og bevaringspolitik - Arkitektur, Design og Konservering

finhval strandede ved Blokhus. Finhvaler er sjældne og det er ... http://slks.dk/museer/fakta-om-museerne/statsanerkendte-museer/. Kulturministeriet (2016f) ...

og bevaringspolitik - Arkitektur, Design og Konservering- Relaterede dokumenter

og bevaringspolitik - Arkitektur, Design og Konservering

finhval strandede ved Blokhus. Finhvaler er sjældne og det er ... http://slks.dk/museer/fakta-om-museerne/statsanerkendte-museer/. Kulturministeriet (2016f) ...

Arkitektur- & designpædagogik - Arkitektur, Design og Konservering

Johnny Svendborg Andersen. 94. Om at gribe ... Johnny Svendborg, se s. ... Affaldscontainere, bulede biler, legende børn og gamle mænd i skyggen sammen.

1 - Arkitektur, Design og Konservering

Blåvand, der er der en pølsevogn, der er udført som en hotdog. – det er der sgu ... toder, består efter Helles og Køppes opfattelse af metodevejledninger. Der er ...

genopslag - Arkitektur, Design og Konservering

Lektorat eller adjunktur i designproces og metode (genopslag). Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Materialeæstetik - Arkitektur, Design og Konservering

indenfor tysk arkitekturteori, der via Bauhaus kan føres tilbage til den tyske arkitekt og ... ger der opstår idet krydsfiner bearbejdes med en overfræser. Særligt ...

mellemhuseogord_sidetal - Arkitektur, Design og Konservering

24. mar 2015 ... borgerlig livsforms opdeling i herskab og tjenestefolk, til en mere nutidig livsforms ... medvirkende i at 'opføre' en malerisk komposition gennem.

1 VM Husene - Arkitektur, Design og Konservering

Bygherre: V HUSET A/S og M HUSET Aps, c/o Dansk Olie Kompagni A/S ... og gør samtidigt opmærksom på et formelt problem i Danmark: ŧ… lige på det.

1 128 2 korrektur - Arkitektur, Design og Konservering

LEIF ROVSINGS LEGAT OG DANSK TENNIS FOND. 32. KLØVERMARKENS TENNIS KLUB. 33. FODBOLD KONTRA TENNIS. 34. MORAL ELLER JURA? 36.

Roden_2017 - Arkitektur, Design og Konservering

Layout: Heidi Maria Roden. Print: KADK ... in Hillerød. Photo by Tina Maria Roden, August 2012 ... 4 In Idékonkurrence om den nye forstad (Hansen, 2001).

Bevaringsplanlægning - Arkitektur, Design og Konservering

Bevaringsværdige bygninger – gode løsning til energiforbedring og indeklimaforhold (2018) ... Skagen I. FST. 1982 Skagen II. FST. 1982 Haderslev I. FST. 1982 Sorø ... Antikvarisk analyse/værdi: Ordet 'antik' kommer fra latin idet 'ante', betyder ... Genbrug: Anvendelsen af en tidligere produceret genstand til samme formål, ...

Materialeadfærd - Arkitektur, Design og Konservering

8. aug 2019 ... ... de udgjorde også ideen i en ny videnskab: mekano-matematiske re- ... Vi producerede et byggesæt af elementer ud af rå brædder, som blev ...

Helepubl - Arkitektur, Design og Konservering

ens opfindsomt udtænkte kabelbakker bag ved væggenes bøgepaneler, kan funktionen ikke ... dan var det i mellemkrigstidens Europa med. Bauhaus-skolen.

DOMMERBETÆNKNING - Arkitektur, Design og Konservering

glas med hvidbehandlet bagside og forpatineret grålig zink. Disse 3 materialer, som ... karnap og på havefacaden er det en ”strømlinet” altankasse. En enkelt ...

Suburbs - Arkitektur, Design og Konservering

Danish Building Research Institute, Aalborg University · 2013 ... being your home, not just a place where you live, before you can really get out of homelessness.

PhD thesis tsn_web - Arkitektur, Design og Konservering

introduceret, så strukturen bliver foldbar uden hængsler. De tre primære ... who taught at the old Bauhaus and teacher Hin Bredendiek at the new. Bauhaus ...

Konservering af Knogler, Tak og Tænder - Arkitektur, Design og ...

Adipocere, også kaldet ligvoks, er en forsæbning af fedtsyrerne fra kropsfedtet. Metalioner i jorden som f.eks. calcium og natrium reagerer med fedtsyren fra liget ...

Vedvarende holdbarhed - Arkitektur, Design og Konservering

vinyl- og magnesitgulve, rør-, kedel- og kanalisole- ring samt i forskellige ... i 2000 kun indført galvaniseret jerntråd som tæk- ketråd til stråtaget samt trådnet til ...

Den animerede bygning - Arkitektur, Design og Konservering

til skabelsen af Newtons fysik, til vore dages opmærksomhed over for komplekse ... i en muffe, eller perfekt fuge, hvormed de enkelte systemer kobles. Muffen ...

Nyt liv i gamle huse - Arkitektur, Design og Konservering

for at give endnu flere gamle bygninger nyt liv. ... meget moderne, så er stilen klassisistisk, måske endda med et strejf af jugend. Byg- ningen er rigt udsmykket ...

jagten på forandringskraften - Arkitektur, Design og Konservering

Realdania har i et partnerskab med Gladsaxe og Odense Kommune, Civica, Fyns almennyttige Boligselskab og Gladsaxe almennyttige Boligselskab/DAB sat tre ... sikre en mere blandet beboersammensætning og en bedre social balance i.

Mini house - Arkitektur, Design og Konservering

INNOVATION. Af Nikolaj Callisen Friis. Mini House. Mette Lange Architects. Bokompakt. Open Studio & Tengbom Arkitekter. Villa Asserbo. eeNTILeeN Arkitekter.

By- og Bygnings-Undersøgelser - Arkitektur, Design og Konservering

Bevar så meget som muligt af de originale materialer, elementer og strukturer ved at reparere frem for at skifte ud ... Maribo og Holstebro, lå ved vandløb, der kunne besejles med ... forhadte kornlove, hvorved korneksporten fra. Danmark kom i ...

Afhandling, layoutskitse 5 - Arkitektur, Design og Konservering

underinddeling, der står over for et erotisk sukkerchok ved fuld ... forskellige symptomer på samme strukturelle baggrund og udløst af barndomsoplevelser.

2016-11-17_Urban_Lab_Lys - Arkitektur, Design og Konservering

artiklen “Den københavnske nat er ikke længere gul” (22. januar 2016). ... De wire-hængte gadelamper belyser vejbane, cykelsti og fortov samtidig med.

Samlet evalueringsrapport - Arkitektur, Design og Konservering

af et traditionelt terrændæk, men giver samtidigt mere samlearbejde af de fugtfølsomme ... hjemmefra, og så vil tilbage til byen igen. Men vi har ikke hørt nogen ...

gribskov kommune - Arkitektur, Design og Konservering

Haregabgaard, der er opført i nyklassicistisk stil med staldlænger i kampesten, findes små arbej- derboliger i skovbrynet. Slotsruinens placering på den tidligere.

Anders-Hermund - Arkitektur, Design og Konservering

information til en ekstern database via Excel, så de andre konsulenter som låsespecialisten og sikkerhedseksperten kan fortsætte med at definere de respektive ...

Urban Mobility - Arkitektur, Design og Konservering

Anne Elisabeth Toft and Magnus Rönn. NAF symposia are held once a year. They are important platforms for critical reflection on architecture and architectural ...

Lange dokumenter - Arkitektur, Design og Konservering

InDesign bruger Paragraph Styles til at opbygge indholdsfortegnelsen så der skal defineres specielle TOC Paragraph. Styles. Ny indholdsfortegnelse ...

Rav. Kompendium. 2012 - Arkitektur, Design og Konservering

egenskaber. Smeltepunkt: Opvarmes rav op til 150-180 °C, blødgøres det og bliver gummiagtigt. (Rice 1980, p. 141). ... spor af natrium og guld. Baltisk rav har i ...

Dommerbetænkning Åbyhøjgård - Arkitektur, Design og Konservering

1. DOMMERBETÆNKNING. Miniudbud – renovering og ombygning af. Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310. Tilst, den 19. december 2014 ...

fabric formwork - Arkitektur, Design og Konservering

17 Nov 2009 ... 8 The writing was still visible in August 2011, two and a half years after the workshop. ... The report was reviewed by Jacob Alsted, ... Alexander Vedel Ottensten, Leonard Thor-Oscar Fagander, Lotte Astrup Mik- kelsen, and ...

Bevaringsværdige bygninger - Arkitektur, Design og Konservering

i bunden, så man kan åbne dem for at pudse ruderne i ... 0,065 W/mK. Gasbeton. 0,085 – 0,90 W/mK. Isoleringsmaterialer til indvendig isolering af murede huse.

Konservatoren og kemi - Arkitektur, Design og Konservering

De middelalderlige forskrifter beskriver, hvordan galæbler knuses, blandes med jern(II)sulfat-vand (1/7) (vi- triol, jern(II)sulfat-heptahy-. C-datering af pergamentet.

Passig-/rosetdrejning - Arkitektur, Design og Konservering

Passig- og rosetdrejningen er en drejeteknik, som blev udøvet med ... Drejning foregår på en drejebænk, hvor et drejejern fjerner overflødigt materiale i ... Elfenbenets høje tæthed og homogenitet er afgørende i drejeprocessen for at kunne ... (også i litteraturen omtalt som Markus Heiden) havde en stærk tilknytning til den ...

på Designskolen Kolding - Arkitektur, Design og Konservering

Som man kan have en dialog med. Interview med. Helle Graabæk. DK: Lab. Designmetode – i praksis – på Designsk olen Kolding.