G8256_Teknisk rapport 38 qx - Grønlands Naturinstitut

resumere den kendte viden om lomvierne i Grønland, og forsøge at give fakta om de ... hvalros og våge- og finhval, der fortsat er forbeholdt erhvervsjægere, og.

G8256_Teknisk rapport 38 qx - Grønlands Naturinstitut- Relaterede dokumenter

G8256_Teknisk rapport 38 qx - Grønlands Naturinstitut

resumere den kendte viden om lomvierne i Grønland, og forsøge at give fakta om de ... hvalros og våge- og finhval, der fortsat er forbeholdt erhvervsjægere, og.

Politiken - Grønlands Naturinstitut

8. dec 2017 ... Irmas. Irma 3 STK. 1 PK. STK. CHCHOLADE. MORK. CHOKOLADN. IRMAS AFTER ... Se Irma.dk for nærmeste Irma og åbningstider. Der tages ...

krabber - Grønlands Naturinstitut

Tejnerne agnes med frisk agn (blæksprutte) 4 stk. blæksprutte i hver krog. ... sortbrunt. Skjoldet kan være tæt bevokset af epifytter, kalkrør osv. Undersiden af ... Æg farve. Noter nummer for æg farven. De øvrige rubrikker i skemaet (clutch ...

PINNGORTITALERIFFIK GRøNLANDS NATURINSTITUT

opmåling af gydende torsk i de Vestgrønlandske fjorde. Surveys i ... Østgrønland forventes at bidrage med torsk til. Vestgrønland. ... Hovmester/Messe. Ingeborg ...

pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut

bears in the East Greenland subpopulation (Aars et al. 2006). ... 14/year (variation: 10-25/yr), BB 142/year (97-206/yr) and DS 3 (1-6/yr). The increase in catches ...

Isbjørne i Nordvestgrønland - Grønlands Naturinstitut

Er der sket ændringer i, hvad isbjørnene æder? 45. Upernavik kommune 46 ... ter bjørne med unger i marts, for at spise deres unger. Det har været sådan siden ...

Årsberetning 2013 - Grønlands Naturinstitut

16. Side i Otto Fabricius' optegnelser med to tegninger af havedderkopper samt en fotoregistrering af en havedderkop fra. R/V Pâmiuts sommertogt i 2013.

Grænseoverskridende narhvaler - Grønlands Naturinstitut

Biologerne skelner i øjeblikket mellem otte forskellige grupper af narhvaler, som be- tragtes som bestande. De navngives efter de højarktiske områder (Figur 1 a, ...

Lomviefangst i Nuuk - Grønlands Naturinstitut

Bilag 2: Overvågnings-indeks for omsætningen på brættet i Nuuk (1 side). ... dersøgelser afantallet af fugle udbudt til salg på brættet i Nuussuaq, ligeledes kl. 14. De første lomvier ... undersøgelser af fangsteme ved Newfoundland og Labrador (Elliot & Gaston, 1986). En ... i Nuuk i vinteren 1995/96 udfra følgende formel: 22.

Isbjørne i Østgrønland - Grønlands Naturinstitut

rer lang tid i miljøet, hvor de bl.a. koncentreres op igennem ... Om sommeren er der mange isbjørne ved Søkon- ... de tilbage til samme område på samme tid.

Årsberetning 2009 - Grønlands Naturinstitut

Søren Rysgaard i færd med at klippe båndet over og officielt åbne Grønlands ... i de indre dele at Godthåbsfjorden, februar 2009 Foto HeNRIK PHIlIPSeN ...

KOMMUNER, 2001 – 2007 - Grønlands Naturinstitut

Uummannaq og Upernavik kommuner, 2001 – 2007. Resul- tater fra overvågning gennemført af lokale optællere i sam- arbejde med Grønlands Naturinstitut.

Ukiumoortumik nalunaarut 2016 - Grønlands Naturinstitut

Ilioqqarnera: Henrik Lund ... eqalussuaq utoqqaassuserneqarsinnaavoq (Assitavia: Henrik Schurmann). 5 ... M, Else B, Tison J-L, Francus P, Rysgaard S (2016).

Ukiumoortumik nalunaarut 2015 - Grønlands Naturinstitut

Ilioqqarnera: Henrik Lund. ISSN 1397-6109 ... Aqqalu-Peter Larsen. NI 2-elev. 01.08. ... Nynne Hjort Nielsen. Suliniummik ... Susanne Sass Hvass. Jacob Hjorth ...

Miljøpåvirkninger ved indvinding af uran i ... - Grønlands Naturinstitut

238 med 92 protoner og 146 neutroner, uran-235 med 92 protoner og 143 neutroner ... Ved α-henfald udsender den radioaktive atomkerne (moderkernen) en ...

2018. Høringsvar vedrørende revision af ... - Grønlands Naturinstitut

7. feb 2018 ... Fri fangst på ravne, gråmåge, svartbag (og ræve) ... måge og hvidvinget måge, og svartbag forveksles nemt med sildemåge, som ifølge ...

2016. Status for lomvien i Grønland, 2016 - Grønlands Naturinstitut

31. maj 2016 ... Status for lomvien i Grønland, 2016. Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut (GN) har siden 2012 skrevet en række høringssvar og notater om ...

Grønlands kommuner 2018 - Grønlands Statistik

18. okt 2017 ... Grønlands 2. folkerigeste Qaasuitsup Kommunia opdeles fra 1. januar 2018 i 2 kommuner hhv. Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia.

Grønlands befolkning 2018 - Grønlands Statistik

9. feb 2018 ... I både Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og den nye. Kommune Qeqartalik steg folketallet i 2017. Særlig kraftigt i Nuuk, hvor.

Grønlands befolkning 2019 - Grønlands Statistik

1. jan 2019 ... (17.984) af landets befolkning bor nu i Nuuk. I bygderne under et, fortsætter faldet i folketallet. I 2018 således med 100 personer, fra 7.131 til ...

Rapport 2015 PROAK rapport: Energiforbrug i almene boliger ...

Alle disse forhold kan 'mappes' på energicirklen på følgende måde: En hovedanbefaling fra projektet er derfor at bruge energi- cirklen til at afdække alle de ...

Rapport - Organisk endelig rapport - Miljøstyrelsen

Hotel D'Angleterre: Affaldsmotorvej fra køkken til kælder ............................... 24 ... smides andet end bagerens egne produkter i sækken. Stativet med sækken til ...

Grønlands Fiskerilicenskontrol

garnfiskeri i temaet i årsrapporten fra 2007). I 2014 var startkvoten til det kystnære torskefiskeri på 15.000 tons, dvs. på samme niveau som i. 2012 og 2013 og ...

Grønlands Teaterhistorie – På vej - Peripeti

Janicke Branth, Erik Exe Christoffersen, Solveig Daugaard, Michael Eigtved, Solveig Gade, Falk Heinrich,. Kjersti Hustvedt, Jens Christian Lauenstein Led, ...

Høringsliste - Grønlands Erhverv

12. jun 2012 ... Fagligt Fælles Forbund (3F). Finansrådet. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Fiskernes Forbund. Foreningen af Småøernes Færgeselskaber.

Grønlands bygder - Kamikposten

nummeroplysningen 118 og bidrager således med 6.300 kr. pr. indbygger. ... folk i Chukotka og på Kola Halvøen i Rusland samt i Norge og Sverige (samerne).

2014 pdf - Grønlands Statistik

2. jul 2014 ... Stenbiderrogn. 1. 27. 1. 22. 1. 39. 1. 65. 1 ... af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, · der trådte i kraft 1.

Tasiilaq - Grønlands Politi

18. sep 2019 ... Grønlands Politi om seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i ... Rejseholdet arbejder fortrinsvis ud fra en gruppeterapeutisk tilgang til.

2017 pdf - Grønlands Statistik

30. jun 2017 ... Grønland tæller de deltagende lande Island, Færøerne, Skotland, Irland,. Nordirland, Finland, Sverige og ... lavere indbyggertal. Figur 2.1.

Forsendelsesliste - Grønlands Erhverv

Kunstskolen. E-mail: [email protected] Ministeriet for Børn og Undervisning. E-mail: [email protected] Det Grønlandske Hus i Aalborg. [email protected]

Grønlands Folkeskole - Naalakkersuisut.gl

Grønlands folkeskole – evaluering 2015. Dette er en evaluering af den skolereform, der blev iværksat som en landstingsforordning i 2002, senere ændret til ...

Grønlands historie - Fredsakademiet

1. aug 2015 ... 986, da han var kommet ud af kurs på vej til Grønland. ... Det nybyggede grønlandsskib M/S Hans Hedtoft forliser i januar 1959 under ... Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) show that the particles contain highly enriched.

Våbenlov - Grønlands Politi

4) maskingeværer,. 5) piber, låsestole, bundstykker og baskyler til de våben, der er nævnt under nr. 1-4,. 6) ammunition til de våben, der er nævnt under nr.

CV - Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet

der har fokus på at skabe samarbejde mellem skoler og foreninger med det formål at øge børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau. Agnete Klitsø Blicher.

Side 1 - Grønlands Erhverv

Laila Pawlak. Den eksponentielle udvikling af teknologi og digitalisering påvirker både mennesker, virksomheder og samfundet som helhed. Hvordan navigerer ...

Grønlands bygder - Naalakkersuisut.gl

Kangaatsiaq blev i G60 regnet for en bygd og er derfor også i de reelle indbyggertal talt med som bygd. c. Kutdligssat (Qullissat) og Vajgat kommune er opgjort ...