet,.

Skive Vand A/S Norgesvej 5 7800 Skive Den 10 ... - Skive Kommune

10. maj 2016 ... efterklaringstank på matrikel 9a og 9d Skive, Brårupjorder, som angivet på kortbilag 1. Udledningssted. Oppumpet grundvand fra den ...

Jesper Thomsen Intrupvej 2 Lyby 7800 Skive ... - Skive Kommune

16. jun 2014 ... Thomsen, Intrupvej 2, Lyby, 7800 Skive, om etablering af en ensilagesilo på. 335 m2. Afgørelse. Skive Kommune meddeler hermed afgørelse jf ...

01. februar 2019 Regional vandværk i Lem (Skive ... - Skive Kommune

1. feb 2019 ... Skive Kommune giver hermed Regional vandværk i Lem under Skive Vand ... Tage Dahl Pedersen, Østerbrogade 2, Lem, 7860 Spøttrup, matr.

Folder fra Skive Vand om lokal afledning af ... - Skive Kommune

AU EN LAN ........... BB......... . ... skive-kommune/. Ansøgningsskema – tagvand- og overfladevand: www.skive.dk/LAR. Ansøgningsskema - vejvand: ...

Skive Markjorder og 7b Lundhede Estvad. Ifølge ... - Skive Kommune

Lundbro Autoophug ApS. Herningvej 22. Lundbro. 7800 Skive. Den 28.august 2017. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår 1.9. Skive Kommune meddelte den ...

Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om ... - Skive Kommune

1. feb 2010 ... uddeles til alle medarbejdere ved Skive Kommune. I bladet anvendes det nye ... lantis/Skive Badeland til fordelagtige priser: • Årskort - pris kr.

11. juni 2014 Østergade 6A, Skive Underretning ... - Skive Kommune

11. jun 2014 ... Skive Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af ... gerier, Skive Rådhus (1846) og Skive Sygehus i Sønderbyen (1854), som til-.

Miljøgodkendelse af Lisedalvej 30, 7800 Skive - Skive Kommune

Landbo Limfjord. Adresse: Resenvej 85, 7800 Skive. Kontaktperson: Torben Ravn Pedersen, [email protected] Telefon: 96 15 30 05. Vigtige datoer:.

Genbrugsplads Oddervej 9 7800 Skive - Skive Kommune

17. jun 2013 ... affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 ...

Hvordan kan vi sammen udvikle Skive by? - Skive Kommune

13. jun 2017 ... Længere åbningstider i gågadens forretninger. • Skilte/reklamere ... En god udnyttelse af Strandtangen med mange nye tiltag. • Mere liv ved ...

Skive Havn, miljøkortlægning fase 2 - Skive Kommune

31. okt 2018 ... og Co A/S, 20.11.2003. 8. Værftet tilsynsrapport, Skive Kommune 2014. 9. Værftet tilsynsrapport, Skive Kommune 2006. 10 Opgørelse af varer ...

Retningslinjer for digital skiltning i Skive - Skive Kommune

8. jun 2015 ... Landbo Limfjord, mod Nørre Boulevard og Doma, ved rundkørslen ud mod ... 4 indfaldsveje; Nørre Boulevard, Holstebro- vej, Sdr. Boulevard ...

Dommerbygaard ApS Viborgvej 123 7800 Skive ... - Skive Kommune

21. aug 2017 ... Skive Kommune meddeler hermed afgørelse3, om at dyreholdet kan ændres fra. 180 malkekøer med 123 opdræt (tung race) i alt 287,42 DE til ...

Fugle i Skive Ådal - Skive Kommune

Vingefang: ca. 165 cm. ... Blåmejsen får det største kuld blandt spurvefuglene, helt op til 16 æg. Den ... En af de største og mest almindelige mejser i Dan- mark.

Klaptilladelse til: Skive Kommune, Skive ... - Naturstyrelsen

Klaptilladelse til: Skive Kommune, Skive Søsportshavn. Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af i alt. 3.200m3 oprensningsmateriale ...

Skive Kommune, Skive Søsportshavn. - Naturstyrelsen

Klaptilladelse til: Skive Kommune, Skive Søsportshavn. Naturstyrelsen meddeler hermed en 5-årig tilladelse til klapning af i alt. 3.200m3 oprensningsmateriale ...

Vindmøller ved GreenLab Skive - Skive Kommune

for vindmøller ved GreenLab Skive - kirker. Visualiseringer for kirker. Der er udarbejdet visualiseringer for de nærliggende kirker i området, hvorfra vindmøllerne ...

Kulturlandskabets historie - med eks. fra Skive ... - Skive Kommune

27. mar 2015 ... 27. marts 2015. Per Grau Møller. 25. Ard. Ardspor. Agre mellem. Digevoldinger. Muldfjælsplov. Plovspor. Højrygget ager ...

Skive Havn_bindinger og muligheder - Skive Kommune

15. nov 2018 ... planlægning af boliger, husbåde og anden forureningsfølsom anvendelse. ... Krabbesholm Skov og ud på strandengen mod Skive Å i syd og ... ses på udvikling af de arealer, som kan blive ledige, hvis de store transportvirk-.

Skive Byfond - Skive Kommune

Sekretariatsfunktionen i Skive Kommune for Skive Byfond og Bygning- forbedringsudvalget: ... Brogården: Renovering af og udskiftning af to tårne og spir, ...

parkeringspolitik for skive - Skive Kommune

hvordan parkeringsbehovet kan løses. ... p-pladser). • Mølgård Andersens Plads ... Der bør derfor arbejdes på at få samlet ... af handicap p-pladser i alle zoner.

Politiskolen til Skive - Skive Kommune

Forslag 1: etableringen af politiskolen i eksisterende bygninger, eller forslag 2: etablering af politiskolen i nyopførte bygninger. Borgmester Peder Christian ...

Skive Løbet - Skive Kommune

1. sep 2017 ... til blandt andet Foulum Testcenter og Må- bjerg Bioenergi. Alle udflugterne slutter ... Fodboldkamp. Skive – Hobro den 7. maj. Fodboldgolf.

443 Skive - Balling - Rødding - Lihme - Lem - Skive 443 Skive ...

27. apr 2017 ... 233 Rødding Brugsen d. 233 Rødding/ældrecentret d. 233 Spøttrup Hallen d. 233 Ålbæk d. 233 Lihme d. 233 Lem d. 233 Bustrup/Bustrupvej d.

444 Skive - Lem - Lihme - Rødding - Balling - Skive 444 Skive - Lem ...

27. apr 2017 ... 233 Lem d. 233 Lihme d. 233 Ålbæk d. 233 Spøttrup Hallen d. 233 Rødding indus. d. 233 Rødding v/ældrecenter d. 233 Rødding Brugsen d.

Skive Enge Skive Enge Skive Enge Skive Enge ... - Skive Kommune

vervejende af lan og mose. Området afvande engenes vestlige k side. Figur 1. Indledning og bag. For at opfylde målene. Limfjorden. Skive og vest for Skive.

EAN-nr. - Skive Kommune

19. sep 2019 ... Oddense Skole USFO. Andrupvej 1 A. 7860 Spøttrup. 5798004092750. 1003371139. 3MAA. 00000001. Resen Skole. Furvej 9. 7800 Skive.

i Skive Kommune

Turen går videre til Brodal, hvor der i 1889 blev indviet et moderne ... Her passeres den gamle Brodal. Station. Tilbage til ... På vejen tilbage til byen passeres ...

LAR - Skive Kommune

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: http://www.sik.dk ... Fotoregistrering udføres af Skive Vand A/S. Fotoregistrering foregår ... E-mail: [email protected] ...

SKIVE KOMMUNE

Der er delvist offentlig adgang til Bustrup. Hovedgård, der driver et galleri og fitness- center på gården foruden det sociale op- holdssted. Bygningerne er ikke ...

Talenthold i Skive Kommune

8. okt 2015 ... Skive Kommunes talenthold for 4. ... Så har Skive Kommune et tilbud til dig i 4. eller 5. klasse, som gerne vil ... det, du har lyst til, skrive en avis.

Tilslutningstilladelse - Skive Kommune

31. aug 2017 ... J. Hundahl A/S har d. 14. august 2017 søgt om tilslutningstilladelse til processpildevand fra indendørs værksted/vaskeplads samt udendørs ...

Årsberetning 201 - Skive Kommune

1. nov 2017 ... Badeland og KCL er blevet lagt sammen, således at disse nu udgør én aftale på. 69,4 mio. kr. svarende til de fakturaer som er godkendt af Skive ...

kulturpolitik - Skive Kommune

ve Jazz Trio, Skive Musikskoles Kor, Sallingkoret,. Limfjordskoret, Flyndersøkoret, Calluna, Skive-. Egnens Herrekor, Syngørekoret, foruden en lang.

Faunastriber i Skive Kommune

21. apr 2018 ... Landbo Limfjord, så kontakter maskinstationen dig inden såningen og aftaler, hvor og hvornår arbejdet bliver udført. Faktura sendes direkte fra.