Download kapitlet som pdf-fil - KU Science - Københavns Universitet

ressourcer og teknologisk viden til at konstruere jordskælvssikre bygninger og anlæg. ... GeoScience. 56 stormen, ødelagde diger, huse og rismarker, og.

Download kapitlet som pdf-fil - KU Science - Københavns Universitet- Relaterede dokumenter

Download kapitlet som pdf-fil - KU Science - Københavns Universitet

ressourcer og teknologisk viden til at konstruere jordskælvssikre bygninger og anlæg. ... GeoScience. 56 stormen, ødelagde diger, huse og rismarker, og.

Download kapitlet som pdf-fil - science.ku.dk - Københavns Universitet

vægtige og fede mennesker, at der er tale om en epidemi. Overvægt og fedme fører til en række sygdomme og en generel nedsættelse af livs- kvaliteten.

Download hæftet som pdf-fil - KU Science - Københavns Universitet

Samarbejdsparter. OPUS Centeret er etableret som et samarbejde mellem følgende parter: ... sidde i en lænestol uden at lave noget. Den anden gang skulle.

Download bogen som pdf-fil - KU Science - Københavns Universitet

et hotspot på en pladegrænse, og Kap Verde øerne ligger over et hotspot under Afrika-pladen, der har givet anledning til vulkanisme i 20 millioner år. Mange.

ordliste - KU Science - Københavns Universitet

Skarabæ Torbister (Scarabaeidae) er en familie af biller. Scarabæus sacer var et helligt dyr i oldtidens. Egypten. Skarabæen lever af dyregødning og triller.

Uddannelsesevaluering - science.ku.dk - Københavns Universitet

HA, almen CBS. 13% polit. 14%. Jordbrugsøkonomi. 15%. MatØk, KU. 17%. HA, almen AU. 24% oecon, SDU. 24% ... Bachelorprojekt. Viden. Vidensfeltet:.

Stamceller - KU Science - Københavns Universitet

en cellekerne indsat, opførte sig som var de blevet befrugtede og derfor satte gang i fosterudviklin- gen ud fra den arvemasse, som var kunstigt tilført. Fødslen af ...

Græsland - KU Science - Københavns Universitet

Blåhat Knautia arvensis, Kartebollefamilien/Dipsacacea. Blåhat er en plante der myldrer af liv. Hver del af planten tiltrækker insekter der er helt særligt tilpasset til ...

Parkering - KU Science - Københavns Universitet

Parkeringspladser på område 1 findes desuden hele vejen langs. Grønnegårdsvej og Dyrlægevej. Område 3. Område 2. Parkering. Frederiksberg Campus.

A4 Rapport - KU Science - Københavns Universitet

Ioner og salte. Ioner er ladede grundstoffer. Metaller kan være positivt ladede, mens ikke-metaller kan være negativt ladede. Salte er kemiske forbindelser, der ...

Opskrifter - KU Science - Københavns Universitet

opskrifter ind, så andre kan have glæde af dem. På denne vis er det ... Velbekomme! Claus Meyer ... skyrdressingen og godt brød til. Køkkentip: Det er en god ...

Er det snyd? - KU Science - Københavns Universitet

Hvis man virkelig vil have fat på et receptpligtigt lægemiddel, skaffer ... Hvor langt vil vi gå? - Skal vi legalisere ... nogle føle sig fristet af muligheden, og nogle vil.

Skov - KU Science - Københavns Universitet

bl.a. hestenes og rådyrenes lort. Gravegangen kan du ... 10-15 forskellige arter af flagermus finder deres mad ... Flagermus er de eneste pattedyr, der har vinger.

Megabyer - KU Science - Københavns Universitet

GeoScience. 72. GGeo. Ge. Geo. GGeo. Ge. GGeo. Geeo. Ge. Geo eo. Geo. Ge. Geo. GGeoo. Geo eo. Geo eo. Geo. GGeo. GGe. GGeo. GGe. Geo. GGe. Geo.

Dna-detektiverne - KU Science - Københavns Universitet

i Spielberg-filmen ”Jurassic Park”, mener den danske dna-professor Eske ... fessor Willerslevs nuværende karriere. ... at have dræbt sin kone og to unge døtre.

strand - KU Science - Københavns Universitet

opskyllede tang har givet næring til sandet. Strandbeden er spiselig. Bladene smager mildt spinatagtigt og salt. De er mørkegrønne og ligner lidt spinatblade.

Vand - KU Science - Københavns Universitet

Det flydende stof, vand, udgør to tredjedele af Jordens overflade og er en af de vigtigste ... Både knaphed på ferskvand og alt for stor rigelig- hed kan bære ...

Vulkaner - KU Science - Københavns Universitet

sjældent om vulkanudbrud og hvorfor har vi det ikke i ... Vulkaner er spredt ud over Jorden i et mønster der ... jordskorpe og der opstår derfor heller ikke vulkaner ...

Bioteknologi - KU Science - Københavns Universitet

Bagsidefotos. Mikal Schlosser. Flere temahæfter kan bestilles gratis på www.life.ku.dk/ ... Der er blot den hage ved det, at bogen er skrevet i et meget vanskeligt ...

Mad til milliarder - KU Science - Københavns Universitet

Du vil i bogen møde fire jordbrugere, der dyr- ... Bogens tabeller, figurer og referencer kan du finde ... og (b) hvor nitrit omdannes til nitrat af bakterien Nitrobakter.

Mad til milliarder - science.ku.dk - Københavns Universitet

kvælstoffikserende planter? Og hvad gør den fattige jordbruger i tro- perne, som ikke har råd til eller kan få fat i kunstgødning? Læs svar og overvejelser på.

Bakteriernes verden - KU Science - Københavns Universitet

dan bakterieceller deler sig. Øvelsen har desuden til formål at give ele- verne et indtryk af, at forskellige typer af bakterier deler sig med forskel- lige hastigheder.

Smart på piller? - KU Science - Københavns Universitet

professor Claus Møldrup fra Institut for Farmaci ved ... Claus Møldrup dokumenterede mediernes be- ... mens raske Hansen ganske rigtigt bruger læge-.

Studieordningen for Matematik - KU Science - Københavns Universitet

Desuden mangler man højst 15 ECTS i at opfylde de faglige mindstekrav for undervisning i matematik ved de gymnasiale uddannelser. Uddannelsens centrale ...

Den fælles del af bachelor - KU Science - Københavns Universitet

1. sep 2019 ... Et kursus har en kursusbeskrivelse som fremgår af KUs kursuskatalog. • Et projekt kan være: o Bachelorprojekt (se bilag 1). o Speciale (se bilag 2) ...

Lost in translation - KU Science - Københavns Universitet

Cytoplasma: Dette er et fælles navn for alle cellens organeller, med undtagelse ... celle skal aflæse, hvad der står i dit DNA, starter den med at lave en kopi af det ...

Multiresistente bakterier - KU Science - Københavns Universitet

bakterie, og dermed blev det klart, at vi nu står over for en af de aller- ... 10 millioner bakterier i 1 gram jord ... bakterie er mellem 1 og 10 mikrometer (0,000001.

Syrer og Baser - KU Science - Københavns Universitet

Vand består af to grundstoffer: ... vand og meget andet er hovedsageligt bygget af de grundstoffer. ... En væskes pH-værdi fortæller, om den er sur eller basisk.

Biologi-Bioteknologi - KU Science - Københavns Universitet

Baggrunden for udnyttelsen af grundlæggende naturvidenskab i den bioteknologiske industri. • En række vigtige metoder i moderne bioteknologisk forskning, ...

Bioteknologisk forskning - KU Science - Københavns Universitet

Tag en kop kaffe til; det virker faktisk. En anden præstationsfremmer er amfetamin, som siden 1930'erne har været brugt som et slankende og opkvikkende middel.

Den første føde - KU Science - Københavns Universitet

Ikke desto mindre har moderkagens funktion en helt afgørende betydning for fosterets udvikling og dets senere levedygtighed. Sådan siger lektor Vibeke Dantzer ...

studieordningen for biokemi - science.ku.dk - Københavns Universitet

Uddannelsens centrale fagområder er kemi, biokemi, proteinkemi, cellebiologi, molekylærbiologi og genetik samt biostatistik og bioinformatik. Endvidere indgår.

I et sort hul – og tilbage igen - KU Science - Københavns Universitet

typer MAO-hæmmere er der risiko for alvorlige bivirkninger, og de ældre typer bruges derfor kun som alternativ, hvis andre antidepressiva ikke virker efter ...

Vilde bier i byen - science.ku.dk - Københavns Universitet

eller mørk jordhumle (Bombus lucorum og. B. terrestris). Det er en stor, sort humlebi med to gule striber på hhv. forkrop og bagkrop og med en hvid hale.

brombærsolcellen - Nano-Science Center - Københavns Universitet

Vi bliver flere og flere mennesker på jorden som rejser mere, spiser mere og bygger mere og dermed bruger vi flere og flere ressourcer. Vores forbrug af energi, ...

Processerne i jordens indre - KU Science - Københavns Universitet

Jordens overordnede lagdeling i indre og ydre kerne, kappe og skorpe. Variation med dybden under jord- overfladen af seismiske hastigheder Vp og Vs samt.