Eleoúsa-motivet i den ortodokse kirke - BORA - UiB - Universitetet i ...

Maria og det visuelle i Det byzantinske rige. 30. Maria i Rusland. 35. Kapitel 4 – Maria på ikoner. 40. Maria på tronen. 40. Hodegétria. 41. Den bedende Maria.

Eleoúsa-motivet i den ortodokse kirke - BORA - UiB - Universitetet i ...- Relaterede dokumenter

Eleoúsa-motivet i den ortodokse kirke - BORA - UiB - Universitetet i ...

Maria og det visuelle i Det byzantinske rige. 30. Maria i Rusland. 35. Kapitel 4 – Maria på ikoner. 40. Maria på tronen. 40. Hodegétria. 41. Den bedende Maria.

MER ENN EN KIRKE - Masteroppgaven - BORA - UiB - Universitetet ...

Noen av dem støtter kanskje sjømannskirken lokalt i Norge eller de har vært innom sjømannskirker rundt om i verden. […] kanskje gir de penger til sjømannskirken ...

Fana kirke - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

lenger er spor etter, og St. Ludvigs kapell på Tyssøy i Sund kommune, og som i dag ... i 1308 fikk kirken denne sørportalen som er plassert ned i sørøstre hjørne i.

Den Russisk Ortodokse Kirke

Tirsdag d. 15. november var pensionisterne i Solrød Lærerforening på en dejlig tur til. Skt. Aleksander Nevskij, den Russisk Ortodokse Kirke, hvor vi fik ...

OAS - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Begrepet OAS er knyttet til teorien om salutogenese, og handler om individets kognitive og emosjonelle ... Carl Rogers- Personlighedens psykologi. København: ...

756.7Kb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

3. sep 2018 ... Haust 2018. Samspelet mellom stad, erfaring og erindring i romanane. Stigninger og fald og New Forest av Josefine Klougart. Guro Solheim ...

297.6Kb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

10. mai 2019 ... Erstatningsretten er en lære om «stiftelse og utmåling av erstatningskrav».1 For å kunne få erstatning må tre kumulative vilkår være oppfylt.

516.5Kb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

skulle skrive oppgave om boka, gikk tankene mine ofte til Walter Benjamin (1892-1940). ... Et hjem er, ideelt sett, et sted der vi kan ta erfaringene våre med inn, samle ... will be a garden where all of us as one child will sleep in our mother Eve, ...

PDF (870.4Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

10. nov 2012 ... Jeppe på Bjerget trekkes frem som sentrale i forfatterskapet. Romanen om Niels Klim omtales som et høydepunkt innenfor den filosofiske ...

1.759Mb - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

e) Skriv ei novelle med tema a) homofili eller b) om å fortelje noko vanskeleg. (Dahl, et al. ... for «identitetstyveri», sender dette mektige signaler angående hvilke ...

Del 1: Innleiing og problemstillingar - BORA - UiB - Universitetet i ...

kastesystemet og dei som opprettheld undertrykkinga og utbytinga i det landet dei i festtalane kallar verdas største demokrati - India. Trond Sæbø Skarpeteig.

135271503.pdf (377.3Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

1. jun 2015 ... permitterte seg opp, og arbeidsgiver kan da la vikar stå i stillingen ut tiden, mens han søker etter andre til å overta stillingen fast. 53. (3) ...

42591189.pdf (335.8Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Det har likevel ikkje alltid vore like enkelt å leite seg fram i mangfaldet av teoribøker, metodar og meiningar. Då har det vore godt å ha personar rundt som kunne ...

135274536.pdf (719.2Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

1. jun 2015 ... organisasjonspraksis har for tolkinga av traktaten som gir mandatet. ... bakgrunn av ein paveleg bulle og Tordesillas-traktaten mellom Portugal ...

135069861.pdf (334.1Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

26. mai 2015 ... Med deklaratorisk lovgivning menes at loven kan fravikes ved avtale. Dette gjør at en næringsdrivende som er en svakere part enn ...

Nødtestament ved selvmordstilfeller - BORA - UiB - Universitetet i ...

1. jun 2018 ... testamente efter § 63 og § 64, kan på en hvilken som helst måde oprette et nødtestamente». I Danmark har man altså gått helt bort fra ...

det nye tv-universet - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

26. apr 2018 ... reality-programmet Paradise Hotel (2009-) som publiserer med reklameinnslag på ... beste sendetid, fra klokken 19 til 24, i uke 40 i 2017.

FRA BEKYMRING TIL HANDLING - BORA - UiB - Universitetet i ...

er eksempel på et slikt miljø hvor lærerne kan dele sin bekymring om mulige overgrep. ... vurderinger ligger til grunn for at fagfolk i skolen melder bekymring om ...

71954093.pdf (831.7Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

1. jun 2010 ... Som lokalavis for Ålesund og de nærmeste kommunene, og regionsavis for resten av dekningsområdet har Sunnmørsposten en dobbel ...

Masteroppgave - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Innenfor beslutningsteori er det nyttig å ha kjennskap til tre grunnleggende begrep; beslutningstaking, beslutning og beslutningsprosess (Enderud 1989:10).

Masterthesis_Boe.pdf - Bora - Universitetet i Bergen

Fiksjonstekster og troverdighet, litt om diegetisk og ekstradiegetisk nivå. Med utgangspunkt i Seierstads egen sjangerplassering av sin bok, ”i en litterær form”, ...

Masterthesis_Bugge.pdf - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Særlig m. h. til de shetlandske former hjams, hjamst jfr. da. dial. (jy.) hjamsk, adj., a) utidig, upasselig, b) halvtossed, fjantet, c) opfarende, ilsindet. –Forskjelligt fra.

et hundeliv - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Noe av det som skiller Coetzee fra svært mange andre sørafrikanske forfattere er at det ... gjenopprette det gode forholdet han en gang hadde til sin datter.

essay av - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Hovedpersonen beskrives som blåøyd, lys og lærenem i kontrast til de apelignende klanfolkene. I filmatiseringen av boka spilles hovedpersonen av høye, lyse ...

amuletter - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

7.4 GJENSTANDENES FUNKSJON - SMYKKER ELLER AMULETTER ? ... av forgylt bronse med runer på baksiden (Tekst: jeg Vi skriver inn runer for Viva).

Terningkast syv! - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Avisens layout må derfor bidra til å gi folk den informasjonen de er ute etter, på en effektiv måte: Avisen må gjøre det lett for leseren å få den informasjonen ...

The Day After Tomorrow - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

1. sep 2005 ... fremst regionale - og nasjonale aviser), TV-kampanjer (TV2, TV3, ... På TVNorges sendeplan ble filmtraileren vist i etterkant av populære ...

hemilrapport2007_2.pdf (4.747Mb) - BORA - UiB - Universitetet i ...

innen områdene korrelasjon (blant annet spuriøsitet), regresjon, tidsserier, mendelske arvelover, epidemiologi og forskning om statistiske framgangsmåter for å ...

Masterthesis_Olsen.pdf - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Oversikt Tabeller og Figurer… ... 4.4.2 Skillelinjer Og Partisystem i Øst-Europa… ... omhandler mønstre for endring og konflikt i det politiske system (Larsen, ...

103565658.pdf (250.1Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Som i eksempelet med stillaset og grøften ovenfor følger det av forarbeidene at ... Imidlertid finnes det fortsatt restauranter som opererer med kun bordbestilling, ...

42067540.pdf (534.1Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

0a0a rimmønster, har diktet mønsteret a00a, og således ligner diktet mer på Bibelens ubundne form enn en metrisk komponert salme. Følgelig minner diktet mer ...

En tidsserieanalyse av lakseprisen - BORA - UiB - Universitetet i ...

2. jun 2014 ... Figur 21: Utviklingen i globalt tilbud av atlantisk laks, januar 2002-juni ... med 22,1 %, fra 80 400 tonn til 98 200 tonn, 93 % var hel fersk laks.

119645419.pdf (596.8Kb) - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

In the following chapter I analyse one musical, Sonny (Rogaland teater, 2011), ... seg inn i marxistisk teori, og anvendte det i sine teorier om episk dramaturgi ...

Hovedfagsoppgaven 13 - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

Om nordmenns levemåte i et lokalsamfunn på Gran Canaria. Hovedfagsoppgave ... som hadde, da, sånn langtidsferie her og så fant vi ut at det var…” (Herman).

Paper I - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

refulgens Montfort, 1808; Hyrrokin sarcophaga Cedhagen, 1994) were commonly found. Distribution. (Figure 1.) To date, P. normani has been unambiguously.

AROMATERAPI - BORA - UiB - Universitetet i Bergen

bivirkninger som sensitivitet, allergi og toksisitet generelt, og ved graviditet, fødsel, ... som for eksempel Mentolatum, Japansk peppermynteolje og Tigerbalsam.