Dagligliv i Danmark i det Nittende og Tyvende ... - DIS-Danmark

tyr; det var ingenlunde altid tilfældet, skrev Harald Høffding. Egentlig var det ... Nyborg kørte så om til Odas forældre, hvor de fortsatte til et stykke ud på afte nen med ... eller - hvad der var allerbedst - fra små julelys i sidekulisserne. Med det ny ...

Dagligliv i Danmark i det Nittende og Tyvende ... - DIS-Danmark- Relaterede dokumenter

Dagligliv i Danmark i det Nittende og Tyvende ... - DIS-Danmark

tyr; det var ingenlunde altid tilfældet, skrev Harald Høffding. Egentlig var det ... Nyborg kørte så om til Odas forældre, hvor de fortsatte til et stykke ud på afte nen med ... eller - hvad der var allerbedst - fra små julelys i sidekulisserne. Med det ny ...

Dagligliv i Danmark i det Syttende og Attende ... - DIS-Danmark

bogsforfatteren Moth kaldte det „kransegilde“, fordi man pyntede tagspærene med en krans, når de var blevet rejst. Man kaldte også dette rejsegilde for „rejse.

narkotika-relaterede dødsfald i danmark 2014 - Antidote Danmark

8. okt 2018 ... 91. Ikast-Brande. 0. 92. Ringkøbing-Skjern. 0. 93. Morsø. 0. 94. Skive. 0. 95. Brønderslev. 0. 96. Læsø. 0. 97. Rebild. 0. 98. Jammerbugt. 0 ...

Familien Bonnevie i Danmark og Norge 1714-1930 - DIS-Danmark

Denne nye Udgave af «Familien Bonnevie i Danmark og Norge» er ført å ... Øgaard) «Astrid» Karen Lovise, d. av lærer Sivert Antonsen 0. og Laura Katrine.

CAS Africa Papers Afrika i Danmark Danmark i Ghana Ole Justesen

29. jan 2010 ... Efter etableringen af de mange nye stater i Afrika og med ... som ikke var interesseret i en Asantehær på den østligste del af Guldkysten.72.

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Andet Bind - DIS-Danmark

Cristianu s. 1. Frdg. angaaende en ny Landmaaling udi Danmark udgik 1768 9. ... tionen in Privatsachen, aber kein Membrum der Kammern hat. Antheil daran.

Mænds og Kvinders Navne i Danmark gennem ... - DIS-Danmark

dog mangen en Gang har til en vis Grad omformet. Navnet efter sit eget sproglige Behov (Johannes, ita liensk Giovanni, spansk Juan, ungarsk Janos, russisk.

Bryllupper og Dødsfald i Danmark 1896 - 1900 - DIS-Danmark

Caroline Lo lise f. Rimestad, ... Børgesen, Fred. Chr. Emil, Cand. ... Broberg,. D. af Proprietair. — Herman Carl, Telegrafist, Cand. polyt., t 24 Dec. f. 4 Marts 1830. ... Arntzen, Lili Louise Mathilde, g. Garth-. Griiner. ... lotte Wiehe, f. Hansen, D.af ...

Det første fund i Danmark af en Havesyvsover Danmark har fået en ...

50 arter af pattedyr i Danmark (hvaler undtaget), så det er en begivenhed, når landet beriges med en ny art. Havesyvsoveren er aldrig før truffet i Danmark, ...

2020: have fokus på mission i danmark - Baptistkirken i Danmark

Ved at være økumenisk. • styrke det særlige fælleskab med Det Danske Missionsforbund. • fælles sommerstævne. • deltage aktivt i Himmelske Dage, de Danske ...

Dødsfald i Danmark 1761-90, samlede efter ... - DIS-Danmark

10. mar 2017 ... Guldsmed, 31.10.85, 34 Aar. Dolmer, Søren ... Georg, Guldsmed, 30. 1.83, 53 Aar. Hee, f. ... Lintrup, Frederikke Lovise, f. Scho- vert, g. m. Sgp.

Slægten Hiort i Danmark og Norge : Stamtavle og ... - DIS-Danmark

1875, og barnet døbtes her Odette Camille Hiort (stam tavlen nr. 69). ... 78) - derudover fødtes et par tvillinger, som var dødfødte. Sammen ... Rosenberg, 126.

Dødsfald i Danmark i Aaret 1969 - DIS-Danmark

Andresen, Leo B., Læge, Århus, o. 7.9. Andrä, Poul E. ... Ewald, Jesper, Forf., 30.8. — Knud, Politim. ... Wollesen, Ida, 15.1. Vollmond, Carl, Vekselerer, 24.6.

Over-Danmark og under-Danmark? Ulighed, velfærdsstat og politisk ...

dom 38 · velfærdsstat og omfordeling 41 · uddannelsesmæs sig polarisering? ... beskatningen af fast ejendom, fordi mobiliteten pr. definition er nul. 78 ...

Danmark. Gyldendals Egnsbeskrivelse Bind 9 - DIS-Danmark

tige klosterkompleks. Markanteste bygværk, der rejste sig i dette årti, var vel fæstningen Krogen, Sundtoldens pansernæve, hvis ringmure senere gik op i Kron.

Danmark Adels Aarbog 1903 - DIS-Danmark

Medens Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog i det nu ... Bon aid Olaf Hambro, f. ... Hvetbo, Jerslev og Kjær Herreder af Hr. Iver Nielsen (Rosen-.

Landskabets udvikling i Danmark - Geocenter Danmark

Landskabets fremtræden på et givet tids- punkt er resultatet af et samspil mel- lem naturgrundlaget i bred forstand, klimaet, planter, dyr og ikke mindst men-.

Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915 - DIS-Danmark

Magnus Lentz..................................................... 14,000 Rbdl. 6.3.1812 ... MEDICINSKE KARAMELLER er fabrikeret under farmacevtisk Kontrol, der garanterer.

Nordslesvigs aandelige genforening med Danmark - DIS-Danmark

Det største Navn i jysk (og dansk) Dialektdigtning er Steen. Steensen Blicher. ... industriel Fremstilling af Lampeskærme med Motiver bl. a. fra. H. C. Andersens ...

Dødsfald i Danmark 1881-1923 - DIS-Danmark

25. jan 2004 ... 26. 8. i Kbh., M: A. Aarup, fabrikant., 1917 -. Jens Thomsen, 28. 5., H: Marie, f. ... 12., 1916 - Just Nielsen, købmand i Stouby, g. Trinitatis kirke 30. nov. m. ... Amstrup, Niels Elgaard, forpagter, 14. 3. på ... Baker, George Fell, fhv. distriktslæge, 15. 12. i. Grindsted., 1909 ... Aarhus, 51 år, H: Trine, f. Heiberg.

Skriftens historie i Danmark fra reformationen til ... - DIS-Danmark

21) er i øvrigt særlig. LFormerne, t er nu i Almindelighed højt Bogstav, det meste af 17. Aarhundrede har det som Regel Sløjfe foroven. Sammen med ff.

Stiftamtmænd og Amtmænd i kongeriget Danmark ... - DIS-Danmark

og danske Ordner, der medførte Rang, altsaa Elefanten og det ældre Ridderkors, fra ... i danske Kancelli u/6 02), Stiftamtmand over Sjællands. Stift og Amtmand ...

Våbenførende Slægter i Danmark Bind 2 - DIS-Danmark

Vaabenet, der er gengivet efter Tegning af G. C. Hjernøe er op taget i Heraldisk ... Mand er Asmus Jepsen, Borger i Flensborg, hvis Enke døde 1603. ... Fru Kaptajn Esther Camilla Kofoed-Jensen (f. 1889) ... Overlæge Folmer Teilmann <f. 1873), Vejen. ... 1711 oprettede til et Stamhus for sin Slægt. Hans Sønner, Oberst Jens.

PROF BUS Danmark - Profibus Danmark

Ringsted Forsyning har 3 vandværker som henter vandet i. 2 – 4 aktive boringer ved hvert vandværk. Havemøllen Vandværk er det største og forsyner de.

Slægten Fasting i Danmark. - DIS-Danmark

souri, U. S. A. (Søn af Opkøber for Harbour-Long- wire Furniture Co. ... kræmmer. 18,32,83. — Jens A., Kaptajn. 18,33. — Maria E. 89. — Familien. 75. Munter ...

MEDICOBRANCHEN I DANMARK Danmark er et ... - Medicoindustrien

Danmark er et af de absolut ... Omkring 250 virksomheder i Danmark beskæftiger sig med medicinsk udstyr ... Dentallaboratorium, Nobel Biocare, Dentsply.

Danmark i arbejde Danmark på vækstsp

1. sep 2014 ... om vækst og konkurrenceevne sammenligner de danske vækstvilkår ... Engelsk er indført fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse. o Ny tid til ...

Slægten Hillers i Danmark - DIS-Danmark

g.2.m. pladesmed Charles Sørensen, ... Børge Hillers (Hillertz)' 2 børn med Ellen Frandsen. 158. ... Børge Immanuel Jensen's 2 sønner med Engla P. Lauritz en«.

Hurtigvalgskatalog Danmark - TROX Danmark A/S

AWT Ventilationsrist, aluminium ... Siv-inn 1 består af sokkel, indblæsningsenhed, hoveddæksel med ... lofthøjder mellem 2,3 og 2,9 m (inkl. sokkel på 75 mm).

Cirkus i Danmark Bind I - DIS-Danmark

allierede han sig også med en velbeslået bogtrykker, Harald Mammen, der ... Ilden opstod i værkstedet, hvor en håndværkerarbejdede med en vinkelsliber. ... var: Johannes Marius Dines Petersen, født 5/8 1863 i Nyborg, død 10/3 1935 i.

Danmark 7. Et Danmark i dynamisk balance

Der eksisterer ikke en præcis definition af fænomenet. Ordet Udkantsdanmark blev brugt første gang af journalist Ulrik Høy i Weekendavisen i 1992 (L. Lyck ...

Fra Norge til Danmark - AutoBranchen Danmark

27. nov 2018 ... Nu kan Q8 erhvervskunder også tanke hos Shell. Leasing af egne biler på fuld afgift. Erhvervsuddannelserne får et løft af ny aftale. Skoleprojekt ...

Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 K-Å - DIS-Danmark

Sommeren 1865 virksom i Egersund. Bonge, s. 289. Måske d.s.s. den S.G. Madsen ... indbrændte fotografier på porcelæn og emaille. De udst. i Malmö 1865.

Badminton Danmark - Team Danmark

3. dec 2018 ... Bestyrelsesmøde den 3.12.2018. Sportsmanager: Lars Balle Christensen. Danmarks Håndbold Forbund (DHF). 1. januar 2019 – 31. december ...

De seneste 150.000 år i Danmark - Geocenter Danmark

de af en randmoræne med smeltevandssletten foran og ... på en smeltevandsslette eller en ældre bund- ... Isen presser dele af smeltevandssletten op, og.

Personnavne i Danmark i oldtiden - DIS-Danmark

type, bliver der fuld overensstemmelse med de græske navne på -xenos. Græsk ... lidt som andre gudenavne optræder som efterled i personnavne, men en af- ...