geografi - Big Bang til Naturfag

Spørgsmål: - hvorfor opstår jordskælv? - hvordan måles jordskælv? - hvad er p- og s- bølger? - hvordan kan vi jordskælvssikre huse/bygninger? Forsøg “”. ○ ...

geografi - Big Bang til Naturfag- Relaterede dokumenter

geografi - Big Bang til Naturfag

Spørgsmål: - hvorfor opstår jordskælv? - hvordan måles jordskælv? - hvad er p- og s- bølger? - hvordan kan vi jordskælvssikre huse/bygninger? Forsøg “”. ○ ...

Grønlandspumpen - Big Bang til Naturfag

procent af jordens overflade er dækket med flydende vand, derfor spiller vand en ... Havstrømmene er mange og de står for at transportere varmt og koldt vand rundt, ... hvor det fanges og bliver skubbet tilbage til syd hvor det undervejs langsomt bliver ... Prøv samme forsøg og opstilling men med varmt vs. koldt ferskvand.

vejvisning [PDF] - Big Bang til Naturfag

Blegdamsvej. Nørre Allé. Mærsk Bygningen. Pharma Science Center. Niels Bohr Bygningen. Nørre Campus. - KU bygninger pr. januar 2015. Universitetsparken.

Konkurrence - Big Bang til Naturfag

Gule og sorte myrer er to forskellige arter af myrer du ofte ser på grønne bunde. De to arter kommer oftest ikke så godt ud af det med hinanden. Page 2. • ...

Banan DNA - Big Bang til Naturfag

Hos organismer med cellekerne, vil DNA'et befinde sig her. For organismer uden, vil DNA'et ligge frit i cellen. DNA er opbygget af nukleotider, adenin (A), ...

biologi - Big Bang til Naturfag

sammenligne forskellige dyr og herved forklare parallel evolution. - argumentere for evolutionsteorien. Forløb: Med udgangspunkt i www.biologi.gyldendal.dk. 1.

Fotosyntese - Big Bang til Naturfag

Respirationen foregår i mitokondrierne i både plante- og dyreceller. Under respiration nedbrydes glukose under iltforbrug (aerob proces). Under ...

Exoplaneter - Big Bang til Naturfag

katastrofer. • Livets byggesten, molekyler der kan vise tegn på liv, det første liv, fotosyntese. • ...

Fylogeni - Big Bang til Naturfag

Fylogenetiske træer er en god måde til at forstå hvor tæt arter er beslægtede, hvor ... fylogenetisk træ med 8 ændringer være mere korrekt ud end et fylogenetisk ...

Tæl Galakser - Big Bang til Naturfag

valgte at pege teleskopet i retningen af, hvad der lignede, en mørk afkrog uden ... udsnit af himmelen (taget væk fra mælkevejen) kan bruges, men her tager vi.

Planetkort - Big Bang til Naturfag

(småplaneter/asteroider som er fanget i planeternes tyngdefelt). ... Der er mange måder at bruge kortene på. ... Efter spillet tjekker man hvor godt man har tegnet, og for hver korrekt placering gives et ... Hvornår kan man se planeter på himlen?

Evolution og artssammensætning - Big Bang til Naturfag

artsdannelse, hvilket indebære en eller flere ændringer af tilstande, i form af gener over tid. Mutation: Mutation kan påvirke gener på mange forskellige måder, ...

Albedo og temperatur - Big Bang til Naturfag

Stråling: Jorden både modtager og afgiver kortbølget og langbølget stråling (elektronmagnetisk stråling), hvilket kan opstilles i strålingsbalancen: S SE L  ...

FFFO og prøverne - Big Bang til Naturfag

geografi. ○ Elevens/gruppens naturfaglige problemstilling og arbejdsspørgsmål til prøven skal være forskellig fra undervisningens naturfaglige problemstilling ...

en ny kontekst til undervisningen - Big Bang til Naturfag

Livets byggesten: Nukleinsyre, Proteiner,. Kulhydrater. Jordens byggesten: Sten, Mineraler. Universets skabelse: Dannelse af stjerner, planeter, solsystemet.

Troels C. Petersen - Big Bang til Naturfag

7. aug 2017 ... Jorden er lavet af helt andre og tungere grundstoffer. Vi mennesker er igen bygget ... Solsystemets og jordens skabelse. 17. Ud af en roterende.

Fysik/kemi - Big Bang til Naturfag

96-98 i Ny Prisma 8. - forsøg 7.1 7.2. - videoklip youtube om tyngdekraft: https://www.youtube.com/watch?v=MTY1Kje0yLg&t=265s. - lave tændstik raketter ...

Danmarks geomorfologi - Big Bang til Naturfag

Morænen i Danmark blev aflejret under og i slutningen af sidste og næstesidste istid. Mange af de sten som blev transporteret af isen består af bjergarter med et ...

Det succesfulde menneske? - Big Bang til Naturfag

afgørende for menneskets udvikling, overtagelse og succes på Jorden gennem ... grupperne den befolkningskurve der svarer til deres bedste bud på fremtiden.

Mennesket og Neandertaleren (og 800 ... - Big Bang til Naturfag

Verden for ca. 300.000-50.000 år siden. Homo sapiens. Neandertaler. Denisovans. Homo erectus. Species X. Hobitter. Homo erectus. Denisova. Neandertal.

Åbningen af Nordatlanten - Big Bang til Naturfag

kontinentalplader samlet i et stort superkontinent kaldet Pangæa. Et sådant superkontinent opdeles dog igen i mindre kontinenter, som senere igen vil kolliderer.

Spektroskopi af exoplaneter - Big Bang til Naturfag

Ordet 'exoplanet' er betegnelsen for ALLE de planeter i universet, som ikke tilhører ... Start med at tænke over og undersøge hvad Jordens atmosfære består af.

Vands tilstandsformer - Big Bang til Naturfag

Alle tre former findes her på jorden; som vand, is og damp. Vands tilstandsform varierer meget da mange forskellige faktorer påvirke dette. Blandt andet temperatur ...

Forsøg med spektroskop - Big Bang til Naturfag

Lampe med lysstofrør. Baggrundviden: ... Emissionsspektrum: Ser man på lyset fra et lysstofrør, ser man i stedet enkelte ... Se evt. her om kalibrering (engelsk).

Gletsjeres tilbagetrækning - Big Bang til Naturfag

Herunder findes en række oplysninger om gletsjerens udvikling. Eksempelvis temperaturændringer, nedbør, isens massebalance og hastighed af ...

Modeller og modellering i naturfag - Big Bang-konferencen

3. apr 2019 ... Er det en naturfaglig model? Page 14. Typer af modeller. ◼De naturfaglige modeller kan grupperes på talrige måder.

Atmosfærens betydning og energistrømme - Big Bang til Naturfag

Jordkloden inddeles i fire overordnede sfærer: Atmosfæren, lithosfæren, hydrosfæren og biosfæren. De fire sfærer er inddelt efter deres indhold. En opgave ...

UV beskyttelse af en flakse tonic - Big Bang til Naturfag

... en række demonstrationer opnår eleverne en visuel forståelse af hvordan solcreme kan ... britiske tropper i Indien, hvor kinin blev brugt som beskyttelse mod ...

Jordens udvikling og pladetektonik - Big Bang til Naturfag

Design Jeres egen model, der kan forklare dette. Formidlingen skal vare 10 minutter. Eksempler på elevproducerede modeller. Bagsiden: Links til inspiration ...

Undervisningsforløb: Mars Missionen - Big Bang til Naturfag

https://www.clioonline.dk/fysikkemifaget/emner/jorden-i-solsystemet/astronomi/liv-i-rummet/. Innovation i Mars Missionen. Eleverne skal nu i gang med idefasen, ...

Udgangspunkt: Kosmisk støv - Big Bang til Naturfag

Stjernehimlen. • Hvad kan man se på stjernehimlen? • Himlen netop nu (Tycho Brahe ... Astronomi. • Lige nu: Udstilling af Andreas Mogensen affyringskapsel ...

Universets og dets opståen og udvikling - Big Bang til Naturfag

Geografi. Biologi. 39 Fælles: Big bang (Planet science) eller rummet 1. Hvordan jorden blev grøn? ... Xplore geo8 side 86-107. Vulkaner og jordskælv (globus).

Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed - Big Bang til Naturfag

*Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Program. ○ Undersøgelser i naturfagsundervisningen. ○ begrundelser. ○ udfordringer. ○ Tjek din ...

Formål for faget geografi Slutmål for faget geografi Efter 9. klassetrin

Formål for faget geografi. Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af Guds skaberværk i hele dets ...

Repair B&O Bang and Olufsen Beo B&O Bang and ... - Condor Audio

This applies to BeoCenter 8000, 8500, 9000, 9500, and 9300. This was the last of the classic Jacob. Jensen flat-profile model series. Although they look almost ...

Life is not all shoot-shoot, bang-bang - Merzedes Sturm-Lie

land/), Makode Linde (makodelinde.com), Mathilde Grafström (mathilde- grafstrom.com), Blu (blublu.org), Rupi Kaur (instagram.com/rupikaur_/),.