Ældreomsorg

Pleje- og omsorgspersonales adfærd vil afspejle både ... sker med behov for omsorg og pleje forudsætter et ... ret i botilbuddet Kær-Huset i Lem- vig Kommune.

Ældreomsorg- Relaterede dokumenter

Ældreomsorg

Pleje- og omsorgspersonales adfærd vil afspejle både ... sker med behov for omsorg og pleje forudsætter et ... ret i botilbuddet Kær-Huset i Lem- vig Kommune.

Et forandret landskab for ældreomsorg - Politica

Ældreomsorgen i Danmark og Norden ændrer sig på afgørende vis i disse år. Flere kendte, samfundsmæssige ... “Well, you go there to get off”: Visiting feminist care ethics through a women's bath ... Højlund, Holger (2004). Markedets politiske ...