S amarbej ds af ta le - Langeland Kommune

Samarbejdsaftale om Fællesindkøb Fyn. Omfatter ... Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner beslutning om at danne et fremsynet samarbejde om indkøb af ...

S amarbej ds af ta le - Langeland Kommune- Relaterede dokumenter

S amarbej ds af ta le - Langeland Kommune

Samarbejdsaftale om Fællesindkøb Fyn. Omfatter ... Kerteminde, Nordfyns og Nyborg kommuner beslutning om at danne et fremsynet samarbejde om indkøb af ...

levende langeland - et godt sted at bo - Langeland Kommune

byer og lokal- samfund. For at bevare og styrke attraktive byer på Langeland. — der også er at- traktive for poten- tielle tilflyttere — er der fra kommunens.

SSP Langeland - Langeland Kommune

Bowl`n fun. Påskeferie 2020: 10.-12.04. OD Lan Ollerup Gymnastikhøjskole. Kristi himmelfart 2020: 21. - 23.05. Tour de Tyskland. Sommerferie 2020: 9. - 11.07.

for Langeland 2018-2023 - Langeland Forsyning A/S

5-årig affaldsvision - for Langeland. 2018-2023 ... Affaldsøer kan tilbydes til bygningskomplekser med flere husstande (boligforening) – taksten dækker ikke.

Kirkebladet for Langeland og Strynø - Langeland-Ærø Provsti

Tilmelding til konfirmandundervisning og konfirmation kan ske på følgende hjemmeside: ... på den tomme plads; arkitekt–tegninger blev udfærdiget og lå klar, ...

LANGELAND KOMMUNE

I Kommuneplan 2013-2025 er Langeland. Kommunes ... ning af Langelands byer, bygninger og mil- jøer, der udkom i ... herunder vejen til færgen. Vejene fører ...

Servicekatalog - Langeland Kommune

Alle indsatser, støtte eller hjælp en borger i Langeland Kommune får, hviler overordnet på principper om: ... Boligselskab ved indflytning i plejebolig. Opfølgning ...

landskabsanalyse - Langeland Kommune

strukturer, der præger landskabet på Langeland. Landsbyerne blev i høj ... ferie- og fritidslandskab. Her med udsigt over Langelands golf Klub. 12: FOdSLeTTe ...

Forretningsplan - Langeland Kommune

En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene ...

regulativ - Langeland Kommune

Overvågning sker dels ved direkte tilsyn samt gennem tolkning af oplysninger fra målestationer på DMI`s glatføre varslings system via www.vejvejr.dk. • Varsling ...

Institutionsskema Langeland Kommune

I finder Børnehuset Nordstjernen på I- portalen, ved at gå på internettet og skrive: nordstjernen.iportalen.dk. Tilladelser. Vi indhenter ved opstart tilladelser til:.

Udbudsmateriale - Langeland Kommune

12. nov 2018 ... Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. ... ejendommen uden omkostninger for Langeland Kommune. ... Alment boligselskab.

Tilsynsrapport - Langeland Kommune

19. dec 2018 ... ledelsen, at der er samarbejde med Oligofreni klinikken. Det er endvidere tillagt vægt, at medarbejderne oplyser, at både ergoterapeuter og ...

landdistriktspolitik - Langeland Kommune

munevåbenet? I 1804 skrev Adam Oehlenschläger et digt, ... Oehlenschläger skrev digtsamlingen ... borgere og andre centrale aktører tager medansvar og ...

Budgetaftale - Langeland Kommune

22. okt 2019 ... hængende skolestruktur, hvor også specialskoledelen tænkes ind ... den 142 km lange kyststrækning, havneudvikling mv., Målet er gode ...

Untitled - Langeland Kommune

Adgangsforhold til kommunale bygninger. KOMMUNE. Elevator. Langeland Bibliotek. Østerport 5-7. 5900 Rudkøbing. Sundhedshuset. Havnegade 118.

Salgsinformation - Langeland Kommune

Yderligere oplysninger og priser kan fås hos forsy- ... Miljøstyrel- sens vejledende grænseværdier for vejstøj er for helårs- ... Der må ikke opføres bjælkehuse.

Vejviser for 60 - Langeland Kommune

Føtex, Imerco, Inspiration, Jysk, Kop & Kande, Kvickly, Matas og Thansen ... Med DSB 65-billetten får du en fleksibel billet med rabat. Du kan købe DSB-65 billet, ...

masteplan - Langeland Kommune

inddeling for opstilling af master i Langeland Kommune. Kortet kan anvendes ... Herudover er brugeren af en mobiltelefon udsat for et elektro- magnetisk felt, der ...

Badevandsprofil - Langeland Kommune

I løbet af badevandssæsonen udtager Langeland Kommune rutinemæssigt ... for stranden findes Bagenkop Havn og mod øst ligger Strandgårdens Camping.

ledningsgrave - aab - Langeland Kommune

2. okt 2019 ... de præciseringer og tilføjelser, som angivet i denne AAB: •. Styring og samarbejde. •. Arbejdsplads. •. Jordarbejder. •. Afvanding. •. Bundsikring ...

Kulturpolitik - Langeland Kommune

Derudover får Langeland Museum et kommunalt tilskud, og museet finder yderligere finansiering via projekter og ansøgninger. Kommunens kulturaktiviteter.

Information om medicindosering i Langeland Kommune

Æskerne skal være lette at rengøre. Doseringsæsker af ovennævnte type forhandles på Apoteket og i flere internetbutikker som f.eks. http://www.seniorshop.dk/.

Velkommen til Kommunalbestyrelsen - Langeland Kommune

dog være opmærksomme på ikke at benytte ”besvar-knap” i Outlook, hvis indgået e-mail indehol- der fortrolige eller personfølsomme oplysninger. Svar sendes i ...

Sprog- og Læsestrategi - Langeland Kommune

Børn lærer især sproget af de voksne, der omgiver dem, og derfor har forældrene og persona- let i dagtilbud stor betydning for denne udvikling. I dagtilbuddet ...

right solutions | right partner - Langeland Kommune

19. aug 2019 ... Større end. RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER. ALS Denmark A/S. Bakkegårdsvej 406 A. DK-3050 Humlebæk. Telefon: 45 4925 0770.

Købstaden version 2.0 - Langeland Kommune

Grønnegården: Dette parkeringsareal bør udvikles til at kunne rumme forskellige ... Understøtte aktiviteterne på den eksisterende camping- plads. •. Etablering af ...

bioaffald restaffald - Langeland Kommune

Langeland Forsyning A/S kan meddele henstillinger af driftsmæssig karakter (drift henstilling). Langeland Kommune kan opkræve et omkostningsbestemt ...

Landskabsatlas for Langeland kommune - Naturstyrelsen

Atlasprojektet er blevet til i et tæt samarbejde med borgere på Langeland, og uden ... landskaber. Beskytte. Beskytte/forbedre karakterområdegrænser. Byer ...

og lystbådehavn. Rudkøbing Havn - Langeland Kommune

Rudkøbing Havn ejes og drives af Langeland Kommune, som sørger for ... eller efterladt skib må ikke anvendes til pakhus, tanklager, beboelse, restaurant.

Velkommen i den kommunale dagpleje - Langeland Kommune

hvis jeres barn har allergi eller lignede og om jeres forventninger til dagplejen. Dagplejeren fortalte om hverdagen i netop sin dagpleje, sin børnegruppen og åbne ...

Restauranter med udvidet åbningstid - Langeland Kommune

8. jan 2019 ... Restauranter med udvidet åbningstid. Restaurationsvirksomhed ... Torben Frans Pryds, Nørrebro 87, 5900 Rudkøbing. Dueslaget, Havnegade ...

rudkøbing havn 2011 - Langeland Kommune

Fokusgruppe 6 - Ørstedspavillonen (ØP) til lands og til vands. 22. Fokusgruppe 7 - Badeanlæg og ny kunstig strand. 23. Fokusgruppe 8 - Tilbagevendende ...

Turismestrategi frem mod 2021 - Langeland Kommune

Møder & Events (Mødeøen Fyn). For turismen på Langeland og Strynø er det specielt ferieturisme, cykelturisme og til dels også internationale rundrejser, der er ...

Langeland Kommune Anders Rønlov ... - Kystdirektoratet

15. jan 2020 ... Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af affaldsø i sommerhusområde Hoborglund, matr.29ae, Engvej 1A, 5953.

Frivillighedspolitik 2018-2021 - Langeland Kommune

Frivillighedspolitik 2018-2021 er blevet til i et samarbejde mellem frivillige sociale foreninger, Frivilligcenter Lange- land, Center Aktiv hele livet i Langeland ...