budget 2016 - Lemvig Kommune

5. nov 2015 ... Brutto udgift: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ... Labyrinten har bidraget med budget til 2 stillinger, og Kær-Huset har bidraget ...

budget 2016 - Lemvig Kommune- Relaterede dokumenter

budget 2016 - Lemvig Kommune

5. nov 2015 ... Brutto udgift: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ... Labyrinten har bidraget med budget til 2 stillinger, og Kær-Huset har bidraget ...

budget 2020 - Lemvig Kommune

31. dec 2019 ... Af det samlede budget er 252.000 kr. afsat til tilskud til Klinkby og Tangsø. Ungdomsklubber. Der er i forbindelse med budgetvedtagelsen for ...

budget 2019 - Lemvig Kommune

31. dec 2018 ... 60 medlemmer i Thyborøn og 50 medlemmer i Harboøre. ... lokaler, dog undtaget udgifter til motionscentre, hvor der ydes tilskud med 65 %.

Værdighedspolitik for Lemvig Kommune 2016-2017

I Lemvig Kommune ses Værdighedspolitikken som et af flere elementer, der ... reråd, Ældresagen, Vennekredse på plejehjemmene og Med-udvalg niveau 3 in-.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27.4.2016 - Lemvig Kommune

27. apr 2016 ... Lemvig Sø. Lemvig Havn. Søvejen. Enghavevej. Havnegade. Rådhusgade. Søndergade. Frederiksgade. Weibelsgade. Rema. 1000. Bio-Huset.

Årstalsliste for Lemvig 1234-2016 Købstaden ... - Lemvig museum

Christinelystskolen oven for byen mod syd indvies. 1973. Lemtorpskolen ... Lemvig Gymnasium starter i lejede lokaler på Christinelystskolen. I 1982 flytter man ...

Budget 2016 - Silkeborg Kommune

for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor. ... Juletræssalg (areal op til 25 m2) momsfrit, pr. gang ... fremtidig halbyggeri.

Budget 2016 - Brøndby Kommune

Er på netto 114.986.000 kr. inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomheder. ... er sammenlagt med andre 7 kommuner (Albertslund, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, ... midlerne til udvidet åbningstid i 3 institutioner, øget pædagogisk sparring i ...

Budget 2016 - Frederiksberg Kommune

Smallegade med 22 pladser og afdeling Bøgen med 12 pladser på Allégårdens Ungdomscenter. Endvidere ... Gebyr til Nordea for rådgivning. U. 84. 84. 84. 84.

Budget 2016 - Horsens Kommune

vores midtby fremstår til hverdag og efter fest. ... afholdelse af Europæisk Middelalder Festival, Holmboe i Horsens, Horsens ... 10-turskort motorcykel/knallert .

Budget 2016-2019 - Albertslund Kommune

1. jan 2016 ... Incl. ordninger for storskrald og haveaffald ... Albertslund Kommune køber ydelsen i Gentofte Kommunes Specialtandpleje. Der var tilknyttet 32.

Budget 2016-2019 for Fanø Kommune

5. okt 2015 ... Budgetforlig for år 2016 . ... Budget for 2016 blev vedtaget ved byrådets ... Et vigtigt element i at sikre de bedste betingelser for vækst og udvikling i alle dele af Dan- mark er ... plæneklipper, stribemalemaskine, elgenerator,.

Budget 2016 – 2019 Kultur- og Fritidsudvalget - Aabenraa Kommune

byrådet en række aktiviteter dergør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, bosætte sig i og ... Det Sønderjyske Tattoo. 69. 69. 69. 69. 69.

Lemvig Kommune, Teknik og Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Att ...

29. aug 2019 ... Lemvig Kommune, Teknik og Miljø. Rådhusgade 2. 7620 Lemvig. Att.: Thomas Damgaard. Kystdirektoratet. J.nr. 18/02456-4. Ref. Simone ...

Lemvig Kommune Økonomi -og Erhvervsudvalget Lemvig, 1. marts ...

Midtjyske Jernbaner, har ikke tilvejebragt nogen brugbar løsning. Bjergbanen låner havnebanen af Midtjyske Jernbaner, som har infrastrukturansvaret, og derfor ...

tømningsordning i lemvig kommune - Lemvig Vand og Spildevand

hvert år, finder du entreprenørens adresse på vores hjemmeside: www.lvs-as.dk. Om betaling? Kontakt Lemvig Vand & Spildevand A/S på telefon 96 90 80 00 ...

Hvassesgård, Nørremøllevej 5, 7620 Lemvig - Lemvig Kommune

Nørremøllevej 5, 7620 Lemvig, v/Gustav Madsen. Dato: September 2007. Listebetegnelse: I 101. Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i ...

Aktivitetskalender Lemvig 2019 (PDF) - Lemvig Kommune

31. maj 2019 ... OLGA, LEMVIG. • PROFIL OPTIK, LEMVIG. • P.P. MADSEN, LEMVIG ... ”Jesper Skibby”. ❯ NB. Husk det er Mors dag søndag d. 12. maj.

Regulativ Lemvig Bymidte - Lemvig Kommune

Holstebro Politi. Regulativet ... og hotelvirksomhed samt politivedtægten for Holstebro Politikreds. ... åbningstid for forretningen – dog tidligst fra kl. 800.

Lemvig Varmeværk (PDF) - Lemvig Kommune

19. dec 2018 ... Udvidelse af fjernvarmeområde til Lomborg og Ramme ... Varmebehovet for kirken er oplyst af Lemvig Varmeværk ud fra et gennemsnitlig ...

Lemvig Idræts - Lemvig Kommune

Thyborøn Turistforening omkring øget synlighed og information. De fysiske ... svømmehal og et motionscenter, LIK tilbyder desuden wellness og massage.

Velkommen i Lemvig svæveflyveklub - Lemvig Flyveklub / Lemvig ...

Flyvepladsen ejes af Lemvig kommune og har betegnelsen EKLV. Den er beliggende 2,7. NM syd for Lemvig (N56 30.2 E008 18.7) med højden 100 fod/ 30 meter ...

årsskrift 2016 - Lemvig Golfklub

Taxi og Turist v/ Thorkild Nielsen, Nr. Nissum www.nissumturist.dk. Tlf. 9789 1145 v/ Anker Hviid. Øgendahls. MaskinfabrikA/S. Jupitervej 16A . 7620 Lemvig .

Underskreven årsrapport 2016 - Lemvig Vand og Spildevand

I Benchmarking for Spildevand er LVS placeret som Frontselskab. Dette er meget tilfredsstillende. Forureningssag mod Thyborøn Fjernvarme: Der blev i 2015 ...

budget 2016 - Sydtrafik

11. sep 2015 ... Langt de fleste kunder er tilfredse med den bustur, de foretager. ... len nedenfor, hvor projekter med indvirkning på budget 2016, men ... Flextur har igennem 2014 været i en enorm vækst, der også rækker ind i 2015. ... De forventede indtægter fra salg af ungdomskort er i budget 2016 på 55,5 mio. kr.

Budget 2016, 1. beh.pdf - Movia

Den nye finansieringsmodel for Movia træder i kraft primo 2016. Modellen ... beløb anført i årets priser bortset fra overslagsårene, som er i 2016-priser.

Tur i Lemvig Lystanlæg Hvor skal vi tage hen? - Lemvig museum

og Venus, Jorden og Månen, og ud til Jupiter. Herude i de små damme er der mange ænder; om foråret ruger de på æggene i de små huse i dammene, og så ...

LEMVIG KOMMUNE

THYBORØN. Havnen i Thyborøn blev anlagt i 1915, og omkring den gamle havn findes auktionshal fra 1928 samt administrationsbygning, sømandshjem og ...

Budget 2016 – 2019 - Region Hovedstaden

31. dec 2015 ... Forøgelsen skyldes stigende udgifter til speciallægehjælp (ørelæger) ... Hospitalet er placeret på to matrikler; Dyrehavevej i Hillerød og ...

Orienteringsskrivelse af 6. juli 2016 - Budget- og regnskabssystem

1. jul 2016 ... Udbeta- linger til personer, der ikke er ansat i kommunen, registreres ikke som lønninger, men under hovedart 4 Tjenesteydelser m.v..

ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019

ændring af selskabsform i Lindø Industripark til et P/S. Slæbebåden "Fremad" står ... Salg & marketing indeholder poster som messer, magasinet Lookout og ...

Egedal Kommunes budget for 2016-2019

24. jun 2015 ... byudviklingsområdet omkring Bækkegårdskolen og Hampelandskolen ved det nye Rådhus og Sund- hedscenter. • Andelen af 25–64 årige ...

KFUM og KFUK i Lemvig Program for ... - Lemvig Kirke

21. aug 2019 ... KFUM og KFUK i Lemvig. Program for Seniorafdelingen. 2019-2020. Seniorafdelingens kontaktpersoner: Lone og Bendt Maagaard Nielsen, ...

Lokalavisen Lemvig, Lemvig marked og dyrskue tillæg

24. maj 2016 ... MAJ 2016 / LOKALAVISEN LEMVIG / 19. SØNDAG DEN 5. JUNI KL. 9.30 - 16.00. LØRDAG DEN 4. JUNI KL. 10.00 - 17.00. Klovdag. Hovdag.

SSP Samarbejdet - Lemvig Kommune

John Holm Fanøvej 7, 7680 Thyborøn, 20123411, [email protected] Skole- distrikt. SSP Kontaktlærer ... Mette Andersen, Klinkby Skole, telefon: 9663 1720.

Støtte til bil - Lemvig Kommune

Du har kontaktet Lemvig Kommune for at søge om støtte til bil/særlig ... Erhverv/uddannelse ... ikke forinden er udnyttet (dato for underskrift på slutseddel). 2.