Behandling af ankelfrakturer - Ugeskrift for Læger

8. okt 2018 ... turer, og ifølge Dansk Fraktur DataBase (DFDB) udgør de 12% af alle ... Ankelleddet er komplekst og består af tibia og fibula, der danner en ...

Behandling af ankelfrakturer - Ugeskrift for Læger- Relaterede dokumenter

Behandling af ankelfrakturer - Ugeskrift for Læger

8. okt 2018 ... turer, og ifølge Dansk Fraktur DataBase (DFDB) udgør de 12% af alle ... Ankelleddet er komplekst og består af tibia og fibula, der danner en ...

Behandling af irritabel tyktarm - Ugeskrift for Læger

29. aug 2016 ... Imogas. Ingen studier. 240 mg × 3/dag ? ? ? Kvalme, forstoppelse ? –. IBS = irritabel tyktarm; NNH = number needed to harm; NNT = number ...

Behandling af akutte muskelskader - Ugeskrift for Læger

18. feb 2019 ... optræning forlænger smertevarig- heden og tiden til ... have løbet over 40 km fra Marathon til Athen med bud- skabet om, at grækerne havde ...

Udredning og behandling af gastroparese - Ugeskrift for Læger

18. sep 2017 ... Ved GP er optagelsen af føde og medicin uforudsigelig, hvilket er et problem især ... fra funktionel dyspepsi eller gastrointestinal (GI) ma lignitet.

Udredning og behandling af papilsekretion - Ugeskrift for Læger

7. aug 2017 ... Duktektasi kan være en anden årsag til patolo- gisk sekretion. Det er en irritationstilstand i form af breddeøgning af mælkegangene med ...

Behandling af knæartrose hos yngre voksne - Ugeskrift for Læger

17. jun 2019 ... isoleret medial artrose kan en knæskinne, der aflaster det artroseramte ledkammer, forsøges [6, 7], og 3) hvis der ikke er tilstrækkelig klinisk ...

Kirurgisk behandling af lumbal diskusprolaps - Ugeskrift for Læger

8. jan 2018 ... som bliver opereret for diskusprolaps i lænden, er ge- nerelt tilfredse ... guideline on the treatment of lumbar disc herniation with radiculopathy.

Manuskriptvejledning for Bibliotek for Læger - Ugeskrift for Læger

BAGGRUND. Bibliotek for Læger er verdens ældste, endnu eksisterende lægetidsskrift, og det er udkommet i ubrudt linje siden 1809. Biblioteket fungerer i dag ...

Dysfagi - Ugeskrift for Læger

25. feb 2019 ... som aspiration uden hoste eller andre objektive tegn på aspiration. ... Besværet/rallende vejrtrækning under og efter måltidet. Fejlsynkning.

Bag om smag - Ugeskrift for Læger

30. apr 2018 ... lugtesans [2]. Smagssansen er vigtig for perceptionen af maden, og en intakt og velfungerende smagssans er essentiel for tilfredsstillelse og ...

Ugeskrift for Læger - mg kommunikation

6. nov 2006 ... GYNÆKOLOGI: Tre ansøgere til hver stilling. Hver gang, der slås en ... stilling op«, siger Christina Damsted Petersen. Den store søgning til ...

Presbyopibehandling - Ugeskrift for Læger

28. jan 2019 ... De oplagte kan- didater har fremskreden presbyopi, væsentlige gener ved brug af læsebriller eller kontaktlinser og accepterer bivirkninger som ...

Hjernens biologiske ur - Ugeskrift for Læger

3. sep 2018 ... rytmer. Figur 2 viser en skematisk opbygning af det ... Hver enkelt nervecelle er udstyret med et molekylært maskineri, som ligger til grund for ...

Acute Rhinosinusitis - Ugeskrift for Læger

preceding catarrhalia (18). Pitkäranta found in patients with acute sinusitis rhinovirus in 7 out of 14 maxillary sinus (51). Evans rhino- virus found in 2 out of 32 ...

et mistillidsvotum til STPS - Ugeskrift for Læger

... af Svendborg sagen i STPS ikke har haft nogen offentliggjorte konsekvenser for hverken direktør eller sektionsleder. Konsekvenserne for den dømte læge er ...

Tvivlsomme tidsskrifter - Ugeskrift for Læger

13. maj 2019 ... altså blive inkluderet i PubMed. Manca et al illustrerer ... fordringer forbundet med konstruktionen af disse lister. [27, 28]. Først og fremmest er ... Videnskab.dk,. 2016. https://videnskab.dk/kultur-samfund/ministerium-har-fup-.

Søvn og døgnrytmer - Ugeskrift for Læger

3. sep 2018 ... medulla thoracalis og herfra til grænsestrengen og vi- dere til ganglion cervicale superius. Sympatiske neuro- ner i ganglion cervicale superius ...

Inflammation og depression - Ugeskrift for Læger

20. aug 2018 ... Klinisk neuropsykiatri – fra molekyle til syg- dom. FADLs forlag 2018. 2. Fisker L, Köhler-Forsberg O, Hageman I. Depression og inflammation.

Stress og mindfulness - Ugeskrift for Læger

6. jan 2020 ... kognitiv adfærdsterapi og ikke mindst mindfulness- ... Som forfatterne understreger, er der tale om små ... tilstrækkeligt i den danske kontekst.

Dyskeratosis follicularis - Ugeskrift for Læger

7. maj 2018 ... negleforandringer i form af longitudinelle linjer og fis- surer, subungvale hyperkeratoser, fragilitet og V-for- mede indhak distalt, de såkaldte ...

Kvindelige brystanomalier - Ugeskrift for Læger

19. nov 2018 ... udvikles sammen med de normale bryster [23, 24]. Ud over de kosmetiske generne kan accessorisk brystvæv være i vejen ved især fysisk ...

Atopisk eksem - Ugeskrift for Læger

22. jan 2018 ... tør hud, kløe og atopisk sygdom i nærmeste familie [6]. ... milier med høj socioøkonomisk status, førstefødte og børn, der udsættes for ...

Lægeforeningens Voldgiftsret - Ugeskrift for Læger

5. dec 2019 ... Lægeforeningen indbragt læge Svend Lings for Voldgiftsretten med ... del læger går ind for aktiv dødshjælp (18 % ifølge Kristeligt Dagblad).

Tendinopati hos idrætsfolk - Ugeskrift for Læger

18. feb 2019 ... med bløde stødabsorberende sko, indlæg eller tape. Standardindlæg har ... en evt. hælspore end åben kirurgi [21]. Rotator cuff-relateret ...

Kompressionsstrømper ved flyrejse - Ugeskrift for Læger

24. sep 2018 ... De grundlæggende mekanismer for trombedannelse, kendt som Virchows triade, er endotelskade, hæmody- namiske forandringer (herunder ...

Gentagne graviditetstab - Ugeskrift for Læger

24. apr 2017 ... nelse abortus habitualis (AH) eller gentagne gravidi- tetstab defineres i Europa som ≥ 3 konsekutive gravidi- tetstab før gestationsuge (GA) 22 ...

Komorbiditet ved parodontitis - Ugeskrift for Læger

25. mar 2019 ... Niels-Christian R. Holm1, Palle Holmstrup1 & Peter Riis Hansen2, 3. STATUSARTIKEL ... Hansen GM, Holmstrup P, Tolker-Nielsen T et al.

Bandager til knælidelser - Ugeskrift for Læger

kan erhverves i håndkøb i sportsbutikker, på apoteker og i Matas. Mere specialiserede bandager ... Slagelse og Ringsted. Sygehuse. Ugeskr Læger. 2017;179: ...

Arbejdsrelateret stress - Ugeskrift for Læger

11. feb 2019 ... ter, at kriterier for andre psykiatriske diagnoser ikke opfyldes. ... Danmark, er ikke baseret på en diagnose i ICD10. De omfatter bl.a. Cohens ...

Depression og inflammation - Ugeskrift for Læger

14. maj 2018 ... IL-6 og TNF-α er begge proinflammatoriske cyto- kiner, hvorimod IL-10 er et antiinflammatorisk cytokin. – en subanalyse viste dog, at IL-10- ...

Rekonstruktion ved brug af filetlapper - Ugeskrift for Læger

13. maj 2019 ... Første gang FLP blev beskrevet, var i 1956, da ... En FLP kan bestå af en eller flere typer væv: hud, ... I Danmark udføres mikrokirurgi i forbin.

Flåtbårne infektioner i Danmark - Ugeskrift for Læger

Der er ikke dokumenteret human smitte efter skovflåtbid i Danmark. Infektion forårsager febril sygdom og er særligt en risiko for immunsupprimerede, ...

Perkutan vertebroplastik – hvordan er det med ... - Ugeskrift for Læger

30. sep 2019 ... Perkutan vertebroplastik (PVP) er en minimalt invasiv behandling af vertebrale kompressionsfrakturer (VKF), hvor der gennemlysningsvejledt, i ...

Genomisk medicin som forbrugervare - Ugeskrift for Læger

1. apr 2019 ... og Alzheimers sygdom). ... tikken i Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom; vi ... tisk afgrænsning i form af den begrænsende arvelighed.

Sportsbrok er ikke et brok - Ugeskrift for Læger

15. jul 2019 ... Langvarige lyskesmerter uden et lyskebrok, populært kaldet sportsbrok ... den eller de ska dede muskler og sener, men også generelt at træne.

Akut smertebehandling af stofmisbrugere - Ugeskrift for Læger

lendioxyNmethylamfetamin (MDMA) (emma er den krystallinske form, ecstasy (E) er ... centralstimulerende stof er populært. Et eksempel er alkohol og kokain.