satser og beløbsgrænser 2017 - Dansk Revision

Julegave . 2016. 2017. Bagatelgrænse for smågaver mv . 1 .100 kr . 1 .100 kr ...

satser og beløbsgrænser 2017 - Dansk Revision- Relaterede dokumenter

satser og beløbsgrænser 2017 - Dansk Revision

Julegave . 2016. 2017. Bagatelgrænse for smågaver mv . 1 .100 kr . 1 .100 kr ...

satser og beløbsgrænser 2018 - Dansk Revision

20. dec 2017 ... Frikort, der kun bruges til befordring hjem-arbejde, når der ikke tages ... andre immaterielle aktiver samt fortjeneste efter ejendomsavan-.

satser og beløbsgrænser 2016 - Dansk Revision

21. dec 2015 ... Satser og beløbsgrænser 2015/2016, 1. oplag ... Sats og tryk: Skabertrang | Silkeborg Bogtryk ... Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse. 2015.

Satser og beløbsgrænser 2019 - Dansk Revision

20. dec 2018 ... Bundskatten (11,13% i 2018 og 12,16% i 2019) beregnes af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Topskatten.

Satser og beløbsgrænser 2020 - Dansk Revision

Håndværkerfradrag. 12 .200 kr . 12 .500 kr . Page 11. 10. Personer. Pensionistarbejde. Folkepensionister har et skattefrit bundfradrag i løn for ikke-er-.

SATSER OG BELØBSGRÆNSER 2017/2018

28. feb 2018 ... talinger . 2017. 2018. Maks . indskud på aldersopsparing. 29 .600 kr . 32 .200 kr . Maks indskud på aldersopsparing. – normal indbetaling.

Satser og beløbsgrænser

Gaver til almenvelgørende foreninger mv . ... ter er satsen for skattefri godtgørelse 0,52 kr . pr . km i 2016 og 2017 . Rejsefradrag. Lønmodtageres rejseudgifter ...

SATSER OG BELØBSGRÆNSER 2018/2019

1. jan 2019 ... over 10 år, dog kan der vælges et opfyldningsfradrag . Selvstændigt ... Opfyldningsfradrag. 50 .400 kr . 51 .500 ... 8 . januar 2016. ÷0,65% p .a .

Folder med satser og beløbsgrænser 2019/2020

1. jan 2020 ... Udlejning af bil, campingvogn, lystbåd mv . . . . . . . . . . . . . . . 16. Gaver . ... vægtafgift tillagt 50% . Det samlede beløb udgør den skatteplig-.

satser og beløbsgrænser 2018/2019 - Aage Maagensen

1. jan 2019 ... BoligJobordningen også kaldet håndværkerfradrag og service- fradrag er blevet en ... Ved udlejning af sommerhus en del af året kan det skattepligtige ... vedr . sagkyndig bistand, der ydes fra og med den 1 . januar 2017 .

personalegoder 2017 - Dansk Revision

gaver i anledning af jul og nytår, se ”Julegaver”. Smågaver fra arbejdsgiveren er omfattet af en skattefri bagatelgrænse på 1.100 kr.r årligt (2017), se ”Bagatel-.

biler skat og moms 2017 - Dansk Revision

2. jan 2017 ... Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder,. Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa . Endvidere kan personer med ...

Se vigtige beløbsgrænser for 2017/2018 - Beierholm

31. dec 2017 ... Skattefri bagatelgrænse for visse personalegoder i alt pr. år, DKK. 1.100 ... anskaffelsessum. Gaver. Fradrag for gaver til godkendte foreninger.

NYE SATSER I DIN OVERENSKOMST 2017

OVERENSKOMST 2017. DIN OK-OVERENSKOMST ... 1. marts 2017: 1. læreår pr. time: ... VOKSENLÆRLINGE. Mindsteløn i timen for voksenlærlingene:.

Generelle satser i 2017 - Kooperationen

2. jan 2017 ... Nedenstående nye satser er gældende i 2017. ... Befordringsfradraget falder i 2017! 0-24 km ... Bagatelgrænse for visse personalegoder: kr.

pdf Satser Elektrikeroverenskomsten 2017-2020 ... - Kooperationen

anciennitet 9 mdr. §10. Forældreorlov. Timeløn. GÆLDENDE satser. 1. marts. 2019. Timeløn. 2017. 2018. Medarbejderens sædvanlige timeløn. Timeløn ...

Overenskomst satser mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen ...

1. mar 2017 ... Overenskomst satser mellem Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen for tømrer og snedkere, timeløns ansættelse, 1/3 - 2017 og 1/3 - 2018.

Kulturkamp. Kina satser på den bløde magt - Dansk Institut for ...

26. feb 2012 ... Samtidig skal den kulturelle oprustning bidrage til Kinas 'bløde magt', så landet forbedrer sit image og tiltrækningskraft over for omverdenen.

Lovændringer - Dansk Revision

Balanceskema 2 udskiftet. Balanceskema i beretningsform udgår af Årsregnskabsloven. Det er erstattet af et nyt balanceskema, hvor aktiver er opdelt i kort- og ...

RevisorPosten 1-2017 - TT Revision

1. jan 2017 ... modtage kautionspræmie fra sit selskab eller ved at leje f.eks. materiel til sit selskab. Begge muligheder beskattes som kapitalind- komst.

personalegoder 2018 - Dansk Revision

sparer skat, og arbejdsgiveren får en mere tilfreds medar- bejder for den samme ... tandlæges beskyttelsesbriller uden styrke og skærmbriller til medarbejdere ...

Dansk . Revision - Havdrup Vandværk

Dansk Revision Roskilde. Godkendt revisionsaktieselskab. Køgevej 46A. DK-4000 Roskilde [email protected] www.danskrevfslon.dk. Telefon: 45 44 ...

Ejendomme til dagsværdi - Dansk Revision

værdien af deres ejen- domme til dagsværdi. Den opskrevne værdi bliver til frie reserver i egenkapitalen, som virksomheden frit kan anvende – f.eks. til udbytte.

Ny ferielov i 2020 - Dansk Revision

1. jan 2019 ... Ferietillæg optjenes på samme måde som i dag og udgør efter ... ved årets udgang en forpligtelse for optjent, ikke udbetalt ferietillæg, som vil.

Personalegoder 2020 - Dansk Revision

31. dec 2019 ... den skattefri bagatelgrænse . Bagatelgrænse for mindre personalegoder. Mindre personalegoder og gaver fra arbejdsgiveren beskattes kun ...

2017 Vores revision - europa.eu

Sikkerhed og medborgerskab. 38 ... Vi konkluderer som i de foregående år, at EU-regnskabet for 2017 giver et ... Når de nødvendige betingelser er opfyldt, agter vi at afvige fra vores hidtidige praksis med direkte test (baseret ... Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling fra EU Bookshop på:.

SKAT OG MOMS 2019 - Dansk Revision

Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel . 10. Privat kørsel i ... uden at det får moms- og skattemæssige konsekvenser for ... opgave er at være chauffør af bilen. ... beskattet af værdi af fri bil dog nedsat med den betalte leje, ... 20. Biler – Skat og moms 2019 at det ikke er nødvendigt for hovedaktionæren at føre.

Vi regner også med at være her om 50 år - Dansk Revision

Jens Mølgaard stod uden arbejde, men de kunder, han ... som Jens Mølgaard grundlagde. For os er ... når frisører gerne vil samarbejde med os, fortæller jeg, at ...

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved ... - Dansk Revision

Gaver (blomster, vin, spiritus mv.): ♢ til personale. ○10). ○. ♢ til forretningsforbindelser. ○10). ○. Andet: Reklameartikler: ♢ med firmanavn under 100 kr. pr stk.

Hvem står på mål for årsregnskabet - Dansk Revision

Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? · Hvad er en blank ... En blank påtegning betyder ikke, at virksomheden er sund ..............side 11.

Politisk Eksponeret Person (PEP) - Dansk Revision

Hvad er en Politisk Eksponeret Person (PEP)? (20180503 v1.0). 1.Lovgivningen. Dansk Revision efterlever vi selvfølgelig alle regler og love, herunder reglerne ...

og momsfradrag ved repræsentation 2016 - Dansk Revision

Oversigt over skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2016. Skattefradrag ... Sociale arrangementer (personalefester, julefrokost o. lign.) • Markering af ...

skatteinformation / januar 2017 - Partner Revision

1. jan 2017 ... topskatten. Forhandlingerne i efteråret 2016 førte ikke til noget, og ... Det skattefri bundfradrag udgør 1,33 % af årets offentlige ejendomsvurdering, dog ... I 1903 blev arveafgift opkrævet med hjemmel i to forord- ninger fra ...

skatteinformation / august 2017 - Partner Revision

I 2016 blev det ved- taget at tilføre SKAT flere ... gradvist i perioden 2016-2020 fra 15 % til 5 % . Den lempeligere afgift ... kreds.efter.de.almindelige.regler.er.skattepligtige,.og.ved. ... Gulpladebiler,.der.er.specialindrettede.til.brug.for.arbejdet,.

Biler skat moms 2020 - Dansk Revision

19. dec 2019 ... ... heller ikke undgå beskatning af fri bil, selv om bilens forsikring sættes ud af ... aktionæren ejede i privat regi en personbil og en veteranbil . Hovedaktionæren ... Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder,.

REVISOR MANUAL 2016 PERSONALEGODER ... - Dansk Revision

for en medarbejder bosiddende i Danmark, skal arbejds- giveren som ... 89 12 50 00, [email protected] • Dansk Revision Roskilde, Køgevej 46A, 4000.