Finhval - Naturporten

Fakta. Levesteder: Kyst og hav. Længde: 17-24 m. Vægt: 80-90 tons. Kuldstørrelse: 1 ... Finhval. Latinsk navn: Balaenoptera physalus. Engelsk navn: Fin whale.

Finhval - Naturporten- Relaterede dokumenter

Finhval - Naturporten

Fakta. Levesteder: Kyst og hav. Længde: 17-24 m. Vægt: 80-90 tons. Kuldstørrelse: 1 ... Finhval. Latinsk navn: Balaenoptera physalus. Engelsk navn: Fin whale.

Rødspætte - Naturporten

Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne. Fisk www.naturporten.dk. Fakta. Levesteder: Kyst og hav.

Knopsvane - Naturporten

Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne. Fugle www.naturporten.dk. Fakta. Levesteder: Sø og ...

Halsbåndmus - Naturporten

www.naturporten.dk. Fakta. Levesteder: Skoven,. Det åbne land. Længde: 9-13 cm ... talrige pattedyr i Danmark. Den lever i alle slags skove men træffes også i.

Vågehval - Naturporten

www.naturporten.dk. Fakta. Levesteder: Kyst og hav. Længde: 6 ... ske farvande, men lever dog ikke fast i Danmark. Lever normalt i mindre flokke. Kendetegn.

Grindehval - Naturporten

Copyright 2020 Jørgen Steen, Naturporten.dk, udgivet af StoneCom ApS · Illustration: Kirsten Hjørne. Pattedyr www.naturporten.dk. Fakta. Levesteder: Kyst og ...

Munk - Naturporten

Munken kan forveksles med nogle mejsefugle, som også har en kalot, men munken er en mere spinkel fugl med et tyndt og spidst næb. Føde. Munkene lever som ...

Markmus - Naturporten

Markmusen er en studsmus. Den kendes på sin korte hale, de korte ben og de små, korte ører. Føde. Markmusen lever ...

Vandedderkop - Naturporten

bage i klokken, laver edderkop- pen en ny. Vandedderkoppens bid er giftigt og smertefuldt. Vandedderkop. Latinsk navn: Argyroneta aquatica. Engelsk navn: ...

Buskgræshoppe - Naturporten

Buskgræshoppe. Latinsk navn: Pholidoptera griseoaptera. Engelsk navn: Dark Busk-cricket. Klasse: Insekter. Orden: Græshopper. Familie: Løvgræshopper ...

Vintermyg - Naturporten

Vintermyg er almindelige i hele Danmark. De træffes især i skove, haver og krat. Modsat de fleste andre insekter er vintermyg fremme i vinterhalvåret, og man ...

Havlampret - Naturporten

Havlampretten er en langstrakt, sortplettet fisk med en stor, rund sugemund besat af horntænder. Bag hvert øje har fisken også syv tydelige gælleåbninger.

Latterfrø - Naturporten

Klasse: Padder og krybdyr. Orden: Springpadder. Familie: Egentlige frøer. Latterfrøen lever i store vandhuller, vandløb og søer med meget plantevækst, så frøen ...

Butsnudet frø - Naturporten

Engelsk navn: Common frog. Klasse: Padder og krybdyr. Orden: Springpadder. Familie: Egentlige frøer. Butsnudet frø er den almindeligste frøart i Danmark, og ...

Snæbel - Naturporten

Snæblen er den eneste totaltfredede fisk i Danmark. Snæbel. Latinsk navn: Coregonus oxyrinchus. Engelsk navn: European sprat. Klasse: Fisk. Orden: Laks.

Ræven - Naturporten

Hunnen føder sine unger i rævegraven, og først ef- ter en måned kommer ungerne udenfor. Ræven tilhører hundefamilien lige som ulve og tamhunde. Den er ...

Smaragdedderkop - Naturporten

Kamuflagen er en god beskyttelse mod fjender. Smaragdedderkop. Latinsk navn: Micrommata virescens. Engelsk navn: Green huntsman spider. Klasse: Spindlere.

Bønnemusling - Naturporten

Bønnemuslinger kan findes i hele Danmark i søer, vandløb, åer, damme og grøfter. Muslingerne optræder ofte i stort antal i planterne eller på bunden.

Vandloppe - Naturporten

www.naturporten.dk. Vandlopper er ret almindelige og særdeles talrige i mange danske søer og damme. Sammen med dafnier udgør de store mængder af ...

Musvåge - Naturporten

Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb. Vingefang: 113-128 cm. Længde: 54 cm. Vægt: 550-850 g. Maks. levealder: 28 år. Kuldstørrelse: 2-4 æg.

Musvit - Naturporten

Musvit. Latinsk navn: Parus major. Engelsk navn: Great Tit. Klasse: Fugle. Orden: Spurvefugle. Familie: Mejser. Musvit er den største mejse i Danmark og en af ...

Vandrøver - Naturporten

Vandrøveren kan også flyve. Føde. Vandrøveren lever både af vand insekter, snegle, orme og larver samt større dyr som haletudser ...

Å-vårflue - Naturporten

Nogle vårfluelarver, som spiser planter, bygger huse af plante- dele eller sten, som de lever i. Andre vårfluelarver er glubske rovdyr, som lever frit i vandet.

Lækat - Naturporten

veksles med brud, men bruden er noget mindre og har ikke sort halespids. Føde ... Lækat. Latinsk navn: Mustela erminea. Engelsk navn: Stoat (Ermine).

Dafnie - Naturporten

der hanner samt hunner, der skal befrugtes af hannerne. Dafnie. Latinsk navn: Daphnia pulex. Engelsk navn: Water flea. Klasse: Krebsdyr. Orden: Diplostraca.

Fjæsing - Naturporten

Man bør derfor straks søge læge, hvis man stikkes af en fjæsing, som er den eneste giftige fisk i Danmark. Fjæsing. Latinsk navn: Trachinus draco. Engelsk navn: ...

Pindsvin - Naturporten

Pindsvin. Latinsk navn: Erinaceus europaeus. Engelsk navn: European hedgedog. Klasse: Pattedyr. Orden: Insektædere. Familie: Pindsvin. Pindsvinet er ikke et ...

Marsvin - Naturporten

Forventet levealder: 25 år. Kuldstørrelse: 1 unge. Drægtighed: 11 måneder. Vidste du det? Hvert år dør adskillige tusinde marsvin i fiskernes net – ved uheld.

Dværgspidsmus - Naturporten

Dværgspidsmus. Latinsk navn: Sorex minutus. Engelsk navn: Pigmy shrew. Klasse: Pattedyr. Orden: Insektædere. Familie: Spidsmus. Dvægspidsmusen er den ...

Skorpionstæge - Naturporten

Skorpionstægen har som andre vandtæger en su- gesnabel, der bruges til at opløse og udsuge byttedyr. Hvis man tager en skorpions- tæge op i hånden, vil man.

Solsort - Naturporten

Rugetid: 13-15 dage. Ungetid: 12-15 dage. Vidste du det? Solsorten kan ikke dreje sine øjne fremad, så den kan se sit bytte med begge øjne samtidig.

Almindelig tangnål - Naturporten

Tangnålen lever mellem tang, ålegræs og anden vegetation, hvor ... Tangnålen er en lille, langstrakt fisk, men en meget lang, tynd, rørformet snude eller mund.

Skriv om Vandrøver - Naturporten

Må kun kopieres på institutioner og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for aftalens rammer. © Copyright 2020 Jørgen Steen, ...

Grøn guldbasse - Naturporten

... guldbassen en rigtig god balance. Grøn guldbasse. Latinsk navn: Cetonia aurata. Engelsk navn: Rose Chafer. Klasse: Insekter. Orden: Biller. Familie: Torbister.

Kendetegn Føde - Naturporten

www.naturporten.dk. Fakta ... næsten 200 år set i Danmark i. Nationalpark Thy. Senere har man set flere ulve i Jylland, men arten er meget sjælden i Danmark.

Stor vandkalv - Naturporten

Insekter www.naturporten.dk. Stor vandkalv er almindelig udbredt i Danmark. Den lever i stille eller rolige småsøer, damme og vandhuller. Billen lever i vandet, ...