Hardsyssels Årbog 2004 - DIS-Danmark

Det var hos frisør. Ahlmann i Vestergade. ... Frisøren sagde, at han syntes, det var en skam at klippe den pæne ... (Brande, Pigalle,. Ringkøbing). Heldgaard ...

Hardsyssels Årbog 2004 - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

Hardsyssels Årbog 2004 - DIS-Danmark

Det var hos frisør. Ahlmann i Vestergade. ... Frisøren sagde, at han syntes, det var en skam at klippe den pæne ... (Brande, Pigalle,. Ringkøbing). Heldgaard ...

Hardsyssels Årbog 1982 - DIS-Danmark

Enkelte var så ivrige, at de gik de 8 km. til Skjern for der sammen ... ælde: Kamp, Husted, Dyker, Østertoft, Højen, Stougaard og Graversgaard for blot at nævne ...

Hardsyssels Årbog 1998 - DIS-Danmark

af de i artiklen anførte gårdnavne findes på kortet, også Harboøre-gårdene i ... bageri. Pladsen ikke bebygget. Ansøgning om at måtte overdrage pladsen til frk ...

Hardsyssels Årbog 1974 - DIS-Danmark

Man levede i væbnet neutralitet med Herning og Struer; de skulle ikke ... fra at se Tom Mix, Harold Lloyd, Gøg og Gokke og Joe E. Brown på det flimrende lærred ...

Hardsyssels Årbog 2005 - DIS-Danmark

Ruth Brogaard: Vostrup Skole 1934-1941 . ... Frk. Pedersen med gymnastikholdet foran Vostrup Forsamlingshus i 1937-38. Der var gymnastik én gang ugentligi ...

Hardsyssels Årbog 1968 - DIS-Danmark

sogne i Danmark bærer Navn, som i Jylland: Thorstrup, Thorsted i Hatting Herred, Thorrild, ... 8X10 alen, bygget af nedbrydningsmaterialer fra en gammel mølle.

Hardsyssels Årbog 1987 - DIS-Danmark

E r ik Knudsen: Da magistraten i Ringkøbing blev sorteper....................................... ... brødremenighedens emissærer fra Skjern havde også årlig ... dem imellem eller ved dødsfald, ikke måtte være noget ... Dagbladet tre lokale aviser: Holstebro.

Hardsyssels Årbog 1970 - DIS-Danmark

Den 27. november 1908 strandede barkskibet „Noah“ af Kivik, og herom ... betræk eller polstring på hynder og ryglæn, samt med vognlæder, hvorunder pas.

Hardsyssels Årbog 2001 - DIS-Danmark

»Udvalg af litteratur om Ringkøbing Amt« skulle have været med i år, ... var der nævnt et stort antal kilo bacon og ... nælder, halm, kartoffeltoppe og træ. Det.

Hardsyssels Årbog 1996 - DIS-Danmark

Spjald og. Bredal v. Vejle. Født 1895 i Ørbæk ved Hoven. Død 1987 i Vejle. Skrev Træk af Hoven ... øjeblik begivet sig ind til en frisør, hvor han på det nærmeste ...

Hardsyssels Årbog 1980 - DIS-Danmark

De jordedes i en klit et par kilometer syd for Thorsminde, siden fik den navnet Dødemandsbjerget. Beboerne nægtede at lægge dem i indviet jord, fjender for.

Hardsyssels Årbog 1977 - DIS-Danmark

Alstrøm, Anna Louise: Hvor boede. Jens Globs moder. (Årsskrift for Egnshisto ... spind. Et jubilæumscollage omkring uld spinderiet og klædefabrikken i Herning.

Hardsyssels Årbog 1983 - DIS-Danmark

»Kanalen ved Hvide Sande vil rimeligvis vandre mod syd, hvad den er godt be gyndt paa, og ... (')vergaard, Niels: Genbrug lønner sig. Niels Over- gaard ...

Hardsyssels Årbog 1979 - DIS-Danmark

skole ved Lemvig, samt Ingvart H. Mosegaard, der senere blev lærer ved Rom sko ... Hvidbjerg, Hurup, Struer og Holstebro, så folketallet vil nok stige igen og måske ... rende kartotek over Dagbladet vil tage omkring 25.000 arbejdstimer, ...

Hardsyssels Årbog 1967 - DIS-Danmark

Sidding (Sædding) er en liden sogn og kirken indviet til Sankt Lauridtz. Kirken i Borris er indviet til Sankt ... Det er det heller ikke i Assing, hvor der iøvrigt løber en ...

Hardsyssels Årbog 1992 - DIS-Danmark

Gengivelse af årbogens artikler må kun ske med forfatternes tilladelse og med angivelse af, ... Det er godt Blåvand. 9. Tak for i dag, nu er vi på vej ind. Godnat,. Blåvand. ... get af, og jeg sov kun et Par Timer hele Nat ten. ... dere, Tim og He havde i 1744 hver en, me ... Stednavne i Ringkobing A m t, udg. ved Gordon Alboge.

Hardsyssels Årbog 1989 - DIS-Danmark

realskole nemlig til salg, og den købte Aldal i 1897 ... strand. 152: A mølle — Toftum bjerge. 153: Lemvig ... Nørgaard, Leif O.: Sommerhuse i dyre domme med.

Hardsyssels Årbog 1973 - DIS-Danmark

pakning ud eller skrue en gardinstang fast eller male en fodliste, han ringede efter ... kun sparsomt, men det kan ikke betvivlses, at noget jysk rimeri, som jeg har ...

Hardsyssels Årbog 2008 - DIS-Danmark

eventuelt telefonnummer. Omr.: Arkivets arbejdsområde. HERNING KOMMUNE. Aaskov Lokalhistoriske Arkiv. »Alhuset«, Kastanieallé 27. 6933 Kibæk. 651-01.

Hardsyssels Årbog 1976 - DIS-Danmark

Ole Edvard Mogensen: Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro Jernbane ........................ ... ved planerne, i 1875 åbnedes strækningen Holstebro-Ringkøbing-Varde som almindelig ... Blev senere tandtekniker og tandlæge. ... i Nygade, Holstebro, 1889.

Hardsyssels Årbog 1984 - DIS-Danmark

Loven af 8. juni 1912 om sikring og en delvis lukning af Hvide Sande-kanalen — for øvrigt en ... Becker, C.J. 1966: To landsbyer fra tidlig jernalder i Vestjylland.

Hardsyssels Årbog 1975 - DIS-Danmark

Under arbejdet med at samle stof til en slægtshistorie stødte undertegnede i de ... rensen Fløe i Kølkær. Han var født i Kollund i 1842 og berettede følgende:.

Hardsyssels Årbog 1985 - DIS-Danmark

arbejde med den motorsagkyndige fra Holstebro skulle sørge for, at de biler, der kørte på landevejene i ... Skadhede, Arne: Ved NNF-sammenlægningen i Hol.

Hardsyssels Årbog 1991 - DIS-Danmark

holdt i Sevel Forsamlingsgård, hvor 160 var mødt frem for at høre museumsinspektør. Gudrun Gormsen, Hjerl Hedes Frilands museum, fortælle om »Mennesket ...

Hardsyssels Årbog 1990 - DIS-Danmark

og når de ikke kunne hytte sig, blev de arre steret ...«. Intet under ... set fundet det leje, de havde før bankerot ten, kroen ... perne og Værnengene. Som afslutning ...

Hardsyssels Årbog 2003 - DIS-Danmark

Vi var på det tidspunkt ret plaget af muldvarpe i græsplænen, og da vi havde faet at vide, at de kunne fordrives med gas, var anvendelsen af karbid en nær.

Hardsyssels Årbog 1995 - DIS-Danmark

Meddelelser fra Historisk Samfund for Ringkøbing A m t.............. ... Udvalg af litteratur om Ringkøbing amt 1993-1994 ... år kom brødrene Haakonsen med harmo.

Hardsyssels Årbog 2002 - DIS-Danmark

var gravet en åben kanal ved Hvide Sande for at forbedre ... råd Aggerholm, kom forbi og med sin spadserestok ... Han ringede til slagter Vestergaard i. Borris og ...

Hardsyssels Årbog 1993 - DIS-Danmark

pæn pris, når tages i betragtning, at de godt tusinde gæster, som blev indlogeret, for en overnatning i gennemsnit måtte betale 3 kr. Kataloget, en diger bog på ...

Hardsyssels Årbog 1972 - DIS-Danmark

Den lange talerække blev indledt af formanden for Historisk Samfund, amt mand A. Bach, som udtalte: ... Ve en bryllup. „Ja, kjære brujjfolk, Jens å Mett!

Hardsyssels Årbog 2006 - DIS-Danmark

Laurbjerg-Silkeborg-Brande-Bramming, ... Sommerbillede af havehuset set fra rosenbedet. besøg. ... Vinterbille de a f stuehuset set fra rosenbedet. lugt. Og dem ...

Hardsyssels Årbog 1994 - DIS-Danmark

SPORTEN. Disse linier kan desværre ikke fa læseren til at spærre øjnene op ved at rapportere om glimrende holdsportspræstationer eller idrætsrekordsættere ...

Hardsyssels Årbog 1981 - DIS-Danmark

de første, der begyndte at arbejde i Søbys brunkulslejer under 2. verdenskrig, og som ... Det øvrige navnemateriale fra Søby er fundet dels i Rolsteds bog, dels i ... fældet med nordfløjen, hvor der i kuskestue og borgstue indrettes cafeteria.

Hardsyssels Årbog 2007 - DIS-Danmark

Viktor Hedegaard: 100 års historie i Ringkøbing Amt....................... 7 ... Den mangeårige, meget vidende og flittige re daktør, cand. mag. Per Hauge Mortensen, har meddelt ... gamle mand, der indsamlede og nedskrev bogen »Gamle minder fra Hammerum Herred«, ud kommet i ... kloge beslutning at lade sig arrestere og fø.

Hardsyssels Årbog 1997 - DIS-Danmark

Heste- og Kræmmermarked. Forsøget lykkedes og markedet fortsætter, der ... Brændgaard, Signe Lyhne: Floulev forskole. 1927-1934. I: Egnshistorisk Forening ...

Hardsyssels Årbog 2000 - DIS-Danmark

Middagsmaden, kalvefrikasse og rød grød med fløde, var også historisk præget ... med gammeldags tagvindue og forskellige ovenlysvinduer fra 1942 til nu.