Den dynamiske jord - GEUS

Huse kan slå revner når jordskælvets. Richtertal er over 5, og jordskælv med et Richter- tal på 6 eller derover er altid farlige at være i nær- heden af.

Den dynamiske jord - GEUS- Relaterede dokumenter

Den dynamiske jord - GEUS

Huse kan slå revner når jordskælvets. Richtertal er over 5, og jordskælv med et Richter- tal på 6 eller derover er altid farlige at være i nær- heden af.

Den dynamiske jord - DTU Space

ordentlig jordskælvssikring, hvilket har katastro- fale konsekvenser, når et stort jordskælv rammer. Japan er kendt og berygtet for at være et af de steder, hvor de ...

Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord - Vand-og-Jord

Jordens kulstofkredsløb sker i et dynamisk ... indflydelse på dette naturlige kredsløb. I vand ... organisk bundet kulstof til vandløb, som giver øget næring til alger.

ATV Jord & Grundvand, vintermøde 2010 - ATV Jord og Grundvands

9. mar 2010 ... ATV Jord & Grundvand, vintermøde – Marts 2010. 4 / 20. Thoron. Radon, thoron og naturlig stråling. Foto: Uraninit / begblende ...

vintermøde om jord- og grundvandsforurening bind ii - ATV Jord og ...

... er etableret en projektdatabase, som er en delmængde af JUPITER-databasen ... DMR og AAU har under Miljøstyrelsens Teknologipulje udviklet og foretaget ...

vintermøde om jord- og grundvandsforurening bind i - ATV Jord ...

6. apr 2011 ... Med udgangspunkt i en grundvandsmodel opstillet for Hillerød kommune, er der lavet en beregning ... stykning/ salg/ udlejning af arealer, der ...

Den dynamiske boldspilstrappe

Funktionelle boldøvelser: Øvelser som er kamp- nære/spilrelevante. F.eks. en øvelse i håndbold, hvor tre angribere er i kontra mod to forsvars- spillere. De ...

Dynamiske tavler

14. jun 2007 ... De såkaldte ”din fart” skilte, se figur 4.7, der måler og angiver bilisternes hastighed, er i denne forbindelse meget effektive i en aktuel situation.

De dynamiske iskapper

tis' iskapper, så sneen smelter aldrig. Ved iskanten mister is- kappen derimod meget mere is, end der tilføres som nedbør, men alligevel er iskappens form.

DE DYNAMISKE STJERNER

Opskriv de store træk i, hvorledes denne formel er fremkommet. b). Opskriv alle de ... Hvordan er Wiens forskydningslov, og hvad betyder den sagt med ord? e).

Dynamiske Varmeregnskaber

14. maj 2019 ... Udfordringer med de traditionelle varmeregnskaber. • Meget stor forskel i betaling (kr./m2) og mulighed for at hente op til 70% fra naboernes ...

Den dynamiske hjerne - Center for Hjerneskade

plekst hjernen er opbygget. Vi har i vores hjerne ca. 125 milliarder neuroner. Hvert neuron består af et cellelegeme (soma) med påhæftede dendritter, der ...

Fortællingens dynamiske arkiv - Tidsskrift.dk

I den nu klassiske Reading for the Plot fra 1984 ser litteraturteoretikeren Peter Brooks ... skarpe-til-skam-skaberne-instruktoer-besvarer-spoergsmaal-fra-dansk- ...

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til ...

Når man udarbejder en forretningsplan, skal man opfatte den som værende dynamisk, da man aldrig bliver færdig med at angribe, vurdere og ændre på de ...

smart drift med dynamiske data - Bygherreforeningen

cases, og her præsenteres lettilgængelige og gratis redskaber – trin for trin. Driftschefer og ... Den almene sektor er godt på vej til at skabe et godt digitalt fundament og mange af de større ... Digitalization strategies in the Danish construction, Juni 2016 ... sektor, og det kan downloades som pdf eller word med en vejledning.

Corp.com og dynamiske stakeholderes forventninger til et ... - Pure

Til illustration heraf opstiller han følgende stakeholderkort: 13. Issues management handler netop om organisationens kontinuerlige scanning, identifikation, ...

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit ... - Karlbak

Du kan evt. stille din markedsføringsplan op i følgende skema, her brugt af ... Du kan downloade en skabelon lavet i Excel regneark til de fire forskellige.

Dynamiske bidrag fra faldstammer - Danish Soil Partnership

29. maj 2018 ... Hvad er effekten af en tændt badeværelsesventilator? • Hvad er effekten af et hul i faldstammen? • Hvor stort er luftskiftet i faldstammer (hvad er ...

Dynamiske facader i praksis. Klassificering og projektering - Elforsk

1. mar 2019 ... Ventilationsvinduet kan også benyttes som fraluftsventil ved almindelig tværventilation af bygnin- gen. Indsamlede erfaringer. Elementet er det ...

Den dynamiske trekant Kunne, kan Kunne, kan - Munkholm

repræsenteret hos den russiske psykolog Vygotsky, som betragter udvikling og læring ... vigtigheden af at have øje for "zonen for nærmeste udvikling". Kunne er ... dynamiske trekant som en model, der beskriver opdragelse og undervisning af ...

OMØ - GEUS

Agersø Sund. Havnen blev anlagt netop her, fordi. Agersø Sund har en dybde på over 40 meter, hvilket er nødvendigt for at de store tankskibe kunne lægge til.

og grundvand - GEUS

Vandets gennemsnitlige opholdstider i jord, vandløb, hav og atmosfære er gengivet. http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm. Vandets kredsløb ...

lokaliseringsskema - GEUS

Terræn i m under Boringsfikspunkt. Terrænkote. Pejlepunkt m under boringsfikspunkt. Pejlepunktskote. Pejling af vandspejl under pejlepunkt. Vandspejlskote.

dammestenen - GEUS

På Fyn kan man se Danmarks største sten. Den ligger ved ... bulent transport på vejen til Fyn. Gå helt tæt hen til ... Damestenen eller Hesselagerstenen. Hvor:.

bulbjerg - GEUS

Bryozoer som sådan lever i bedste velgående i havene omkring os den dag i dag. Man kender dem både fra det varme hav, for eksempel omkring Rhodos, men ...

grenen - GEUS

Sandet aflejres derfor i det læ, der opstår mellem Nordstrand og Grenen. Det betyder, at landet vokser i øst-nordøstlig retning på be- kostning af en borterosion ...

Klima - GEUS

Jordaksens retning (aksens præcession) samt den elliptiske jordbanes retning (ellipsens precession), hvor det er selve jordens ellipse, der skifter retning, er af ...

røsnæs - GEUS

Ud over gnejs er stranden ved Røsnæs kendt for de sær- ... mange sten på Røsnæs kommer fra områder omkring ... dem, når man har et kort over Danmark.

reersø - GEUS

Halvøen er ikke større, end at man nemt kan komme hele vejen rundt med cykel, eller se store dele af den til fods. En god begyn- delse finder man langs ...

langeland - GEUS

man skrue tiden tilbage til det tidspunkt, hvor den sidste gletscher dækkede Fyn og ... gå i stå som dødis, hvilket betyder, at der på langs af Lange- land lå en ...

virksomhedsregnskab - GEUS

Miljø- og Energiministeriet, 2000. Virksomhedsregnskab 1999. Særudgivelse. Redaktion: Ole Bjørn Hansen. Tilrettelæggelse og teknisk redaktion: Bent Katz og ...

Øresund - GEUS

Hér tænkes specielt på "Sydstranden", syd- vest for Dragør, og i Sverige på kysten mel- lem Lernacken og Klagshamn (fig. 1). På disse strækninger, og på de ...

hvideklint - GEUS

nærmest ”vrimler” det med forstenede vættelys og sø - pindsvin, for blot at nævne nogle. 70 millioner år gammelt skrivekridt. Det er ikke til at se det, men noget af ...

gedebjerg - GEUS

Lagene er aflejret i vand. De groveste lag er aflejret af strøm- mende vand, mens de finkornede lerlag er aflejret i ro- ligt vand i en sø.

Sammenfatning - GEUS

19. feb 2019 ... Drikkevandsforsyningen i Danmark er baseret på oppumpning af grundvand med Christiansø som den eneste undtagelse, hvor der også ...

CO2 GeoNet_VDa_2.qxd - GEUS

udveksling af kulstof mellem geosfæren, biosfæren, havet og atmosfæren. I løbet af de sidste 250 år har vores omfattende afbrænding af fossile brændstoffer.