Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM ... - Naturstyrelsen

I klart vejr man vindmøllerne ved Hvide Sande Nord- havn ses. De eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå. Foto:PlanEnergi. 3. Vindmøller i Hvide ...

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM ... - Naturstyrelsen- Relaterede dokumenter

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM ... - Naturstyrelsen

I klart vejr man vindmøllerne ved Hvide Sande Nord- havn ses. De eksisterende vindmøller er tegnet op med mørk grå. Foto:PlanEnergi. 3. Vindmøller i Hvide ...

Bilag til Miljøvurdering indeholdende VVM - Naturstyrelsen

Solnedgangs- og solopgangstider (officielle tal for København):. 25-26/7: 21.28-05.05. 26-27/7: 21.26-05.07. Tabel 2. Resultater fra autobokse. Box1, 2 og 3 er ...

Del 4: Miljøvurdering indeholdende VVM ... - Naturstyrelsen

Aalborg Portland blev etableret i 1889. Placeringen i Rørdal ved Aalborg blev valgt, fordi der findes kridt af høj kvalitet i umiddelbar nærhed (i Kridtgraven), ...

Miljøvurdering indeholdende VVM- redegørelse og ... - Naturstyrelsen

13. jan 2014 ... il ske på bas naturlig del projekt sam ... De lilla linjer markeret hvor regnvandet fra de ... /104/ Herning Kommune. VVM-redegørelse og ...

Miljøvurdering indeholdende VVM- redegørelse - Naturstyrelsen

21. jun 2013 ... Søndersø kildeplads omfatter en sydvestlig del (Søn- dersø Vest) med 3 ... GEUS, DMI, DHI er med i flere initiativer. I Sonnenborg et al. (2006) ...

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og ... - Naturstyrelsen

En del af kridtgraven er dog omfattet af fjernbeskyttelseszonen omkring Nørre Tranders Kirke. Idet kirken ligger højt i terrænet vurderes det, at ...

Miljøvurdering indeholdende VVM- redegørelse - Miljøstyrelsen

koncentrationer vil for høje skorstene stige med højden op til en højde lidt over ... Slot nordøst for forbrændingsanlægget forpagter Kokkedal Rideklub en del af.

Miljøvurdering - Naturstyrelsen

Fugleforekomster i Køge Bugt . ... Køge Bugt, med centrum ca. 13 km øst for ... sten, grus og småsten der er associeret med gamle skyllebanker eller kanter langs.

Lillebælt Miljøvurdering - Naturstyrelsen

Kablet forventes især installeret via nedspuling eller kabelplov, men med for- gravning af render i områder, hvor havbunden er hård. Kabelanlægget er et ...

Miljøvurdering af speciallæge- midler i spildevand ... - Naturstyrelsen

Kombination af lægemidler, behandling og specialer ................. 36. 5.2. Lægemidlers ... Det drejer sig især om lægemiddelstoffer til behandling af sygdomme som kræft, virus, HIV‐infektion og ... www.medicinhåndbogen.dk www.medicin.dk.

Bilag 1-4 - Naturstyrelsen

således at den typiske bruger kan opretholde sin kolonihave og der sikres en varig ... Esbjerg, Varde, Frederikssund, Hillerød, Mariagerfjord, Vesthimmerland,.

Bilag - Naturstyrelsen

med tilskud fredskovspligt, hvilket vil sige at privat skovrejsning med rejst med tilskud er fredskov. Definitionen på skov er ifølge vejledning om skovlovens § 3 ...

Klimademonstrationer Bilag D4.pdf - Naturstyrelsen

centrale af disse øer er tiltænkt et vandrerhjem, en naturskole og feriekolonier. De to andre øer vil rumme nye feriehusbebyggelser med bæredygtige feriehuse.

bilag (all annexes) - Naturstyrelsen

4. jun 2014 ... Græsning medfører en udvikling hen mod overdrev i stedet for hede, noget af ... »Fuglene letter mod vinden«, indsunget af gruppen Tørfisk,.

Bilag 11 Lokalplan 377.pdf - Naturstyrelsen

Kalvebod Fælled er et fredet naturområde centralt i København. I fredningen ... Royal Copenhagen Golf Center har indgået lejeaftale med staten ved Skov- og ...

Bilag IV arter - Naturstyrelsen

disse, 'put and take' fiskeri, en tæt bestand af ænder eller fisk, som er en trussel ... Det ene sted er Buderupholm. Skov i Himmerland, hvor planterne er hegnet ...

Bilag 7.1 Skabelon-Driftsdokumentation - Naturstyrelsen

16. jan 2014 ... Job Flow Chart. 21. 5.2.6 ... Skabelon til Driftsdokumentation version 1.2. Side 4 af ... Derudover er der en ekstra skabelon til udarbejdelse og.

Bilag 8 - Beskyttede fugle - Naturstyrelsen

Fredet. Karakterart for. Gribskov3. Yngler i gamle løvtræer, evt også i nåletræer. Søger primært føde i det åbne land. Altædende. Livsvarig mage, veksler mellem ...

Sammenfattende redegørelse med bilag - Naturstyrelsen

12. sep 2012 ... Der må kun nyttiggøres microfiller af typerne HMF og BMF fra pro- duktionen på Aalborg Portland A/S. ... 9400 Nørresundby. Oversigtskort.

Bilag B Oversigt over klassificering af ... - Naturstyrelsen

100 m. N. for Gl. Løgten Strandkro. / /. / / / / - / . 964. Ugelbølle Strand ... 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. 764. Vemmingbund. / / -.

Bilag 4 Baggrundsinformation inklusive prognose ... - Naturstyrelsen

30. jan 2017 ... Naturstyrelsen Vendsyssel, Dansk Ornitologisk Forening, Turisthus Nord og Frederikshavn. Kommune har i fællesskab over flere år arbejdet ...

Bilag V2 Referat seminar 2015 - Naturstyrelsen

28. sep 2019 ... Lise Kjær Poulsen from the municipality of Herning explained about the coopera- tion with the ... Kaffe/the med kage og tak for denne gang.

bilag 3 jagtlejekontrakt Lild vest - Naturstyrelsen

21. mar 2018 ... (særligt begrænset område til sneppejagt kan aftales med enheden.) Enkeltmandsjagt må udøves af jagtlejer/medinteressenter og eventuelle ...

Bilag med oversigt over jagtpraksis på alle ... - Naturstyrelsen

Jagt. 4. 201 Grønnehave Skov. 49,0. 49,0 Naturstyrelsen forestå jagten. 4 ... 411 Overby Lyng ... arealanvendelser hvor jagt ikke er tilladt eller formålstjeneligt.

registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og ... - Naturstyrelsen

Tornfrøet Hornblad, Frøbid og Gifttyde er de botanisk nævneværdige arter i eller langs vandhullerne. Engarealerne. De besigtigede engarealer har lav botanisk ...

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle ... - Naturstyrelsen

(Nyt navn pr. 1.01.08). Odsherred berejst 1994. Kataloget ... registreres med skovens hjælp – og fredes ! 3.04.05 – Højby sogn og 3.04.08 – Nr. Asmindrup sogn.

Bilag C Klassificering af badevandsstationer efter ... - Naturstyrelsen

1. 4. 776. Vrinners Strand. -. 1. 1. 3. 1. 1. 2. 4. 934. 100 m. N. for Gl. Løgten Strandkro ... 763. Gammelmark Camping øst. -. 2. 4. 3. 4. 1. 1. 1. 764. Vemmingbund.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag - Naturstyrelsen

En del af kantstenene ses. Græsklædt med enkelte træer, men vanskelig at erkende. Bør evt. graven frem, så den tydeligere kan ses. 1.04.11 – Karlebo sogn.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag ... - Naturstyrelsen

DKC. noterer: DANEFÆ - Seks solidi fundet 1889 og indsendt uden angivelse af fundsted. Fundsted oplyst ... Græs- og blåbær. I gammel egeskov. Flot plejet.

Bilag 4 Tabel med lokalplaner inden for ... - Naturstyrelsen

for Køge by, efter at den nuværende ... Strandgården, bliver nedrevet i forbindelse med S-banens indføring til. Køge. Området ... springcenteret i forbindelse med.

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes ... - Naturstyrelsen

Miljømålsloven § 8a4, og kan findes som GIS tema i Miljøportalen: ... Efter miljømålslovens § 8 a udpeges OSD for konkret at beskytte nuværende og fremtidige.

Bilag 5 Effekten på fuglelivet ved Velling Mærsk og ... - Naturstyrelsen

betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væ- sentlige for at ... 133 dræbte gåsegribbe og i Tyskland bl.a. over 13 havørne og ...

Bilag 5.6: Systematisk liste over listede fuglearter ... - Naturstyrelsen

Skovspurv. Forekomst: Som Gråspurv. Forbedringsforslag: Som Gråspurv. Tornirisk. Forekomst: Yngler almindeligt i ådalen. Store rasteforekomster (op til 100 ...

Bilag A Skema til brug for screening (VVM.pligt ... - Naturstyrelsen

29. sep 2010 ... Udbygning af Panum.komplekset. VVM.screening side 4 af 22. 17.12.2010. Forholdet til VVM reglerne. Ja. Nej. Er anlegget opfort pá bilag 1 til ...

Bilag A Kort og visualiseringer Regionplan 2001 - Naturstyrelsen

Et egentligt havneområde med kraner og containeropbevaring er nu etableret og ses til højre i billedet. Dette anlæg tilfører landskabsbilledet en yderligere.

Autencitering af produkter indeholdende vanilje

Et eksempel på dette er, når der bliver tilføjet vand og citronsyre til ... Vanillin har molekylformlen C8H8O3 og følgende strukturformel, som Figur 26 viser:.