bogstart - Slots- og Kulturstyrelsen

Biblioteksleder Jytte Bræmer fra Fredericia. Bibliotek ser store potentialer i et projekt som. Bogstart, hvorfor det er blevet besluttet, at bib- lioteket vil køre videre ...

bogstart - Slots- og Kulturstyrelsen- Relaterede dokumenter

bogstart - Slots- og Kulturstyrelsen

Biblioteksleder Jytte Bræmer fra Fredericia. Bibliotek ser store potentialer i et projekt som. Bogstart, hvorfor det er blevet besluttet, at bib- lioteket vil køre videre ...

Evaluering af samarbejdet i Projekt Bogstart - Slots- og Kulturstyrelsen

tilbyder familierne, at de kan hente en bogpakke på biblioteket, når barnet er 1½ år. ... Holbæk. •. Horsens. 8. De 20 kommuner rummer ikke alle de kategoriserede ... ressourcer og autoritet, og at den gensidige dialog etablerer mulighed for ny ...

Bogstart II - Kulturstyrelsen

24. jun 2013 ... Charlotte Pardi: Ælle, bælle, tælle ... ikke kan dansk har dette indflydelse på hvor meget bogstartsformidleren kan fortælle om formålet med ... sætninger som ”mig mad” over konstruktioner som ”far bil” (i betydningen fars bil), ...

Bogstart – tidlig sprogindsats på bibliotekerne - Slots- og ...

kerne. I dag er bibliotekerne i de 20 kommuner, der i perioden 2009-2016 har uddelt bog- pakker til ... Køge-, Stevns- og Gentofte Bibliotekerne vil i samråd med ...

hamletscenen - Slots- og Kulturstyrelsen

Helsingør Aftenskole – samarbejde om forelæsninger med fokus på Shakespeares dramatiske værker. • VisitNordsjælland – medudvikler og arrangør af ...

Spillestedet Thy - Slots- og Kulturstyrelsen

8. dec 2016 ... Nogle medlemmer af den første bestyrelse, såsom Jazz i Thy, Rytmus og URT, har i forvejen tradition for at afholde koncerter i Plantagehuset.

FAQ og vilkår - Slots- og Kulturstyrelsen

1. aug 2018 ... Henvendelser til DR desangående sker til DR Arkiv Salg. ([email protected]), hvor henvendelsen håndteres på føl- gende måde: 1. Følgende ...

Antikduellen - Slots- og Kulturstyrelsen

29. aug 2014 ... ring og skjult reklame i programserien ”Antikduellen”, sendt på DR1. I ... Deltagere besøger forskellige antikvitetsforhandlere i området. De kø-.

museums - Slots- og Kulturstyrelsen

at Frederiksborg Castle. He has specialized in museum history, focusing on the foundation of public museums in Denmark as part of a democratic turn and the.

FB i tal 2015 - Slots- og Kulturstyrelsen

Ordkraftarrangementet i Aalborg. I alt 46 % af landets biblioteker ... folkeskoler, højskoler, kirker, musikforretninger og udøvende musikere. AKTIVITETER !Her er ...

museer - Slots- og Kulturstyrelsen

5. jun 2013 ... Naturhistorisk Museums planlagte vinterferieaktiviteter med ... Aarhus ville være bedre som hjemsted for et kommende universitet end Viborg,.

brandts - Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering vedrører kun det statsanerkendte museum Brandts - mu- seum for kunst og visuel kultur i dag. Museets ...

Fermaten - Slots- og Kulturstyrelsen

Rammeaftale for det regionale spillested Fermaten for perioden 2017-2020. 1. Aftalens ... musikoplevelser til det lokale og regionale publikum også inden for.

Vega - Slots- og Kulturstyrelsen

8. dec 2016 ... med henblik på styrkelse af VEGAs vækstlags- og udviklingsinitiativer i perioden 2017-2020. Statens Kunstfonds tilskud til VEGA er sammensat ...

referat - Slots- og Kulturstyrelsen

12. dec 2019 ... januar på Docken i Københavns. Nordhavn. Adressen er Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn. Arrangementet varer fra 9.30-. 18.30 med ...

Gimle - Slots- og Kulturstyrelsen

Studenterhuset på RUC. Gimle afholder hver sæson adskillige koncerter uden for egne rammer, udvikler nye scener og arrangerer koncerter i hele Roskilde ...

Stars - Slots- og Kulturstyrelsen

8. dec 2016 ... Vordingborg Kommune og den selvejende institution Stars (Storstrøms ... program. Dermed sagt, at K1 er den koncertkategori som i særlig.

culture plus - Slots- og Kulturstyrelsen

17. dec 2014 ... Museet for Søfart, Kronborg, Fiskeri og Søfartsmuseet, Ribe ... og andre tilgængelighedstiltag ift. internationale besøgende f.eks. åbningstider,.

tre bulhuse - Slots- og Kulturstyrelsen

skarøkse. Stortømmeret til bindbjælker og spær fremstilledes af kvartkløvede egebuller, hvorefter disse blev tildannet med bredøkser. Forskellige save kendes.

Middelalder - Slots- og Kulturstyrelsen

28. jul 2019 ... i sen vikingetid/tidlig middelalder og stednavnenes betydning som udtryk for områdekontinuitet i stedet for en plads- kontinuitet. Siden er der fra ...

FB i tal 2018 - Slots- og Kulturstyrelsen

1. nov 2019 ... Bibliotek / fotograf: 1: Frederiksberg Bibliotek. 2: Dokk1 / Sophie ... print, programmering og kreative produktioner. I. 22 kommuner var der på ...

Deltagerliste D - Slots- og Kulturstyrelsen

Biblioteket Frederiksberg. Anne-Kristine Mortensen. Museer ... Furesø Bibliotek og Borgerservice. Annette. Justesen. Bibliotekar ... Solrød Bibliotek. Claus. Hjorth.

Godset - Slots- og Kulturstyrelsen

8. dec 2016 ... Der kan findes yderligere oplysninger om Godset på www.godset.net. 1.1. ... En stor del af koncerterne med nyere jazz (som afvikles af foreningen ... samt ”To-Do-It-Dag” hvor alle medarbejdere er i kedeldragten for at udføre ...

Frederiksbergmuseerne - Slots- og Kulturstyrelsen

Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel, Frederiksberg ... anerkendte afdelinger samt i magasiner og arkiv på Møstings Hus og Frederiksberg Biblio- tek.

Bilag - Slots- og Kulturstyrelsen

Pernille Saul, Guldborgsund-bibliotekerne. Susanne Thorborg, DBC. René Høtbjerg Øhlenschlæger, Københavns biblioteker. Desuden har Knut Anton ...

Radio - Slots- og Kulturstyrelsen

De regionale TV 2-virksomheder skal fortsat levere udsendelser på TV 2's sendeflade. • De nærmere vilkår for de regionale TV 2-virksomheders public service-.

Medierapport del 2 (pdf) - Slots- og Kulturstyrelsen

4.496.994. Formidling på. Nationalmuseet. 28%. Giv det videre. 8.990.033. Historisk Rutenet. 5.126.090. Kampagnedage. 6.078.425. Peter & Solvognen. 5%.

program - Slots- og Kulturstyrelsen

3. nov 2016 ... Ved Rane Willerslev, professor ved Institut for Kultur og Samfund Aarhus Univer- ... http://www.dr.dk/Koncerthuset/Kalender/2016/November/ ...

praksismanual - Slots- og Kulturstyrelsen

hippiebevægelsen og Thylejren er i fokus. PROCES ... Museum: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: CVR: Kommune: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail:.

Untitled - Slots- og Kulturstyrelsen

25. jul 2016 ... Hellerup Kajakklub tilsluttede sig den 11. december 2015 Hellerup Sejlklubs klage over ... egeskovsbryn, Herning Kommune. Fredet 2014,.

arkivundersøgelser - Slots- og Kulturstyrelsen

landsdelene nord for Kongeåen). Lille Sankt Hans Gade 5, 8800 Viborg, ... Viborg, opført 1890. Danmarks ... er kommunens byggesagsarkiv det fyldigste arkiv.

vejledning - Slots- og Kulturstyrelsen

Om Formidlingsordningens pulje 3. Fra formidlingsordningens pulje 3 ydes der tilskud til turnéarrangører (fx teater-forenin- ger og lokale kulturhuse m.fl.) ...

metaltage - Slots- og Kulturstyrelsen

drueknæ m.v. Og oppe i den virkeligt specialiserede ende af faget kan man banke og udpunsle tredimensionelle dekorationer til facaden, rosetter, slyn-.

Praksisregler for søgeveje - Slots- og Kulturstyrelsen

17. feb 2020 ... 49. Brugsret og tilgængelighed . ... og for koderne po/lpo (opstillingselement) både at udlægge a og A (titel) samt e og E. (romertal) for felt 239.

MØDEOPFØLGNING Referat og ... - Slots- og Kulturstyrelsen

20. jun 2019 ... Deltagere for Kolding Kommune ... befolkningsgrundlag på 395.000 indbyggere. Uden for Kolding er der indgået aftaler med lokale spillesteder ...

Folkebiblioteker i tal 2018 - Slots- og Kulturstyrelsen

1. nov 2019 ... 4. kvartal 2018, at de havde besøgt biblioteket indenfor de seneste tre ... FLEST BOSAT I KØBENHAVN BENYTTER BIBLIOTEKERNE. Kilde: særkørsel af data ... print, programmering og kreative produktioner. I. 22 kommuner ...