Miljøvurdering af Lokalplan nr. 302 og ... - Nyborg Kommune

7. jan 2020 ... Harald Nyborg, Biltema, Sport24 Outlet, Maxi Zoo, In- ... Nyborg Kommune og Nyborg Handel samarbejder om julebelysning i Nyborgs bykerne ...

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 302 og ... - Nyborg Kommune- Relaterede dokumenter

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 302 og ... - Nyborg Kommune

7. jan 2020 ... Harald Nyborg, Biltema, Sport24 Outlet, Maxi Zoo, In- ... Nyborg Kommune og Nyborg Handel samarbejder om julebelysning i Nyborgs bykerne ...

Miljøvurdering af lokalplan nr. 383 - Ringkøbing-Skjern Kommune

10. okt 2014 ... nervej 19, nabobolig 12, Holmager 3, nabobolig 22, Vennervej 18, nabobolig ... på udpegningsgrundlaget eller i forhold til områdets økologi-.

Miljøvurdering Forslag til Lokalplan 12-2. Haderslev Kommune ...

Som led i udviklingen af Gram Slot i Haderslev Kommune er der udarbejdet ... forudsætning er den samme forholdsmæssige fordeling som ved Kim Larsen.

Lokalplan nr. 133 - Nyborg Friskole - Nyborg Kommune

14. feb 2017 ... skole. Byrådet har den 31. januar 2017 vedtaget lokalplan nr. ... vej 3 på hjørnet af Tværvej og Pi- levej. Skolen har ... 1fe Juelsberg Hovedgård,.

Lokalplan nr. 296 - Nyborg Kommune

20. sep 2019 ... Området er i dag kendt som Strandvænget, og har tidligere huset en ... 22. Lokalplan nr. 296 - 'Strandhøjen'- Boligbebyggelse og park.

lokalplan nr. 9 - Nyborg Kommune

Teknisk forvaltning 1992 .~,I-,,. ~ i,. ... Nyborg kommune ønsker at overholde fristen for en- ... afspærres uden tilladelse fra politiet og Nyborg kom- mune.

Lokalplan nr. 246 - Nyborg Kommune

Lokalplan nr. 246 - Boliger på Hulvejen 12 i Ørbæk. BAGGRUND. Nyborg Kommune har truffet beslutning om udarbejdelse af denne lokalplan på baggrund af ...

Lokalplan nr. 253 - Nyborg Kommune

Nyborg Gymnasium har et ønske om, at der etableres et større antal ungdomsboliger, da der ikke er tilstrækkelig ka- pacitet på gymnasiekollegiet til at ...

lokalplan nr. 258 - Nyborg Kommune

4. sep 2018 ... direkte adgang til motorvejen E20 via afkørsel 44 Knuds- hoved. ... (færdsel til fods og løse hunde et problem ved Lejsø på Sjælland), præ-.

Lokalplan Nr. 281 - Nyborg Kommune

2. jan 2018 ... den i midten af 1500-tallet, da Nyborg var Danmarks første egentlige hovedstad. ... en sydvendt teglbelagt terrasse ud for fløjens skænkestue.

Lokalplan nr. 112D.p65 - Nyborg Kommune

8. mar 2004 ... 1. Lokalplan nr. 112 D. Nyborg Kommune. Teknisk Afdeling marts 2004. Vesterhavnen. Boligbebyggelse på. „Havnefronten Syd“ ...

Lokalplan nr. 309 - forslag - Nyborg Kommune

Harevænget 1-79 (ulige numre) i Nyborg - Tillæg til lokalplan nr. ... nordlige Nyborg med mere end 700 boliger og godt 1550 ... revisor- og arkitektvirksomhed og.

lokalplan nr. b 51.08.01 boligområde “krohaven” - Nyborg Kommune

på en grund bag Ørbæk Kro, mellem Hovedgaden og Engdraget. Ørbæk Kommunalbestyrelse ønsker at fremme en alsidig boligsammensætning, herunder ...

Lokalplan nr. 227 Campingplads ved Kongshøj - Nyborg Kommune

3. jul 2012 ... Kortbilag 1 - Situationsplan for Kongshøj Strand Camping. Kortbilag ... Kongshøj Campings beliggenhed og vejadgang via Brandgaden i Tårup.

Lokalplan nr. S 17.01.01 - Tårup Strand ... - Nyborg Kommune

17. jan 2001 ... spredes fra området ved Tårup Strand Camping, der er udpeget som internationalt beskyttelses- område. Ifølge lokalplanen skal der oprettes ...

Lokalplan for udvidelse af Skellerup ... - Nyborg Kommune

5. jun 2018 ... demae Hdg., Skellerup og matrikel 10c Skellerup by, Skel- lerup. ... liggende sydvest for den fungerende skole og ud mod Pårupvej. Ma-.

Endelig vedtaget lokalplan nr. 142 med ... - Nyborg Kommune

9, 1976). Johan Jacob Encke, Bygmester i Nyborg 1776 - 1818,. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv 1989. Page 21. 21. Fredede bygninger i lokalplanområdet. Der er 18 ...

LOKALPLAN NR. B 51.22.02 - Ørbæk Kommune - Nyborg Kommune

energidistriktsgrænser pt., men Naturgas Fyn I/S er indforstået i at medtage området som naturgasområde. Spildevand. Lokalplanområdet er omfattet af Ørbæk ...

LOKALPLAN NR. S 17.01.01 Ørbæk Kommune - Nyborg Kommune

17. jan 2001 ... ... PRUNUS avium 'Plena' / OH 8-10. J – Prunus – PRUNUS hilleri 'Spire' / sol. 200-250. K – Prydpære – PYRUS caucasica / OH 10-12 ...

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et ... - Nyborg Kommune

Brugs. 1.084 m2. Amtsparekasse. 500 m2. I alt. 4.532 m2. - - - 4.532 m2. Max. nyt centerareal. 3.000 m2. Centerareal i alt. 7.532 m2. P.plads behov. 226 stk.

Miljøvurdering af Lokalplan 136 – Rødovre ... - Rødovre Kommune

nuværende varegård til Føtex i stueplan ud mod Højnæsvej kan nedlægges. Herved kan vareindlevering og affaldshåndtering til supermarkedet fremadret-.

Bemærkninger til lokalplan 16-2 og miljøvurdering af projektet

23. maj 2019 ... ... vurdering, at en udvidelse af biogasanlægget ikke vil påvirke omgivelserne ved områdets kirker, herunder. Bevtoft Kirke og Skrydstrup Kirke.

Miljøvurdering af Lokalplan 307 for boliger på Tuborg Syd - Gentofte ...

13. nov 2007 ... Tuborg Havn gennem udarbejdelsen af de lokalplanmæssige rammer for pro- ... strationslokaler, hotel og restaurant, tankstation, helårsboliger, ...

Miljørapport med miljøvurdering af Tillæg 1 til Lokalplan ... - Niras

nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne. November 2017 ... Tranemosegård har anmodet Brøndby Kommune om, at igangsætte udarbejdelse af ...

Byrumsanalyse for arealerne omkring Nyborg Slot - Nyborg Kommune

27. aug 2014 ... Lars Bach, Arkitektstuderende. 2. Gehl Architects · Byrumsanalyse · Nyborg 2014 ... Foto: Nyborg Lokalhistorisk Arkiv. Foto fra 1973, der viser ...

Miljøgodkendelse Nyborg Genbrug, Terminalvej ... - Nyborg Kommune

15. mar 2010 ... virksomheden Nyborg Genbrug, Terminalvej 15, 5800 Nyborg, matr.nr. ... Virksomheden har med PC-programmet ILYD udført støjberegninger.

HM Dronningens besøg i Nyborg fredag 31. maj ... - Nyborg Kommune

31. maj 2019 ... 13:45, inden vi kører videre til. Nyborgværkstederne. ... H.M. Dronningen besøger Nyborgværkstedet. ... Nyborgværkstedet, venter man udenfor.

nyborg bykerne og voldanlæg forslag ... - Nyborg Kommune

3. sep 2019 ... Omkring år 1200 blev borgen Nyborg opført på Borgholmen ... gade, der stadig bærer navnet) og ved Sønderborg ... Åbningstider som følger normen, min. 7 timer ... for bykernen ved Kvickly og Netto, og øst for bykernen ligger.

Strandvænget/ Nyborg/maj 2018 - Nyborg Kommune

50 boliger til beboere 60. Færdig i april 2019. Køge Kyst. Bygherre: PensionDanmark i samarbejde med. Realdania. Byggeri med 90 boliger, hvoraf cirka en ...

Nyborg Strandcamping - Nyborg Kommune

28. dec 2004 ... sen har Nyborg Strandcamping fået udarbejdet en visionsplan, som rummer de fremtidige ønsker for virksomheden Nyborg Strand- camping.

Praktikpladsen Nyborg - Nyborg Kommune

Praktikpladsen. Nyborg. Need to know... 1. 17.11.01 ... Nyborg. Gymnasium: Ib Kirkeby Poulsen, [email protected] VUC: Susanne Egel Pieterse [email protected]

Miljøvurdering - Hedensted Kommune

Der planlægges sjældent for vejanlæg i det åbne land, men lokalplanpligten er skærpet, ... nem landsbyen, hvorfor de påvirkes stærkt af støj, støv og vibrationer fra tunge køretøjer. ... meget jord til præstegården, men i dag er ... forventes hverken den korte anlægsperiode eller trafikken på vejen at kunne påvirke flager-.

Miljøvurdering - Ringsted Kommune

25. nov 2019 ... Kunstig belysning på anlægget i aften- og nattetimerne begrænses for så vidt muligt, og ... K. H. Zemo, T. E. Panduro, and M. Termansen, “Impact of biogas ... udføres på en sådan måde, at regn og sne samt overfladevand,.

VVM-redegørelse og miljøvurdering ... - Kolding Kommune

samt i en del af gågaderne op til 600 m² og enkelte store enheder op til 2000 m². ... NO2 er et akut virkende stof som giver anledning til luftvejsirritationer og som ...

miljøvurdering af - Ringkøbing-Skjern Kommune

25. jun 2019 ... Sjælland og Bornholm, oktober 2010 delvist, hvorved 62 ... havn, Ringkøbing Museum, Danmarks Flymuseum i Skjern, Strandingsmuseet i.

Nye vindmøller ved Lyngdrup - Miljøvurdering ... - Aalborg Kommune

Vindmøllerne står omkring 3,5 km fra Hjallerup og. Uggerhalne ... ter, som kræver særlig beskyttelse. ... kan man i øvrigt, i betragtning af dyrenes generelt me-.