Untitled - Energistyrelsen

29. jun 2015 ... ... Lyngvig Camping I/S. 29-06-2015 Hvide Sande Havn ... Holmslands Klit fra Hvide Sande til Houvig nord for Søndervig. Planmyndighederne ...

Untitled - Energistyrelsen- Relaterede dokumenter

Untitled - Energistyrelsen

29. jun 2015 ... ... Lyngvig Camping I/S. 29-06-2015 Hvide Sande Havn ... Holmslands Klit fra Hvide Sande til Houvig nord for Søndervig. Planmyndighederne ...

FAQ - Energistyrelsen

14. mar 2018 ... e - Hvordan beregnes tilbagebetalingstiden? Rev. 14. marts 2018. Et projekts tilbagebetalingstid er defineret som forholdet mellem investering ( ...

Energistyrelsen

534.000 til 866.000 fra midten af 2017 og et år frem. 34,2 pct. af alle fastnet bredbåndsabonnementer har nu hastigheder med mindst 100 Mbit/s. Bredbånd med ...

varmepumper - Energistyrelsen

objek%vt blik på varmepumpemarkedet anno 2015. Rapportens ... Peter Søland, der har fået installeret en luft-‐%l-‐vand varmepumpe. Lars Boesen ... Energistyrelsens hjemmeside, så kan du finde ud af hvilke, der er bedst i test. Men hvis vi ...

Frekvensplan - Energistyrelsen

21. nov 2019 ... udviklingen af eksisterende jordstationer i den meteorologiske ... anlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening ... DAB) revideret i Con-.

Afslutningsrapport - Energistyrelsen

Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler af ... Den ene hjemmepleje elbil har fra projektets start kørt både på dag- og aftenholdet.

Guide til nyt lys - Energistyrelsen

Lumen angiver lysstrømmen ved ikke-retningsbestemte lyskilder, som f.eks. A-pærer. Det er altid en god ide at vælge en lumenværdi, der er lidt højere end den.

energistatistik - Energistyrelsen

2014 var et varmere år og at Danmark havde en større ... I 1997 producerede vi i Danmark for første gang ... Energiproduktion var i 2014 680 PJ mod 705 PJ i.

1 Projektbeskrivelse - Energistyrelsen

19. mar 2007 ... Nacellen udføres som en tæt kappe, der yder effektiv beskyttelse af maskineri og elektriske systemer imod vejrliget. Luftfugtigheden i nacellen ...

energisparera det - Energistyrelsen

7. jun 2016 ... Formand, Lone Møller Sørensen. Kamilla Thingvad, Dansk Energi ... Søren Hvidbjerg Djurhuus vil afløse Louise i rådet, imens hun er på barsel ...

EIA part 1 - Energistyrelsen

appointed at the end of 2016 and to begin the detailed project design and con- ... er), Hair drier (hårtørrer), Television with picture tube (TV m. billedrør) and trans- ... field of the cable is kept below the examination value near any homes that ...

WIK Consult - Energistyrelsen

24 May 2019 ... 5 In both Denmark and Sweden, network sharing has involved spectrum ... Lycamobile is the only real MVNO on Telia's network, [confidential].

Myndigheder - Energistyrelsen

med vingesuset fra vindmøllerne. Bemærkninger. A. Nordjyllands Amt har oplyst, at afstanden fra Fiskerklyngen til den nærmeste vindmølle er ca. 850 m.

Grenå - Energistyrelsen

10. okt 2014 ... Medio 2015 udløber kontrakten med Reno Djurs I/S om levering af affald til anlæg- get. Samme år skal miljøgodkendelsen revideres og dette ...

Bilag K - Energistyrelsen

Guldborgsund. 687057,53 6083949,9. 1 ... 1. 0a3f5082-d872-32b8-e044-0003ba298018. 1km_6137_663 Tystrupvej. 53 ... 1km_6238_494 Hodsagervej. 77.

EMMA10 - Energistyrelsen

79. Bilag 1. Oversigt over erhverv i ny og gammel EMMA-version . ... tillades desuden en graddage-effekt, som er formuleret på en måde, så et forøget antal.

harald - Energistyrelsen

17 Sep 2015 ... ... several inshore nature reserves (e.g. Nissum Fjord and Ringkøbing ... to more moderate negative reactions where the animal may orient itself ...

Gamma: Del 2 - Energistyrelsen

kr 20.000 kr 40.000 kr 60.000 kr 80.000 kr 100.000. PHEV. PHEV - uden afgift. ICE. EV. EV optimeret ... Page 10. 434.500. 419.800. 397.750. 175.000. 160.300. 138.250. 158.326. 158.326. 158.326 ... Morgenmad, kaffe, toast. Tid på dagen.

Energimærkning - Energistyrelsen

12. maj 2011 ... OBH Ingeniørservice A/S. Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen ...

Helsingør - Energistyrelsen

5. feb 2015 ... Hornbæk Fjernvarme varetager forsyningen i Hornbæk. En stor del af varmeforsy- ningen i Hornbæk leveres fra Helsingør Kraftvarmeværk ...

solvarme - Energistyrelsen

25. maj 2007 ... Test og afprøvning af indpasningen og driften af fællesanlæg med ... firma Aidt Miljø har udviklet en luftsolfanger med solcelle-drevet ventilator.

Inspirationskatalog - Energistyrelsen

mellemniveau og en højtrykskompressor som løfter temperaturen til af- ... en mindre højtrykskompressor, som hæver trykket yderligere til den øn-.

Horsens - Energistyrelsen

10. okt 2014 ... med anlæggene til driv- og eftervarme vil udgøre grundlast i fjernvarmeforsyningen. 1 COWI mail fra Kurt Madsen 16/12 2014. 2 COWI mail fra ...

Drejebog - Energistyrelsen

12. dec 2017 ... magasin. Derfor etableres én eller flere boringer, hvor grundvandet kan ... elkedel og/eller varmepumpe der er tilsluttet i forbindelse med.

tyra - Energistyrelsen

17. sep 2017 ... de foranstaltninger, der er truffet for at undgå, forhindre eller reducere indvirkningen ... kan stimulere bakterie- og fytoplanktonvækst i vandet. ... Kødædende børsteorme bruger f.eks. lavfrekvente lyde til at lokalisere deres bytte ...

Rønland - Energistyrelsen

røn-Harboøre Vindmøllelaug for Cheminova vil betyde en forbedring af virksomhedens ... Det drejer sig om Harboøre Kirke (beliggende inde i Harboøre.

Bilag B - Energistyrelsen

7. jun 2016 ... 1470 København K. T: 45 3392 2800. E: [email protected] www.efkm.dk. Bilag B ... E-mail: [email protected] Tlf.: 51 90 40 61 / 41 12 87 43.

www.spareventilator.dk - Energistyrelsen

Fax: 45 9614 3800. E-mail: [email protected] . www.dantherm-air-handling.com ... min. 2. • ændring af kanaltværsnit. Ved ændring af kanaltværsnit sker der et tryktab, som ligeledes ... hver side af ventilatoren og beregne differensen i det dynamiske tryk ... rørende kondens og isdannelse i effektive modstrøm.

Vejledning - Energistyrelsen

Beregning af bygningens energiforbrug og energibesparelsen. 7 ... Beregning af andellen af det Graddage Uafhængige Forbrug (GUF) af det faktiske forbrug. ▫.

Solceller - Energistyrelsen

og 21 % for polykrystallinske celler fremstillet industrielt. Krystallinske Si celler udgør mere end 90 % af det globale marked, og dette forventes at fort- sætte.

Frederikshavn - Energistyrelsen

10. okt 2014 ... Affaldsanlægget AVØ A/S leverer ca. 34% ... De nærmeste dybe brønde er Frederikshavn-3, -1, -2 og Sæby-1, der er placeret henholdsvis ca.

Afgrænsningsnotat - Energistyrelsen

14. nov 2019 ... Trafikstyrelsens hjemmeside, Aalborg lufthavns hjemmeside, Forsvaret, www.flykort.dk samt private flyvepladsers hjemmesider for detaljer ...

RamsesR - Energistyrelsen

6. feb 2018 ... PWR: Pressurized Water Reactor (kernekraft med trykvandsreaktor). ➢ VVER: Russian type reactor (grafitmodereret russisk kernekraftteknologi).

Basisfremskrivning - Energistyrelsen

oktober (vægt 10/12) plus et gennemsnit af de seneste tre måneders priser (vægt ... fordelt på køretøjsårgange baseret på odometeraflæsninger ved bilsyn. ... Randers kraftvarmeværk. Flisfyret modtryksværk. 52 MW el. Forventes at lukke ved ...

Deponering - Energistyrelsen

AV Miljø. Skodsbøl Deponi. Miljøanlæg Trynbakke. Miljøanlæg Stadevej. Affaldscenter Harpesdal. Bofas kontrollerede losseplads. Miljøanlæg Rønnovsdal.

Energi 21 - Energistyrelsen

Energi 21 er regeringens plan for en bæredygtig energiudvikling i Danmark i en international ... syn til vedvarende, bæredygtige energikilder. Endvidere bør der ...