Paabye-Pøyecht - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Arthur, frisør, 2005: 71-72, 83 - Esben, fisker, 1984: 171 - Esbern, 1987: 43 - Esger, 1993: 14, ... Pigalle, Jean Baptiste, billedhugger, 1938: 137. Pigeon, Philibert ...

Paabye-Pøyecht - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie- Relaterede dokumenter

Paabye-Pøyecht - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Arthur, frisør, 2005: 71-72, 83 - Esben, fisker, 1984: 171 - Esbern, 1987: 43 - Esger, 1993: 14, ... Pigalle, Jean Baptiste, billedhugger, 1938: 137. Pigeon, Philibert ...

Daa-Døstrup - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

1923: 171 - Niels Larsen, mesterslagter, 1923: 171 - R., 1923: 171. Deinbol, Christen, præst, 1885: 200. Deiret, Bodil, g. Dahl, 1953: 70. Deisch, J. A., 1989: 84.

Aa-Azarini - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

1972: 253, 262 - Nils Søfrensen, amtmand, 1964-65: 66 - Pernille, 1923: 206 - Severin ... Alsløw, Jens Hansen, præst, 1906: 26, 29ff - Margrethe, 1906: 31.

W-Vørner - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Waldeck, Johan, general, 1887: 243 - Jørgen Fr., general, 1887: 243. Valdemar ... Fr. Jacobsen, 1926: 144 - Frands Ad., kongelig taksator, 1929: 155 -. Fred. ... Carlsen, 1958: 114 - Anna Catharina, 1906: 109 - Anna Cathrine, 1930: 78 - Anna ...

Raa-Röök - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Radicke, Jul. ... Ellen Tunisdatter, 1914: 135 - Mikael, forpagter, 1925: 70 - Mikkel, 1917: ... 155 - Mette Sophie, se også Thorup - Mikkel, byfoged, 1898: 48 -.

samfundet for dansk-norsk genealogi og personalhistorie

Bondesen, J. M. G., Provst, Stillinge v. Slagelse. D. Bondesen, P. C. B. ... Om Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og Bergens Skole, af Provst. Lampe.

Kå-Køye - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Kaa (Kå), Claus, skoleholder, 2005: 114 - Jørgen Sørensen, 1997: 14. Kaabe, Sigurd, 1927: ... Kahl, 1924: 45 - Børge, borgmester, 1925: 107 - Johann Hinrich,.

Laage-Løytved - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

ørelæge, 1934: 161-93 - Vilh., 1997: 116 - landsdommer, 1927: 43, 247 - professor, 1928: ... Lars, se også Laurs, Lasse, Lavrids, Lorenz - korporal, 1917: 304 - tjener, 1913: 126f - Mainouw ... Winther, 2000: 41 - Jepsen, 2008: 49 -. Margarethe ...

Maack-Møynzh - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Mackintosh, Allan Roy, 1996: 187 - Jette, 1994: 252, 2003: 109-110. Mackinzie ... 36 - tobaksspinder, 1944: 30 - tolder, 1912: 27 - Torup, 2000: 70 - væver,. 1920: 171 ... Nevermann, Henrik Hermansen, 1917: 9 - Maria, 1917: 135. Nevers ...

Naabye-Nøvling - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Nevermann, Henrik Hermansen, 1917: 9 - Maria, 1917: 135. Nevers ... Andersen, 2002: 172, 187 - Jette, 1986: 46 - Johanne, 1914: 118, 127,. 1916: 48, 1917: ... Torup, 2000: 40 - til Søvig, 1688, 1882: 73, 77 - toldskriver, 1920: 174,. 1944: 218 ...

Gaabs-Gøye - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

C. V., boghandler, 1902: 205 - Cathrine, g. von Obelitz, 1962: 93 - Chr., stud.teol., 1910: ... Grill, Abraham, postkommissær, 1930: 28 - Claes, 1935: 199 - Louise.

Saaby-Søvold - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Sallmann, Margaretha, g. Spangenberger, 1964-65: 167 - Michael, slagter, ... Torpegaard, 1934: 91f - Vincentz, kaptajn, 1916: 200 - sekondløjtnant,. 1914: 42 ...

Baack-Bøøs - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

1982: 63 - Albrecht Gottlob Lassen, 2008: 311 - Anders, magister, præst i. Bergen, 1883: 223, 226 ... Bengtson, Inger, 1913: 16 - Jens, 1969: 100 - Kim Daniel Bjarne, ... Bildsøe (Bildsöe), Anna Marie, se også Fjeldsted - Anna Soph., 1926: 27 - ... Repholtz, 1951: 113 - Elisabeth, 1951: 113 - Emmy Camilla, g. Groth,.

Slægten Krabbe - Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Svar (om Slægten Krabbe af Cancellist F. C. C. Barder, S. 81; om Slægten. Liliendal af ... sin ene Arm, hvilket foraarsagede, at han ikke kunde omdele Alterens Sa- ... 4. 8. 1877. Bjarne B., f. 12. 7. 1879. Helga B., f. 3. 12. 1880. Harald B., f. 30. 10. 1882. ... have mistet sin første Kone, Ane Nielsdatter Bager, Grimmetons. Enke ...

Jaabæk-Jøssund - Samfundet for Dansk Genealogi og ...

sadelknægt, 1920: 191 - Ludv., provst, 1925: 318 - Mads, 1944: 60, 1995: 51 - Magnus, g. Maren Justinusdatter, 1915: 265 - Mikkel, sysselmand, g. Magdalene ...

Læs Personalhistorisk Tidsskrift - Samfundet for Dansk Genealogi ...

med sagens akter fulgte en benådningsansøgning fra Emma. Prytz' på tegning på ... ville have et nyt efternavn. Han opsøgte ... 1663, død på Ormholt i Torslev sogn 2.12., begr 9.12.1744 0. Brønderslev ... Der er til årgang 2012 modtaget økonomisk støtte fra Kulturstyrelsens ... Stadager, Stephanie, stud.mag., 109. Steen ...

personalhistorisk tidsskrift - Samfundet for Dansk Genealogi og ...

Lærer i Næstved og i 1777 Præst i Vallensved.16 Rogert og den ældste af Brødrene ... blev Student 1767, teologisk Kandidat 1778 og Præst i Næstved 1782. Skønt han var ... Darlov, V., Kørelærer, 8.10. Daugaard ... Engstrøm, Ellen, f. August ...

Peronalhistorisk Tidsskrift 2011:1 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

Hansson, Emma; Svensson, Henry; och Brorson, Håkan: Den medicin ska forskningens vagga ... korps sendte lægerne Carl Krebs, Camillo Martiny og Ivan Osiier. Osiier, der var jøde, faldt ... skrevet en populær kogebog. Med »Kampen for en ...

Personalhistorisk Tidsskrift 1968:4 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

fatteren ikke opleve værkets udsendelse, da han i juli 1967 i en alder ... Knud Graae (Næraae) Faaborg, dbkf. 17. ... Fanøe, Severin Gregers, toldinsp., 150.

Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

adgang til halvsøskendes faderskabssager. Og hvis en adopteret ... Kendte fejl, der er konstateret mht. kirkebøger på Arkivalieronline, er alle rettet. Omfilmning ...

Personregister 1880-2012 - Samfundet for Dansk Genealogi og ...

guldsmed og stortingsmand, 1884: 122 - Niels Chr., 1885: 122 - Niels Chr. Evertsen ... Arne, 1922: 144 - Dirch, 1958: 169 - Hans, 1987: 43 - biskop, 1926: 269 -.

Personalhistorisk Tidsskrift 2004:2 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

tidspunkt, men ikke dødsårsag, samt forældrenes fulde navn, stilling og ... Lars Ib Dohn i Herlev). 279 ningen til ... Jespersen, Annetore Mossin, 34 - Frederik, 83.

Personalhistorisk Tidsskrift 1979 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

forberede sit arkivbesøg hjemmefra og udnytte den knappe arbejdstid på ... Det er et imponerende samlearbejde, der her er foretaget, og for fremtiden kan man.

Personalhistorisk Tdsskrift 2010:2 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

15. feb 2010 ... Kollerøds henrettelse i 1840 begyndte med de dystre linjer: »Tavs væg terkorpset skrider frem, en ... præsident Nicolae Ceausescu. Den sidste.

Personalhistorisk Tidsskrift 1966:4 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

Jens Kruuse: Min lykkelige barndom (Hans H. Worsøe) ........................ 196 ... næstforman den, gårdejer Jens Jensen, at få etableret, idet han selv skulle indtræde ... Rosenkilde, Volmer, boghandler. Rynning, Chr. ... Hjernøe, Mette Cathrine, g. Riis 84 ... Jepsen, Søren, gdr. 86 ... Tolderlund, Flora Elma Camilla, g. Bø ving 97 ...

Personalhistorisk Tidsskrift 1966:3 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

Toxotes) og Søren Hvidding (Severinus Albipratæus), der nogen tid efter døde hos jesuitterne12), ... forschrefuene goede forældrerss huss och nest eff[ter] samme aar 1671 dend. 29. ... Lunde varede kun kort, da hans Kone døde i Febr. 1858.

Personalhistorisk Tidsskrift 1974:1 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

5. jan 1974 ... Bojesen - Svend Jacobsen: Slægten Bojesens afstamning. ... og hans eftermand i ægteskabet brygger Peder Munchs arvelige dobbelte.

Personalhistorisk Tidsskrift 1978:2 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

Marchus Scheels bøm med deres lavværge, nemlig Anne Marie Trine. Malene Marchus ... flygte næsten nøgen fra det brændende hjem helt til Jylland med en lille pige, som hun bar som ... „Elline Matzkonne" i Gadeberg (s. 277 anm. 1) er ikke.

Personalhistorisk Tidsskrift 1977:2 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

passede bier og gav brændevin med Entzian om morgenen og før måltiderne. Han bemærker: „Når ... Mexicansk konsul 1865-67. Kommandør af Dbrg. (2. gr.) ...

Personalhistorisk Tidsskrift 1977:1 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

28. jan 1977 ... Orientering: Hvem forsker Hvad 1977 . ... steder skete der egentlig ingenting, fraset at barnet nu ved dåben benævntes med både fornavn og ...

Personalhistorisk Tidsskrift 2000:2 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

7. feb 2000 ... studset skæg. Stenen blev anbragt i Vor Frue Kirkes kor, men ... -Peder, 1623 Viborg, 52 - Øris, 51 -. Sidsel, 12. Ernst, slægt, 291 - Berndt,291 ...

Personalhistorisk Tidsskrift 2009:1 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

Ole Færch: Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby ... 18.1.1617 sagsøgte Peder Munks enke, fru Karen Munk, og hans børn ... lidt nord for Dragør.

Personalhistorisk Tidsskrift 1969:1 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

reder, 1838 byfoged og auktionsdirektør i Thisted samt herredsfoged i Hillerslev ... Eckhardt, Rolf, Frisør* Kastrup, 31.12 ... Finn, Red., Lynge Overdrev, o. 19.9.

Personalhistorisk Tidsskrifr 1973:1 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

1. jan 1973 ... Andersen, Villads M., dyrlæge, Dalbyover. Anderson ... Bruun, J. Deigaard, dyrlæge, Nordenskov. Bruun ... Laustsen, Agnes, frue, Tjørring.

Personalhistorisk Tidsskrift 1882 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

Provst Henning Hansen i Skjelby, selvfortalt Levnedsløb, udg. af Red., Ar kivassistent Fr. Krarup...................................................................................... 302.

Dødsfald i Danmark i Aaret 1969 - Samfundet for Dansk Genealogi ...

Eerning, Carl Chr., Kørelærer, 13.4. Eernstorff-Mylius ... Engstrøm, Ella, 17.12. Enna, Mimi, 1.11. Enrum ... Magnus, Kmhr., Oberst, Næstved,. 19.6. Foged, A. P. ...