TDC - Erhvervsstyrelsen

http://presse.tdc.dk/pressemeddelelser/forste-mobilsamtale-via-almindeligt-wifi-1291104. 14. Jf. selskabernes ... brands som Oister og Zenji. I første halvår 2012 ...

TDC - Erhvervsstyrelsen- Relaterede dokumenter

TDC - Erhvervsstyrelsen

http://presse.tdc.dk/pressemeddelelser/forste-mobilsamtale-via-almindeligt-wifi-1291104. 14. Jf. selskabernes ... brands som Oister og Zenji. I første halvår 2012 ...

okkerslam - Erhvervsstyrelsen

grundvand for at fjerne specielt jern og mangan. ... hovedsageligt består af jern(hydr)oxider. ... inden afhentning. ... tilfælde vil være gratis og samtidig have en.

Tina Aae - Erhvervsstyrelsen

Ældresagen argumenterer i sit høringssvar af 23. oktober 2017 for, at en stor ... 1 https://www.aeldresagen.dk/tilbud-og-rabatter/tilbud/seniortrygheddk-trygheds-.

tekstiler - Erhvervsstyrelsen

vil afsætte eller modtage tekstile restfraktioner. I eksemplet med Holbæk Tekstilsymbiose er der store økonomiske gevinster at hente. Berendsen sparer udgiften ...

Høringsliste - Erhvervsstyrelsen

Danske Regioner. Kommunernes ... Campingrådet. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO- industri) ... Dansk Camping Union. Dansk ...

Telia - Erhvervsstyrelsen

DATO. 21. juni 2012. Telia Danmark. Filial af Telia Nättjänster. Norden AB, Sverige. Holmbladsgade 139. 2300 København S. Tlf.: 82 33 70 00. Fax: 82 33 70 09.

sand - Erhvervsstyrelsen

100 ton vasket sand fra renseanlæggets sandfang, der deponeres. Haslev Fjernvarme anvender sand og grus i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør.

VVM-tilladelse - Erhvervsstyrelsen

13. jun 2019 ... Pia Tryde Sandeman, St. Elmuevej 9, Faxe. Anlæggets placering – linjeventilstationer. 19. Peter Norup, Krybilyparken i Brylle, 5690 Tommerup.

PDF genereret af erhvervsstyrelsen.dk - CVR API

30 May 2016 ... SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S. Pasteursvej 1. 8600 Silkeborg. Årsrapport. 1. januar 2015 - 31. december 2015. Årsrapporten er ...

Stofa A/S - Erhvervsstyrelsen

ring af opkald, og det er således det teleselskab, der teknisk set originerer opkald fra en tilsluttet detailkunde med et bestemt telefonnummer, der også terminerer ...

Eksempelregnskab i pdf - Erhvervsstyrelsen

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Andre eksterne omkostninger.

marked 3b - Erhvervsstyrelsen

TDC startede i maj 2016 opgraderingen til DOCSIS 3.1 i Lejre, hvor Lejre Kabelnet som et pilotprojekt i dag tilbyder 1 Gbit/s download til slutbrugerne.

Lycamobile - Erhvervsstyrelsen

det sælger mobilabonnementer under brandet Call me. I første halvår 2012 havde Telia ca. 1,30 mio. mobilabonnementer med tale. I 1. halvår. 2015 var dette tal ...

marked 3a - Erhvervsstyrelsen

tallet af solgte bredbåndsabonnementer med en hastighed på mindst 30 ... I marts 2016 indgik Himmerlands Elforsyning (HEF) og EnergiMidt en aftale om fusi-.

Afgørelse over for TDC på en - Erhvervsstyrelsen

Betegnelsen Fiber to the x (Fttx) anvendes til at beskrive typen af fibernet. ... SE/Stofa køber 25 pct. i Verdo Tele og fra starten af 2016 vil stå for driften af Verdos.

dfv : 0.1 d : 2014-12-20 - Erhvervsstyrelsen

20 Dec 2014 ... IFRS-DK – Danish extension to the IFRS structures and concepts : fl f. g z d b ( . . dd l p d f d. -b d p g ) pl d b . f p l , f f ll l g d l f .

Hi3G - Erhvervsstyrelsen

Udbredelsen af smartphones og tablets (med indbygget simkort eller som bruger dong- ... eksempel på et nyt teleselskab, som har etableret sig på markedet er Plenti25, som blev ... det sælger mobilabonnementer under brandet Call me.

marked 3a-3b og 4 - Erhvervsstyrelsen

... [email protected] 20. april 2015. TDC's høringssvar - Erhvervsstyrelsens udkast til markedsaf- grænsning for bredbåndsmarkederne - marked 3a-3b og 4.

Telenor - Erhvervsstyrelsen

Et mobilabonnement i form af en pakke har den fordel, at forbrugeren kan vide ... Ud over Telias eget mobilselskab har selskabet i dag datterselskabet DLG Tele ...

vejledning om - Erhvervsstyrelsen

sættes]er indbetalt kontant til [indsæt navn] IVS den [indsæt dato for indbetaling]. Bemærk: Egen-erklæringen kan kun bruges, når et iværksætterselskab stiftes ...

Den danske IT-sikkerhedsbranche - Erhvervsstyrelsen

til at udnytte det globale markedspotentiale. Formålet med analysen er at opnå en forståelse af den danske IT-sikkerhedsbranche, herunder hvad det er for en ...

bygge- materialer - Erhvervsstyrelsen

døre i gennemsnitlig pris, når Salling Entrepre- nørfirma afsætter vinduer og døre til Genbyg på. Amager. Her skal det huskes, at der er en mindre udgift til test af, ...

2019.04.15 Miljøkonsekvensrapport for ... - Erhvervsstyrelsen

15. apr 2019 ... dingsoplandet til Bevtoft Vandværk knap 2 km syd for biogasanlægget. Vandboringer. I nærheden af biogasanlægget er der 4 vandboringer.

Nedlukning kaverne - Erhvervsstyrelsen

18. dec 2019 ... saltkavernen pumpes ferskvand ned og saltopløsning op. Formålet med den permanente ... Energistyrelsen har dog bemærket, at luk- ... Miljøkonsekvensrapporten indeholder data (baggrundskort til figurer) fra Styrelsen for ... Virksomheden har i øjeblikket 7 saltkaverner med tilhørende indvindingsboringer.

Miljøkonsekvensrapport - Planloven - Erhvervsstyrelsen

Ressourcer og affald omhandler projektets forbrug af ressourcer samt produktion af affald ... I 2012 blev testcenteret i Østerild i Thisted kommune indviet med syv ...

Guide til produktionsenheder - Erhvervsstyrelsen

Der skal være mindst en fuldtidsansat på adressen, før du behøver at oprette en P-enhed, men der kan være andre forhold, der gør, at du får brug for en ekstra ...

erhvervsejendomme - Planloven - Erhvervsstyrelsen

16. okt 2017 ... markedet for erhvervsejendomme samt mulighederne for ... benhavn og Aarhus, men også efter ejendomme målrettet levering af dagligvarer, hvor layoutet effek‐ ... støtte virksomhedens salgs‐ og udviklingsafdelinger.

Analyse af iværksætterselskaber - Erhvervsstyrelsen

22. sep 2018 ... Erhvervsstyrelsen har i 2017/2018 gennemført en analyse af ... Dermed har Skatteforvaltningen intet grundlag for at sanktionere i forhold til trip,.

GENFREMSTILLING I DANMARK - Erhvervsstyrelsen

IKEA. Philips Medical. Radiometer. Siemens Medical. Vi har været i kontakt med ... tæppefliser kan genanvendes 100%, men det er kun fire år siden, at Desso ...

Automatisk Erhvervsrapportering - Erhvervsstyrelsen

Resultat- og balanceoversigt har overskrift og sumkonti, der hjælper revisor til at kunne læse og ... forhold til artsopdelt eller funktionsopdelt resultatopgørelse.

Lovgivningsanalyse af skattekontrolloven og ... - Erhvervsstyrelsen

de efter årsregnskabsloven skal udarbejde årsregnskab. Der eksisterer således ... Udarbejdelse af ejerbog med yderligere oplysninger (kan undlades hvis ... Referencer til bogføringsdata henviser til udtræk fra de omfattede ... Omkostninger skal oplyses særskilt efter art. MKB § 10 ... Virksomheder, som efter aftale med en.

erhvervsstyrelsen - Den Grønne Smaragd

4. nov 2019 ... NØGLEOPLYSNINGSSKEMA OM ANDELSBOLIG TIL SALG ... bekendtgørelse 2 af 6. januar 2015 om oplysningpligt ved salg af andelsboliger.

Awareness anbefaling - Erhvervsstyrelsen

Merete Søby. Managing Director, Hitachi Vantara. Michael Busk-Jepsen. Digitaliseringsdirektør, Finans Danmark. Rasmus Theede. CEO, Sparkle Security ...

Telenor Danmark A/S - Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen meddeler Telenor, som den direkte forpligtede adressat, om nærvæ- rende afgørelse. ... Nummerportabilitet giver detailkunder mulighed for at flytte (portere) et telefonnum- ... opkald til sit fastnetnummer på sin mobiltelefon.

TDC præsentationer til NGA forum 31/1 - Erhvervsstyrelsen

30. jan 2018 ... TDC's løsninger for samhusning (v/TDC). 6. ... Information om opgradering af kobbernettet (v/TDC):. 1. Status for ... Krak foto viser arbejdet.

Følgebrev Modeldokumentation.DOC - Erhvervsstyrelsen

IT- og Telestyrelsen har igangsat arbejdet med udviklingen af en model, som skal anvendes til beregning af LRAIC baserede priser på termineringstrafik i indivi-.