Historisk Samfund for Præstø Amt 1939-1942 - DIS-Danmark

Han fk Lov til at arbejde i Køge Raad- stuearkiv, hvor han fandt en ... havde været Smedie, havde Bymændene selv bygget, det brændte 1721; desuden var ,,en ...

Historisk Samfund for Præstø Amt 1939-1942 - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

Historisk Samfund for Præstø Amt 1939-1942 - DIS-Danmark

Han fk Lov til at arbejde i Køge Raad- stuearkiv, hvor han fandt en ... havde været Smedie, havde Bymændene selv bygget, det brændte 1721; desuden var ,,en ...

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1939 - DIS-Danmark

og komfuse i Hovederne“, stod i Slaget ved Køge over for et militært Geni som den ... Man saa med Undren og Beundring paa Stjernehimlen, Havene, Skovene,.

aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 1942 - DIS-Danmark

lave Vejen fra Antvorskov til Korsør, „eftersom de ... og en fra Ringsted til Sorø (og videre til Antvorskov); ... Skydebane findes Vejen tydelig, løbende i Skovens.

Historisk Samfund for Thisted Amt, 1939 - DIS-Danmark

møller, nemlig i Thisted og Gaardhus Mølle i Vester vig, og en Del af de øde ... Jens Bunk. ... Redaktionen af det nye danske Runeværk, Fru Dr. Lis. Jacobsen og ...

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1930 - DIS-Danmark

... om en Sag mellem. Anders Fos og Rigsadmiral Peder Munk, der paa den Tid ... versitetet, blev 1619 Rektor i sin Fødeby, Holbæk, fik 1622 et Rejsestipendium ...

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1912 - DIS-Danmark

Arenstorff, fra Jungshoved Slot skriftlig Ordre om, at Laurs. Krog skulde paagribes, hvor han kunde træffes. Han skulde straffes for »adskillige Skælmsstykker, ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2008 - DIS-Danmark

bliver Abbednæs fra beddingen ud i Sus aaen og derfra ... „Abbednæs“ umiddelbart før stabelafløbningen, ... over, at bestyrelsen havde lejet cement støberiet ud ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1979-80 - DIS-Danmark

»Genboerne« i Frenderup på Møn. Tre unge karle fra Borre sogn ville ud at se forestillingen ... dilettantkomedie i Borre, måske på Møn. ... Præstekilde 1977/66.

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2009 - DIS-Danmark

Hammer Herred og 13 i Baarse Herred. Der blev bygget skole ... var vendt hjem fra England i 1909 og startede sin „Cycle og Maskinforretning“. (Arkivfoto: Svend ...

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1922 - DIS-Danmark

bindelse med en anden i et Brev fra 1827 til Pastor H. L.. Møller ... deres Diamantbryllup. ... og dronning Sofies vaabenskjold, og at saa vor lehnsmand paa.

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2016 - DIS-Danmark

Litteratur om Præstø amt 2015/16. ... Hippiebevægelsen på Møn. Historie og refleksioner. A f Nina Vrang ... dit i Møns bank, var vi 7, der skrev under på lånet.

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1931 - DIS-Danmark

m y n d ig “, og d e r k a n t i l f ø j e s : E m b e d s ... læge, Smed og vel næsten alle som de skulde have en Gen ... Hyllemose, Jens, Redningsforstander, Aale.

Historisk Samfund for Præstø Amt 1943-1946 - DIS-Danmark

i flere Kirker i Sorø Amt, og i St. Peders Kirke i Næstved endelig den ... skulde munde ud i. Alt er fortalt ... der, og det vilde faa kraftige og sunde Tænder2'. Paa.

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1923 - DIS-Danmark

:l) badskær: læge, kopsætter. □) billedskærer. ... en Borger i Stubbekøbing, Jes Frændesen, som hun har hørt, ... Hyllemose, N. H., Gdr., Aaleb., Borrc. Hyllekvist ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2007 - DIS-Danmark

Vordingborg-maleren Gertrud Bobergs (1907-1997) kunst er fortsat populær på ... I kælderen under den kinesiske restaurant Hua Xin gemmer sig rester af vægmalerier skabt ... Selve borgen på voldstedet har langt fra kunnet rumme disse og ...

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1936 - DIS-Danmark

Rejste senere til. England, brugte Søbade i Nizza, Korfu, via Korinth til Athen. ... ske Farvande og besøge alle de lovpriste Seværdigheder, men intetsteds finder ...

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1932 - DIS-Danmark

Baade i Fakse og i Kalkbrudet ved Herfølge Kirke finder vi Aflejringer, der maa ... og Pinsebjerg ved Herfølge. Alle gytje c ... Oliif, Tandlæge. Nielsen, H. Læge ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1995 - DIS-Danmark

Ryttergods til salg. Bakkebølle og ... Rytterdistriktets salg i 1774, ialt 3382 Rd. eller 211 ... for Enø. Dybsø Fjord kaldes 1623 Basnæs Fjord. (G s. 66), mens fiskerne fra Appenæs og. Karrebæk ... I Strømmen omtrent ud for sommerhus ene, der ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2017 - DIS-Danmark

1957, derefter Lyngens Bageri ved Køge. Fra 1961 var han bagermester i Benløse ... man med at bestille pizza sammen eller lave mad på soldaterhjemmet med ...

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1959 - DIS-Danmark

Præstø amt meddelt efterretninger om Næstved latinskole og dens ... kilder, besøgt af syge og sunde Set. ... Da der var mange Munde at mætte i Klokkerhjem- ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1994 - DIS-Danmark

som en slags hjørnebeskytter en stor kegleformet ... Den kegleformede hjørnebeskytter ved nabogården, ca. 1970. ... Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter XXII.

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2012 - DIS-Danmark

Sjælland. Billederne var forsynet med tekst. En anden serie, fra 1870, ... sjælland måtte Laurits Rasmussen Lerche ... Søndagsbuffeten var rettet an og borde.

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1989 - DIS-Danmark

På hundredårsdagen for for postfægtningen ved Bøffelkobbel blev der i Spjellerup kirke ved Fakse afsløret en mindesten for Jens Chris tensen, hvor det fremgår, ...

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1915 - DIS-Danmark

stenen, synes at være Efterladenskaber af hin Jakob Potte- mager ... Herpaa til Brudens kæreste Forældre jeg mig vender, ... Sabra, Oskar, Konsul, Xæstved.

Historisk Samfund for Præstø Amt : Årbog 2005 - DIS-Danmark

„Gæk, gæk gæk, put Olav i en sæk, send ham til Paris, på ryggen af en gris“. Utallige børn er i tidens løb kravlet i en sæk for til de voksnes fornøjelse at gen.

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2000 - DIS-Danmark

Glumsø Foderstofforening. Glumsø Gødningsforening ... Glumsø Brugsforening. Gelsted Brugsforening ... Også Bogø Brugs forening solgte i en årrække ...

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1963 - DIS-Danmark

eller „Havemøllen“, som han havde indrettet som stampe- ... Den mellemste mølle, „Havemøllen“, før Kalvehavebanen tog den lille ... 5.071,77 Varme og lys .

Historisk Samfund for Præstø amt, Årbog 1966 - DIS-Danmark

Stege, gårdejer Knud Hansen, Holme Olstrup, skoleinspektør Axel. P. Jensen, Hårlev ... Skoleholder Kier, at min Moder skulde være en Datter af en Grand jean, ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2001 - DIS-Danmark

Thorvald Staunings yngre år i Østsjælland. ... Østsjællands Folkeblad stifterne på føl gende måde: 35 ... v/Birger Wilcke, Dansk Jernbane-klub. Jubilæumsskrift ...

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1946 - DIS-Danmark

Jensen-Stevns, Store-Heddinge, og Arkitekt J. Tidemand-Dal, ... „Fra Nationalmuseets Arbejdsmark“, til nedsat Pris ved at ... Nielsen, Kristoffer — Kande støber ...

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1958 - DIS-Danmark

Den 14. Juli 1832 blev han i Toksværd Kirke viet til. Jomfru Elisabeth (f. 1806 i Toksværd), Datter af den da afdøde Sognepræst Christopher Meyer. Paa ...

Historisk Samfund for Præstø Amt [1953-1956] - DIS-Danmark

ved Grevensvænge ved Næstved; og en Tegning viste saa- vel Figurernes ... Rønne bæksholms gårde var kun een i drift, idet en jord- ... „Optiker från Randers“.

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1993 - DIS-Danmark

springe ud med faldskærm. På det tidspunkt standsede ... 3 fdk. 1 1/4 alb. Gammel skatten var for de to jordlodder henholdsvis 1 rdl. 83 sk. eller 372 øre og 2 rdl ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2010 - DIS-Danmark

degård Dyrehøjgård på Røsnæs, men øn sket om at få deres eget førte til, at de købte „Klanshave“. Der er vist ingen tvivl om, at det nye navn ikke var slået ...

Historisk Samfund for Præstø amt, Aarbog 1957 - DIS-Danmark

hed som klog kone videre i selve Tjørnehoved, blot ikke i selve barndomshjemmet. Også hendes moders søskende barn Inger Christiansdatter (1818—1900), ...

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2006 - DIS-Danmark

Mødrehjælpen for Holbæk, Sorø,. Præstø og Maribo Amter. Aarsberetning for tiden fra 1. oktober 1939 til 31. marts. 1940. Mødrehjælpens arkiv. Mødrehjæl pen i ...