Indsigt, lysglimt og nye veje i arbejdet med demens - Viden på Tværs

21. sep 2018 ... i pleje og omsorg for demenssyge. 42 Husker du ... fulde fællesskaber for demensramte på landets pleje- centre. Det kan ... over den udførte pleje og der afprøves ... automatik over på borgerens behov, fx i form af kær- lighed ...

Indsigt, lysglimt og nye veje i arbejdet med demens - Viden på Tværs- Relaterede dokumenter

Indsigt, lysglimt og nye veje i arbejdet med demens - Viden på Tværs

21. sep 2018 ... i pleje og omsorg for demenssyge. 42 Husker du ... fulde fællesskaber for demensramte på landets pleje- centre. Det kan ... over den udførte pleje og der afprøves ... automatik over på borgerens behov, fx i form af kær- lighed ...

Vintertjeneste på tværs - Trafik & Veje

Teamleder, Park &. Vej Hjørring Kommune. [email protected] Potentiale i samarbejde. Politisk og driftsmæssigt er der potentiale i at samarbejde og ...

nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner - Institut for ...

Universitet, samt Hillerød Kommune inviterer til en national konference med præsentation af ... færdsmæssige udfordringer V. Mark Valentin Wawerik, lærer, DSI ...

Artikel - Viden på Tværs

11. maj 2017 ... Artikel. Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde om nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier. Skrevet af Marta Padovan-Özdemir, ...

Koblingskompetencer - Viden på Tværs

så været måden, man foregiver at have ændret adfærd, men reelt ikke gjort det, der ... De offentligt ansatte udgør så heller ingen grå masse af individer og grupper, ... Sørensen, Eva og Torfing, Jaco (2011): Samarbejdsdreven innovation i den ...

inspiration - Viden på Tværs

[email protected] 7620 3342/2945 9633. Mænd2r. Mentorordning for mænd. Kolding. Suzan W. Andersen [email protected] 7979 2806. Flere mænd – sådan!

Metoder til idégenerering i arbejdet med kreative ... - UC Viden

11. apr 2016 ... Metoder til idégenerering i arbejdet med kreative processer. Dorte Rosendahl Olesen, Pædagoguddannelsen, UCC. Notatets anvendelse og ...

Viden- og Erfaringsseminar 2015 Inspirationskatalog til arbejdet i ...

25. apr 2015 ... Forældreintra. Træning af studiekompetencer. Indskoling, mellemtrin, udskoling. "Rammer": Frugtordning på skolen eller forældrebidrag (lidt ...

håndbog i rekruttering - Viden på Tværs

andre har grebet rekruttering an. Håndbogen er resultatet af et samarbejde mellem KL og KTO – et sam- arbejde med fokus på at indsamle og formidle ...

Projektbeskrivelse - HR medarbejder - Viden på Tværs

HR-opgaver samt tværgående opgaver inden for HR og andre stabsfunktioner som fx ... HR funktionens ”kunder” – direktion, ledere, TR og medarbejdere.

Projekt - fleksjobundersøgelse - Viden på Tværs

27. okt 2017 ... Beskæftigelsesgrad og arbejdsintensitet. Omkring ¾ af fleksjobberne (under den nye ordning) har i 2015 et ugentligt timetal på mellem 5 og 20.

Café Ingeborg - Viden på Tværs

23. mar 2017 ... ... tager kokkene deres produktion lige så alvorligt, som altid; de er fagligt stolte: Der er ikke noget der hedder “det kan vi ikke nå i kokkebogen”.

det gode arbejde - Viden på Tværs

tværfaglighed fra en monofaglig base. 10. “Plejer” må ikke styre. 11. Fagligt råderum ønskes... 11 ...men med respekt for økonomien. 11. Faglig sparring, tak! 11.

Kerneopgaven i hverdagen - Viden på Tværs

Formålet med dette hæfte er at ridse begrebet “kerneopgave” op, så det står klart, hvad ... Christensen og Seneca: Kend din kerneopgave, 2012. Moltke og Graff: ...

Udsyn i udskolingen - Viden på Tværs

Udsyn i skolen – forskellige klassetrin kan bidrage til karrierelæring . . . . 65 ... heraf knap halvdelen i 8. klasse, og resten fordelt ligeligt på 7. og 9. klasse. ... Alle eksempler på arbejdsliv, som eleverne fik indblik i via en læringsaktivitet i et lokalt.

Dokumentation i HANDICAP - Viden på Tværs

Bo- og Støttecenter Herning og. Neuroteam Bytoften ... Tre Birke og Aktivitetshuset. Uddelegeret til drift. § 104. Tre Birke, Birkelund, Aktivitets- huset, Bytoften ...

vidensgrundlag om kerneopgaven i den ... - Viden på Tværs

en nødvendighed for en kommunal arbejdsplads og måske i særlig grad for ledelsen (se i ... som en slags synonym for kerneopgaven. Det sker ofte i re- lation til ...

Hvad er koblings- kompetencer? - Viden på Tværs

Nogle grupper og personer vil helst kun høre om monofaglighed og ikke om tværfaglighed. Det kan bunde i konkrete erfaringer, der har fortalt om problemer og ...

Tidsmiljøet i grænseløst arbejde - Viden på Tværs

standardiseringstendenser, så er det grænseløse spor i arbejdet en stærk tendens, fordi ... virker det fuldstændig mirakuløst, at eksempelvis én mand i et køkken.

Natarbejde med færre gener - Viden på Tværs

skift og har regler for, hvor mange nattevagter man må tage, og hvor mange ... Fremadrullende skifteholdsarbejde (fra dag til aften, fra aften til nat, fra nat til dag ...

Erfaringer og inspiration til det pædagogiske ... - Viden på Tværs

I denne praksisfortælling bliver bleskiftet til en situation, hvor læring og omsorg går hånd i hånd. HVAD FIK DELTAGERNE ØJE PÅ? I refleksionerne over denne ...

Vidensbaseret praksis i botilbud. Et ... - Viden på Tværs

indsatsen.52 SMART-modellen bygger på fem specifikke krav til målformulering. Hertil har. Socialstyrelsen udviklet en række testspørgs- mål, som retter sig ...

Udskudt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet - Viden på Tværs

er her kun mandag og tirsdag, men nu vil hun lære dig noget om rosensygdomme”. Og så langsomt fase hende ud. Man ville beskytte de ældre og få de unge ...

udfordringer og løsninger på ydelsesområdet i ... - Viden på Tværs

... også til ydelsessagsbehandlere. Det kunne f.eks. være moduler fra socialformidleruddannelsen, diplom i offentlig admi- nistration eller diplom i beskæftigelse.

Samskabelse, samproduktion og partnerskaber - Viden på Tværs

Samskabelse, samproduktion og partnerskaber - teoretiske perspektiver. Andersen ... Den landsdækkende forening ”Cykling uden alder” er et eksempel på et ... Greve, Carsten (2002). ... Herlin, Heidi; Pedersen og Janni Thusgaard (2013).

organisering af fælles ejendomsdrift - Viden på Tværs

Institutioner med fast teknisk servicemedarbejder vil typisk bestille flere opgaver mundtligt eller gennem tavle, fordi det er let og fleksibelt for bestilleren. Ofte ...

Afdækning af den administrative faglighed - Viden på Tværs

Teknologisk Institut. 10. De kommunale ledere i surveyen har gennemsnitligt 24 administrative medarbejdere under deres ansvarsområde, hvoraf halvdelen er ...

skab trivsel i fællesskab - Viden på Tværs

4.6 At arbejde alene – og i private hjem. 42. 4.7 Andre måder at ... om, at ledere og medarbejdere i fællesskab opbygger et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der er ... hvilket vil sige, at man fx efter en ferie må opgive at svare på de ...

Bedre møder med større udbytte - Viden på Tværs

Anerkendende mødeledelse blev afprøvet i praksis med et ressourcespotter- ... Bjerring, Pia Halkier og Lindén, Annika: ”Anerkendende procesøvelser, veje til ...

Kommune 3.0: Skanderborg vil aktivere borgernes ... - Viden på Tværs

Tre eksempler på nye løsninger, som er undfanget på idéworkshops af medarbejderne i Køge Kommu- nes Social- og Sundhedsforvaltning. Alle tre er nu.

Problemet er ikke hvad nyankomne flygtninge- og ... - Viden på Tværs

siden af i mødet med nyankomne flygtninge-/indvandrerforældre (Bouakaz, 2010; ... baggrund og syn på barnet (Center for udsatte flygtninge, 2016a, 2016b).

Stop stress – skab trivsel i fællesskab - Viden på Tværs

Der er ingen andre nemme løsninger i stressarbejdet end at tale om, ... og stressfaktorer i opløbet. Som en støtte til ... med fx forkølelse, hovedpine eller smerter.

Vejledning veje til nye professionsfort llinger - UC Viden

1 Med ”de rigtige spørgsmål” henviser vejlederne cirkulære og refleksive spørgsmål med reference til Karl Tomm. (1987/88). ”Jeg bliver så optaget af at stille de ...

underviser håndbog - Aftenskolen Lysglimt

metoder for det undervisende arbejde og ikke mindst fordi du gør opmærksom på mangler og fejl. ... Det Grønne Hus, Vestergade 3C, Køge: Det Grønne Hus er ...

Alzheimer Vaskulær demens Frontal demens ... - Bergen kommune

Alzheimerpasienter har oftest innsikt tidlig i forløpet. – Diagnosen ... Gir en sjanse til å være med på å planlegge sin framtid. ... 84% av 85-åringer har ikke Alzheimers sykdom, den vanligste ... tilbaketrukket, vegetative symptomer. • Psykotisk:.

livet med demens i eget hjem - Videnscenter for Demens

gangspunkt i Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg, Marte Meo- ... Kursusforløbet bygger på sundhedspædagogiske principper om dialog og aktiv.