IFRS Eksempelregnskab 2013 - Deloitte

29. nov 2013 ... på såvel dansk som engelsk, og distribueres til aktionærer, der har ytret ... (en særskilt resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, hvori ...

IFRS Eksempelregnskab 2013 - Deloitte- Relaterede dokumenter

IFRS Eksempelregnskab 2013 - Deloitte

29. nov 2013 ... på såvel dansk som engelsk, og distribueres til aktionærer, der har ytret ... (en særskilt resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, hvori ...

IFRS Eksempelregnskab 2016 - Deloitte

31. dec 2016 ... løbet af 2017 i form af øget nettoomsætning og driftsresultat. 0 ... investorinformation udformes på såvel dansk som engelsk, og distribueres til ...

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты - Deloitte

9 апр 2018 ... Кредитный рейтинг напрямую не увязан с вероятностью дефолта, но может служить для ее оценки. Point in time. Through the cycle.

IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar 2010 - Deloitte

1 jan. 2011 ... afskráningu fjármálagerninga. Í október 2002 samþykktu Bandaríska reikningsskilaráðið (FASB) og IASB formlega áætlun um samræmingu á ...

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder - Deloitte

31. dec 2013 ... Livsvarige løbende ydelser og pensioner. – Debitorforsikring. – Visse finansielle garantier (undta- gelse). – Genforsikring, som overfører for-.

IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers - Deloitte

16. jun 2014 ... IFRS 15 er et led i konvergensprojektet fra 2002 mellem IASB og amerikanske FASB, og de to udste- deres standard er næsten fuldt ...

Gennemsigtigheds- rapport 2013/2014. - Deloitte

28. aug 2014 ... Nordvestjylland. CTR I/S. Fredericia Kommune. Frederikshavn Kommune. Fælleskøkkenet Elbo I/S. Greve Kommune. Helsingør Kommune.

Eksempelregnskab i pdf - Erhvervsstyrelsen

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Andre eksterne omkostninger.

Eksempelregnskab - FSR - danske revisorer

er der givet pant i selskabets grund og bygning, hvis regnskabsmæssige værdi er 3.180.000 kr. Eventualforpligtelser. - Selskabets aftale om leasing af it-udstyr har ...

Deloitte Global Powers of Luxury Goods 2018 | Deloitte Österreich

The luxury goods industry has faced a ... of respondents said they would focus on e-boutiques. ... for Too Faced and US$200 million for Becca Cosmetics.

IFRS for SMEs - NHH

Dette rammeverket er nå under revidering som en del av samarbeidsprosjektet mellom IASB og FASB og har fått navnet Conceptual. Framework for Financial ...

IFRS 15 applied to BT - BT Plc

25 Jun 2018 ... Connection revenue and costs. IAS 18. Directly attributable contract costs (for example, commission costs) are expensed as incurred. IFRS 15.

IFRS 13 - BDO Global

1 Jan 2016 ... DEFINITION OF FAIR VALUE ... Generate economic benefits by using the asset in its HBU ... If the HBU is in combination with other assets:.

IFRS Adoption by country - PwC

31 Aug 2011 ... http://www.bica.bs/ ... All banks, insurance companies, leasing companies, and other ... Such restricted choices exist in the areas of lease.

IFRS 16 og værdiansættelse af virksomheder - PwC

Vi ser i det følgende på, hvordan de finansielle nøgletal påvir- kes som følge af ... for at afspejle en øget finansiel gearing og en reduktion i sel- skabets ugearede ...

Leasing efter IFRS 16 - PwC

16. apr 2018 ... skabshåndbogen. 2017. Leasing efter IFRS 16 www.pwc.dk/ifrs16 ... svarer til definitionen under de tidligere leasingregler i IAS 17, om end der er forskelle. ... For leasinggiver er ændringerne til den nye standard begrænsede, ...

2.3.2. Konseptuelt rammeverk for IFRS

FASB og IASB tillegger dette validitetskravet stor vekt når de ønsker balanseføring av goodwill. Målt opp mot hensyn til verifiserbarhet kan det diskuteres om.

Implementering af IFRS 9 i Regnskabsbekendtgørelsen

https://www.finanstilsynet.dk/da/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/Arkiv/ ... http://www.risespar.dk/media/0847_Rise_Sparekasse_Årsrapport_2016.pdf.

Leasing og forskelle på IFRS 16 og IAS 17

amortisationstabel og dels en afskrivningstabel, og til sidst samlet omkostningstabel over hvordan omkostningerne kommer til at fordele sig over brugsaktivets ...

IFRS 3R – Business Combinations

2. maj 2010 ... samarbejde mellem IASB og FASB og derved skabe en forståelse for bevæggrundene for de valgte principper. Det primære kildemateriale ...

IFRS for SMV - Aalborg Universitet

ÅRL og Regnskabsvejledning for klasse B? ▫ Internationale kontra nationale ... Regnskabsklasse B, C og D gælder for virksomheder, som har pligt til at aflægge ...

Illustrativ IFRS-årsrapport 2019 - EY

1. aug 2019 ... for resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse. Virksomheden ... et engelsk 'company limited by guarantee', yder ikke kunderådgivning. Flere.

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder - IAS Plus

31. dec 2013 ... 43a , 119 IAS 28.20,. IFRS 5.15. Varebeholdninger. Opskrivning af varebeholdninger er ikke tilladt efter IFRS. ÅRL tillader, at varebeholdninger ...

IFRS 15 Revenue from contracts with customers

Pointene kan derefter anvendes i pointshoppen, hvor der er varer fra både Matas og deres partnere. Der ligger et simpelt regnestykke bag selve metodikken for ...

Indregning af omsætning efter IFRS 15 - PwC

1. sep 2017 ... mentering med fuld tilbagevirkende kraft. ... Denne paragraf har givet ... 34. Indregning af omsætning efter IFRS 15. 4.3.1 Variable og betingede ...

Regnskapsføring av leiekontrakter etter IFRS 16 - PwC

IFRS 16 opererer prinsipielt med to ulike rentestørrelser ved beregning av leieforpliktelsen i ... tids-certeparti for skip (leasing av både skip og mannskap m.v.).

Achieving hedge accounting in practice under IFRS 9 - PwC

30 Sep 2019 ... Therefore, if using a non-zero fair value swap complies with the entity's risk management strategy and the IFRS 9 criteria for using hedge.

Applying IFRS for the real estate industry - PwC

IAS 40 defines investment property as property that is held to earn rentals or capital appreciation or both. [IAS 40 para 5]. The property might be land or a building ( ...

CFO insights: Will IFRS trip up your debt covenants? - IAS Plus

CFO insights: Will IFRS trip up your debt covenants? Accounting standards worldwide are converting to or con- verging with International Financial Reporting ...

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 ...

без подготовки полного комплекта финансовой отчетности, как этот термин определен в. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» ...

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 ...

18. Модификация договора – это изменение предмета или цены (либо и того, и другого) договора, утвержденное сторонами договора. В некоторых ...

En studie om hur IFRS 15 kan påverka transparens ... - DiVA Portal

Hur påverkas redovisningskvalitén av att transparensen förändras? Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Med ...

Uppgjör 6 mánuðir 2017 IFRS.xlsx - Hampiðjan

24 ág. 2017 ... Starfsemi veiðarfærafélagsins Cosmos Trawl og dótturfélaganna Nordsötrawl, ... Limet Ejendomme A/S, dótturfélag Cosmos Trawl A/S ..

Audit fees and IFRS accounting Is information costly?

Ole Friis and. Mogens Nielsen. Discussion Papers on Business and Economics. No. 3/2010. FURTHER INFORMATION. Department of Business and Economics.

IFRS 15 bidrag till en transparent redovisning - GUPEA - Göteborgs ...

25 maj 2017 ... standarden är att öka transparensen i de finansiella rapporterna. IFRS 15 förutspå innebära en förändrad syn på när och hur intäkter ska ...

Deloitte

Afvikling af Team Rynkeby Skoleløbet - et nyudviklet motionskoncept, der gennemføres fredag før påske ude på de mange skoler. •. Afvikling af en lang række ...