Kronologisk oversigt - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

2000/35~40. Gl. tegning af møbelfremstilling fra ca.1470 f.K.*. 2000/35 ... Krogshøj Smedie, luftfoto af den nu nedrevne smedie*. 2002/23. Familiefest hos Morten ...

Kronologisk oversigt - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening- Relaterede dokumenter

Kronologisk oversigt - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

2000/35~40. Gl. tegning af møbelfremstilling fra ca.1470 f.K.*. 2000/35 ... Krogshøj Smedie, luftfoto af den nu nedrevne smedie*. 2002/23. Familiefest hos Morten ...

INDHOLD - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

... [email protected],dk. Foreningens hjemmeside: www. korup-ubberud-lokalhistorisk.dk ... Dag, Seng og Gangklæder, samt Læge og. Medicin, og i Fald ...

årsskrift 2012 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Adresse: Korup Skole, Præstevej 2, Korup, 5210 Odense NV ... også kollega Rungstrøm leder af Odense Skoleorkester, hvor de havde noget gammelt liggende,.

Årsskriftet 2004 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Lidt historie om Fyns Motor Sport og motorbanen i. Højbjerg af ... Fyens Motor Sport var en realitet. Næsten ... har Højbjergvej 121 være i Fyens Motor Sports eje.

årsskrift 2011 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Ubberud Hallen 25 år ... Langesø. Når børnebørnene holder fødselsdag med skolekammeraterne, har vi hentet ... Hvornår var der rejsegilde på hallen i Korup?

Årsskriftet 2009 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Steen Schultz, Villestoftehaven 95, Villestofte. Fotos fra Korup Stolefabrik. Conny Schebye, Kalkværksvej 9 D, Frederikshavn Skudsmålsbog, lommebog samt ...

årsskrift 2016 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Lergravgård i Vejrup ejedes i begyndelsen af 1800-tallet af Claus Madsen. De talrige dokumenter vedrørende gården, der er afleveret til Ubberud Arkiv, tyder på ...

Årsskriftet 2007 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Det var yngstemanden, der måtte løbe ud og tanke knallertbenzin og lignende, men det var godt nok før min tid. Det er brugsens opgave at være samlende for ...

årsskrift 2017 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Foreningens Bank: Danske Bank Reg. Nr. 1551 ... gang på Flakhaven, at det foregik, så vi skulle gerne tidligt op, for det tog jo sin tid at komme derud med hest ...

Årsskriftet 2006 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Damhus (=Damkærhus?), Ubberudvej 82. 15. Ulkenberg hus (=Ulkenshus?), Ubberudvej 99. 16. Bøgelund, Middelfartvej 460. Tidligere kaldt Ny Ravnebjerggård.

Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening Årsskrift 2008

Vendt mod Odense har vi til venstre Næsbyhovedskoven, hvor vi synes at skimte Omridsene af Voldstedet efter Næsbyhoved Slot, der her laa som en Vogter for.

årsskrift 2010 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

Samtalen indledtes med at udspørgerne kunne konstatere, at Arnes sprog – på ... En tjans lige efter Arnes hoved: at ... Skjelberg smedie=Korsebjerg smedie?

årsskrift 2013 - Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

I januar 2005 overtages ejendommen af de nuværende ejere, Bitten og Ole Høyer, tidligere ejere af. Høyer Autodele. I de følgende 1½ år gennemgår huset en ...

Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love ... - Statsministeriet

16. jan 2007 ... 14) Landekode. 15) Sprogkode. ... 14) Landekode. 15) Sprogkode. ... betaling af nummerplader, § 124 h – § 124 p samt § 124 q for så vidt ...

Historisk Årbog – Kronologisk Oversigt 1910-2010 - Tidsskrift.dk

(Rudegaard og Rudersdal kro). S. 5-18. Af inspektør ... Et forslag om forhøjet brændevinsafgift af Roskilde kro. S. 26-30 ... Af Valdemar Hansen, Osted. Maa.løv ...

Klejtrup Lokalhistoriske Forening - Lokalhistorisk Forening

kommunen, da den nye Brattingsborgskole overflød. Ved handelen forpligtigede parret sig til at indrette e ske og Helge diakon, og de ville gerne etablere dere.

Korup Sognenyt - Korup Kirke

3. mar 2019 ... Leder: Peter Grønlykke, præst. Se mere på www.fynskpilgrimsvandring.dk, hvor også tilmeldingen foregår. Facebook: Fynsk Pilgrimsvandring.

De lokalhistoriske årbøger 1979. En oversigt - Tidsskrift.dk

- Sønderhald Egnsarkiv.) 658. Page 6. Bondesen, Peter. Husråd i Ludvig Schmidts optegnelser.

De lokalhistoriske årbøger 1977-78. En oversigt - Tidsskrift.dk

årbog 1977 — Museum Maribo - Bodil og Hans Ed ... land-Falsters Stiftsmuseum, Maribo — Lolland-Fal ... Sundeved og Sønderborg Handelsstandsforening.

De lokalhistoriske årbøger 1975. En oversigt - Tidsskrift.dk

- Randers Lokalhistoriske. Arkiv. - Rosenholm Egnsarkiv. - Lokalhistorisk. Arkiv for Rougsø Kommune. - Rønne Egnsarkiv. -. Ulvegrave.> (S. 74-79) ...

Ubberud Idrætsforening - Ubberud IF

På badminton siden var det noget mere besværligt at skaffe nye spillere. Der var ... Vi har haft 4 spillere med til Øens Hold træning samt besøg af 2 OB spillere.

BRØDESKOV LOKALHISTORISKE FORENING

30. jun 2015 ... bank: Nordea, Slotsgade 44, 3400 Hillerød, konto nr. 2276 6881678274 eller kontant til kassereren eller formanden. Hans Peter Andreasen ...

Langeskov Lokalhistoriske Forening

4. okt 2015 ... sens brudekjole fra 1968. Designskolen Kolding viser deres afgangsudstilling 2019. Vi kan se udstilling af museets egne guld og sølvsamlinger ...

Vallensbæk lokalhistoriske Forening

18. mar 2019 ... I Højrupgårds have er der i efteråret 2018 blev stillet en gammel plov og en gammel harve. De har tidligere stået i en nu nedrevet gård på ...

Toftlund Lokalhistoriske Forening - SimpleSite.com

have den i gips i 6 uger. Lærer Bay og ... gelsen. Det kunne være tyveri af ”birkegrene”, ”småpenge” eller ”et arm- båndsur. ... overtrædelse af færdselsloven.

Landsbyernes tid - Solrød Lokalhistoriske Forening

Jersie, Havdrup og Karlstrup stod færdige før år 1200, og at Kr. Skensved ... byggede kirken i form af bomærker indridset i murværket : ... en sådan fin herre og.

FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 6 ...

15. maj 2019 ... sendes til Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings ... Kovangen i Fredensborg Søpark gendøbt som “Dronningens Kovang” - lidt.

Nyvang - Skovbo Lokalhistoriske Forening

naturlig barriere – Slimminge Å. Den østlige del af Nyvang glider gennem et ... Lokale folk, der gik i Gørslev Skole for et par generationer siden, beskriver, hvor-.

Hejlsgården - Seest Lokalhistoriske Forening

Som kompensation for tabet af de kongerigske enklaver i syd blev de otte sogne sydøst for Kolding, som indtil 1864 hørte til Nørre Tyrstrup herred i Haderslev amt, ...

til dato - Solrød Lokalhistoriske Forening

Indholdsfortegnelse over Solrød Lokalhistoriske ... Dannevirke ligger da i Solrød ... Solrød Gymnastik- og Motionsklubs historie af Mogens Carlsen og Bjarne ...

historie - Dragør Lokalhistoriske Forening

HISTORIE. Lokal. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening. Februar 2019. ISSN 2446-3469. 24. årgang. 2018. Amagers store jubilæums-år.

Vis hæftet - Bredballe Lokalhistoriske Forening

Lilly Worm-Laursens beretning om sin ... Lilly Worm-Laursen, der er født og opvokset i Bredballe, har skrevet denne ... kjole , samt - når jeg skulle ud - en frakke.

Kikkenborgen - Dragør Lokalhistoriske Forening

20. aug 2013 ... og nyt fra Dragør Lokalarkiv ... ”Kikkenborgen” er et fælles blad for Dragør Lokalhistoriske Forening og Dragør ... havnen, der nu er pizzeria.

Om skudsmålsbøger - Karlebo Lokalhistoriske Forening

2017. Materiale til redaktøren modtages gerne elektronisk. Eftertryk er tilladt efter aftale med ... Kommandanten fra Kronborg havde ... Det årlige julemarked.

her skete det - Albertslund Lokalhistoriske Forening

Vestegnen samlede modstandsbevægelsen de mistænkte landssvigere på ... opholdet på Lerbækgård har Donald V. Smith i sine erindringer (”First Out Of Den-.

roskilde kro - Albertslund Lokalhistoriske Forening

fion ∙ Spejdergården ∙ Musik og dans. 7. FORENINGSHUSET ROSKILDE KRO (s. 98). Roskilde Kro fil salg ∙ Albertslund-ånden ∙ En forening for foreninger på ...